Globální prohlášení o ochraně osobních údajů

Duben 2022

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („prohlášení o ochraně osobních údajů“) vysvětluje, jak nakládáme s osobními údaji („osobní údaje“) v souvislosti s vaším používáním našich služeb, ať už jako zákazník, návštěvník, nebo uživatel našich webových stránek nebo mobilních aplikací nebo jakkoli jinak s námi můžete komunikovat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů také popisujeme, zda jsou vaše osobní údaje předávány jiným stranám, a také zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při ochraně vašich údajů.

Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali webové stránky / aplikace a seznamovali se s případnými aktualizacemi tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktualizovanou verzi zveřejníme na webových stránkách / v aplikaci. Budete-li nadále využívat naše služby, pak tím přijímáte toto prohlášení o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

Obsah

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč?
 2. Přesnost vašich osobních údajů
 3. e-KYC
 4. Oprávněný zájem
 5. Jak dlouho společnost RIA uchovává osobní údaje?
 6. Předává společnost RIA moje osobní údaje jiným subjektům?
 7. Nezletilé osoby
 8. Zabezpečení dat
 9. Profilování a automatizované rozhodování
 10. Marketing a reklama
 11. Vyhodnocování e-mailové komunikace
 12. Jaká jsou moje práva?
 13. Postup pro podávání stížností týkajících se ochrany osobních údajů
 14. Upozornění pro obyvatele Kalifornie
 15. Upozornění pro obyvatele Evropské unie (EHP)
 16. Upozornění pro obyvatele Argentiny
 17. Upozornění pro obyvatele Mexika
 18. Upozornění pro obyvatele Chile
 19. Upozornění pro obyvatele Malajsie
 20. Upozornění pro obyvatele Nového Zélandu
 21. Upozornění pro obyvatele Austrálie
 22. Upozornění pro obyvatele Indie
 23. Příslušná společnost dle jednotlivých služeb
Kdo jsme? Jaký typ údajů se shromažďuje?

Jsme společnost Ria, součást skupiny společností Euronet

Všechny naše kontaktní údaje najdete zde.

Shromažďujeme pouze údaje, které musíme shromažďovat dle zákona a místních předpisů. Tyto údaje zahrnují:

 • Identifikační údaje
 • Finanční údaje
 • Údaje o chování
Proč tyto údaje shromažďujeme? Jak dlouho společnost RIA údaje shromažďuje?

Osobní údaje shromažďujeme pro konkrétní smluvní a zákonné účely.

S vaším souhlasem shromažďujeme také údaje, které slouží ke zlepšování uživatelského prostředí našich platforem.

Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, jak to vyžaduje zákon a/nebo místní předpisy. Příležitostně mohou zákonné povinnosti vyžadovat delší dobu uchovávání, ale po splnění těchto povinností budou údaje vymazány.

Komu předáváme údaje o zákaznících? Kde společnost RIA uchovává vaše osobní údaje?

Osobní údaje zákazníků sdílíme s ostatními společnostmi skupiny Euronet, správními orgány a partnery, abychom plnili své regulační povinnosti a smluvní závazky.

Osobní údaje zákazníků ukládáme na zabezpečených místech s přísnými bezpečnostními opatřeními.

Pokud potřebujeme předat osobní údaje zákazníků do jiných zemí, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom splnili zákonné povinnosti a zajistili náležitou úroveň zabezpečení.

Jaká jsou vaše práva?

Jste vlastníkem svých osobních údajů a máte zákonné právo nad nimi vykonávat kontrolu. Svá práva můžete kdykoli využít a své údaje spravovat zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com. V závislosti na vaší zemi můžete mít k dispozici další práva. Další informace naleznete kliknutím sem.

 • Přístup k osobním údajům a jejich elektronické kopii
 • Oprava údajů
 • Výmaz údajů (pokud je to povoleno zákonem)
 • Omezení účelů zpracování

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč?

Identifikační údaje

Může se jednat o jméno, titul, adresu bydliště a/nebo obchodního sídla, e-mail, telefonní a/nebo faxové číslo a další kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, fotky, podpis, údaje o pasu/vízu, záznam hlasu a úřední osvědčení. K uvedeným účelům budeme používat pouze nezbytně nutné identifikační údaje.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Poskytování služeb. Smluvní závazek
Zasílání newsletteru a marketingové účely. Souhlas
Průzkum trhu a zpětná vazba od spotřebitelů: Veškeré informace, které s námi naši zákazníci dobrovolně sdílejí o svých zkušenostech s používáním našich produktů a služeb. Souhlas
Oprávněný zájem
Služby zákazníkům: Budeme monitorovat a zaznamenávat (pomocí automatických prostředků nebo přepisů) telefonické hovory, e-maily a chatové konverzace s našimi zákazníky. Přepisy těchto hovorů budou sloužit k potvrzení pokynů, které nám sdělíte. Smluvní závazek
Oprávněný zájem
Správa účtů našich zákazníků (registrace a správa). Předsmluvní/smluvní závazek
Žádost o přístup k nástrojům a informacím: Naši zákazníci mohou žádat o přístup k určitým nástrojům a informacím, které jsou v aplikaci k dispozici, a to předtím, než se rozhodnou, že se chtějí zaregistrovat k využívání našich služeb, včetně naší směnárenské a platební služby, nebo poté, co se zaregistrují. Předsmluvní/smluvní závazek
Profilování: Všechny naše údaje o zákaznících používáme k měření a hodnocení osobních zvyklostí výhradně na základě automatizovaného zpracování, abychom mohli zákazníkům poskytovat personalizovanější služby. Souhlas
Fotografie nebo videa, která naši zákazníci pořídili a sdílejí s námi. Souhlas
Účast na akcích a reklamních akcích: Naši zákazníci se mohou chtít zúčastnit námi pořádaných akcí nebo reklamních akcí. Souhlas
Smluvní závazek
Korespondence včetně e-mailů, faxů a všech druhů elektronické komunikace spolu s veškerými záznamy o účtech. Uchováváme také dopisy zákaznického servisu a další komunikaci mezi námi a jakoukoli společností skupiny Euronet, jakož i našimi partnery a dodavateli. Oprávněný zájem
Smluvní závazek
Kontrola úvěruschopnosti. Vaše identifikační údaje a údaje o ekonomické situaci, které jste nám poskytli, použijeme k ověření bonity, abychom vám mohli poskytovat své služby/produkty podle vašich ekonomických možností. Oprávněný zájem

Finanční údaje

Vaše osobní finanční údaje shromažďujeme, když se zaregistrujete jako zákazník. Abychom vám mohli poskytovat své služby, shromažďujeme finanční údaje, jako jsou bankovní účty, finanční výpisy, důvod převodu, povolání nebo jiné doklady, které prokazují zdroj finančních prostředků, které chcete převést (podobně jako výplatní pásky).

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Poskytování služeb. Smluvní závazek
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Zákonná povinnost
Boj proti financování terorismu a trestné činnosti Zákonná povinnost
Správa účtu Smluvní závazek
Zákonné profilování pro úvěrové zprávy Oprávněný zájem

Behaviorální a technické informace

IP adresa návštěvníků, informace o jejich chování (abychom pochopili, jak se chováte při používání našich produktů a služeb), typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, nastavení rozlišení obrazovky, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma.

Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
K měření používání našich webových stránek a služeb, včetně počtu návštěv, průměrné doby strávené na webových stránkách, aplikace, zobrazených stránek, údajů o interakci na stránkách (jako je posouvání, klikání a přejíždění kurzorem) atd. a ke zlepšování obsahu, který nabízíme zákazníkům. Oprávněný zájem
Pro správu webových stránek a interní operace včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, tvorbu statistik a průzkumu. Souhlas
Oprávněný zájem
V rámci našeho úsilí o ochranu a zabezpečení webových stránek. Souhlas
Oprávněný zájem
K měření efektivity našich e-mailů. Souhlas
Anonymní profilování: Shromážděné údaje můžeme kombinovat, abychom zlepšovali zákaznickou zkušenost pro kvalitnější využívání našich služeb. Oprávněný zájem

Poloha.

Můžeme shromažďovat informace o vaší poloze, když používáte naše služby.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Abychom mohli zákazníkům poskytovat v aplikaci přizpůsobené prostředí v souvislosti s jejich polohou, například zobrazování místní měny v příslušné lokalitě. Souhlas
Zákonná povinnost

Video dohled.

Záznam obrazu, videa a hlasu.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
K zajištění bezpečnosti zákazníků v našich prodejnách nebo kancelářích můžeme používat kamerový systém. Veřejný zájem
Oprávněný zájem

Biometrické údaje.

Fotografie, videozáznam a sken obličeje. Pokud budeme někdy zpracovávat další biometrické údaje, budete o tom předem informováni a v žádném případě nebudeme tyto osobní údaje zpracovávat bez vašeho předchozího souhlasu.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Pro ověření vaší identifikace během procesu registrace v naší aplikaci a na webu nebo kdykoli během používání našich služeb. Souhlas

Údaje o transakcích.

Shromažďujeme osobní údaje, jako jsou údaje o příjemci, údaje o bankovním účtu, kontaktní údaje, místo, kam posíláte peníze, a bankovní preference. V závislosti na místních předpisech shromažďujeme údaje, jako jsou povolání, vztah k příjemci, důvod převodu a další dokumenty k prokázání původu finančních prostředků.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Pro uskutečnění transakce Smluvní závazek
Za účelem poskytnutí informací kvůli souladu s předpisy při zadávání transakce Zákonná povinnost

Citlivé osobní údaje.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat citlivé osobní údaje (nebo jiné „zvláštní kategorie osobních údajů“), jako jsou údaje týkající se vašeho fyzického nebo duševního zdraví nebo onemocnění, abychom splnili příslušné zákonné nebo regulační povinnosti.

Důvod zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro použití vašich osobních údajů
Za účelem plnění zákonných povinností a požadavků na zajištění souladu s předpisy Zákonná povinnost

Z důvodu veřejného zájmu pro ochranu vašich ekonomických zájmů

Údaje, pomocí kterých nelze identifikovat konkrétní osobu.

Kdykoli je to možné, používáme místo osobních údajů takové údaje, s jejichž pomocí vás nelze přímo identifikovat (jako jsou anonymní demografické údaje a údaje o používání). Tyto údaje, jež nejsou identifikační, mohou sloužit ke zlepšování našich interních procesů nebo poskytování služeb, aniž bychom vás o tom museli dále informovat.

Agregované údaje můžeme používat k různým účelům, mimo jiné k hodnocení a zlepšování služeb a k analýze návštěvnosti našich služeb.

2. Přesnost vašich osobních údajů

Naším závazkem je zajistit, aby byly vaše osobní údaje přesné a aktuální. Za tímto účelem podnikáme přiměřené kroky k zajištění přesnosti vašich osobních údajů, které spočívají v zajištění přesného zaznamenání posledních osobních údajů, které jsme obdrželi, a pokud to považujeme za nezbytné, provádíme pravidelné kontroly, abychom všechny vaše osobní údaje aktualizovali.

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete uplatnit své právo na jejich opravu. V takovém případě zašlete e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Abyste mohli využívat naše služby, musíte se zaregistrovat. K registraci slouží metoda e-KYC (elektronické prověření zákazníka).

Jak je uvedeno v článku 1, k vaší identifikaci a ověření dokumentů, které jste případně nahráli do našeho systému při vytváření účtu, můžeme použít biometrické údaje (pokud je to zákonem povoleno). Tento systém používáme také k tomu, abychom plnili všechny své zákonné povinnosti.

Pokud se chcete zaregistrovat, ale nechcete použít řešení e-KYC, můžete se obrátit na naši zákaznickou podporu, která vám s registrací pomůže.

4. Oprávněný zájem

Pokud používáme osobní údaje zákazníků k prosazování svých oprávněných zájmů, vynaložíme veškeré úsilí, abychom sladili své zájmy s vašimi, takže vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s příslušnými právními předpisy nebo pokud to nebude mít nepříznivý vliv na vaše práva. Zákazníci si mohou vyžádat informace o jakémkoli zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.

5. Jak dlouho společnost RIA uchovává osobní údaje?

Osobní údaje se používají k různým účelům a řídí se řadou pravidel a předpisů. Jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování služeb, které si zákazníci vyžádali, a pro plnění příslušných zákonných povinností, účetních nebo vykazovacích požadavků. Např:

 • Zákonné a regulační požadavky: Vaše osobní údaje se uchovávají tak dlouho, jak je to nezbytné pro plnění všech našich zákonných povinností.
 • Zákaznický servis (správa vztahů se zákazníky, vyřizování stížností atd.): Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud zůstanete naším zákazníkem.
 • Marketing: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely, pokud jste nás nepožádali o odhlášení odběru, jak je uvedeno v článku 8 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Smluvní závazek: Osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smluvní dohody. Zákazníci se mohou obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ze skupiny Euronet a vyžádat si kopii našich zásad uchovávání údajů, které se mohou lišit v závislosti na platné legislativě a na konkrétní obchodní potřebě v konkrétní zemi.

6. Předává společnost RIA moje osobní údaje jiným subjektům?

Skupina Euronet

Osobní údaje zákazníků sdílíme se společností Euronet a přidruženými společnostmi skupiny Euronet za účelem plnění povinností skupiny.

V důsledku prodeje, akvizice, fúze nebo reorganizace společnosti Euronet, společnosti v rámci skupiny Euronet nebo jakéhokoli jejich aktiva můžeme osobní údaje zákazníků předat třetí straně. Přitom podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že jejich údaje budou náležitě chráněny.
Zákonná povinnost
Smluvní povinnost

Poskytovatelé služeb z řad třetích stran

Poskytovatelé služeb z řad třetích stran, kteří spravují, umožňují nebo zprostředkovávají určité aspekty služeb Zákonná povinnost
Poskytovatelé služeb v oblasti ověřování souladu s předpisy (e-KYC) a prevence podvodů
Poskytovatelé komunikačních služeb, infrastruktury a realizace, včetně služeb a systémů umožňujících zpracování transakce Smluvní závazek
Za účelem zachování požadované úrovně výkonu našich služeb (údržba, zabezpečení a podpora)
Analýza dat pro marketing, provozní zkvalitňování a zdokonalování našich systémů pro dodržování předpisů a boj proti podvodům Oprávněný zájem
Zákonná povinnost
Za účelem propagace našich služeb pomocí marketingových kampaní Souhlas
Personalizace reklamy umístěné v digitálních službách a přizpůsobení se preferencím spotřebitelů

Správní a regulační orgány

Vaše osobní údaje musíme sdělit úřadům. Osobní údaje také zpřístupňujeme úřadům, když je jejich předání nezbytné k osobní identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti někomu, kdo může způsobit újmu nebo zasahovat do práv nebo majetku společnosti RIA, naší služby nebo vašich práv či majetku. Zákonná povinnost

Strategičtí partneři

Vaše osobní údaje budeme předávat strategickým partnerům, pokud to vyžaduje zákon, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Oprávněný zájem

Odborní partneři

Vaše osobní údaje budeme předávat poradcům, právníkům, konzultantům, auditorům, marketingovým službám nebo účetním, abychom plnili své zákonné povinnosti a poskytovali své služby podle vašich očekávání, našich smluvních závazků a osvědčených postupů. Oprávněný zájem

7. Nezletilé osoby

Služby přímo neposkytujeme dětem mladším 18 let ani aktivně neshromažďujeme jejich osobní údaje. Pokud jste mladší 18 let, nepoužívejte stránky, nabídky ani nám nesdělujte svoje osobní údaje. Pokud zjistíte, že nám někdo mladší 18 let neoprávněně poskytl své osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese dpo@euronetworldwide.com.

8. Zabezpečení dat

Zavázali jsme se chránit osobní údaje zákazníků a zavedli jsme komerčně přiměřená a náležitá ochranná opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití a změně údajů, které jste nám svěřili. Ve společnosti RIA se vždy snažíme zajistit, aby vaše osobní údaje byly dobře chráněny v souladu s mezinárodně osvědčenými postupy. Tento závazek ve prospěch bezpečnosti osobních údajů dodržujeme zavedením vhodných fyzických, elektronických a správních opatření pro ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů.

K ochraně svých systémů před nezákonným přístupem používáme bezpečná, sofistikovaná a moderní fyzická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou neustále zdokonalována pro co nejvyšší úroveň bezpečnosti v souladu s mezinárodně osvědčenými postupy, a nákladovou efektivitu podle zpracovávaných osobních údajů. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném místě chráněném bránou firewall a dalšími sofistikovanými bezpečnostními mechanismy s omezeným administrativním přístupem.

Na zaměstnance, kteří mají přístup k vašim údajům, a způsob zpracování osobních údajů se vztahuje smluvní závazek zachovávat vaše soukromí a dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které jsme v naší organizaci zavedli.

I když se snažíme dosáhnout nejvyšších norem ochrany údajů uplatňováním standardních opatření na ochranu vašeho soukromí, žádný bezpečnostní systém není zcela bezchybný nebo nepřekonatelný. V důsledku toho nemůžeme zaručit (a nezaručujeme), že jsou osobní údaje zcela bezpečné.

9. Profilování a automatizované rozhodování

Na základě výslovně uděleného souhlasu vám ohledně našich produktů a služeb poskytujeme informace a rady na míru. Provádíme analýzu dat s využitím třetích stran, abychom na vás mohli cílit vhodná sdělení a reklamy, včetně pozvánek na exkluzivní akce pro klienty, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a také abychom vám mohli doporučit produkty a služby, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být vhodné.

V některých případech používáme automatizované rozhodování a profilování, pokud je to povoleno právními předpisy a nezbytné pro plnění smlouvy. Například automatizované autorizace pro služby převodů finančních prostředků. Právním základem pro profilování a automatizované rozhodování je oprávněný zájem.

Automatizovaná rozhodnutí provádíme také v takových procesech, jako je monitorování transakcí za účelem boje proti podvodům v souladu s právními požadavky týkajícími se prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a finančních služeb. Máte právo požadovat, abyste nebyli předmětem plně automatizovaného rozhodování, včetně profilování, pokud má takové rozhodování právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. Toto právo neplatí, pokud je rozhodování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi, pokud je rozhodování povoleno podle platných předpisů o ochraně osobních údajů nebo pokud jsme obdrželi váš výslovný souhlas.

10. Marketing a reklama

Inzerenti z řad třetích stran poskytují reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách, v naší aplikaci nebo jinde v našich službách. Inzerenti z řad třetích stran nemají přístup k žádným údajům, které nám naši zákazníci přímo poskytují. Inzerenti se obvykle spoléhají na soubory cookie nebo jiný mechanismus založený na webu/aplikaci, aby vyhodnotili, které reklamy jsou pro vás zajímavé. Bez vašeho souhlasu neumisťujeme „cílené soubory cookie“ ani neaktivujeme „cílení“ a „polohu“ ve vašem systému.

Pokud jste souhlasili s cílenými soubory cookie na webových stránkách nebo jste v aplikaci povolili cílení, můžeme k tomu využívat třetí strany (remarketing a funkce Similar Audience). Nastavení souborů cookie můžete upravit zde.

Třetí strany nejsou vázány naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Chcete-li se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů v jejich prohlášeních, měli byste navštívit jejich webové stránky. Všechny třetí strany, které mohou používat soubory cookie pro cílení, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Příležitostně a v případě potřeby vás můžeme kontaktovat (e-mailem, SMS zprávou, dopisem nebo telefonicky a dle vašich konkrétních pokynů), pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas s poskytováním cíleného marketingu našich služeb. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com nebo podle pokynů v marketingovém e-mailu, který jsme vám zaslali.

11. Vyhodnocování e-mailové komunikace

V marketingových e-mailech můžeme používat pixely, které nás informují o tom, zda a kolikrát byly naše e-maily otevřeny, a ověřují případná kliknutí na odkazy nebo reklamy v e-mailu. Tyto informace můžeme využívat např. následujícími způsoby:

 • Ke zjištění, které z našich e-mailů uživatelé považují za zajímavější.
 • Ke zjišťování aktivity a zapojení uživatelů do našich produktů a služeb.
 • K informování našich inzerentů (souhrnně) o tom, kolik uživatelů kliklo na reklamy.
 • Ke zjištění, v jakém regionu se nachází naše publikum.

12. Jaká jsou moje práva?

Zákazníci mohou žádat o přístup, aktualizaci, úpravu nebo výmaz svých osobních údajů. V závislosti na vaší zemi můžete mít různá práva. Bez ohledu na zemi však můžete kdykoli uplatnit následující práva:

 • Žádat o přístup k jakýmkoli osobním údajům („žádost o přístup k subjektu“). Při uplatňování svého práva na přístup se nás můžete ptát na všechny osobní údaje, které o vás uchováváme, na činnosti zpracování, které s vašimi osobními údaji provádíme, na příjemce vašich osobních údajů, na různé kategorie osobních údajů, na dobu, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme, a na existenci jakéhokoli automatizovaného rozhodnutí týkajícího se vašich osobních údajů.
 • Žádat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás můžeme mít. Pokud jste změnili svou e-mailovou adresu nebo zjistíte, že v některém z vašich osobních údajů je pravopisná chyba, můžete uplatnit své právo na změnu.
 • Žádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud od nás již nechcete dostávat žádné zprávy nebo nechcete nadále využívat některé z našich služeb, můžete nás požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás uchováváme. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme uchovávat za účelem plnění svých zákonných povinností. Vaše osobní údaje však nebudou použity pro žádné jiné účely.

Zákazníci mají také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu, pokud se domnívají, že jsme nesplnili své povinnosti dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo platných právních předpisů. Přestože to není nutné, doporučujeme zákazníkům, aby nám případné stížnosti zasílali a my na ně mohli reagovat v souladu se svým postupem pro podávání stížností.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a vždy ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy.

Příslušná práva a přesnou lhůtu, ve které musíme na vaši žádost reagovat, naleznete v níže uvedeném článku věnovaném obyvatelům konkrétní země.

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, musíte zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com. Abychom pomohli chránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost, před udělením přístupu k vašim údajům nebo jejich změnou podnikneme kroky k ověření vaší totožnosti a/nebo vás můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů. Pokud nebudeme mít k dispozici kopii vašeho občanského průkazu nebo jiného platného zákonného dokladu totožnosti, nebudeme moci na vaši žádost odpovědět.

13. Postup pro podávání stížností v oblasti ochrany soukromí

Zákazníci mají právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu, pokud se domnívají, že jsme nesplnili své povinnosti dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo platných právních předpisů:

Společnost RIA si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, přičemž informaci o těchto změnách vyvěsí na své webové stránky nebo ji oznámí jiným způsobem, který společnost RIA uzná za vhodný.

14. Upozornění pro obyvatele Kalifornie

Účelem tohoto dodatečného oznámení je vyhovět požadavkům kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) a je třeba je chápat společně s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Zákazníci žijící v Kalifornii budou mít právo:

 • Vyžádat si (a obdržet) informace o našich postupech shromažďování osobních údajů za předchozích 12 měsíců, a to včetně toho, jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme, jaké jsou zdroje těchto údajů, jaký je obchodní účel, pro který je shromažďujeme nebo sdílíme, a jakým typům třetích stran tyto údaje předáváme.
 • Vyžádat si (a obdržet) kopii osobních údajů, které jsme o nich shromáždili během předchozích 12 měsíců.
 • Vyžádat si (a obdržet) informace o našich postupech předávání údajů během předchozích 12 měsíců, včetně seznamu kategorií prodaných osobních údajů s uvedením kategorií příjemců z řad třetích stran a seznamu kategorií osobních údajů, které jsme předali za obchodním účelem.
 • Požadovat, abychom neprodávali osobní údaje (vaše osobní údaje neprodáváme).
 • Požadovat, abychom vymazali jejich osobní údaje s určitými výjimkami (a nařídili svým poskytovatelům služeb, aby je také vymazali).

Pro účely zákona CCPA se osobními údaji rozumí údaje, které identifikují, týkají se či popisují konkrétního obyvatele Kalifornie nebo domácnost nebo by s nimi mohly být přímo či nepřímo spojeny.

Obyvatelé Kalifornie se na nás mohou obrátit s žádostí o zpřístupnění údajů těmito prostředky:

 1. Bezplatná telefonní linka: 1 877 932 6640
 2. E-mail: dpo@euronetworldwide.com

Pod trestem křivé přísahy vás můžeme požádat o předložení podepsaného prohlášení, že jste osoba, kterou tvrdíte, že jste. Přijetí vaší žádosti potvrdíme do deseti (10) dnů a vynasnažíme se odpovědět do pětačtyřiceti (45) dnů od obdržení vaší žádosti, ale pokud budeme potřebovat více času (až dalších pětačtyřicet dnů), takovou skutečnost vám oznámíme. Pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost a potvrdit, že se osobní údaje týkají vaší osoby, nemůžeme na vaši žádost odpovědět ani vám osobní údaje poskytnout.

O informace týkající se našich postupů shromažďování údajů, osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo našich postupů týkajících se jejich předávání můžete žádat až dvakrát během 12 měsíců.

V případě žádosti o kopii osobních údajů shromážděných během 12 měsíců před podáním vaší žádosti, se budeme snažit poskytnout údaje ve formátu, který je snadno použitelný, včetně zaslání listinné kopie nebo poskytnutí elektronické kopie na váš registrovaný účet, pokud jste si u nás účet zaregistrovali. V případě žádostí o výmaz údajů nám kalifornské zákony umožňují za určitých okolností určité informace uchovávat a nevymazávat je (tj. informace týkající se transakce, bezpečnostních incidentů, podvodů atd.). Například nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz údajů, pokud jsou tyto informace nezbytné k tomu, abychom pro vás mohli dokončit transakci nebo jinak plnit smlouvu, abychom mohli odhalovat bezpečnostní incidenty, podvody nebo nezákonnou činnost, chránit se před nimi nebo je stíhat, abychom mohli informace používat pouze interně způsobem, který je přiměřeně v souladu s vašimi očekáváními jako našeho zákazníka (například vedení prodejních záznamů), a abychom mohli plnit své zákonné povinnosti. Pokud od vás takovou žádost obdržíme, budeme informovat všechny poskytovatele služeb, které jsme si najali, aby vaše údaje rovněž vymazali.

Uplatníte-li kterékoli z těchto práv, nebudeme vás v důsledku toho diskriminovat.

Vaše údaje neprodáváme za peněžní úplatu ani vaše údaje nezveřejňujeme za jiné hodnotné protiplnění. Pokud bychom v budoucnu uzavřeli dohody, které by spadaly do definice „prodeje“ podle CCPA, zajistíme aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů a náš soulad se zákonem CCPA.

Žádost můžete podat prostřednictvím osoby s oficiální plnou mocí. V opačném případě můžete podat žádost prostřednictvím zplnomocněného zástupce, pouze pokud (1) zplnomocněnému zástupci poskytnete písemné povolení k podání žádosti a (2) ověříte svou totožnost přímo u nás. V takovém případě budeme požadovat, aby nám takový zástupce předložil doklad o tom, že byl oprávněn podat žádost vaším jménem.

Během posledních 12 měsíců jsme shromáždili následující kategorie údajů z uvedených zdrojů, použili je pro uvedené obchodní účely a sdíleli je s uvedenými kategoriemi třetích stran. Kategorie údajů zahrnují údaje, které shromažďujeme od návštěvníků našich webových stránek, registrovaných uživatelů, zaměstnanců, smluvních partnerů, dodavatelů a všech dalších osob, které s námi komunikují online nebo offline. Ne všechny údaje o všech osobách jsou shromažďovány. Například můžeme shromažďovat různé údaje od uchazečů o zaměstnání nebo od prodejců či zákazníků.

Kategorie shromážděných údajů Zdroj Obchodní účel použití Kategorie třetích stran, které údaje přijímají

Identifikační údaje (jméno, přezdívka, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo, název účtu, číslo sociálního pojištění, číslo řidičského průkazu, číslo pasu, jedinečný osobní identifikátor, IP adresa)

 • Osoby, které zadávají své údaje
 • Údaje, které automaticky shromažďujeme od návštěvníků stránek
 • Informace, které získáváme od marketingových a datových partnerů třetích stran
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Přizpůsobení reklamy
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Citlivé údaje (jméno s finančním účtem, lékařské údaje, údaje o zdravotním stavu a zdravotním pojištění, uživatelské jméno a heslo)

 • Osoby, které údaje poskytnou
 • Žádosti o zaměstnání
 • Zaměstnanci
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Obchodní informace (historie transakcí, zakoupené, získané nebo zvažované produkty/služby, preference produktů)

 • Osoby, které údaje poskytnou
 • Žádosti o zaměstnání
 • Zaměstnanci
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Aktivita v elektronické síti (historie prohlížení nebo vyhledávání, interakce s webovými stránkami, interakce s reklamou)

 • Osoby, které údaje poskytnou
 • Informace, které shromažďujeme z bezpečnostních důvodů
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Správní regulační orgány
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Zvukové, obrazové nebo obdobné informace (hovory se zákazníky, monitorování bezpečnosti)

 • Osoby, které údaje poskytnou
 • Informace, které shromažďujeme z bezpečnostních důvodů
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Správní regulační orgány
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Geolokace

 • Údaje, které automaticky shromažďujeme od návštěvníků stránek
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Přizpůsobení reklamy
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Správní regulační orgány
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Informace profesní, vzdělávací nebo pracovní povahy

 • Informace poskytované jednotlivci
 • Informace získané od třetích stran v souvislosti se statusem prodejce nebo zaměstnavatele nebo žádostmi o zaměstnání
 • Informace, které sledujeme v souvislosti s dohledem nad prodejci nebo zaměstnanci
 • Audit týkající se transakcí
 • Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti
 • Ladění funkcí / oprava chyb
 • Poskytování služeb vaší osobě
 • Interní výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Přizpůsobení reklamy
 • Poskytovatelé služeb (například zpracovatelé plateb, poštovní úřady, marketingoví partneři, přepravní partneři, partneři poskytující zaměstnanecké benefity)
 • Přidružené společnosti
 • Správní regulační orgány
 • Orgány činné v trestním řízení
 • Strategicky propojené podniky

Biometrické údaje

 • Nejsou shromažďovány
 • Nejsou shromažďovány
 • Nejsou shromažďovány

Chráněné údaje (rasa, pohlaví, etnický původ, náboženství)

 • Nejsou shromažďovány
 • Nejsou shromažďovány
 • Nejsou shromažďovány

*Konkrétně obchodní účely zahrnují:

 1. Poskytování služeb vaší osobě:
  • za účelem správy nebo plnění našich povinností v souvislosti s jakoukoli smlouvou, jejíž jsme smluvní stranou,
  • abychom vám pomohli s realizací transakce nebo objednávky,
  • za účelem sledování zásilek,
  • za účelem přípravy a zpracování faktur,
  • abychom mohli reagovat na dotazy nebo žádosti a poskytovat služby a podporu,
  • za účelem zajištění správy vztahů se zákazníky následně po prodeji,
  • za účelem tvorby a správy účtů našich zákazníků,
  • abychom vás informovali o změnách našich služeb a produktů,
  • pro účely správy propagační akce, soutěže nebo průzkumu,
  • abychom vám mohli poskytovat informace o našich produktech a službách,
  • abychom vám mohli nabízet naše produkty a služby personalizovaným způsobem, můžeme vám například poskytovat návrhy na základě vašich předchozích požadavků, abychom vám umožnili rychleji identifikovat vhodné produkty a služby.
 2. Audit týkající se transakcí, interního výzkumu a vývoje:
  • pro zajištění interní obchodní administrativy a operací, včetně řešení problémů, přizpůsobení stránek, vylepšení nebo vývoje, testování, výzkumu, správy a provozu našich stránek a analýzy dat,
  • pro tvorbu produktů nebo služeb, které mohou vyhovovat vašim potřebám,
  • pro měření výkonu marketingových projektů, reklam a webových stránek, které „provozuje“ jiná společnost naším jménem.
 3. Detekce, ochrana a zajištění bezpečnosti, ladění funkcí, oprava chyb:
  • jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich stránek,
  • za účelem zajištění bezpečnosti vašeho účtu a našeho podnikání, prevence nebo odhalování podvodů, škodlivých činností nebo zneužívání našich stránek, například vyžádáním ověřovacích informací za účelem obnovení hesla k vašemu účtu (v příslušných případech),
  • za účelem zajištění fyzické bezpečnosti našich prostor prostřednictvím záznamů monitorovacích kamerových systémů,
  • za účelem řešení sporů, ochrany práv, bezpečnosti a zájmů nás, našich uživatelů nebo jiných osob a plnění našich zákonných povinností.
 4. Kontrola kvality:
  • abychom mohli sledovat kontrolu kvality a zajistit plnění svých zákonných povinností, kodexů a nařízení, zásad a postupů,
  • za účelem vývoje a zlepšování našich produktů a služeb, například na základě přehledu návštěvnosti na stránkách a různých podstránkách, poptávky po konkrétních produktech a službách a komentářů uživatelů.

Kontakt pro více informací: V případě dotazů nebo pochybností týkajících se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a souvisejících postupů se na nás prosím obraťte pomocí kontaktních údajů uvedených v článku „Kdo jsme“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

15. Upozornění pro obyvatele Evropské unie (EHP)

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) mohou všichni obyvatelé Evropského hospodářského prostoru (EHP) uplatňovat následující práva:

 • Právo na informace
 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo vyhnout se automatizovanému rozhodování

Chcete-li uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, musíte splnit povinnosti stanovené v článku 12 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů, pokud nepožádáme o prodloužení lhůty.

16. Upozornění pro obyvatele Argentiny

V souladu se zákonem Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte právo na přístup, opravu, aktualizaci a výmaz. Chcete-li uplatnit svá práva nebo právo na odvolání či vznést jakoukoli pochybnost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 12.

Tímto vás informujeme, že máte možnost omezit způsob, jakým používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje pro určité použití.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 5 dnů (v případě žádosti o výmaz a aktualizaci vašich osobních údajů) nebo nejpozději do 10 dnů (v případě žádosti o přístup k osobním údajům).

17. Upozornění pro obyvatele Mexika

Společnost Ria México (jak je definována níže), se sídlem pro komunikaci a přijímání oznámení pro účely ochrany soukromí a osobních údajů uvedených v článku 22 a v souladu se zákonem Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (dále jen „mexický zákon“), jeho předpisy a pokyny, zpřístupňuje svým uživatelům nebo potenciálním uživatelům jako subjektům údajů toto prohlášení o ochraně osobních údajů před shromážděním osobních údajů striktně v souladu se zásadami zákonnosti, souhlasu, informací, kvality, účelu, loajality, proporcionality a odpovědnosti vyžadovanými mexickým zákonem.

Za účelem poskytování služeb jako poskytovatel služeb převodů peněz ve smyslu článku 81-A Bis zákona Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito bude společnost Ria México shromažďovat osobní údaje, je-li to relevantní, v souladu s právními základy uvedenými v článku 1 a v souvislosti s následujícími účely:

 1. Ověření, zda se osobní údaje obsažené v hlasovacích pověřeních předložených společnosti Ria México shodují s údaji obsaženými v rejstříku Instituto Nacional Electoral.
 2. Ověření, zda se údaje CURP poskytnuté společnosti Ria México shodují s údaji zapsanými v rejstříku Registro Nacional de Población.

Kromě toho, a pokud je to nutné, za účelem dodržení článků 4 a 4 bis obecných ustanovení uvedených v článku 95 bis zákona Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, které se vztahují na převodce peněžních prostředků uvedené v článku 81-A Bis podle stejného zákona (dále jen „ustanovení“), je společnost Ria México ze zákona povinna získávat informace o vaší geografické poloze, jakož i záznamy vašeho hlasu a obrazové záznamy obličeje, aby mohla identifikovat své uživatele nebo potenciální uživatele způsobem, který není osobní, a získat další relevantní údaje, které budou podrobně vysvětleny ve zvláštním formuláři dostupném v žádosti předepsané ustanoveními. Takové údaje budeme vždy zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Máte právo na přístup, opravu, zrušení a námitku proti zpracování („práva ARCO“ ). Stejně tak máte právo kdykoli omezit nebo odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem. Chcete-li uplatnit kterékoli z práv ARCO, odvolat svůj souhlas nebo vznést jakékoli dotazy či stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 12.

Odpovíme vám nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, přičemž vstoupí v platnost nejpozději 15 pracovních dnů poté, co vám oznámíme odpověď.

18. Upozornění pro obyvatele Chile

V souladu se zákonem máte právo na přístup, opravu, zrušení a námitku proti zpracování („práva ARCO“ ). Stejně tak máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem. Chcete-li uplatnit svá práva nebo právo na odvolání či vznést jakoukoli pochybnost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@euronetworldwide.com podle pokynů uvedených v článku 12.

Tímto vás informujeme, že máte možnost omezit způsob, jakým používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje pro určité použití.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 2 dnů.

19. Upozornění pro obyvatele Malajsie

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2010 (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) nám zákazníci mohou poskytnout své osobní údaje pro jakýkoli z účelů uvedených v článku 2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud bychom měli zpracovávat vaše osobní údaje pro jakýkoli další účel, budeme vás o tom předem informovat nebo vás požádáme o výslovný souhlas.

Práva uvedená v článku 10 můžete kdykoli uplatnit. Svůj souhlas můžete také odvolat, pokud není zpracování nezbytné pro plnění zákonné povinnosti nebo pro poskytnutí některé z našich služeb. Námitku proti zpracování můžete vznést také v případě, že se domníváte, že vám taková činnost zpracování může způsobit újmu nebo potíže.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 21 dnů.

V souladu s podmínkami zákona o ochraně osobních údajů má společnost RIA právo účtovat poplatek za zpracování jakékoli žádosti o přístup k údajům.

20. Upozornění pro obyvatele Nového Zélandu

Pro všechny osoby s bydlištěm na Novém Zélandu jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, uvedena v článku 12. Vezměte prosím na vědomí, že pro uplatnění kteréhokoli z vašich práv musíte postupovat podle pokynů uvedených ve výše zmíněném článku 12.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 20 dnů.

21. Upozornění pro obyvatele Austrálie

Pro všechny osoby s bydlištěm v Austrálii jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, uvedena v článku 12. Vezměte prosím na vědomí, že pro uplatnění kteréhokoli z vašich práv musíte postupovat podle pokynů uvedených ve výše zmíněném článku 12.

Můžete nás také požádat, abychom vám vysvětlili naše zásady a postupy týkající se osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.

22. Upozornění pro obyvatele Indie

Pro všechny osoby s bydlištěm v Indii jsou práva, která můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, uvedena v článku 12. Vezměte prosím na vědomí, že pro uplatnění kteréhokoli z vašich práv musíte postupovat podle pokynů uvedených ve výše zmíněném článku 12.

Kromě toho můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů a právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování, které má právní účinky, jako je profilování, pokud takové profilování není nutné k tomu, abychom vám poskytli některou z našich služeb.

Ode dne, kdy obdržíme vaši žádost, vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.

23. Příslušná společnost dle jednotlivých služeb

Správcem údajů je společnost Ria zastoupená níže uvedenými společnostmi v závislosti na konkrétní zemi a službě:

Služby převodu peněz

Země Společnost, kterou je třeba kontaktovat (správce údajů) Kontaktní údaje
Spojené království Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londýn, Velká Británie, W1U 7EU
Evropa
(digitální a mobilní)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Zástupci pro Evropu Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid, Španělsko
Švýcarsko Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Ženeva - 1201
Spojené státy americké Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Portoriko Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Kanada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 0A2
Mexiko Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Mexiko
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentina EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malajsie IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapur Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721
Filipíny Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipíny

Pobočky a směnárenské služby společnosti RIA

Země Společnost, kterou je třeba kontaktovat (správce údajů) Kontaktní údaje
Itálie Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Řím, 00153
Švýcarsko Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 - 16, Ženeva - 1201 *** Sídlo společnosti je Langstrasse 192, 8005 Curych.
Francie Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Francie
Belgie Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Brusel
Německo Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlín
Švédsko Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norsko Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Dánsko Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 Kodaň K

Žádost můžete kdykoli podat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, a to zasláním e-mailu na následující adresu: dpo@euronetworldwide.com.

Ria Financial Services. © 2022 Continental Exchange Solutions, Inc. All rights reserved.