Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

I denne Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ("Privatlivsmeddelelse") forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger, som vi får adgang til, når du bruger vores tjenester, besøger eller bruger vores websteder eller mobilapps eller på anden måde interagerer med os i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvordan vi deler dine oplysninger, og hvilke skridt vi tager for at beskytte dine oplysninger.

1. Hvem vi er og anvendelsen af denne Privatlivsmeddelelse

Denne Privatlivsmeddelelse gælder for Euronet Payment Services (“RIA”, “vi”, “vores” eller “os”), et datterselskab til Euronet Worldwide, Inc. (“Euronet”). Yderligere oplysninger om Euronet og virksomhederne i Euronet-koncernens globale netværk (“Euronet-koncernen”) er tilgængelige på: http://www.euronetworldwide.com.

Vi forpligter os til at bevare fortroligheden og sikkerheden for dine Personoplysninger (som defineret i afsnit 2 nedenfor). Denne Privatlivsmeddelelse beskriver, hvordan vi indsamler og bruger Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores standarder for etisk adfærd.

Ria Lithuania UAB, vil være “datakontrollant” i forbindelse med enhver form for Personoplysninger, der leveres til os direkte personligt eller via e-mail, telefon og post eller via følgende websted: www.riamoneytransfer.com/gb/en (“Webstedet”). Dette betyder, at RIA er ansvarlig for at beslutte, hvordan de vil opbevare og bruge Personoplysninger om dig.

Euronet-koncernens Data Protection Officer kan kontaktes ad følgende kanaler:

Via e-mail på:dpo@euronetworldwide.com
Via post på:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Ved at bruge eller navigere på Webstedet eller et hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst tjeneste, der udbydes af os (samlet kaldet "Tjenesterne") anerkender du, at du har læst, forstår og accepterer at være underlagt denne Privatlivsmeddelelse. Du bør ikke overdrage nogen af dine oplysninger til os, hvis du ikke accepterer vilkårene i denne Privatlivsmeddelelse.

Vi opfordrer dig til at gennemgå og tjekke webstedet med jævne mellemrum for at se, om der er opdateringer til denne Privatlivsmeddelelse. Vi udgiver den opdaterede version på Webstedet, og ved at fortsætte med at gøre brug af vores Websted/Tjenester accepterer du denne Privatlivsmeddelelse, som den måtte gælde på det angivne tidspunkt.

2. Principper for databeskyttelse

"Personoplysninger" henviser til enhver form for oplysninger, der gør os i stand til at identificere dig eller betalingsmodtageren i forbindelse med din transaktion hos os, direkte eller indirekte, f.eks. navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, enhver form for id-nummer eller én eller flere faktorer, der er specifikke for dig eller din betalingsmodtagers fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Vi forpligter os til at overholde gældende lovgivning om databeskyttelse og vil sikre, at Personoplysninger:

 • Bruges på en lovlig, fair og transparent måde
 • Kun indsamles til gyldige formål, som vi tydeligt har forklaret til dig, og ikke bruges på en måde, der ikke er kompatibel med disse formå;
 • Er relevante for de formål, vi har fortalt dig om, og begrænses til kun disse formal
 • Er korrekte og opdaterede
 • Kun opbevares så længe, det er nødvendigt, og med de formål, vi har oplyst dig om
 • Beskyttes

3. Hvilke Personoplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?

Personoplysninger, du giver os. Vi kan indsamle Personoplysninger, når du giver dem til os, herunder når du angiver, at du gerne vil modtage en af vores Tjenester, når du tilmelder dig hos os, når du udfylder formularer online, når du taler med os over telefonen, når du taler med os ansigt til ansigt, når du skriver til os, og når du besøger Webstedet samt, i visse tilfælde som angivet i denne Privatlivsmeddelelse, når du har givet dine oplysninger til en relateret virksomhed, der drives under RIA-brandet eller riafinancial.com (hver for sig en “RIA-virksomhed" og samlet kaldet “RIA-virksomhederne”). Vi indsamler også detaljer om transaktioner, som du udfører via Webstedet og om gennemførelsen af sådanne transaktioner.

Hvilke typer af Personoplysninger vi indsamler, afhænger af de produkter eller tjenester, du har anmodet os om. Alle Personoplysninger, der indsamles, er nødvendige for, at vi kan udføre en kontrakt, og uden sådanne data, kan vi muligvis ikke levere de ønskede Tjenester.

Vi kan indsamle og behandle de følgende Personoplysninger:

 • Personlige detaljer som f.eks. data, der kan identificere dig og/eller betalingsmodtageren for din transaktion med os. Dette kan omfatte navn, titel, privat- og/eller virksomhedsadresse, e-mailadresse, telefon- og/eller faxnumre og andre kontaktoplysninger, fødselsdato, køn, billeder, underskrift, pas-/visumoplysninger.
 • Finansielle oplysninger som f.eks. data, der er relateret til dig og din betalingsmodtagers betalingsdata og bankkonto, der er indhentet for at udføre pengeoverførsler.
 • Yderligere detaljer, der anmodes om af politi eller anmodes om som følge af vores procedurer for overholdelse af angivne standarder i forbindelse med bestræbelser på at forhindre hvidvask, finansiering af terrorister og kriminel aktivitet, f.eks. forholdet til betalingsmodtageren for transaktionen, formålet med transaktionen og bevis for tilgængelige midler.

Cookies og lignende teknologier. Når du bruger vores Websted eller mobilapps, indsamler vi oplysninger via cookies og lignende teknologier, herunder IP-adressen for besøgende, adfærdsoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, skærmopløsningsindstillinger, browserplugintyper og -versioner, operativsystem og platform. Vi kan bruge disse data til de følgende formål:

 • Til at måle brugen af vores Websted og Tjenester, herunder antallet af besøg, gennemsnitlig mængde tid, der bruges på et Websted, viste sider, sideinteraktionsdata (f.eks. rulning, klik og musebevægelser) osv. og for at forbedre det indhold, vi tilbyder.
 • Til at administrere Webstedet og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, test, research, statistiske og undersøgelsesmæssige formal.
 • I forbindelse med vores bestræbelser på at holde Webstedet sikkert og beskyttet.

Da cookies spiller en vigtig rolle i forhold til at forbedre eller aktivere brugbarhed eller webstedsprocesser, kan deaktivering af cookies forhindre dig i at bruge visse dele af vores Websted. Det betyder også, at nogle af funktionerne på vores Websted ikke fungerer, hvis du ikke tillader cookies.

Du kan få flere oplysninger ved at læse vores cookiepolitik.

4. Hvordan bruger vi dine Personoplysninger?

Vi bruger kun Personoplysninger og andre data, du leverer til os, til følgende formål, der er tilladt under gældende lovgivning:

 • Når det er nødvendigt for at udføre en kontrakt med dig: Vi kan bruge dine data med udgangspunkt i vores behov for at udføre vores forpligtelser i forbindelse med en kontrakt med dig, til at fuldføre dine transaktioner eller andre anmodninger, der foretages af dig, til at reagere på og behandle dine forespørgsler eller anmodninger eller til at kontakte dig, hvis det skulle være nødvendigt i forbindelse med vores overholdelse af en kontrakt med dig. Hvis du f.eks. indgår en kontrakt om vores pengeoverførselstjenester, er det nødvendigt, at dine data deles med udbyderen af betalingstjenesten, som udbetaler midler til din udpegede betalingsmodtager i destinationslandet for pengeoverførslen, og oplysningerne deles muligvis med vores agenter og/eller ordregivere for at muliggøre refusionen af en kvalificerende betalingsordre til dig, de kan deles med en virksomhed i Euronet-koncernen for at levere assistance i forbindelse med Tjenesterne uden for normale åbningstider, og de kan anvendes, hvis vi finder det nødvendigt at kontakte dig i forbindelse med din kontrakt.
 • Når det er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovmæssig forpligtelse: Vi kan bruge dine data til at overholde juridiske krav og/eller regler, der specifikt gælder for vores virksomhed. Når du f.eks. tegner kontrakt med os for pengeoverførselstjenester, er det påkrævet for os at benytte et bestemt niveau af rettidig omhu, der er foreskrevet af lovgivning og/eller står mål med enhver vurderet risiko, hvilket kan resultere i rapportering af dine data til juridiske og/eller regulerende myndigheder og/eller en anmodning fra os om yderligere oplysninger fra dig for at assistere med vores risikovurdering og/eller for at imødekomme overholdelse af vores forpligtelser.
 • Når du har givet samtykke til behandlingen: Hvis du har givet samtykke, og du ikke har trukket dit samtykke tilbage, kan vi kontakte dig med marketingkommunikation med relation til vores Tjenester eller tjenester og produkter fra RIA-virksomheder (se Afsnit 10 Direkte Marketing nedenfor).
 • Når det er nødvendigt i forbindelse med en legitim interesse hos RIA: Vi kan bruge dine personlige oplysninger, når du bruger websteder eller mobilapps til at analysere og forbedre vores produkter, placeringer, tjenester, drift og din kundeoplevelse og til at måle investeringsafkast for marketing og brandtilfredshed for at forbedre din oplevelse. Vi kan bruge samlede data til en række formål, herunder analyse af brugeradfærd og karakteristik for at måle interesse for (og brug af) de forskellige dele og områder af vores Tjenester. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til at levere kundeservice og til at hjælpe med at beskytte sikkerheden og integriteten af vores teknologi, systemer og tjenester.

Hvis vi i fremtiden bruger dine Personoplysninger for at imødekomme vores legitime interesse, bestræber vi os på at justere vores interesser med dine, så dine data udelukkende bruges på måder, som du har givet tilladelse til eller på anden vis er tilladt under gældende lovgivning.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine Personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, under hvilke omstændigheder vi kan bruge sådanne data uden yderligere meddelelser til dig.

5. Bliver indsamlet data delt med tredjeparter?

RIA-virksomheder

Vi kan dele dine Personoplysninger med andre RIA-virksomheder for at give os mulighed for at levere de Tjenester, du har anmodet om, når du har bedt os om at gøre det, for at levere Tjenesterne til dig uden for almindelige åbningstider og, når du har givet samtykke og ikke har trukket dit samtykke tilbage, til RIA-virksomhedernes formål inden for direkte marketing.

Euronet-koncernen

RIA kan dele dine Personoplysninger med Euronet og associerede selskaber i Euronet-koncernen (hvoraf nogle ligger uden for EØS – yderligere oplysninger er angivet i slutningen af dette afsnit 5) til de formål eller for at muliggøre de formål, der angives i Afsnit 4 af denne Privatlivsmeddelelse. Dette kan også omfatte deling af dine Personoplysninger inden for Euronet-koncernen med det formål at overholde juridiske eller lovmæssige forpligtelser.

Tredjepartstjenesteudbydere

Vi kan dele dine Personoplysninger med de følgende tredjepartstjenesteudbydere for at administrere eller facilitere visse aspekter af Tjenesterne (herunder vedligeholdelse af vores servere og behandling eller gennemførelse af ordrer om transaktioner):

 • Tjenesteudbydere, der leverer bekræftelse af overholdte regler og standarder
 • Udbydere af finansielle tjenester, f.eks. banker
 • Bureauer, der leverer kreditstyring eller gældsinddrivelse

Vi har beskyttelse på plads hos sådanne tredjepartstjenesteudbydere, der påkræver, at de skal beskytte dine personoplysninger. For at få en kopi af de relevante sikkerhedsmetoder skal du kontakte Euronets Group Data Protection Officer som angivet i Afsnit 1 ovenfor.

Virksomhedsprocesser

Vi kan overføre dine Personoplysninger til en tredjepart som følge af salg, opkøb, fusionering eller omorganisering, der omfatter Euronet, en virksomhed i Euronet-koncernen eller nogen af deres respektive aktiver. Under disse omstændigheder gør vi rimelige, passende tiltag for at sikre, at dine oplysninger beskyttes ordentligt.

Juridisk og lovmæssigt

Vi kan også videregive dine Personoplysninger i særlige tilfælde, hvis det er påkrævet af politiet, lovgivning, retsordre eller andre offentlige myndigheder, eller når vi i godt tro mener, at overdragelse af disse oplysninger på anden vis er nødvendig eller tilrådelig, f.eks. for at identificere, kontakte eller sagsøge nogen, der kan skade – eller gribe ind i – rettigheder eller ejendomme tilhørende RIA, Tjenesterne, en anden bruger eller enhver anden, der kunne blive skadet af sådanne aktiviteter (f.eks. identitetstyveri eller bedrag).

6. Hvor længe opbevares Personoplysninger?

Personoplysninger bruges til forskellige formål og er underlagt forskellige standarder og regler. Generelt opbevares Personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere de Tjenester, du anmoder om, for at overholde juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav og for at sikre, at du har rimelig mulighed for at få adgang til Personoplysningerne.

For at fastlægge den passende opbevaringsperiode for Personoplysningerne overvejer vi mængden, karakteren og følsomheden af Personoplysningerne, den potentielle risiko for skade gennem uautoriseret brug eller overlevering af dine Personoplysninger, formålene hvormed vi behandler dine Personoplysninger, og hvorvidt vi kan imødekomme disse formål via andre metoder samt de gældende juridiske krav. For eksempel:

 • Juridiske og lovmæssige krav. RIA vil opbevare Personoplysninger og transaktionsdata i de tidsperioder, det påkræves for at overholde alle opbevarings- og rapporteringsmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder uden begrænsning lovgivning og regler vedrørende kommercielle forhold, skat og bekæmpelse af hvidvask. Generelt er denne opbevaringsperiode minimum fem år fra den dato, hvor din transaktion foretages, eller datoen, hvor vores forretningsmæssige forhold til dig afsluttes.
 • Kundeservice (administration af kundeforhold, håndtering af klager osv.). RIA kan behandle og opbevare dine Personoplysninger, så længe vi har et igangværende forhold til dig. Når vores forhold er afsluttet (f.eks. fordi Tjenesterne er leveret og fuldt ud betalt, eller du har gjort brug af din ret til at trække dig fra kontrakten), vil vi, med mindre der er opbevaringskrav under gældende lovgivning, slette eller anonymisere dine Personoplysninger.
 • Marketing. Personoplysninger, der leveres til os til marketingformål, kan opbevares, indtil du fravælger dette, eller indtil RIA bliver opmærksom på, at sådanne data er ukorrekte.

Du kan få en kopi af vores Opbevaringspolitik ved at kontakte Euronets Group Data Protection Officer.

7. Bliver korrespondance, som du sender til os, gemt?

Ja. Hvis du sender korrespondance til os, herunder e-mails og faxer, opbevarer vi sådanne data sammen med eventuelle optegnelser om din konto. Vi kan også opbevare korrespondance med kundeservice og andre former for korrespondance, der involverer dig, os og enhver virksomhed i Euronet-koncernen, vores partnere og leverandører. Vi opbevarer disse optegnelser i overensstemmelse med vores Opbevaringspolitik.

8. Datasikkerhed

Vi forpligter os til at beskytte dine Personoplysninger og har etableret metoder til at beskytte mod tab, misbrug og ændring af de data, der er under vores kontrol.

Vi bruger moderne og sikre teknikker til at beskytte vores systemer mod indtrængning fra uautoriserede individer, og vi opgraderer jævnligt vores sikkerhed, når bedre metoder bliver tilgængelige.

Vores datacentre og datacentrene hos vores partnere bruger avancerede fysiske sikkerhedsmetoder til at forebygge uautoriseret adgang til faciliteterne. Derudover lagres alle Personoplysninger på en sikker placering bag firewalls og andre sofistikerede sikkerhedssystemer med begrænset administrativ adgang, så der kun kan overdrages relevante oplysninger til relevante personer.

Alle RIA-medarbejdere, som har adgang til eller er tilknyttet behandlingen af Personoplysninger er kontraktligt forpligtet til at respektere fortroligheden af dine data og til at overholde de privatlivsstandarder, vi har etableret.

Vær opmærksom på, at ingen sikkerhedsmetoder er perfekte eller ufejlbarlige. Selv om vi bruger branchens standardpraksis til at beskytte dit privatliv, kan vi ikke garantere den absolutte beskyttelse af Personoplysninger (og giver ikke en sådan garanti).

9. Gælder denne Privatlivsmeddelelse for andre websteder?

Nej. Vores Websted kan indeholde links til andre websteder på internettet. Ved at klikke på annonceringsbannere fra tredjeparter eller visse andre links bliver du videredirigeret til sådanne tredjepartswebsteder.

Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikkerne på andre websteder eller i andre tjenester. Du bør sørge for, at du læser og forstår alle relevante tredjeparters privatlivspolitikker, og du bør rette eventuelle spørgsmål eller bekymringer til de relevante tredjepartsadministratorer eller webmastere, før du overdrager Personoplysninger.

10. Direkte marketing

Med dit samtykke kan RIA eller en RIA-virksomhed nogle gange kontakte dig (via e-mail, sms, brev eller telefon) for at levere målrettet marketing vedrørende vores Tjenester eller tjenester fra en anden RIA-virksomhed eller virksomhed i Euronet-koncernen. Sådan marketingkommunikation bliver kun sendt til dig, hvis du har givet samtykke (da du tilmeldte dig vores Tjenester eller på et andet tidspunkt), og du ikke har trukket et sådant samtykke tilbage, eller hvis der er andre legitime årsager til at sende sådan kommunikation til dig.

Alle marketings-e-mails, som du modtager fra os, indeholder specifik vejledning i, hvordan du framelder dig, og du kan framelde dig til enhver tid.

Derudover kan du framelde dig marketing ved at kontakte os via en metode, der beskrives i Afsnit 13 i denne Privatlivsmeddelelse.

Du bør være opmærksom på, at vi er modstandere af e-mailspam fra tredjeparter, og at vi ikke deltager i sådanne mailaktiviteter. Vi videregiver eller godkender heller ikke tredjeparters brug af kundedata til sådanne formål.

11. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Såfremt du kan verificere din identitet, kan du anmode om adgang til og få mulighed for at opdatere og ændre dine Personoplysninger. Du kan også udøve andre rettigheder, du har under gældende databeskyttelseslove. Brug kontaktoplysningerne i Afsnit 13 af denne Privatlivsmeddelelse.

"Dataemner" har ret til:

 • At anmode om adgang til alle Personoplysninger, vi har om vedkommende, samt relaterede data, herunder formålene med at behandle Personoplysningerne, modtagerne eller de kategorier af modtagere, som Personoplysningerne er delt med, hvor det er muligt, tidsperioden, hvor Personoplysningerne bliver lagret, kilden til Personoplysningerne og tilstedeværelsen af eventuel automatisk beslutningstagning.
 • Uden berettiget forsinkelse at få adgang til rettelse af eventuelle forkerte Personoplysninger, vi har om vedkommende.
 • At anmode om, at Personoplysninger, der opbevares om vedkommende, bliver slettet, såfremt Personoplysningerne ikke er påkrævede af os, en RIA-virksomhed eller Euronet-koncernen for at overholde en juridisk forpligtelse under gældende lovgivning eller for at etablere, udøve eller beskytte mod et juridisk krav.
 • Under visse omstændigheder at forhindre eller begrænse behandlingen af dine Personoplysninger, bortset fra det omfang, hvormed behandlingen er påkrævet for at etablere, udøve eller beskytte mod juridiske krav.
 • Under visse omstændigheder at anmode om overførsel af Personoplysninger direkte til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt.

Derudover har du i situationer, hvor du mener, at RIA ikke har overholdt deres forpligtelser i henhold til denne Privatlivsmeddelelse eller den gældende lovgivning, ret til at rette en klage til en relevant Databeskyttelsesmyndighed eller via retsvæsenet. Skønt du ikke er forpligtet til det, opfordrer vi dig til at give os besked, hvis du skulle have en klage. Så reagerer vi i tråd med vores Klageprocedure (se Afsnit 12 i denne Privatlivsmeddelelse).

12. Privatlivsrelateret klageprocedure

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt vores forpligtelser i henhold til denne Privatlivsmeddelelse eller gældende lovgivning, har du ret til at rette en klage til en Databeskyttelsesmyndighed eller via retsvæsenet.

Skønt du ikke er forpligtet til det, opfordrer vi dig til at give os besked, hvis du skulle have en privatlivsrelateret klage. Så reagerer vi i tråd med vores klageprocedure – vores kontaktoplysninger er angivet nedenfor.

Privatlivsrelaterede klager eller bekymringer kan rettes til vores privatlivsteam:

Via e-mail på:dataprotection@riafinancial.com
Via post på:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Det er påkrævet for Euronet-medarbejdere at rette alle privatlivsrelaterede klager eller bekymringer til vores privatlivsteam.

RIA vil bestræbe sig på at sende en bekræftelse inden for 10 dage efter modtagelsen af klagen/bekymringen.

RIA foretager en undersøgelse i overensstemmelse med relevant lovgivning og vil bestræbe sig på at svare uddybende inden for 28 dage efter modtagelsen af klagen/bekymringen.

Hvis der kræves yderligere tid til at undersøge din klage/bekymring, skriver RIA til dig inden for 28 dage efter modtagelsen af klagen/bekymringen med information til dig om tidslinjen for undersøgelsen, som ikke vil være længere end to måneder, før klageproceduren afsluttes.

I tilfælde af, at klagen afvises, giver RIA dig en skriftlig forklaring på afvisningen.

Hvis klagen/bekymringen anses for berettiget, tager RIA rimelige skridt for at håndtere klagen/bekymringen til din rimelige tilfredshed.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret/resultatet eller på anden måde med håndteringen af klagen, har du ret til at rette en klage til en relevant Databeskyttelsesmyndighed eller en kompetent domstol.

I forbindelse med alle andre klager eller bekymringer angående vores Tjenester, der ikke er relateret til privatliv, skal du kontakte vores Kundeserviceafdeling.

13. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne Privatlivsmeddelelse eller RIA's datapraksis, bedes du kontakte vores privatlivsteam:

Via e-mail på:dataprotection@riafinancial.com
Via post på:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Alle klager bliver håndteret i overensstemmelse med vores klageprocedure som beskrevet i Afsnit 12 af denne Privatlivsmeddelse.