Pranešimas apie duomenų privatumą

Šiame pranešime apie duomenų privatumą („Privatumo pranešimas“) paaiškiname, kaip renkame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją, kurią gauname, kai naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, ar kitaip bendraujate su mumis Europos ekonominėje erdvėje (EEA), kaip mes bendriname jūsų informaciją ir kokių veiksmų imamės, kad apsaugotume jūsų informaciją.

1. Kas mes esame ir šio Privatumo pranešimo taikymas

Mes įsipareigojame užtikrinti jūsų Asmens duomenų privatumą ir saugumą (kaip apibrėžta toliau 2 skyriuje). Šiame Privatumo pranešime aprašoma, kaip mes renkame ir naudojame Asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus ir mūsų etiško elgesio standartus.

Ria Lithuania UAB, bus „duomenų valdytoja“, bet kokių Asmens duomenų, pateikiamų mums tiesiogiai asmeniškai arba elektroniniu paštu, telefonu, paštu ar šioje svetainėje: www.riamoneytransfer.com/gb/en („Svetainė“), atžvilgiu. Tai reiškia, kad RIA yra atsakinga už tai, kaip ji laikys ir naudos jūsų Asmens duomenis.

Su mūsų „Euronet“ grupės Duomenų apsaugos darbuotoju galima susisiekti toliau nurodytais būdais.

El. paštu: dpo@euronetworldwide.com
Paštu:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Naudodamiesi svetaine ar naršydami bet kurį mūsų siūlomą produktą ar paslaugą (kartu – „Paslaugos“), jūs patvirtinate, kad perskaitėte, suprantate ir sutinkate laikytis šio Privatumo pranešimo. Neturėtumėte pateikti mums jokios savo informacijos, jei nesutinkate su šio Privatumo pranešimo sąlygomis.

Mes rekomenduojame reguliariai peržiūrėti ir patikrinti svetainę dėl šio Privatumo pranešimo atnaujinimų. Mes paskelbsime atnaujintą versiją Svetainėje, o jūs, toliau bendradarbiaudami su mumis, sutinkate su šiuo Privatumo pranešimu taip, kaip jis bet kuriuo metu taikomas.

2. Duomenų apsaugos principai

„Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, leidžiančią mums tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti jus ar jūsų operacijos naudos gavėją, pvz., jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bet kokio tipo identifikavimo numerį arba vieną ar daugiau jums ar jūsų gavėjui būdingų veiksnių, gavėjo fizinę, fiziologinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.

Mes esame įsipareigoję laikytis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir užtikrinti, kad Asmens duomenys:

 • naudojami teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • renkami tik tinkamais tikslais, kuriuos mes aiškiai jums paaiškinome, ir nenaudojami jokiu kitu būdu, kuris yra nesuderinamas su tais tikslais;
 • susiję su tikslais, apie kuriuos jus informavome, ir apsiribojantys tik tais tikslais;
 • tikslūs ir nuolat atnaujinami;
 • laikomi tik tiek, kiek reikia tiems tikslams, apie kuriuos jus informavome;
 • laikomi saugiai.

3. Kokius Asmens duomenis mes renkame ir kaip mes juos renkame?

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums. Mes galime rinkti Asmens duomenis, kai juos mums pateikiate, įskaitant, kai nurodote, kad norėtumėte gauti bet kurią iš mūsų Paslaugų, kai užsiregistruojate pas mus, kai pildote formas internete, kai kalbate su mumis telefonu, kai kalbate su mumis asmeniškai, kai mums rašote, ir kai lankotės Svetainėje, ir tam tikromis kitomis aplinkybėmis, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime, kai pateikiate savo informaciją susijusiai įmonei, veikiančiai po RIA prekės ženklu arba riafinancial.com (atskirai - „RIA įmonė“, kartu – „RIA įmonės“). Mes taip pat rinksime išsamią informaciją apie jūsų atliktas operacijas Svetainėje ir apie tokių operacijų įvykdymą.

Renkamų Asmens duomenų rūšys priklausys nuo produktų ar paslaugų, kuriuos iš mūsų užsisakėte. Bet kokie surinkti Asmens duomenys yra būtini, kad galėtume įvykdyti sutartį, o be tokių duomenų negalime teikti pageidaujamų paslaugų.

Mes galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytus asmens duomenis:

 • Asmens duomenis, pvz., duomenis, kurie gali identifikuoti jus ir (arba) jūsų per mus atliekamos operacijos naudos gavėją. Tai gali apimti vardą, pavardę, gyvenamąjį ir (arba) verslo adresą, el. pašto adresą, telefono ir (arba) fakso numerius ir kitus kontaktinius duomenis, gimimo datą, lytį, atvaizdus, parašą, paso / vizos duomenis.
 • Finansinę informaciją, pvz., duomenys apie jus ir jūsų gavėjo mokėjimo duomenis bei banko sąskaitos nr., gautą pinigų perlaidos tikslais.
 • Papildoma informacija, kurios reikalauja teisėsauga arba kurios reikalaujama laikantis mūsų atitikties procedūrų, susijusių su pastangomis užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir nusikalstamai veiklai, pvz., sąsajos su sandorio gavėju, sandorio tikslas ir lėšų turėjimo pagrindimas.

Slapukai ir panašios technologijos. Kai naudojatės mūsų Svetaine ar mobiliosiomis programėlėmis, mes renkame informaciją naudodami slapukus ir panašias technologijas, įskaitant lankytojų IP adresą, elgsenos informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, ekrano skiriamosios gebos nustatymus, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą. Šiuos duomenis galime naudoti toliau nurodytais tikslais.

 • Norėdami įvertinti mūsų Svetainės ir Paslaugų naudojimą, įskaitant apsilankymų skaičių, vidutinį Svetainėje praleistą laiką, peržiūrėtus puslapius, puslapių sąveikos duomenis (pvz., slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimus) ir kt., ir patobulinti savo siūlomą turinį;
 • Administruoti Svetainę ir vidaus operacijoms, įskaitant trikčių šalinimo, duomenų analizės, testavimo, tyrimų, statistikos ir apklausų tikslais.
 • Savo veikloje, kuria siekiame užtikrinti Svetainės saugumą.

Dėl jų esminio vaidmens pagerinant ar įgalinant naudojamumą ar svetainės procesus, išjungę slapukus galite nebegalėti naudotis tam tikromis mūsų svetainės dalimis. Tai taip pat reikš, kad kai kurios mūsų Svetainės funkcijos neveiks, jei neleisite naudoti slapukų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite mūsų slapukų politiką.

4. Kaip mes naudojame jūsų Asmens duomenis?

Asmens duomenis ir kitus jūsų mums pateiktus duomenis naudojame tik toliau nurodytais, taikytinų įstatymų leidžiamais tikslais.

 • Kai tai reikalinga sutarčiai su jumis įvykdyti: mes galime naudoti jūsų duomenis atsižvelgdami į poreikį vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį su jumis, įvykdyti jūsų operacijas ar kitus jūsų pateiktus prašymus, atsakyti į ir apdoroti jūsų užklausas ar prašymus arba prireikus susisiekti su jumis dėl mūsų su jumis sudarytos sutarties vykdymo. Pavyzdžui, jei sudarysite sutartį dėl mūsų teikiamų perlaidų paslaugų, jūsų duomenimis būtinai bus dalijamasi su mokėjimo paslaugų teikėju, kuris išmokės lėšas jūsų nurodytam gavėjui perlaidos paskirties šalyje; jais gali būti dalijamasi su mūsų agentais ir (arba) rangovais, kad būtų lengviau grąžinti jums kvalifikuotą mokėjimo nurodymą; ja gali būti dalijamasi su „Euronet“ grupės įmone, kad ji galėtų suteikti pagalbą, susijusią su Paslaugų teikimu ne įprastinėmis darbo valandomis, ir ji gali būti naudojama, jei manome, kad būtina su jumis susisiekti dėl mūsų sutarties su jumis.
 • Prireikus laikytis teisinių ar norminių įsipareigojimų: galime naudoti jūsų duomenis teisinių reikalavimų ir (arba) reglamentų atitikties tikslais, susijusiais su mūsų verslu. Pavyzdžiui, kai jūs sudarote sutartį su mumis dėl perlaidos paslaugų, mes privalome atlikti tam tikrą įstatymų nustatytą išsamų patikrinimą ir (arba) proporcingą tam tikrai įvertintai rizikai, dėl kurios jūsų duomenys gali būti pateikti teisinėms ir (arba) reguliavimo institucijoms, ir (arba) mūsų prašymui pateikti papildomos informacijos, kuri padėtų mums įvertinti riziką ir (arba) įvykdyti mūsų įsipareigojimus laikytis atitikties įstatymams.
 • Jums pateikus sutikimą dėl duomenų tvarkymo: jei sutikote ir neatšaukėte sutikimo, galime susisiekti su jumis rinkodaros komunikacijos, susijusios su mūsų paslaugomis arba RIA įmonių paslaugomis ir produktais, tikslais (žr. toliau esantį 10 skyrių „Tiesioginė rinkodara“).
 • Kai to reikia siekiant teisėtų RIA interesų: mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją, kai naudojatės mūsų svetainėmis ar programėlėmis mobiliesiems telefonams, kad galėtume analizuoti ir tobulinti savo produktus, verslo centrus, paslaugas, operacijas ir jūsų, kaip klientų, patirtį bei įvertinti rinkodaros investicijų grąžą ir pasitenkinimą prekės ženklu, kad pagerintumėme jūsų patirtį. Suvestinius duomenis galime naudoti įvairiais tikslais, įskaitant vartotojų elgsenos ir charakteristikų analizę, kad įvertintume susidomėjimą (ir naudojimąsi) įvairiomis mūsų paslaugų dalimis ir sritimis. Mes taip pat galime naudoti jūsų asmeninę informaciją teikdami klientų aptarnavimo paslaugas ir siekdami padėti apsaugoti savo technologijų, sistemų ir paslaugų saugumą bei vientisumą.

Jei ateityje mes naudosime jūsų Asmens duomenis siekdami savo teisėtų interesų, stengsimės suderinti savo interesus su jūsų interesais taip, kad jokiais atvejais jūsų duomenys nebūtų naudojami, išskyrus tuos atvejus, kai su tuo sutinkate jūs ar tai yra kitaip leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Tam tikrais atvejais, mes galime anonimizuoti jūsų Asmens duomenis, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis. Tuo atveju mes galime naudoti tokius duomenis apie tai jums nepranešę.

5. Ar surinktais duomenimis dalijamasi su trečiosiomis šalimis?

RIA įmonės

Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su kitomis RIA įmonėmis, kad galėtume turėti galimybę ar sau palengvinti galimybę teikti jums bet kurią jūsų prašomą Paslaugą, jei jūs jos prašote, teikti jums Paslaugas ne įprastinėmis darbo valandomis ir tais atvejais, kai sutikote ir neatsiėmėte sutikimo, RIA įmonių tiesioginės rinkodaros tikslais.

„Euronet“ grupė

RIA gali bendrinti jūsų asmens duomenis su „Euronet“ ir filialais, priklausančiais „Euronet“ grupei (kai kurie jų yra įsikūrę už EEE ribų – daugiau informacijos pateikiama šio skyriaus 5 dalyje), siekdama šio Privatumo pranešimo 4 skyriuje apibrėžtų tikslų arba siekdama sudaryti pagrindą pasiekti šiuos tikslus arba palengvinti jų siekimą. Tai taip pat gali apimti jūsų Asmens duomenų bendrinimą „Euronet“ grupėje siekiant laikytis įsipareigojimų teisinėms ar reguliavimo institucijoms.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai

Mes galime bendrinti jūsų Asmens duomenis su toliau nurodytais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad valdytumėme, įgalintumėme ar palengvintumėme tam tikrus Paslaugų aspektus (įskaitant mūsų serverių priežiūrą ir sandorių užsakymų tvarkymą ar vykdymą).

 • Atitikties tikrinimo paslaugų teikėjai
 • Finansinių paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, bankai
 • Kredito kontrolės ar skolų išieškojimo agentūros

Mes taikome apsaugos priemones su tokiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir reikalaujame, kad jie saugotų jūsų asmens duomenis. Norėdami gauti atitinkamų apsaugos priemonių kopijas, susisiekite su „Euronet“ grupės Duomenų apsaugos darbuotoju, kaip nurodyta 1 skyriuje.

Korporatyviniai procesai

Mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis trečiajai šaliai įmonės pardavimo, įsigijimo, susijungimo ar pertvarkymo, kuriuose dalyvauja „Euronet“, „Euronet“ grupės įmonė ar bet koks jų atitinkamas turtas, atvejais. Taip įvykus, imsimės pagrįstų veiksmų, kad jūsų informacija būtų tinkamai apsaugota.

Teisiniai ir reguliavimo tikslai

Mes taip pat galime atskleisti jūsų Asmens duomenis ypatingais atvejais, jei to reikalauja teisėsaugos agentūros, įstatymai, teismo nutartis ar kita vyriausybinė institucija, arba kai mes pagrįstai manome, kad atskleisti šiuos duomenis yra būtina ar patartina, pavyzdžiui, siekiant nustatyti asmenį, susisiekti su asmeniu ar imtis teisinių veiksmų prieš asmenį, kuris gali pakenkti arba trukdyti RIA, Paslaugoms, kitam naudotojui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuriam gali būti pakenkta dėl tokios veiklos, teisėms ar turtui (pvz., nustatyti vagystei ar sukčiavimui).

6. Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?

Asmens duomenys naudojami skirtingiems tikslams ir jiems taikomi skirtingi standartai bei taisyklės. Apskritai Asmens duomenys saugomi tol, kol jų reikia, kad galėtumėme jums suteikti jūsų prašomas Paslaugas, laikytis galiojančių teisinių, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimų ir užtikrinti, kad turėtumėte pagrįstą galimybę prieiti prie savo Asmens duomenų.

Norėdami nustatyti tinkamą Asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į Asmens duomenų kiekį, pobūdį ir konfidencialumo lygį, galimą žalą dėl neteisėto jūsų Asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo, tikslus, kuriais tvarkome jūsų Asmens duomenis ir ar tuos tikslus galėtumėme pasiekti kitomis priemonėmis bei taikomais teisiniais reikalavimais. Toliau pateikti pavyzdžiai.

 • Teisiniai ir reguliavimo reikalavimai. RIA saugo Asmens duomenis ir sandorių duomenis tokį laiko tarpą, kurio reikia siekiant laikytis visų saugojimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus, įskaitant, be apribojimų, verslui taikomus, mokesčių ir kovos su pinigų plovimu įstatymus bei kitus teisės aktus. Paprastai šis saugojimo laikotarpis apims mažiausiai penkerius metus nuo jūsų sandorio sudarymo dienos arba dienos, kurią mūsų verslo santykiai su jumis bus nutraukti.
 • Klientų aptarnavimas (santykių su klientais administravimas, skundų nagrinėjimas ir kt.). RIA gali tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tol, kol mes su jumis nuolat palaikome dalykinius santykius. Pasibaigus mūsų dalykiniams santykiams (pavyzdžiui, visos Paslaugos buvo suteiktos ir už jas sumokėta arba jūs pasinaudojote savo teise atsisakyti sutarties), mes, atsižvelgdami į visus galiojančius informacijos išsaugojimo įstatymus, ištrinsime arba anonimizuosime jūsų Asmens duomenis.
 • Rinkodara. Asmens duomenys, pateikti mums rinkodaros tikslais, gali būti saugomi tol, kol jūs atsisakysite šios paslaugos arba kol RIA sužinos, kad tokie duomenys yra netikslūs.

Mūsų Duomenų išsaugojimo politikos kopiją galite gauti susisiekę su mūsų „Euronet“ grupės Duomenų apsaugos darbuotoju.

7. Ar korespondencija, kurią siunčiate mums, yra išsaugojama?

Taip. Jei siųsite mums korespondenciją, įskaitant el. laiškus ir faksus, tokius duomenis galime išsaugoti kartu su bet kokiais įrašais apie jūsų paskyrą. Mes taip pat galime išsaugoti klientų aptarnavimo korespondenciją ir kitą korespondenciją, kurioje figūruojate jūs, mes ir bet kuri „Euronet“ grupės įmonė, mūsų partneriai ir tiekėjai. Šiuos įrašus saugosime laikydamiesi savo Duomenų išsaugojimo politikos.

8. Duomenų saugumas

Esame įsipareigoję išlaikyti jūsų Asmens duomenų saugumą ir įdiegėme priemones, apsaugančias nuo mūsų kontroliuojamų duomenų praradimo, netinkamo panaudojimo ir pakeitimo.

Mes naudojame modernias ir saugias technologijas, kad apsaugotume savo sistemas nuo pašalinių asmenų įsilaužimo, ir nuolat atnaujiname savo saugumo priemones tobulesnėmis priemonėmis, kai jos pasirodo rinkoje.

Mūsų ir mūsų partnerių duomenų centrai naudoja moderniausias fizinio saugumo priemones, kad užkirstų kelią neteisėtam patekimui į objektą. Be to, visi Asmens duomenys saugomi saugioje vietoje už ugniasienių ir kitų modernių apsaugos sistemų su ribota administracine prieiga tik būtinam personalui.

Visi RIA darbuotojai, kurie turi prieigą prie Asmens duomenų arba yra su jais susiję, yra įsipareigoję laikyti jūsų duomenis konfidencialiai bei laikytis mūsų nustatytų privatumo standartų.

Atminkite, kad jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos. Todėl, nors mes naudojame pramonės standartus, kad apsaugotume jūsų privatumą, mes negalime (ir negarantuojame) absoliutaus Asmens duomenų saugumo.

9. Ar šis Privatumo pranešimas taikomas ir kitoms svetainėms?

Ne. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. Spustelėję trečiosios šalies reklamjuostę ar tam tikras kitas nuorodas, būsite nukreipti į tokias trečiųjų šalių svetaines.

Mes neatsakome už kitų svetainių ar paslaugų privatumo politiką. Turėtumėte įsitikinti, kad perskaitėte ir suprantate bet kokią taikytiną trečiųjų šalių privatumo politiką, ir, prieš pateikdami bet kokius asmeninius duomenis, turėtumėte kreiptis su savo klausimais ar nuogąstavimais į atitinkamus trečiųjų šalių administratorius ar žiniatinklio valdytojus.

10. Tiesioginė rinkodara

Gavusi jūsų sutikimą, RIA arba kuri nors iš RIA įmonių kartais gali susisiekti su jumis (el. paštu, SMS žinute, laišku ar telefonu), kad galėtų teikti tikslinę rinkodarą apie mūsų Paslaugas ar kitos RIA įmonės ar „Euronet Group“ įmonės paslaugas. Tokie rinkodaros pranešimai jums bus siunčiami tik tuo atveju, jei jūs davėte sutikimą (kai užsiregistravote gauti mūsų Paslaugas ar kitu metu) ir jūs tokio sutikimo neatšaukėte arba jei yra kitas teisėtas pagrindas siųsti jums tokius pranešimus.

Visuose rinkodaros el. laiškuose, kuriuos gaunate iš mūsų, bus pateiktos konkrečios instrukcijos, kaip atsisakyti jų prenumeratos, ir jūs galite jos atsisakyti bet kuriuo metu.

Be to, galite atsisakyti rinkodaros susisiekę su mumis šio privatumo pranešimo 13 skyriuje aprašytu būdu.

Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad mes nepritariame šlamšto siuntimui iš trečiųjų šalių ir nedalyvaujame tokiuose siuntimuose, taip pat neteikiame ir neleidžiame naudoti klientų duomenų trečiosioms šalims tokiais tikslais.

11. Kokios yra mano duomenų apsaugos teisės?

Patvirtinus jūsų tapatybę, jūs galite paprašyti prieigos prie savo Asmens duomenų ir turėti galimybę juos atnaujinti bei ištaisyti. Taip pat galite naudotis bet kuriomis kitomis teisėmis, kuriomis turite teisę naudotis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Naudokite kontaktinius duomenis, pateiktus šio Privatumo pranešimo 13 skyriuje.

„Duomenų subjektai“ turi teisę:

 • paprašyti prieigos prie visų mūsų apie juos turimų Asmens duomenų, taip pat susijusių duomenų, įskaitant Asmens duomenų tvarkymo tikslus, gavėjus ar gavėjų kategorijas, su kuriais buvo dalijamasi Asmens duomenimis, jei tai įmanoma, laikotarpį, kurį Asmens duomenys bus saugomi, Asmens duomenų gavimo šaltinį ir bet kokio automatizuoto sprendimų priėmimo egzistavimą;
 • be nepagrįsto delsimo ištaisyti netikslius Asmens duomenis, kuriuos apie juos turime;
 • prašyti ištrinti apie juos saugomus asmens duomenis, jei tokių Asmens duomenų nereikalaujame mes, RIA bendrovė ar „Euronet“ grupė teisinių įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus laikymosi tikslais arba siekiant nustatyti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • esant tam tikromis aplinkybėms, užkirsti kelią jūsų Asmens duomenų tvarkymui arba juos riboti, išskyrus atvejus, kai juos tvarkyti reikia dėl teisinių reikalavimų nustatymo, įvykdymo ar ginybos;
 • esant tam tikromis aplinkybėmis, prašyti perduoti Asmens duomenis tiesiogiai trečiajai šaliai, jei tai techniškai įmanoma.

Taip pat, jei manote, kad RIA nevykdė savo įsipareigojimų pagal šį Privatumo pranešimą arba taikomus įstatymus, turite teisę pateikti skundą atitinkamai Duomenų apsaugos institucijai arba teisminiu keliu. Nors tai nebūtina, mes raginame jus pranešti apie bet kokį turimą skundą. Mes atsakysime laikydamiesi mūsų Skundų nagrinėjimo tvarkos (žr. šio privatumo pranešimo 12 skyrių).

12. Su privatumu susijusių skundų procedūra

Taip pat, jei manote, kad mes nevykdėme savo įsipareigojimų pagal šį Privatumo pranešimą arba taikytinus įstatymus, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai arba teisminiu keliu.

Nors tai nebūtina, mes raginame jus informuoti apie bet kokį turimą skundą, susijusį su privatumu. Mes atsakysime laikydamiesi mūsų skundų nagrinėjimo tvarkos. Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti toliau.

Su privatumu susijusius skundus ar nuogąstavimus galite pateikti mūsų privatumo komandai.

El. paštu: dataprotection@riafinancial.com
Paštu:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

„Euronet“ darbuotojai privalo visus su privatumu susijusius skundus ar nuogąstavimus perduoti mūsų privatumo komandai.

RIA sieks išsiųsti gavimo patvirtinimą per 10 dienų nuo skundo / nuogąstavimo gavimo.

RIA atliks tyrimą pagal atitinkamus įstatymus ir sieks iš esmės atsakyti per 28 dienas nuo skundo / nuogąstavimo gavimo.

Jei jūsų skundui / nuogąstavimui išnagrinėti reikia daugiau laiko, RIA jums parašys per 28 dienas nuo skundo / nuogąstavimo gavimo, informuodama jus apie tyrimui reikalingą laiką, kuris bus ne ilgesnis nei papildomi du mėnesiai, kol bus užbaigta skundo procedūra.

Jei skundas atmetamas, RIA pateiks jums rašytinį paaiškinimą dėl atmetimo.

Jei skundas / nuogąstavimas laikomas pagrįstu, RIA imsis pagrįstų veiksmų, siekdama patenkinti skundą / nuogąstavimą.

Jei jūsų netenkina atsakymas / rezultatas ar skundo nagrinėjimas, jūs turite teisę pateikti ieškinį atitinkamai Duomenų apsaugos institucijai arba kompetentingiems teismams.

Dėl visų kitų su privatumu nesusijusių skundų ar nuogąstavimų dėl mūsų paslaugų, prašome kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių.

13. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar nuogąstaujate dėl šio Privatumo pranešimo ar RIA duomenų tvarkymo praktikos, susisiekite su mūsų privatumo komanda:

El. paštu: dataprotection@riafinancial.com
Paštu:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Visi skundai bus nagrinėjami laikantis mūsų skundų nagrinėjimo tvarkos, nurodytos šio Privatumo pranešimo 12 skyriuje.