Abiso sa Pandaigdigang Pagkapribado

Abril 2022

Ipinaliliwanag ng abiso sa pagkapribado ng datos na ito ("Abiso ng Pagkapribado") kung paano natin tinatrato ang personal na datos ("Personal na Datos") kaugnay sa iyong paggamit sa aming mga serbisyo, bilang kostumer man, bisita at/o gumagamit ng aming mga website o mobile application, o anupamang maaaring pakikipag-ugnayan mo sa amin. Sa Pabatid sa Privacy na ito, inilalarawan din namin kung ang iyong Personal Data ay ibinabahagi sa iba pang mga partido at mga patakaran sa privacy na mayroon kami upang protektahan ang iyong data.

Hinihikayat ka naming regular mong suriin at tingnan ang Website / App para sa anumang mga update sa Abiso ng Pagkapribado na ito. Ilalathala namin ang updated na bersyon sa Website / App at sa pamamagitan ng patuloy na pakikitungo sa amin, tinatanggap mo ang Privacy Notice na ito bilang ito ay angkop paminsan-minsan.

Talahanayan ng nilalaman

 1. Anong Personal na Datos ang kinokolekta namin, paano namin ito kinokolekta at bakit?
 2. Katumpakan ng iyong Personal na datos
 3. e-KYC
 4. Lehitimong interes
 5. Gaano katagal pinananatili ng RIA ang Personal na Datos?
 6. Ibinabahagi ba ng RIA ang aking Personal na Datos sa iba pang mga partido?
 7. Mga menor de edad
 8. Seguridad ng Datos
 9. Profiling at awtomatikong paggawa ng desisyon
 10. Marketing at Pag-adbertismo
 11. Pagsusuri ng Email
 12. Ano ang aking mga karapatan?
 13. Pamamaraan sa mga reklamo sa pagkapribado
 14. Abiso sa mga residente ng California
 15. Abiso sa mga residente ng Europa (EEA)
 16. Abiso para sa mga residente ng Argentina
 17. Abiso sa mga residente ng Mexico
 18. Abiso sa mga residente ng Chile
 19. Abiso sa mga residente ng Malaysia
 20. Abiso sa mga residente ng New Zealand
 21. Abiso sa mga residente ng Australia
 22. Abiso sa mga residente ng India
 23. Ang aming kumpanya ayon sa serbisyo
Sino kami? Anong uri ng datos ang kinokolekta?

Kami ang Ria, bahagi ng grupo ng mga kumpanya ng Euronet

Makikita mo ang lahat ng aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan dito

Nangongolekta lang kami ng datos na kailangan namin alinsunod sa batas at lokal na regulasyon. Kabilang dito ang:

 • Datos ng pagkakakilanlan
 • Datos ng pananalapi
 • Datos ng pag-uugali
Bakit kami nangongolekta ng datos? Gaano katagal mangolekta ng datos ang RIA?

Nangongolekta kami ng Personal na datos para sa partikular na mga layunin ng kontrata at layuning legal.

Sa iyong pahintulot, nangongolekta rin kami ng mga datos na magagamit upang mapahusay ang karanasan ng gumagamit sa aming mga platform.

Pananatilihin lang namin ang personal na datos hangga't kailangan, tulad ng hinihingi ng batas at/o lokal na regulasyon. Paminsan-minsan, ang mga legal na kinakailangan ay maaaring isalin sa mas mahabang panahon ng pagpapanatili, ngunit tatanggalin kapag natupad na ang mga kinakailangan.

Kanino namin ibinabahagi ang datos ng kostumer? Saan pinananatili ng RIA ang iyong Personal na Datos?

Ibinabahagi namin ang Personal na Datos ng kostumer sa ibang mga kumpanya ng Euronet Group, legal na awtoridad, at mga kasosyo upang matugunan ang aming mga regulasyon at kontrata.

Iniimbak namin ang Personal na Datos ng kostumer sa mga ligtas na lokasyon na may mahigpit na mga hakbang na panseguridad.

Kung kailangan naming ilipat ang Personal na Datos ng kostumer sa ibang bansa, gagawin namin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang masunod ang mga legal na obligasyon at matiyak ang tamang antas ng seguridad.

Ano ang mga karapatan mo?

Ikaw ang may-ari ng iyong Personal na Datos at may legal kang karapatan na gawin ang pagkontrol dito. Maaari kang humiling ng alinman sa iyong mga karapatan sa anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa dpo@euronetworldwide.com. Ang karagdagang mga karapatan ay maaaring makuha depende sa iyong bansa. Mag-klik dito para sa karagdagang impormasyon.

 •  Access sa at elektronikong kopya ng iyong datos
 •  Pagwawasto sa iyong datos
 •  Pagtanggal sa iyong datos (kapag pinapayagan ng batas)
 •  Paghihigpit sa mga layunin sa pagproseso.

1. Anong Personal na Datos ang kinokolekta namin, paano namin ito kinokolekta at bakit?

Datos ng pagkakakilanlan

Maaaring kabilangan ito ng pangalan, pamagat, address ng tirahan at/o negosyo, email, telepono at/o numero ng fax at iba pang mga datos ng pakikipag-ugnayan, petsa ng kapanganakan, kasarian, imahe, lagda, mga detalye ng pasaporte/visa, pagrekord ng tinig at opisyal na mga kredensyal. Mahigpit lamang nating gagamitin ang data ng pagkakakilanlan para sa inilarawan na mga layunin.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Supply ng mga Serbisyo. Obligasyon sa kontrata
Mga layunin ng newsletter at marketing. Pahintulot
Pananaliksik sa merkado at komento ng konsumer: Anumang impormasyon na kusang-loob na ibahagi sa amin ng aming mga kostumer tungkol sa kanilang karanasan sa paggamit sa aming mga produkto at serbisyo. Pahintulot
Lehitimong interes
Serbisyo sa kostumer: Susubaybayan at irerekord namin (sa pamamagitan ng awtomatikong paraan o mga transcript) ang aming mga tawag sa telepono, email, at pakikipag-chat sa aming mga kustomer. Gagamitin namin ang mga transcript ng mga tawag na ito para kumpirmahin ang mga tagubiling ibinibigay mo sa amin. Obligasyon sa kontrata
Lehitimong interes
Pamamahala sa mga account ng aming mga kustomer (pagpaparehistro at pangangasiwa) Obligasyon bago ang kontrata/sa kontrata
Paghiling ng access sa mga kasangkapan at impormasyon: Maaaring gusto ng aming mga kustomer na magkaroon ng access sa ilang kasangkapan at impormasyong makukuha sa App, bago o matapos magpasya na gusto nilang magparehistro para magamit ang aming mga serbisyo, kabilang na ang aming pagpapalit ng perang banyaga at serbisyo ng pagbabayad. Obligasyon bago ang kontrata/sa kontrata
Profiling: Ginagamit namin ang lahat ng datos ng aming kostumer upang masukat at masuri ang mga personal na kasanayan batay lamang sa awtomatikong pagpoproseso upang makapagbigay sa mga kostumer ng mas isinapersonal na serbisyo. Pahintulot
Mga retrato o video na maaaring nairekord at ibinahagi sa amin ng aming mga kustomer. Pahintulot
Pakikilahok sa mga kaganapan at pamigay: Maaaring gusto ng aming mga kustomer na makibahagi sa mga kaganapang inorganisa namin o sa isang partikular na pamigay. Pahintulot
Obligasyon sa kontrata
Mga sulatan kabilang ang mga e-mail, fax, at anumang uri ng elektronikong komunikasyon, kasama ang anumang talaan ng kanilang account. Pinananatili rin namin ang mga liham ng serbisyo sa customer at iba pang komunikasyon sa pagitan namin at ng anumang Euronet Group company pati na rin ang aming mga kasosyo at supplier Lehitimong interes
Obligasyon sa kontrata
Pagsuri sa pagiging karapat-dapat sa kredito. Gagamitin namin ang datos ng iyong pagkakakilanlan at pang-ekonomiyang datos na ibinigay mo sa amin upang magawa ang pagsusuri sa pagiging karapat-dapat sa kredito upang makapagbigay sa iyo ng aming mga serbisyo/produkto ayon sa iyong pang-ekonomiyang kapasidad. Lehitimong interes

Mga detalye sa pananalapi

Kinokolekta namin ang iyong personal na datos sa pananalapi kapag nagrehistro ka bilang kustomer. Nangongolekta kami ng datos ng pananalapi tulad ng mga account sa bangko, pahayag ng pananalapi, dahilan ng paglipat, trabaho, o iba pang dokumentasyon para maipakita ang pinagmumulan ng mga pondong nais mong ilipat (ito ay katulad ng mga slip ng suweldo), upang maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Supply ng mga Serbisyo. Obligasyon sa kontrata
Paglaban sa Money laundering Legal na obligasyon
Paglaban sa Pagpondo sa Terorista at Kriminal na aktibidad Legal na obligasyon
Pamamahala sa iyong account Obligasyon sa kontrata
Legal na pag-profile para sa mga ulat ng kredito Lehitimong interes

Pag-uugali at teknikal na impormasyon

IP address ng mga bisita, impormasyon ng pag-uugali (upang maunawaan ang iyong pagkilos habang ginagamit ang aming mga produkto at serbisyo), uri ng browser at bersyon, setting ng sona ng oras, setting ng screen resolution, mga uri ng browser plug-in at bersyon, operating system, at platform.

Bisitahin ang aming patakaran sa cookie dito.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Upang masukat ang paggamit sa aming website at mga serbisyo, kabilang ang bilang ng mga pagbisita, karaniwang oras na ginugol sa isang website, App, tiningnan na mga pahina, datos ng pakikipag-ugnayan sa pahina (tulad ng pag-scroll, pag-click, at mouse-hovers), atbp., at upang mapabuti ang nilalaman na inaalok namin sa aming mga kostumer. Lehitimong interes
Upang mapangasiwaan ang website at para sa panloob na mga operasyon, kabilang ang mga layuning pag-troubleshoot, pagtatasa ng datos, pagsusuri, pananaliksik, estadistika at survey. Pahintulot
Lehitimong interes
Bilang bahagi ng aming mga pagsisikap na panatilihing ligtas ang website. Pahintulot
Lehitimong interes
Upang masukat ang epekto ng aming mga email. Pahintulot
Anonimo na Pag-profile: Maaari naming pagsamahin ang nakolektang datos upang mapahusay ang karanasan ng kostumer para sa mas mahusay na paggamit sa aming mga serbisyo. Lehitimong interes

Lokasyon.

Maaari kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong lokasyon kapag ginagamit mo ang aming mga serbisyo.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Upang makapagbigay sa aming mga kostumer ng naipasadyang karanasan sa App na may kaugnayan sa kanilang lokasyon, tulad ng pagpapakita ng lokal na pera sa kaugnay na lokasyon. Pahintulot
Legal na obligasyon

Video na pagmamatyag.

Pagrekord ng larawan, video, at tinig.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Maaari naming gamitin ang CCTV upang matiyak ang kaligtasan ng kostumer sa aming mga tindahan o opisina. Pampublikong interes
Lehitimong interes

Biometrikong datos.

Larawan, video na rekord, at pag-scan ng mukha. Kung iproseso man namin ang anumang karagdagang datos ng biometriko, aabisuhan ka namin bago nito at hindi kami magpoproseso sa anumang sitwasyon ng katulad ng Personal na Datos nang wala ang nauna mong pahintulot.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Para maberipika ang iyong pagkakakilanlan sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro sa aming App at website, o anumang oras habang ginagamit ang aming mga serbisyo. Pahintulot

Datos ng transaksyon.

Nangongolekta kami ng personal na datos tulad ng mga detalye ng benepisyaryo, impormasyon ng account sa bangko, impormasyon ng pakikipag-ugnayan, ang destinasyon kung saan ka nagpapadala ng pera at mga kagustuhan sa bangko. Depende sa lokal na regulasyon, nangongolekta kami ng mga detalye tulad ng trabaho, pakikipag-ugnayan sa benepisyaryo, paglipat ng dahilan at karagdagang dokumentasyon para ipakita ang pinagmumulan ng pondo.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Para maglagay ng transaksyon Obligasyon sa kontrata
Para magbigay ng impormasyon tungkol sa pagsunod kapag naglalagay ng transaksyon Legal na obligasyon

Sensitibong personal na datos.

Maaari naming kolektahin at iproseso ang sensitibong personal na datos (o iba pang "espesyal na mga kategorya ng personal na datos"), tulad ng datos tungkol sa iyong pisikal o mental na kalusugan o kondisyon, upang matugunan ang nalalapat na legal o pangregulasyong mga obligasyon.

Ang dahilan ng pagproseso sa iyong Personal na Datos Legal na batayan ng paggamit sa iyong Personal na Datos
Para matupad ang mga obligasyong legal at pagsunod Legal na obligasyon

Para sa mga dahilan ng pampublikong interes para sa pangangalaga sa iyong pang-ekonomiyang interes

Di-natutukoy na datos.

Hangga't maaari, ginagamit namin ang datos kung saan hindi ka maaaring direktang matukoy (tulad ng anonimong demograpiko at paggamit ng datos) sa halip na personal na Datos. Itong di-matukoy na data ay maaaring gamitin upang mapabuti ang aming panloob na proseso o paghahatid ng mga serbisyo, nang walang karagdagang paunawa sa iyo.

Maaari kaming gumamit ng pinagsama-samang datos para sa iba't ibang layunin, kabilang na ang ngunit hindi limitado sa pagsusuri at pagpapabuti sa mga serbisyo at pag-analisa sa trapiko sa aming mga serbisyo.

2. Katumpakan ng iyong Personal na Datos

Nakatuon kaming gawing tumpak at bago ang iyong Personal na Datos. Dahil diyan, gumagawa kami ng mga makatwirang hakbang para matiyak ang katumpakan ng iyong Personal na Datos, sa pamamagitan ng pagtiyak na tumpak na naitatala ang natatanggap naming pinakabagong Personal na Datos at kapag maituring na kinakailangan, magsagawa ng mga panapanahong pagsuri para mapanatiling bago ang lahat ng iyong Personal na Datos.

Kung napansin mo na hindi tumpak ang iyong Personal na Datos, maaari mong gamitin ang iyong karapatan na magwasto sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Para magamit ang aming mga Serbisyo, kailangan mong magparehistro. Ang pamamaraang ginagamit para sa pagpaparehistro ay isang e-KYC (electronic Know You Customer).

Tulad ng ipinahayag sa bahagi 1, maaari naming gamitin ang biometrikong datos (kapag legal na pinapayagan) upang matukoy at mapatunayan ang anumang dokumentasyon na maaari mong na-upload sa aming system para lumikha ng iyong account. Ginagamit din namin ang sistemang ito upang sumunod sa lahat ng aming mga legal na obligasyon.

Kung nais mong magrehistro ngunit ayaw mong gamitin ang e-KYC na solusyon, maaari mong maabot ang aming customer cara para masuportahan nila ang iyong pagsali.

4. Lehitimong interes

Kapag ginagamit namin ang Personal na Datos ng kostumer upang makamit ang aming mga lehitimong interes, gagawin namin ang bawat pagsisikap na itugma ang aming mga interes sa interes mo upang magagamit lang ang iyong Personal na Datos ayon sa pinapayagan ng may-katuturang batas, o kapag hindi ito makakaapekto sa masamang paraan sa iyong mga karapatan. Kapag hiniling, maaaring humiling ang mga kustomer ng impormasyon tungkol sa anumang pagpoproseso batay sa lehitimong interes

5. Gaano katagal pananatilihin ng RIA ang Personal na Datos?

Ang personal na datos ay ginagamit para sa iba't ibang layunin at pinamamahalaan ng iba't ibang patakaran at regulasyon. Ito ay itinatago hangga't kinakailangan upang makapagbigay sa mga kostumer ng mga serbisyo na hiniling nila at makasunod sa naaangkop na obligasyon sa legal, accounting, o pag-uulat. Halimbawa:

 • Mga Kinakailangan sa Legal at Regulasyon: Itinatago ang iyong Personal na Datos hangga't kinakailangan para makasunod sa lahat ng aming mga obligasyong legal.
 • Serbisyo sa Kostumer (pangangasiwa sa relasyon sa kostumer, reklamo paghawak, atbp.): Pananatilihin namin ang iyong Personal na Datos hangga't nananatili ka na aming kostumer.
 • Marketing: ipoproseso namin ang iyong Personal na Datos para sa mga layunin sa marketing hangga't hindi mo hinihiling sa amin na umalis ka, ayon sa seksyon 8 ng abiso sa pagkapribado na ito.
 • Obligasyon sa kontrata: Pananatilihin namin ang personal na Datos sa tagal ng kasunduan sa kontrata. Maaaring kontakin ng mga kustomer ang aming Opisyal sa Proteksyon ng Datos ng Euronet Group upang makakuha ng kopya ng aming Patakaran sa Pagpapanatili, na maaaring mag-iba ayon sa naaangkop na batas, at sa partikular na pangangailangan ng negosyo depende sa bansa.

6. Ibinabahagi ba ng RIA ang aking Personal na Datos sa ibang mga partido?

Euronet Group

Ibinabahagi namin ang personal na datos ng kostumer sa Euronet at mga kaakibat ng Euronet Group para sa pagsunod sa mga obligasyon ng grupo.

Bunga ng pagbebenta, pagkuha, pagsasanib, o muling pag-oorganisa na kinasasangkutan ng Euronet, isang kumpanya sa loob ng Euronet Group, o anuman sa kani-kanilang mga ari-arian, maaari naming ilipat ang customer Personal Data sa isang third party. Sa paggawa nito, gagawin natin ang makatwirang mga hakbang upang matiyak na ang kanilang impormasyon ay sapat na protektado.
Legal na obligasyon
Obligasyon sa kontrata

Mga tagapagbigay ng serbisyo na ikatlong partido

Mga tagapagbigay ng serbisyo na ikatlong partido na mamamahala, magpapagana o aasikaso sa ilang mga aspeto ng mga serbisyo Legal na obligasyon
Pagsunod sa beripikasyon (e-KYC) at mga tagapagbigay ng serbisyo na pagpigil sa panloloko
Mga tagapagbigay ng serbisyong komunikasyon, imprastraktura, at katuparan kabilang ang mga serbisyo at sistema na magpapagana sa pagproseso ng transaksyon Obligasyon sa kontrata
Upang mapanatili ang kinakailangang antas ng pagganap sa aming mga serbisyo (pagpapanatili, seguridad, at suporta)
Para sa Pagtatasa ng datos para sa marketing, pagpapabuti ng operasyon at pagpapahusay sa aming pagsunod at sistema laban sa panloloko Lehitimong interes
Legal na obligasyon
Upang maitaguyod ang aming mga serbisyo sa mga kampanya sa marketing Pahintulot
Upang isapersonal ang inilagay na adbertismo sa mga digital na serbisyo at iangkop sa mga gusto ng konsumer

Mga Awtoridad ng Legal at Regulasyon

Kailangan naming isiwalat ang iyong personal na datos sa mga awtoridad. Isinisiwalat din namin ang Personal na Datos sa mga awtoridad kapag kailangan upang matukoy, makaugnayan, o makapagdala ng legal na aksyon laban sa isang taong maaaring nagiging sanhi ng pinsala o nakakagambala sa mga karapatan o ari-arian ng RIA, sa serbisyo, o sa iyo. Legal na obligasyon

Mga Estratehikong Kasosyo

Ibabahagi namin ang iyong Personal na Datos kapag kinakailangan ng batas sa mga estratehikong kasosyo para maibigay namin sa iyo ang aming Serbisyo. Lehitimong interes

Mga Propesyonal na Kasosyo

Ibabahagi namin ang iyong Personal na Datos sa mga tagapayo, abogado, konsultant, auditor, serbisyo sa marketing o accountant para makasunod sa aming mga legal na obligasyon at maibigay ang aming Serbisyo ayon sa iyong mga inaasahan at mga obligasyon sa kontrata at pinakamahusay na mga kasanayan. Lehitimong interes

7. Mga Menor de edad

Hindi kami nagbibigay ng serbisyo nang direkta sa mga batang wala pang 18 taong gulang o maagap na mangongolekta ng kanilang personal na impormasyon. Kung ikaw ay wala pang 18 anyos, mangyaring huwag gamitin ang Mga Site o ,Mga Handog o magbahagi ng personal na data sa amin. Kung nalaman mo na sinumang nakababata sa 18 ay hindi maayos na ibinigay sa amin ng personal na data, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa dpo@euronetworldwide.com.

8. Seguridad ng Datos

Nakatuon kaming protektahan ang Personal na Datos ng kostumer at naglagay kami ng komersyal na makatwiran at angkop na mga proteksyon upang maiwasan ang anumang pagkawala, pang-aabuso, at pagbabago ng impormasyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa RIA, lagi naming sisikaping tiyakin na maayos na napoprotektahan ang iyong Personal na Datos, alinsunod sa mga internasyonal na pinakamahusay na kasanayan. Pinananatili namin ang pangakong ito sa seguridad ng datos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng angkop na pisikal, elektroniko at pangpangasiwaan na mga hakbang upang mapangalagaan at maprotektahan ang iyong personal na impormasyon.

Upang mapangalagaan ang aming mga sistema mula sa ilegal na pag-access, gumagamit kami ng ligats, sopistikadong makabagong pisikal at pang-organisasyon na mga hakbang sa seguridad na patuloy na pinapahusay upang matiyak ang pinakamataas na antas ng seguridad alinsunod sa internasyonal na pinakamahusay na mga kasanayan at abot-kaya ayon sa naproseso na personal na datos. Lahat ng Personal na Datos ay itinatago sa isang ligtas na lokasyon na protektado ng mga firewall at iba pang sopistikadong mga mekanismo ng seguridad na may limitadong pang-administratibong access.

Ang mga tauhan na may access sa iyong datos pati na rin sa kung paano pinoproseso ang mga ito ay sumasailalim sa kontrata upang mapanatili ang iyong mga datos na pribado at masunod ang patakaran sa pagkapribado na ipinatupad namin sa aming organisasyon.

Habang nilalayon naming makamit ang pinakamataas na pamantayan ng proteksyon ng datos sa pamamagitan ng paggamit ng mga hakbang na pamantayan sa industriya upang maprotektahan ang iyong pagkapribado, walang sistema ng seguridad ang ganap na walang kapintasan o hindi nalulusutan. Dahil dito, hindi namin maaaring (at hindi) gagarantiyahan na ganap na ligtas ang Personal na datos.

9. Pag-profile at awtomatikong paggawa ng desisyon

Sa pamamagitan ng hayagang awtorisadong pag-apruba, nagbibigay kami sa iyo ng ipinasadyang impormasyon at payo tungkol sa aming mga produkto at serbisyo. Isinasagawa namin ang pagsusuri ng datos gamit ang mga ikatlong partido, upang maipuntirya ang angkop na mga komunikasyon at mga adbertismo sa iyo, kabilang ang mga imbitasyon sa eksklusibong mga kaganapan ng kliyente na sa tingin namin ay maaaring interesado ka pati na rin ang inirerekomendang mga produkto at serbisyo na sa tingin namin ay maaaring maging angkop para sa iyo.

Sa ilang pagkakataon, gumagamit kami ng awtomatikong paggawa ng desisyon at pag-profile, kung pinahintulutan ito ng batas, at kailangan para sa pagganap ng isang kontrata. Halimbawa, ang awtomatikong pahintulot para sa mga serbisyong pagpapadala ng pera. Ang legal na batayan upang magpatuloy sa pag-profile at ang awtomatikong paggawa ng desisyon ay lehitimong interes.

Gumagawa rin kami ng mga awtomatikong desisyon sa mga gayong proseso tulad ng pagsubaybay ng transaksyon upang makontra ang pandaraya sa pagsunod sa mga kinakailangan ng batas na nauugnay sa pagpigil sa money laundering, pagpondo sa terorista at mga serbisyo sa pananalapi. May karapatan kang humiling na huwag mapasailalim sa isang ganap na awtomatikong paggawa ng desisyon, kabilang na ang pag-profile, kung ang gayong paggawa ng desisyon ay may mga legal na epekto o katulad na nakakaapekto nang malaki sa iyo. Ang karapatang ito ay hindi nalalapat kung ang paggawa ng desisyon ay kinakailangan upang makapasok o magsagawa ng kasunduan sa iyo kung pinapayagan ang paggawa ng desisyon sa ilalim ng angkop na mga batas sa proteksyon ng datos o natanggap namin ang iyong hayagang pahintulot.

10. Marketing at Adbertismo

Ang mga tagapag-adbertismo na ikatlong partido ay nagbibigay ng mga adbertismo na nakikita sa aming website, sa aming App, o saanman sa aming mga serbisyo. Ang mga tagapag-adbertismo na ikatlong partido ay walang access sa alinman sa impormasyong direktang ibinigay sa amin ng aming mga kustomer. Karaniwan, ang mga tagapag-adbertismo ay umaasa sa mga cookie o iba pang web/ app-based na mekanismo upang masuri kung aling mga adbertismo ang magiging kawili-wili sa iyo. Hindi namin ilalagay ang "Target Cookies" o paganahin ang "Pag-target" at "Lokasyon" sa iyong system nang walang pahintulot.

Kung naibigay mo na ang iyong pahintulot sa pamamagitan ng pagtanggap ng Targeting Cookies sa Website o paganahin ang Targeting sa App, maaari naming gamitin ang mga ikatlong partido para gawin ito (mga tampok na remarketing at Katulad na Madla). Maaari mong baguhin ang iyong mga setting ng cookie dito.

Ang mga ikatlong partido ay hindi sumasailalim sa aming Abiso sa Pagkapribado. Upang maunawaan ang patakaran sa pagkapribado ng kanilang mga abiso, dapat mong bisitahin ang kanilang website. Maaari mong mahanap ang lahat ng mga ikatlong partido na maaaring gumamit ng Cookies para sa pagtarget sa aming Patakaran sa Cookie.

Maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo paminsan-minsan (sa pamamagitan ng email, SMS text, liham, o telepono kung kinakailangan at ayon sa iyong partikular na mga tagubilin) at kapag kinakailangan, kapag nagbigay ka sa amin ng iyong eksklusibong pahintulot upang magbigay ng nakatarget na marketing tungkol sa aming mga serbisyo. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot sa anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa dpo@euronetworldwide.com o pagsunod sa mga tagubilin sa marketing email na ipinadala namin sa iyo.

11. Pagsusuri sa Email

Maaari naming gamitin ang mga pixel sa aming mga email sa marketing upang masabi sa amin kung, at kung ilang beses, nabuksan ang aming mga email at upang maberipika ang anumang mga pag-click sa pamamagitan ng mga link o adbertismo sa loob ng email. Maaaring kabilang sa gamit ng impormasyong ito ang:

 • Alamin kung alin sa aming mga email ang itinuturing ng mga gumagamit ang mas kawili-wili.
 • Pagtukoy sa aktibidad ng mga gumagamit at pakikipag-ugnayan sa aming mga produkto at serbisyo.
 • Ipaalam sa aming mga tagapag-adbertismo (na pinagsama-sama) kung gaano karaming mga gumagamit ang nag-click sa mga adbertismo.
 • Aling rehiyon matatagpuan ang aming mga madla.

12. Ano ang aking mga karapatan?

Maaaring hangarin ng mga kustomer na ma-access, mai-update, baguhin o burahin ang kanilang Personal na Datos. Depende sa iyong bansa, maaaring mayroon kang iba't ibang karapatan. Gayunpaman, anuman ang iyong bansa, maaari mong gawin anumang oras ang sumusunod:

 • Humiling ng access sa anumang Personal na Datos ("Kahilingan sa Pag-access ng Kalahok"). Habang ginagamit ang iyong karapatan sa pag-access, maaari mo kaming tanungin tungkol sa lahat ng Personal na Datos na hawak namin tungkol sa iyo, ang mga aktibidad sa pagproseso na isinasagawa namin sa iyong Personal na Datos, ang mga tatanggap ng iyong Personal na Datos, ang iba't ibang kategorya ng Personal na Datos, kung gaano katagal namin ipinoproseso ang iyong Personal na Datos, at ang pagkakaroon ng anumang awtomatikong desisyon kaugnay sa iyong Personal na Datos.
 • Humiling ng pagwawasto sa anumang hindi tumpak na Personal na Datos na maaaring hawak namin tungkol sa iyo. Kung binago mo ang iyong email address, o nakikita mo na may maling na pagbaybay sa alinman sa iyong Personal na Datos, maaari mong gamitin ang iyong karapatan para sa pagbago.
 • Kahilingang tanggalin ang anumang Personal na Datos na hawak namin tungkol sa iyo. Kung ayaw mong tumanggap ng anumang balita mula sa amin, o ayaw mong panatilihing gumagamit ng alinman sa aming mga serbisyo, maaari mong hilingin sa amin na tanggalin ang anumang Personal Data na hawak namin tungkol sa iyo. Pakitandaan, maaari naming hawakan ang iyong Personal na Datos upang matupad ang alinman sa aming mga legal na obligasyon. Gayunman, hindi gagamitin ang iyong Personal na Datos para sa iba pang mga layunin.

Ang mga kustomer ay may karapatan ding maghain ng reklamo sa mahusay na Awtoridad sa proteksyon ng datos o sa mga korte kung sa palagay mo ay nabigo kaming sumunod sa aming mga tungkulin sa ilalim ng Abiso ng Pagkapribado na ito o ng naaangkop na batas. Hinihikayat namin ang mga kustomer na ipaalam sa amin ang anumang reklamo na maaaring mayroon sila, kahit na hindi ito kinakailangan, at tutugon kami alinsunod sa aming Pamamaraan sa mga Reklamo.

Tutugon kami sa iyong kahilingan sa lalong madaling panahon at laging sa loob ng timeframe na nakasaad sa naaangkop na batas.

Para sa angkop na mga karapatan, at upang matukoy ang eksaktong oras na kailangan naming tumugon sa iyong kahilingan, mangyaring sumangguni sa partikular na seksyon ng mga residente sa ibaba.

Para gamitin ang alinman sa iyong mga karapatan, kailangan mong magpadala ng email sa dpo@euronetworldwide.com. Para makatulong na protektahan ang iyong pagkapribado at mapanatili ang seguridad, gagawa kami ng mga hakbang para maberipika ang iyong pagkakakilanlan at/o maaari kang hilingin na magbigay ng iba pang mga detalye bago ka mabigyan ng access o baguhin ang anumang Personal na Datos. Kapag kailangan, kung wala kaming kopya ng iyong ID o anumang legal na dokumento na nagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan, hindi namin masasagot ang iyong kahilingan.

13. Pamamaraan sa mga reklamo sa pagkapribado

Ang mga kustomer ay may karapatang maghain ng reklamo sa Awtoridad ng proteksyon ng datos o sa mga korte kung naniniwala sila na hindi namin sinunod ang aming mga obligasyon sa ilalim ng Abiso ng Pagkapribado na ito o sa naaangkop na batas:

Inilalaan ng RIA ang karapatan na baguhin ang Abiso sa Pagkapribado na ito sa anumang oras at ilalagay ang abiso sa naturang mga susog sa website ng RIA o sa pamamagitan ng anumang iba pang mga paraan na ituturing ng RIA na angkop.

14. Abiso sa mga residente ng California

Ang karagdagang pagsisiwalat na ito ay inilaan upang matugunan ang mga iniaatas ng California Consumer Privacy Act ("CCPA") at dapat itong basahin kasabay ng Abiso sa Pagkapribado.

Ang mga kustomer na nakatira sa California ay magkakaroon ng karapatan na:

 • humiling at tumanggap ng pagsisiwalat sa aming mga kasanayan sa pagkolekta ng personal na impormasyon sa panahon ng unang 12 buwan, kabilang ang mga kategorya ng personal na impormasyong kinokolekta namin, ang mga kategorya ng mga pinagkukunan ng gayong impormasyon, ang layunin ng aming negosyo sa pagkolekta o pagbabahagi ng gayong impormasyon, at ang mga kategorya ng mga ikatlong partido na aming pinagbabahaginan ng naturang impormasyon.
 • humiling at makatanggap ng kopya ng personal na impormasyon na aming nakolekta tungkol sa mga ito sa panahon ng unang 12 buwan.
 • humiling at tumanggap ng pagsisiwalat sa aming mga kasanayan sa pagbabahagi ng impormasyon sa naunang 12 buwan, kabilang ang listahan ng mga kategorya ng personal na impormasyon na ibinenta sa kategorya ng mga ikatlong partido na tatanggap at listahan ng mga kategorya ng personal na impormasyon na isiniwalat namin para sa layunin ng negosyo.
 • humiling na hindi namin ibenta ang personal na impormasyon tungkol sa kanila (hindi namin ibebenta ang iyong personal na impormasyon) at;
 • humiling na tanggalin namin (at sabihan ang aming mga tagapagbigay ng serbisyo na tanggalin) ang kanilang personal na impormasyon alinsunod sa ilang mga pagbubukod.

Para sa mga layunin ng CCPA ang personal na impormasyon ay nangangahulugan na ang impormasyon na nakakatukoy, may kaugnayan sa, naglalarawan, may kakayanang maiugnay sa, o maaaring makatwirang maiugnay, nang direkta o di-tuwiran, sa partikular na residente o sambahayan ng California.

Para makagawa ng kahilingan para sa pagsisiwalat, maaaring makipag-ugnayan sa amin ang mga residente ng California sa pamamagitan ng:

 1. Toll-free na telepono: 1-877-932-6640
 2. Email: dpo@euronetworldwide.com

Maaari naming hilingin na magsumite ka ng nalagdaang pahayag sa ilalim ng parusa ng pinsala na ikaw ang indibidwal na sinasabi mo. Kikilalanin namin ang pagtanggap sa iyong kahilingan sa loob ng sampung (10) araw at magsisikap kaming tumugon sa loob ng apatnapu't limang araw (45) araw mala nang matanggap ang iyong kahilingan, ngunit kung kailangan namin ng mas maraming oras (hanggang sa karagdagang apatnapu't limang araw) aabisuhan ka namin sa aming pangangailangan ng karagdagang oras. Hindi kami maaaring tumugon sa iyong kahilingan o magbigay sa iyo ng personal na impormasyon kung hindi namin maberipika ang iyong pagkakakilanlan at makumpirma na nauugnay sa iyo ang personal na impormasyon.

Maaari kang humiling ng pagsisiwalat sa aming mga kaugalian sa pagkolekta ng impormasyon, sa impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo, o sa aming mga kaugalian sa pagbabahagi hanggang sa loob ng dalawang beses sa loob ng 12-buwang panahon.

Para sa mga kahilingan para sa kopya ng personal na impormasyon na aming nakolekta sa loob ng 12 buwan bago ang iyong kahilingan magsisikap kami na maibigay ang impormasyon sa format na madaling gamitin, pati na ang sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng isang papel na kopya o pagbibigay ng isang elektronikong kopya sa iyong nakarehistrong account, kung may nakarehistro kang account sa amin. Para sa mga kahilingan na pagtanggal sa iyong impormasyon, pinapahintulutan kami sa batas ng California na panatilihin ang ilang impormasyon at huwag tanggalin ito sa ilalim ng ilang mga sitwasyon (ibig sabihin impormasyon na may kaugnayan sa isang transaksyon, mga insidente ng seguridad, pandaraya atbp.). Bilang halimbawa, hindi kami kailangang sumunod sa kahilingan na tanggalin ang impormasyon kung kailangan namin ito para makumpleto ang transaksyon para sa iyo o kung hindi man ay makagawa ng kontrata; upang matuklasan, maprotektahan laban sa, o hatulan ang mga insidente ng seguridad, panloloko o ilegal na aktibidad; gamitin lang ang impormasyon sa loob sa mga paraang makatwirang nakaaayon sa iyong mga inaasahan bilang aming kostumer (tulad ng pagpapanatili ng mga talaan ng benta), at sumunod sa mga legal na obligasyon. Kung makatanggap kami ng gayong kahilingan mula sa iyo, aabisuhan namin ang anumang mga tagapagbigay ng serbisyo na nakatrabaho namin na tanggalin ang iyong impormasyon.

Hindi ka namin ididiskrimina dahil sa paggamit mo ng alinman sa mga karapatang ito.

Hindi namin ibebenta ang iyong impormasyon para kumita, at hindi namin isisiwalat ang iyong impormasyon para sa iba pang mahalagang dahilan. Kung, sa hinaharap, ay pumasok kami sa mga transaksyon na papasok sa depinisyon ng isang "pagbenta" sa ilalim ng CCPA, ia-update namin ang patakaran sa pagkapribado na ito at ang aming pagsunod sa CCPA.

Maaari kang magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng isang taong may hawak ng pormal na Kapangyarihan ng Abogado. Kung hindi, maaari kang magsumite ng kahilingan gamit ang awtorisadong ahente lamang kung (1) bibigyan mo ang awtorisadong ahente ng nakasulat na pahintulot na gumawa ng kahilingan at (2) beberipikahin mo nang direkta sa amin ang iyong pagkakakilanlan. Hihilingin namin sa ahente na magsumite ng patunay sa amin na pinahintuluta silang gumawa ng mga kahilingan para sa iyo.

Nitong nakaraang 12 buwan, nakolekta namin ang sumusunod na mga kategorya ng impormasyon mula sa nakalistang mga mapagkukunan, ginamit ito para sa nakalistang mga layunin ng negosyo at ibinahagi ito sa nakalistang mga kategorya ng mga ikatlong partido. Kabilang sa mga kategorya ng impormasyon ang impormasyong kinokolekta namin mula sa aming mga bisita sa website, mga nakarehistrong gumagamit, empleyado, vendor, supplier at sinumang ibang tao na nakikipag-ugnayan sa amin online o offline. Hindi lahat ng impormasyon ay kinokolekta tungkol sa lahat ng tao. Halimbawa, maaari kaming mangolekta ng iba't ibang impormasyon mula sa mga aplikante para sa trabaho o mula sa mga vendor o mula sa mga kostumer.

Kategorya ng impormasyong nakolekta Pinagmulan Layunin ng negosyo sa paggamit Mga kategorya ng mga ikatlong partido na tumatanggap ng impormasyon

Mga pantukoy (pangalan, alyas, address sa koreo, email address, numero ng telepono, numero ng fax, pangalan ng account, numero ng Social Security, numero ng lisensya sa pagmamaneho, numero ng pasaporte, natatanging personal na pantukoy, IP address)

 • Mga indibiduwal ay nagsusumite ng impormasyon sa amin.
 • Impormasyong awtomatiko naming kinokolekta mula sa mga bisita sa site
 • Impormasyon na maaari naming matanggap mula sa ikatlong partido na marketing at datos ng mga kasosyo.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • pagpapasadya ng ad
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • pagpapatupad ng batas;
 • estratehikong nakahanay na mga negosyo;

Sensitibong Impormasyon (pangalan sa account sa pananalapi, impormasyon sa medikal, kalusugan, at segurong pangkalusugan, username at password)

 • Mga indibiduwal na nagsusumite ng impormasyon;
 • Mga aplikasyon sa trabaho;
 • mga empleyado.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • pagpapatupad ng batas;
 • estratehikong nakahanay na mga negosyo;

Komersyal na impormasyon (kasaysayan ng transaksyon, mga produkto /serbisyo na binili, kinuha o isinasaalang-alang, kagustuhan sa produkto)

 • Mga indibiduwal na nagsusumite ng impormasyon;
 • mga aplikasyon sa trabaho;
 • mga empleyado.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • pagpapatupad ng batas;
 • estratehikong nakahanay na mga negosyo;

Aktibidad sa elektronikong network (pag-browse o kasaysayan ng paghahanap, mga pakikipag-ugnayan sa website, pakikipag-ugnayan sa adbertismo)

 • Mga indibiduwal na nagsusumite ng impormasyon;
 • impormasyong kinokolekta namin para sa mga layuning pangseguridad.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • mga tagaregula ng pamahalaan;
 • pagpapatupad ng batas;
 • mga estratehikong nakahanay na mga negosyo.

Audio, video o katulad na impormasyon (mga tawag ng kostumer para sa serbisyo, pagsubaybay ng seguridad)

 • Mga indibiduwal na nagsusumite ng impormasyon;
 • impormasyong kinokolekta namin para sa mga layuning pangseguridad.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • mga tagaregula ng pamahalaan;
 • pagpapatupad ng batas;
 • mga estratehikong nakahanay na mga negosyo.

Geolocation

 • Impormasyong awtomatiko naming kinokolekta mula sa mga bisita sa site
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • pagpapasadya ng ad.
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • mga tagaregula ng pamahalaan;
 • pagpapatupad ng batas;
 • mga estratehikong nakahanay na mga negosyo.

Nauugnay sa propesyon, edukasyon o trabaho na impormasyon

 • Impormasyong isinumite ng mga indibiduwal;
 • impormasyong natanggap mula sa mga ikatlong partido na may kaugnayan sa vendor o katayuan o aplikasyon sa trabaho;
 • impormasyon na aming naobserbahan kaugnay sa vendor o pagsubaybay sa trabaho.
 • Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon;
 • pagtukoy ng seguridad, proteksyon at pagpapatupad;
 • pag-debug ng paggana/pagkumpuni ng error;
 • pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo;
 • panloob na pananaliksik at pag-unlad;
 • kontrol sa kalidad;
 • pagpapasadya ng ad.
 • Mga tagapagbigay ng serbisyo (tulad ng mga tagaproseso ng pagbabayad, mga mail house, kasosyo sa marketing, kasosyo sa pagpapadala, kasosyo sa mga benepisyo ng empleyado);
 • kaakibat na mga kumpanya;
 • mga tagaregula ng pamahalaan;
 • pagpapatupad ng batas;
 • mga estratehikong nakahanay na mga negosyo.

Biometriko

 • Hindi nakolekta
 • Hindi nakolekta
 • Hindi nakolekta

Protektadong impormasyon sa klasipikasyon (lahi, kasarian, etniko, relihiyon)

 • Hindi nakolekta
 • Hindi nakolekta
 • Hindi nakolekta

*Higit na partikular, ang mga layunin sa negosyo ay kinabibilangan ng:

 1. Pagsasagawa ng mga serbisyo para sa iyo:
  • Para mangasiwa o kung hindi ay isagawa ang aming mga obligasyon kaugnay sa anumang kasunduan na partido kami;
  • Para tulungan ka sa pagkumpleto ng transaksyon o order;
  • Para masubaybayan ang mga pagpapadala;
  • Upang maihanda at maiproseso ang mga invoice;
  • Para tumugon sa mga tanong o kahilingan at magbigay ng mga serbisyo at suporta;
  • Upang magbigay ng pamamahala sa relasyon sa kostumer pagkatapos ng pagbebenta;
  • Para makalikha at mapamahalaan ang mga account ng aming kustomer;
  • Para ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagbabago sa aming mga serbisyo at produkto;
  • Para pangasiwaan ang anumang promosyon, paligsahan, survey, o kumpetisyon;
  • Para magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa aming mga produkto at serbisyo,
  • Upang mag-alok ng aming mga produkto at serbisyo sa iyo sa isang isinapersonal na paraan, halimbawa, maaari kaming magbigay ng mga mungkahi batay sa iyong mga nakaraang kahilingan upang matukoy mo ang angkop na mga produkto at serbisyo nang mas mabilis.
 2. Pag-audit na may kaugnayan sa mga transaksyon, panloob na pananaliksik at pag-unlad:
  • Upang magbigay ng para sa panloob na pangangasiwa ng negosyo at pagpapatakbo, kabilang ang pag-troubleshoot, pagpapasadya sa Site, pagpapahusay o pag-unlad, pagsubok, pananaliksik, pangangasiwa at pagpapatakbo sa aming mga Site at pag-analisa ng datos;
  • Para gumawa ng mga produkto o serbisyo na maaaring makatugon sa iyong mga pangangailangan;
  • Upang masukat ang pagganap ng mga inisyatibo sa marketing, mga ad, at website na "pinapatakbo ng" ibang kumpanya para sa amin.
 3. Pagtukoy na panseguridad, proteksyon at pagpapatupad; pag-debug ng paggana, pagkumpuni ng error:
  • Bilang bahagi ng aming mga pagsisikap na panatilihing ligtas ang aming mga Site;
  • Upang matiyak ang seguridad ng iyong account at negosyo, pigilan o tukuyin ang pandaraya, malisyosong aktibidad o pang-aabuso sa aming mga Site, halimbawa, sa pamamagitan ng paghiling ng beripikasyon ng impormasyon para mai-reset ang password ng iyong account (kung naaangkop);
  • Upang matiyak ang pisikal na seguridad ng aming lugar sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga imahe ng pagmamanman;
  • Para malutas ang mga pagtatalo, protektahan ang mga karapatan, kaligtasan at interes namin, ng mga gumagamit o iba pa, at sumunod sa aming mga legal na obligasyon.
 4. Kontrol sa kalidad:
  • Para masubaybayan ang kontrol sa kalidad at matiyak ang pagsunod sa aming mga legal na obligasyon, mga alituntunin at ordinansa, patakaran at pamamaraan,
  • Upang bumuo at mapabuti ang aming mga produkto at serbisyo, halimbawa, sa pamamagitan ng pagrepaso sa mga pagbisita sa mga Site at iba't-ibang mga subpage, humingi ng mga partikular na produkto at serbisyo at mga komento ng gumagamit.

Makipag-ugnayan para sa Karagdagang Impormasyon – Para sa mga katanungan o alalahanin tungkol sa aming Abiso at kasanayan sa Pagkapribado, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa seksyon na "sino kami" ng Abiso sa Pagkapribado na ito.

15. Abiso sa mga residente ng Europa (EEA)

Alinsunod sa Pangkalahatang Regulasyon sa Proteksyon ng Datos (General Data Protection Regulasyon, GDPR), ang lahat ng residente ng Economic European Area (EEA) ay maaaring gamitin ang sumusunod na mga karapatan:

 • Ang Karapatan sa Impormasyon
 • Ang Karapatan sa Access
 • Ang Karapatan sa Pagwawasto
 • Ang Karapatan sa Pagbura
 • Ang Karapatan sa Paghihigpit sa Pagproseso
 • Ang Karapatan sa Portabilidad ng Datos
 • Ang Karapatan na Tumutol
 • Ang Karapatang Iwasan ang Awtomatikong Paggawa ng Desisyon

Para magamit ang alinman sa mga karapatang nakalista sa itaas, susunod ka dapat sa mga obligasyong itinakda sa seksyon 12 ng Abiso sa Pagkapribado na ito.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, tutugon kami sa iyo sa loob ng pinakamataas na panahon na 30 araw, maliban kung hiniling ng pagpapalawig.

16. Abiso para sa mga residente ng Argentina

Alinsunod sa Batas na Ley de Protección de Datos Personales 25.326, mayroon kang karapatang sa Pag-access, Pagwawasto, Pag-update at Pagbura. Para magamit ang iyong mga Karapatan o ang karapatan mong bawiin o gumawa ng anumang pagdududa o pagreklamo kaugnay ng pagproseso sa iyong Personal na Datos maaari mo kaming kontakin sa dpo@euronetworldwide.com nang sinusunod ang tagubilin na itinakda sa Seksyon 12.

Inaabisuhan ka dito na may mga pagpipilian na magagamit mo para malimitahan ang paraan ng aming paggamit o pagsiwalat sa iyong personal na impormasyon para sa partikular na pagtrato.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, kami ay tutugon sa iyo sa loob ng pinakamataas na panahon na 5 araw (para sa mga kahilingan na pagtanggal at pag-update sa iyong Personal na Datos) o sa loob ng pinakamataas na panahon ng 10 araw (para sa kahilingan na pag-access sa iyong Personal na Datos).

17. Abiso sa mga residente ng Mexico

Ang Ria México (terminong tinukoy sa ibaba), na may tirahan para makinig at tumanggap ng mga abiso para sa mga layunin ng pagkapribado at proteksyon ng personal na datos na nakasaad sa Seksyon 22, at sa pagsunod sa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Partikulares (ang "Batas ng Mexico"), sa mga regulasyon nito, at mga Gabay, ay gagawing available sa mga gumagamit o potensyal na mga gumagamit sa kanilang kapasidad bilang mga paksa ng datos, ang kasalukuyang Abiso sa Pagkapribado, bago ang pagkolekta ng Personal na Datos, sa mahigpit na pagsunod sa mga prinsipyo ng legalidad, pahintulot, impormasyon, kalidad, layunin, katapatan, proporsyonalidad at responsibilidad na iniaatas ng Batas ng Mexico.

Para sa layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo sa kapasidad nito bilang tagapagpadala ng pera sa mga tuntunin ng Artikulo 81-A Bis ng Ley General De Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, kokolektahin ng Ria México ang Personal na Datos, kung naangkop, alinsunod sa mga legal na batayan na binanggit sa Seksyon 1, at kaugnay ng sumusunod na mga layunin:

 1. Beripikahin kung tumutugma ang Personal na Datos na nasa kredensyal ng pagboto na isinumite sa Ria México sa mga nasa rehistro ng Instituto Nacional Electoral.
 2. Alamin kung ang datos ng CURP na ibinigay sa Ria México ay tumutugma sa mga datos na nakarehistro sa Registro Nacional de Población.

Bukod pa rito, at kapag kailangan, upang makasunod sa mga artikulo 4 at 4 Bis ng Pangkalahatang Probisyon na tinukoy sa artikulo 95 bis ng Ley General De Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito na naangkop sa mga tagapagpadala ng pera na tinukoy sa artikulo 81-A Bis ng parehong batas (ang "Mga Probisyon"), ang Ria México ay legal na obligadong kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong geolocation pati na rin ang pagtatala sa iyong boses at imahe ng mukha upang matukoy ang mga gumagamit nito o potensyal na mga gumagamit nito sa isang hindi harapan na paraan, at upang makakuha ng iba pang kaugnay na datos na ipaliliwanag nang detalyado sa partikular na form na makukuha sa aplikasyon na hinihingi ng mga Probisyon. Lagi naming ipoproseso ang gayong impormasyon batay sa iyong pahintulot.

Mayroon kang mga karapatan sa Pag-access, Pagwawasto, Pagkansela at Pagtanggi sa Pagpoproseso (ang "Mga Karapatan sa ARCO"); gayundin, mayroon ka ring karapatan na limitahan o bawiin anumang oras ang ipinagkaloob na pahintulot para sa pagproseso ng iyong Personal na Datos, sa lawak na pinapayagan ng batas. Para magamit ang alinman sa iyong Mga Karapatan sa ARCO, na bawiin ang iyong pahintulot, o magsumite ng anumang tanong o reklamo tungkol sa pagproseso sa iyong Personal na Datos, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa: dpo@euronetworldwide.com nang sinusunod ang mga tagubilin sa seksyon 12.

Tutugon kami sa iyo nang hindi lalampas sa 20 araw mula sa petsang natanggap namin ang iyong kahilingan, at magiging epektibo ito nang hindi lalampas sa 15 araw na may negosyo matapos naming ipaalam sa iyo ang aming tugon.

18. Abiso sa mga residente ng Chile

Alinsunod sa Batas, mayroon kang mga karapatan sa Pag-access, Pagwawasto, Pagkansela at Pagtanggi sa Pagtrato (ang "Mga Karapatan sa ARCO"); gayundin, sa karapatang bawiin anumang oras ang pahintulot na ipinagkaloob para sa pagproseso sa iyong Personal na Datos sa lawak na pinapayagan ito ng Batas. Para magamit ang iyong mga Karapatan sa ARCO o ang karapatan mong bawiin o gumawa ng anumang pagdududa o pagreklamo kaugnay ng pagproseso sa iyong Personal na Datos maaari mo kaming kontakin sa dpo@euronetworldwide.com nang sinusunod ang tagubilin na itinakda sa Seksyon 12.

Inaabisuhan ka dito na may mga pagpipilian na magagamit mo para malimitahan ang paraan ng aming paggamit o pagsiwalat sa iyong personal na impormasyon para sa partikular na pagtrato.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, tutugon kami sa iyo sa loob ng pinakamatagal na panahon na 2 araw.

19. Abiso sa mga residente ng Malaysia

Alinsunod sa Personal Data Protection Act 2010 (ang "PDPA"), maaaring ibigay sa amin ng mga kustomer ang kanilang Personal na Datos para sa alinman sa mga layuning itinatag sa Seksyon 2 ng Abiso sa Pagkapribado na ito. Kung ipoproseso namin ang iyong Personal Data para sa anumang karagdagang layunin na ipaaalam namin sa iyo o hihilingin sa iyong ekspresyon.

Anumang oras, maaari mong gamitin ang mga karapatan na nakatakda sa Seksyon 10. Maaari mo ring bawiin ang iyong pahintulot maliban kung kinakailangan ang aktibidad na pagproseso upang matupad ang anumang legal na obligasyon o upang magbigay sa iyo ng anuman sa aming mga serbisyo. Maaari ka ring tumanggi sa pagpoproseso kung sa tingin mo ay maaaring magdulot ang gayong pagpoproseso ng anumang pinsala o pagkabalisa sa iyong sarili.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, kami ay tutugon sa iyo sa loob ng pinakamatagal na panahon na 21 araw.

Alinsunod sa mga tuntunin ng PDPA, ang RIA ay may karapatan na maningil ng bayad para sa pagproseso ng anumang kahilingan na access sa datos.

20. Abiso sa mga residente ng New Zealand

Sa lahat ng residente ng New Zealand, ang mga karapatang maaari mong gamitin hinggil sa pagproseso ng iyong Personal na Datos, ay ang mga karapatang nakalista sa Seksyon 12. Pakitandaan na para sa paggamit sa alinman sa iyong mga karapatan, kailangan mong sundin ang tagubiling itinakda sa bahaging binanggit sa itaas sa Seksyon 12.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, kami ay tutugon sa iyo sa pinakamatagan na panahon na 20 araw.

21. Abiso sa mga residente ng Australia

Sa lahat ng residente ng New Zealand, ang mga karapatang maaari mong gamitin hinggil sa pagproseso ng iyong Personal na Datos, ay ang mga karapatang nakalista sa Seksyon 12. Pakitandaan na para sa paggamit sa alinman sa iyong mga karapatan, kailangan mong sundin ang tagubiling itinakda sa bahaging binanggit sa itaas sa Seksyon 12.

Maaari mo ring hilingin sa amin na ipaliwanag ang aming mga patakaran at kasanayan sa datos alinsunod sa naaangkop na batas.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, kami ay tutugon sa iyo sa loob ng pinakamatagal na panahon na 30 araw.

22. Abiso sa mga residente ng India

Sa lahat ng residente ng India, ang mga karapatang maaari mong gamitin hinggil sa pagproseso ng iyong Personal na Datos, ay ang mga karapatang nakalista sa Seksyon 12. Pakitandaan na para sa paggamit sa alinman sa iyong mga karapatan, kailangan mong sundin ang tagubiling itinakda sa bahaging binanggit sa itaas sa Seksyon 12.

Bukod pa rito, maaari mong gamitin ang iyong karapatan sa portabilidad ng datos at ang karapatan na hindi mapasailalim sa awtomatikong paggawa ng desisyon na nagdudulot ng mga legal na epekto tulad ng pag-profile, kung ang gayong pag-profile ay hindi kinakailangan sa pagbibigay sa iyo ng anuman sa aming mga Serbisyo.

Mula sa araw na natanggap namin ang iyong kahilingan, kami ay tutugon sa iyo sa loob ng pinakamatagal na panahon na 30 araw.

23. Ang aming kumpanya ayon sa serbisyo

Ang tagakontrol ay ang Ria na kinakatawan ng mga kumpanya sa ibaba, depende sa bansa at serbisyo:

Mga Serbisyong Pagpapadala ng Pera

Bansa Kumpanyang kaugnayan (tagakontrol) Mga detalye sa pakikipag-ugnayan
United Kingdom Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU
Europa
(Digital at mobile)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Mga Ahente sa Europa Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España
Switzerland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201
Estados Unidos Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Puerto Rico Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Canada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 0A2
Mexico Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentina EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malaysia IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapore Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721
Pilipinas Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

RIA Stores and Currency Exchange Services.

Bansa Kumpanyang kaugnayan (tagakontrol) Mga detalye sa pakikipag-ugnayan
Italya Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153
Switzerland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** The registered company address is Langstrasse 192, 8005 Zürich
Pransya Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France
Belgium Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles
Alemanya Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Sweden Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norway Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Denmark Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Maaari kang laging magsumite ng kahilingan sa aming Opisyal sa Proteksyon ng Datos, sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa sumusunod na address: dpo@euronetworldwide.com.

Ria Financial Services. © 2022 Continental Exchange Solutions, Inc. All rights reserved.