Notis Privasi Global

April 2022

Notis privasi data ini (“Notis Privasi”) menerangkan cara kami mengendalikan data peribadi (“Data Peribadi”). berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda, sama ada sebagai pelanggan, pelawat dan/atau pengguna laman web atau aplikasi mudah alih kami, atau dengan apa-apa cara pun anda mungkin berinteraksi dengan kami. Dalam Notis Privasi ini, kami juga menerangkan sama ada Data Peribadi anda dikongsi dengan pihak lain dan dasar privasi yang kami sediakan untuk melindungi data anda.

Kami menggalakkan anda agar menyemak dan memeriksa Laman Web/Aplikasi ini secara berkala untuk mengetahui tentang sebarang kemas kini yang melibatkan Notis Privasi ini. Kami akan menerbitkan versi yang dikemas kini pada Laman Web/Aplikasi ini dan dengan terus berurusan dengan kami, anda menerima Notis Privasi ini seperti yang berkenaan dari semasa ke semasa.

Isi kandungan

 1. Apakah Data Peribadi yang kami kumpul, bagaimana kami mengumpulnya dan mengapa?
 2. Ketepatan Data Peribadi anda
 3. e-KYC
 4. Kepentingan yang sah
 5. Berapa lamakah RIA menyimpan Data Peribadi?
 6. Adakah RIA berkongsi Data Peribadi saya dengan pihak lain?
 7. Individu bawah umur
 8. Keselamatan Data
 9. Pemprofilan dan proses membuat keputusan secara automatik
 10. Pemasaran dan Pengiklanan
 11. Penilaian E-mel
 12. Apakah hak saya?
 13. Prosedur aduan berkaitan privasi
 14. Notis kepada penduduk California
 15. Notis kepada penduduk Eropah (EEA)
 16. Notis untuk penduduk Argentina
 17. Notis kepada penduduk Mexico
 18. Notis kepada penduduk Chile
 19. Notis kepada penduduk Malaysia
 20. Notis kepada penduduk New Zealand
 21. Notis kepada penduduk Australia
 22. Notis kepada penduduk India
 23. Syarikat kami mengikut perkhidmatan
Siapakah kami? Apakah jenis data yang dikumpul?

Kami ialah Ria, sebahagian daripada kumpulan syarikat Euronet

Anda boleh mendapatkan semua maklumat hubungan kami di sini

Kami hanya mengumpul data yang kami perlukan mengikut undang-undang dan peraturan tempatan. Ini termasuk:

 • Data pengenalan
 • Data kewangan
 • Data tingkah laku
Mengapakah kami mengumpul data? Berapa lamakah RIA mengumpul data?

Kami mengumpul Data Peribadi untuk tujuan kontrak dan undang-undang tertentu.

Dengan persetujuan anda, kami juga mengumpul data yang berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam platform kami.

Kami akan menyimpan data peribadi hanya selama yang diperlukan, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan/atau peraturan tempatan. Kadang-kadang, keperluan undang-undang mungkin menghendaki tempoh pengekalan yang lebih lama tetapi data akan dihapuskan sebaik sahaja keperluan dipenuhi.

Dengan siapa kami berkongsi data pelanggan? Di mana RIA menyimpan Data Peribadi anda?

Kami berkongsi Data Peribadi pelanggan dengan syarikat Kumpulan Euronet, pihak berkuasa undang-undang dan rakan kongsi lain untuk memenuhi komitmen kawal selia dan kontrak kami.

Kami menyimpan Data Peribadi pelanggan di lokasi yang selamat dengan langkah keselamatan yang ketat.

Jika kami perlu memindahkan Data Peribadi pelanggan ke negara lain, kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan memastikan tahap keselamatan yang sewajarnya.

Apakah hak anda?

Anda ialah pemilik Data Peribadi anda dan mempunyai hak undang-undang untuk menjalankan kawalan ke atasnya. Anda boleh membuat permintaan untuk menggunakan mana-mana hak anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada dpo@euronetworldwide.com. Hak tambahan mungkin tersedia bergantung pada negara anda. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat tambahan.

 •  Akses kepada dan salinan elektronik data anda
 •  Pembetulan data anda
 •  Pemadaman data anda (apabila dibenarkan oleh undang-undang)
 •  Sekatan tujuan pemprosesan.

1. Apakah Data Peribadi yang kami kumpul, bagaimana kami mengumpulnya dan mengapa?

Data pengenalan

Ini mungkin termasuk nama, gelaran, alamat kediaman dan/atau perniagaan, e-mel, nombor telefon dan/atau faks serta data hubungan lain, tarikh lahir, jantina, imej, tandatangan, butiran pasport/visa, rakaman suara dan bukti kelayakan rasmi. Kami hanya akan menggunakan data pengenalan yang sangat diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Pembekalan Perkhidmatan. Kewajipan kontrak
Surat berita dan tujuan pemasaran. Persetujuan
Penyelidikan pasaran & maklum balas pengguna: Sebarang maklumat yang dikongsi secara sukarela oleh pelanggan kami dengan Kami tentang pengalaman mereka menggunakan produk dan perkhidmatan kami. Persetujuan
Kepentingan sah
Khidmat pelanggan: Kami akan memantau dan merekodkan (melalui cara atau transkrip automatik) panggilan telefon, e-mel dan perbualan sembang kami dengan pelanggan kami. Kami akan menggunakan transkrip panggilan ini untuk mengesahkan arahan yang anda berikan kepada kami. Kewajipan kontrak
Kepentingan sah
Mengurus akaun pelanggan kami (pendaftaran dan pentadbiran) Kewajipan Prakontrak/Kontrak
Meminta akses kepada alatan dan maklumat: Pelanggan kami mungkin ingin mendapatkan akses kepada alatan dan maklumat tertentu yang disediakan pada Aplikasi, sebelum atau selepas memutuskan bahawa mereka ingin mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan kami, termasuk perkhidmatan pertukaran asing dan pembayaran kami. Kewajipan Prakontrak/Kontrak
Pemprofilan: Kami menggunakan semua data pelanggan kami untuk mengukur dan menilai tabiat peribadi berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata untuk memberikan perkhidmatan yang lebih diperibadikan kepada pelanggan. Persetujuan
Foto atau video, yang mungkin telah dirakam dan dikongsi oleh pelanggan kami dengan kami. Persetujuan
Penyertaan dalam acara dan pemberian hadiah percuma: Pelanggan kami mungkin ingin mengambil bahagian dalam acara yang dianjurkan oleh Kami atau dalam pemberian hadiah percuma tertentu. Persetujuan
Kewajipan kontrak
Surat-menyurat termasuk e-mel, faks dan apa-apa jenis komunikasi elektronik, bersama-sama dengan sebarang rekod akaun mereka. Kami juga mungkin menyimpan surat khidmat pelanggan dan komunikasi lain antara kami dengan mana-mana syarikat Kumpulan Euronet serta rakan kongsi dan pembekal kami Kepentingan sah
Kewajipan kontrak
Semakan kelayakan kredit. Kami akan menggunakan data pengenalan dan data ekonomi anda yang telah anda berikan kepada kami untuk melakukan semakan kelayakan kredit untuk menyediakan perkhidmatan/produk kami mengikut kapasiti ekonomi anda. Kepentingan yang sah

Butiran kewangan

Kami mengumpul data kewangan peribadi anda apabila anda mendaftar sebagai pelanggan. Kami mengumpulkan data kewangan seperti akaun bank, penyata kewangan, alasan pemindahan, pekerjaan atau dokumentasi lain untuk menunjukkan sumber dana yang ingin anda pindahkan (ini serupa dengan slip gaji), untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Pembekalan Perkhidmatan. Kewajipan kontrak
Pencegahan Pengubahan Wang Haram Kewajipan undang-undang
Pencegahan Pembiayaan Pengganas dan Aktiviti jenayah Kewajipan undang-undang
Mengurus akaun anda Kewajipan kontrak
Pemprofilan undang-undang untuk laporan kredit Kepentingan yang sah

Maklumat tingkah laku dan teknikal

Alamat IP pelawat, maklumat tingkah laku (untuk memahami cara anda berkelakuan semasa menggunakan produk dan perkhidmatan kami), jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon waktu, tetapan resolusi skrin, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi, dan platform.

Lawati dasar kuki kami di sini.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Untuk mengukur penggunaan laman web dan perkhidmatan kami, termasuk jumlah kunjungan, purata waktu yang dihabiskan pada laman web, Aplikasi, halaman yang dilihat, data interaksi halaman (seperti tatal, klik dan lintasan tetikus) dll. dan untuk meningkatkan kandungan yang kami tawarkan; Kepentingan yang sah
Untuk mentadbir laman web dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, statistik dan tujuan tinjauan. Persetujuan
Kepentingan sah
Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan laman web ini selamat. Persetujuan
Kepentingan sah
Untuk mengukur keberkesanan e-mel kami. Persetujuan
Pemprofilan Tanpa Nama: Kami mungkin menggabungkan data yang dikumpul untuk meningkatkan pengalaman pelanggan untuk penggunaan perkhidmatan kami yang lebih baik. Kepentingan yang sah

Lokasi.

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang lokasi anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Untuk memberi pelanggan kami pengalaman yang disesuaikan untuk lokasi mereka pada Aplikasi, seperti memaparkan mata wang tempatan di lokasi yang berkaitan. Persetujuan
Kewajipan undang-undang

Pengawasan video.

Imej, video dan rakaman suara.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Kami mungkin menggunakan CCTV untuk memastikan keselamatan pelanggan di kedai atau pejabat kami. Kepentingan awam
Kepentingan sah

Data biometrik.

Imej, rakaman video dan imbasan muka. Sekiranya kami memproses sebarang data biometrik tambahan, anda akan dimaklumi dahulu dan dalam keadaan apa pun kami tidak akan memproses Data Peribadi tersebut tanpa mendapatkan persetujuan anda dahulu.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Untuk mengesahkan maklumat pengenalan anda semasa proses pendaftaran dalam Aplikasi dan laman web kami atau pada bila-bila masa semasa penggunaan perkhidmatan kami. Persetujuan

Data transaksi.

Kami mengumpul data peribadi seperti butiran benefisiari, maklumat akaun bank, maklumat hubungan, destinasi penghantaran wang anda dan pilihan bank. Bergantung pada peraturan tempatan, kami mengumpul butiran seperti pekerjaan, hubungan dengan benefisiari, alasan pindahan dan dokumentasi tambahan untuk menunjukkan sumber dana.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Untuk membuat transaksi Kewajipan kontrak
Untuk memberikan maklumat pematuhan semasa membuat transaksi Kewajipan undang-undang

Data peribadi sensitif.

Kami mungkin mengumpul dan memproses data peribadi sensitif (atau “kategori khas data peribadi” yang lain), seperti data mengenai kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang bagi penggunaan data peribadi anda
Untuk memenuhi kewajipan undang-undang dan pematuhan Kewajipan undang-undang

Atas sebab kepentingan awam demi menjaga kepentingan ekonomi anda

Data yang tidak boleh dikenal pasti.

Apabila boleh, kami menggunakan data yang anda tidak boleh dikenal pasti secara langsung daripadanya (seperti data demografi dan penggunaan tanpa nama) berbanding Data Peribadi. Data yang tidak boleh dikenal pasti ini boleh digunakan untuk menambah baik proses dalaman kami atau penyampaian perkhidmatan, tanpa notis lanjut kepada anda.

Kami mungkin menggunakan data agregat untuk pelbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada untuk menilai dan menambah baik perkhidmatan dan menganalisis trafik kepada perkhidmatan kami.

2. Ketepatan Data Peribadi anda

Kami komited untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Untuk itu, kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan Data Peribadi anda, dengan memastikan bahawa Data Peribadi terkini yang kami terima direkodkan dengan tepat dan apabila dianggap perlu, menjalankan pemeriksaan berkala untuk memastikan semua Data Peribadi anda dikemas kini.

Jika anda mendapati bahawa Data Peribadi anda tidak tepat, anda boleh menggunakan hak anda untuk membetulkan data tersebut dengan menghantar e-mel kepada dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda perlu didaftarkan. Kaedah yang digunakan untuk pendaftaran ialah e-KYC (Kenali Pelanggan Anda elektronik).

Seperti yang dinyatakan dalam bahagian 1, kami mungkin menggunakan data biometrik (apabila dibenarkan oleh undang-undang) untuk mengenal pasti anda dan mengesahkan sebarang dokumentasi yang mungkin telah anda muat naik dalam sistem kami untuk membuat akaun anda. Kami juga menggunakan sistem ini untuk mematuhi semua kewajipan undang-undang kami.

Sekiranya anda ingin mendaftar tetapi tidak mahu menggunakan penyelesaian e-KYC, anda boleh menghubungi khidmat pelanggan kami supaya mereka dapat memberikan sokongan dalam proses pendaftaran anda.

4. Kepentingan sah

Apabila kami menggunakan Data Peribadi pelanggan menurut kepentingan sah kami, kami akan berusaha sedaya upaya untuk memadankan kepentingan kami dengan kepentingan anda supaya Data Peribadi anda hanya akan digunakan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan atau apabila ia tidak akan menjejaskan hak anda. Atas permintaan, pelanggan boleh meminta maklumat mengenai sebarang pemprosesan berdasarkan kepentingan yang sah

5. Berapa lamakah RIA menyimpan Data Peribadi?

Data peribadi digunakan untuk pelbagai tujuan dan dikawal oleh pelbagai undang-undang dan peraturan. Ia disimpan selagi diperlukan untuk memberi pelanggan perkhidmatan yang mereka minta dan mematuhi kewajipan undang-undang, perakaunan atau pelaporan yang berkenaan. Sebagai contoh:

 • Keperluan Undang-undang dan Peraturan: Data Peribadi anda disimpan selagi perlu untuk mematuhi semua kewajipan undang-undang kami.
 • Khidmat Pelanggan (pentadbiran hubungan pelanggan, pengendalian aduan, dll.): Kami akan menyimpan Data Peribadi anda selagi anda kekal sebagai pelanggan kami.
 • Pemasaran: kami akan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran selagi anda tidak membuat permintaan kepada kami untuk menarik diri, menurut bahagian 8 notis privasi ini.
 • Kewajipan kontrak: Kami akan menyimpan Data Peribadi sepanjang tempoh perjanjian kontrak. Pelanggan boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data Kumpulan Euronet kami untuk mendapatkan salinan Dasar Pengekalan kami, yang mungkin berbeza mengikut undang-undang yang berkenaan dan keperluan perniagaan khusus bergantung pada negara.

6. Adakah RIA berkongsi Data Peribadi saya dengan pihak lain?

Kumpulan Euronet

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi pelanggan dengan Euronet dan ahli gabungan Kumpulan Euronet untuk mematuhi kewajipan kumpulan.

Kami mungkin akan memindahkan Data Peribadi pelanggan kepada pihak ketiga hasil daripada penjualan, pemerolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang melibatkan Euronet, syarikat dalam Kumpulan Euronet atau mana-mana aset mereka masing-masing. Dengan berbuat demikian, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan maklumat mereka dilindungi dengan secukupnya.
Kewajipan undang-undang
Kewajipan kontrak

Pembekal perkhidmatan pihak ketiga

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk mengurus, mendayakan atau memudahkan aspek tertentu perkhidmatan Kewajipan undang-undang
Penyedia perkhidmatan pengesahan pematuhan (e-KYC) dan pencegahan penipuan
Penyedia komunikasi, infrastruktur dan pemenuhan termasuk perkhidmatan dan sistem untuk membolehkan pemprosesan transaksi Kewajipan kontrak
Untuk mengekalkan tahap prestasi yang diperlukan dalam perkhidmatan kami (penyelenggaraan, keselamatan dan sokongan)
Untuk Analisis data untuk pemasaran, penambahbaikan operasi dan peningkatan sistem pematuhan dan pencegahan penipuan kami Kepentingan sah
Kewajipan undang-undang
Untuk mempromosikan perkhidmatan kami dengan kempen pemasaran Persetujuan
Untuk memeribadikan iklan dalam perkhidmatan digital dan membuat penyesuaian mengikut pilihan pengguna

Pihak Berkuasa Undang-Undang dan Pengawalan

Kami perlu mendedahkan data peribadi anda kepada pihak berkuasa. Kami juga mendedahkan Data Peribadi kepada pihak berkuasa apabila pendedahan diperlukan untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin menyebabkan kecederaan atau mengganggu hak atau harta RIA, perkhidmatan, atau anda. Kewajipan undang-undang

Rakan Strategik

Kami akan berkongsi Data Peribadi anda apabila dikehendaki oleh undang-undang dengan rakan kongsi strategik supaya kami dapat memberi anda Perkhidmatan kami. Kepentingan yang sah

Rakan Profesional

Kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat, peguam, perunding, juruaudit, perkhidmatan pemasaran atau akauntan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan untuk menyediakan Perkhidmatan kami mengikut jangkaan anda dan kewajipan kontrak dan amalan terbaik kami. Kepentingan yang sah

7. Individu bawah umur

Kami tidak menyediakan perkhidmatan secara langsung kepada kanak-kanak bawah umur 18 tahun atau secara proaktif mengumpul maklumat peribadi mereka. Jika anda berumur bawah 18 tahun, sila jangan gunakan Laman atau Tawaran, atau berkongsi data peribadi dengan kami. Jika anda mengetahui bahawa sesiapa yang berumur bawah 18 tahun telah memberi kami data peribadi secara tidak sah, sila hubungi kami menerusi dpo@euronetworldwide.com.

8. Keselamatan Data

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi pelanggan dan telah menyediakan perlindungan yang munasabah dan sesuai secara komersial untuk mengelakkan sebarang kehilangan, penyalahgunaan, dan perubahan maklumat yang telah anda amanahkan kepada kami. Di RIA, kami akan sentiasa berusaha untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi dengan baik, selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Kami mengekalkan komitmen terhadap keselamatan data ini dengan melaksanakan langkah fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjaga keselamatan maklumat peribadi anda.

Untuk melindungi sistem kami daripada akses haram, kami menggunakan langkah keselamatan fizikal dan organisasi yang selamat dan canggih yang dipertingkatkan secara berterusan untuk memastikan tahap keselamatan yang tertinggi sesuai dengan amalan terbaik antarabangsa dan kecekapan kos mengikut data peribadi yang diproses. Selain itu, semua Data Peribadi disimpan di lokasi selamat yang dilindungi oleh tembok api dan mekanisme keselamatan canggih lain, dengan akses pentadbiran terhad.

Kakitangan yang mempunyai akses kepada data anda serta cara data anda diproses terikat oleh kontrak untuk memastikan data anda sulit dan mematuhi dasar privasi yang telah kami laksanakan dalam organisasi kami.

Walaupun kami menyasarkan untuk mencapai standard tertinggi perlindungan data dengan menggunakan langkah standard industri untuk melindungi privasi anda, tiada sistem keselamatan yang sempurna atau tidak boleh ditembusi sepenuhnya. Oleh yang demikian, kami tidak boleh (dan tidak) menjamin bahawa Data Peribadi selamat sepenuhnya.

9. Pemprofilan dan proses membuat keputusan secara automatik

Dengan kelulusan yang dibenarkan secara nyata, kami memberi anda maklumat dan nasihat yang disesuaikan mengenai produk dan perkhidmatan kami. Kami menjalankan analisis data menggunakan pihak ketiga, untuk menyasarkan komunikasi dan iklan yang sesuai kepada anda, termasuk jemputan ke acara pelanggan eksklusif yang kami fikir mungkin menarik minat anda serta mengesyorkan produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin sesuai untuk anda.

Dalam kes tertentu, kami mungkin menggunakan proses membuat keputusan secara automatik dan pemprofilan, jika dibenarkan oleh undang-undang, dan jika perlu untuk melaksanakan kontrak. Sebagai contoh, kebenaran automatik untuk perkhidmatan kiriman wang. Asas undang-undang untuk meneruskan pemprofilan dan proses membuat keputusan secara automatik ialah kepentingan sah.

Kami juga membuat keputusan secara automatik dalam proses seperti pemantauan transaksi untuk mengatasi penipuan dengan mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan perkhidmatan kewangan. Anda berhak untuk meminta agar tidak tertakluk pada proses membuat keputusan secara automatik sepenuhnya, termasuk pemprofilan, jika proses membuat keputusan tersebut membawa kesan undang-undang atau dengan cara yang serupa memberikan kesan yang ketara kepada anda. Hak ini tidak terpakai jika proses membuat keputusan adalah perlu untuk membuat atau untuk melaksanakan perjanjian dengan anda jika proses membuat keputusan dibenarkan menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan atau kami telah menerima persetujuan anda yang jelas.

10. Pemasaran dan Pengiklanan

Pengiklan pihak ketiga menyediakan iklan yang dipaparkan pada laman web kami, Aplikasi kami atau pada tempat lain dalam perkhidmatan kami. Pengiklan pihak ketiga tidak mempunyai akses kepada mana-mana maklumat yang diberikan oleh pelanggan kami secara langsung. Biasanya, pengiklan bergantung pada kuki atau beberapa mekanisme berasaskan web/aplikasi lain untuk menilai iklan yang sesuai untuk menarik minat anda. Kami tidak meletakkan "Kuki Penyasaran" atau mendayakan "Penyasaran" dan "Lokasi" pada sistem anda tanpa persetujuan anda.

Jika anda telah memberikan persetujuan dengan menerima Kuki Penyasaran pada Laman Web atau mendayakan Penyasaran pada Aplikasi, kami boleh menggunakan pihak ketiga untuk berbuat demikian (pemasaran semula dan ciri Khalayak Serupa). Anda boleh mengubah suai tetapan kuki anda di sini.

Pihak ketiga tidak terikat dengan Notis Privasi kami. Untuk memahami dasar privasi notis mereka, anda harus melawati laman web mereka. Anda boleh menemukan semua pihak ketiga yang mungkin menggunakan Kuki untuk penyasaran dalam Dasar Kuki kami.

Kami mungkin menghubungi anda dari semasa ke semasa (melalui e-mel, teks SMS, surat atau telefon seperti yang diperlukan dan mengikut arahan khusus anda) dan apabila diperlukan, apabila anda telah memberi kami persetujuan anda secara jelas untuk menyediakan pemasaran bersasaran mengenai perkhidmatan kami. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada dpo@euronetworldwide.com atau mengikut arahan dalam e-mel pemasaran yang telah kami hantar kepada anda.

11. Penilaian E-mel

Kami mungkin menggunakan piksel dalam e-mel pemasaran kami untuk memberitahu kami sama ada, dan berapa kali, e-mel kami dibuka dan untuk mengesahkan sebarang klik melalui pautan atau iklan dalam e-mel. Penggunaan maklumat ini mungkin termasuk:

 • Mengetahui e-mel kami yang didapati lebih menarik oleh pengguna.
 • Menentukan aktiviti dan penglibatan pengguna dengan produk dan perkhidmatan kami.
 • Memaklumi pengiklan kami (secara agregat) bilangan pengguna yang telah mengklik pada iklan.
 • Di Wilayah mana penonton kami berada.

12. Apakah hak saya?

Pelanggan boleh membuat permintaan untuk mengakses, mengemas kini, mengubah atau memadamkan Data Peribadi mereka. Bergantung pada negara anda, anda mungkin mempunyai hak yang berbeza. Walau bagaimanapun, tanpa mengira negara anda, anda boleh membuat permintaan yang berikut pada bila-bila masa:

 • Meminta akses kepada mana-mana Data Peribadi (“Permintaan Akses Subjek”). Semasa menggunakan hak akses anda, anda boleh bertanya kepada kami tentang semua Data Peribadi yang kami simpan tentang anda, aktiviti pemprosesan yang kami jalankan dengan Data Peribadi anda, penerima Data Peribadi anda, kategori Data Peribadi yang berbeza, tempoh pemprosesan Data Peribadi anda dan kewujudan sebarang keputusan automatik berkenaan Data Peribadi anda.
 • Meminta pembetulan mana-mana Data Peribadi yang tidak tepat yang mungkin kami simpan tentang anda. Jika anda telah menukar alamat e-mel anda atau anda melihat terdapat kesilapan ejaan pada mana-mana Data Peribadi anda, anda boleh menggunakan hak anda untuk mengubah suai.
 • Meminta pemadaman sebarang Data Peribadi yang kami simpan tentang anda. Jika anda tidak mahu lagi menerima sebarang berita daripada kami atau anda tidak mahu terus menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, anda boleh meminta kami memadamkan sebarang Data Peribadi yang kami simpan tentang anda. Sila ambil perhatian, kami mungkin menyimpan Data Peribadi anda untuk memenuhi mana-mana kewajipan undang-undang kami. Walau bagaimanapun, Data Peribadi anda tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain.

Pelanggan juga mempunyai hak untuk memfailkan aduan dengan Pihak Berkuasa Perlindungan Data yang kompeten atau mahkamah jika anda berpendapat bahawa kami gagal mematuhi kewajipan kami menurut Notis Privasi ini atau undang-undang yang berkenaan. Kami menggalakkan pelanggan untuk memberitahu kami sebarang aduan mereka, walaupun tidak diperlukan, dan kami akan memberikan respons mengikut Prosedur Aduan kami.

Kami akan memberikan respons terhadap permintaan anda secepat mungkin dan sentiasa mematuhi tempoh masa yang ditetapkan dalam undang-undang yang berkenaan.

Untuk hak yang berkenaan dan untuk menentukan jumlah masa yang tepat kami mesti memberikan respons terhadap permintaan anda, sila rujuk bahagian penduduk khusus di bawah.

Untuk menggunakan hak anda, anda mesti menghantar e-mel kepada dpo@euronetworldwide.com. Untuk membantu melindungi privasi anda dan menjaga keselamatan, kami akan mengambil beberapa langkah untuk mengesahkan identiti anda dan/atau mungkin akan meminta anda memberikan butiran lain sebelum membenarkan anda mengakses atau mengubah suai mana-mana Data Peribadi. Apabila diperlukan, jika kami tidak mempunyai salinan ID anda atau sebarang dokumen undang-undang sah yang membuktikan identiti anda, kami tidak akan dapat menjawab permintaan anda.

13. Prosedur aduan privasi

Pelanggan berhak untuk memfailkan aduan dengan Pihak Berkuasa Perlindungan Data atau mahkamah jika mereka berpendapat bahawa kami gagal mematuhi kewajipan kami menurut Notis Privasi ini atau undang-undang yang berkenaan.

RIA berhak untuk meminda Notis Privasi ini pada bila-bila masa dan akan meletakkan notis tentang pindaan tersebut pada laman web RIA atau melalui mana-mana mod lain yang menurut RIA sesuai.

14. Notis kepada penduduk California

Pendedahan tambahan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan Akta Privasi Pengguna California ("CCPA”) dan hendaklah dibaca bersama dengan Notis Privasi.

Pelanggan yang tinggal di California akan berhak untuk:

 • meminta dan menerima pendedahan tentang amalan pengumpulan maklumat peribadi kami dalam tempoh 12 bulan sebelumnya, termasuk kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan, kategori sumber maklumat sedemikian, tujuan perniagaan kami untuk mengumpul atau berkongsi maklumat tersebut, dan kategori ketiga pihak yang terlibat dalam perkongsian maklumat tersebut dengan kami.
 • meminta dan menerima salinan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan tentang mereka dalam tempoh 12 bulan sebelumnya.
 • meminta dan menerima pendedahan amalan perkongsian maklumat kami selama 12 bulan sebelumnya, termasuk senarai kategori maklumat peribadi yang dijual dengan kategori penerima pihak ketiga dan senarai kategori maklumat peribadi yang kami dedahkan untuk tujuan perniagaan.
 • meminta agar kami tidak menjual maklumat peribadi tentang mereka (kami tidak menjual maklumat peribadi anda) dan;
 • meminta agar kami memadamkan (dan mengarahkan penyedia perkhidmatan kami untuk memadamkan) maklumat peribadi mereka tertakluk pada pengecualian tertentu.

Untuk tujuan CCPA, maklumat peribadi bermaksud maklumat yang mengenal pasti, berkaitan dengan, menerangkan, mampu dikaitkan dengan, atau boleh dihubungkan secara munasabah, secara langsung atau tidak langsung, dengan penduduk atau isi rumah California tertentu.

Untuk membuat permintaan pendedahan, penduduk California boleh menghubungi kami melalui:

 1. Telefon bebas tol: 1-877-932-6640
 2. E-mel: dpo@euronetworldwide.com

Kami mungkin meminta anda menyerahkan kenyataan yang ditandatangani di bawah penalti sumpah bohong bahawa anda ialah individu yang anda dakwa. Kami akan memperakui penerimaan permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari dan akan berusaha untuk memberikan respons dalam tempoh empat puluh lima (45) hari selepas menerima permintaan anda, tetapi jika kami memerlukan lebih masa (hingga empat puluh lima hari tambahan) kami akan memberitahu anda bahawa kami memerlukan masa tambahan. Kami tidak boleh memberikan respons terhadap permintaan anda atau memberi anda maklumat peribadi jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dan mengesahkan bahawa maklumat peribadi itu berkaitan dengan anda.

Anda boleh membuat permintaan untuk mendapatkan pendedahan tentang amalan pengumpulan maklumat kami, maklumat yang kami kumpulkan tentang anda atau amalan perkongsian kami hingga dua kali dalam tempoh 12 bulan.

Bagi permintaan untuk mendapatkan salinan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan selama 12 bulan sebelum permintaan anda dibuat, kami akan berusaha untuk memberikan maklumat dalam format yang mudah digunakan, termasuk dengan menghantar salinan kertas kepada anda atau memberikan salinan elektronik kepada akaun berdaftar anda, jika anda mempunyai akaun berdaftar dengan kami. Bagi permintaan untuk memadamkan maklumat anda, undang-undang California membenarkan kami menyimpan maklumat tertentu dan tidak memadamkannya dalam keadaan tertentu (iaitu. maklumat yang berkaitan dengan transaksi, insiden keselamatan, penipuan dll.). Sebagai contoh, kami tidak dikehendaki mematuhi permintaan untuk memadamkan maklumat jika maklumat itu diperlukan oleh kami untuk melengkapkan transaksi untuk anda atau sebaliknya melaksanakan kontrak; untuk mengesan, melindungi terhadap atau mendakwa insiden keselamatan, penipuan atau aktiviti haram; untuk menggunakan maklumat sahaja secara dalaman dengan cara yang sewajarnya sejajar dengan jangkaan anda sebagai pelanggan kami (seperti mengekalkan rekod jualan), dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang. Jika kami menerima permintaan sedemikian daripada anda, kami akan memaklumi mana-mana pembekal perkhidmatan yang telah berinteraksi dengan kami untuk memadamkan maklumat anda juga.

Kami tidak akan mendiskriminasi anda apabila anda melaksanakan mana-mana hak ini.

Kami tidak menjual maklumat anda untuk pertimbangan kewangan dan kami tidak mendedahkan maklumat anda untuk pertimbangan berharga yang lain. Sekiranya, pada masa akan datang, kami membuat pengaturan yang termasuk dalam definisi “penjualan” di bawah CCPA, kami akan mengemas kini dasar privasi ini dan pematuhan kami terhadap CCPA.

Anda boleh mengemukakan permintaan melalui seseorang yang memegang Surat Kuasa Wakil rasmi. Jika tidak, anda boleh mengemukakan permintaan menggunakan ejen yang diberi kuasa hanya jika (1) anda memberikan kebenaran bertulis kepada ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan dan (2) anda mengesahkan identiti anda sendiri secara langsung dengan kami. Kami akan meminta ejen mengemukakan bukti kepada kami bahawa mereka telah diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda.

Selama 12 bulan terakhir, kami telah mengumpulkan kategori maklumat berikut daripada sumber yang disenaraikan, menggunakannya untuk tujuan perniagaan yang disenaraikan dan berkongsi maklumat tersebut dengan kategori pihak ketiga yang disenaraikan. Kategori maklumat termasuk maklumat yang kami kumpulkan daripada pelawat laman web kami, pengguna berdaftar, pekerja, vendor, pembekal dan mana-mana orang lain yang berinteraksi dengan kami sama ada dalam talian atau luar talian. Bukan semua maklumat dikumpulkan mengenai semua individu. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang berbeza daripada pemohon pekerjaan atau daripada vendor atau daripada pelanggan.

Kategori maklumat yang dikumpul Sumber Tujuan perniagaan untuk digunakan Kategori pihak ketiga yang menerima maklumat

Pengecam (nama, alias, alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks, nama akaun, nombor Keselamatan Sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport, pengecam peribadi unik, alamat IP)

 • Individu menyerahkan maklumat kepada kami.
 • Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik daripada pelawat laman web
 • Maklumat yang mungkin kami terima daripada pemasaran pihak ketiga dan rakan data.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • penyesuaian iklan
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik;

Maklumat Sensitif (nama dengan akaun kewangan, maklumat perubatan, kesihatan dan insurans kesihatan, nama pengguna dan kata laluan)

 • Individu menyerahkan maklumat;
 • Permohonan pekerjaan;
 • pekerja.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik;

Maklumat komersial (sejarah transaksi, produk/perkhidmatan yang dibeli, diperoleh atau dipertimbangkan, keutamaan produk)

 • Individu menyerahkan maklumat;
 • permohonan pekerjaan;
 • pekerja.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik;

Aktiviti rangkaian elektronik (sejarah pelayaran atau carian, interaksi laman web, interaksi iklan)

 • Individu menyerahkan maklumat;
 • maklumat yang kami kumpulkan untuk tujuan keselamatan.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • pengawal selia kerajaan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik.

Audio, video atau maklumat yang serupa (panggilan khidmat pelanggan, pemantauan keselamatan)

 • Individu menyerahkan maklumat;
 • maklumat yang kami kumpulkan untuk tujuan keselamatan.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • pengawal selia kerajaan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik.

Geolokasi

 • Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik daripada pelawat laman web
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • penyesuaian iklan.
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • pengawal selia kerajaan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik.

Maklumat berkaitan profesion, pendidikan atau pekerjaan

 • Maklumat yang diserahkan oleh individu;
 • maklumat yang diterima daripada pihak ketiga berhubung dengan status atau permohonan vendor atau pekerjaan;
 • maklumat yang kami perhatikan berkaitan dengan pengawasan vendor atau pekerjaan.
 • Pengauditan yang berkaitan dengan urus niaga;
 • pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan;
 • penyahpepijatan fungsi/pembaikan ralat;
 • melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
 • penyelidikan dan pembangunan dalaman;
 • kawalan kualiti;
 • penyesuaian iklan.
 • Penyedia perkhidmatan (seperti pemproses pembayaran, rumah mel, rakan pemasaran, rakan pengiriman, rakan manfaat pekerja);
 • syarikat gabungan;
 • pengawal selia kerajaan;
 • penguatkuasaan undang-undang;
 • perniagaan yang diselaraskan secara strategik.

Biometrik

 • Tidak dikumpul
 • Tidak dikumpul
 • Tidak dikumpul

Maklumat klasifikasi yang dilindungi (bangsa, jantina, etnik, agama)

 • Tidak dikumpul
 • Tidak dikumpul
 • Tidak dikumpul

*Lebih khusus lagi, tujuan perniagaan termasuk:

 1. Melaksanakan perkhidmatan untuk anda;
  • Untuk mentadbir atau melaksanakan kewajipan kami berhubung dengan mana-mana perjanjian yang melibatkan kami sebagai salah satu pihak;
  • Untuk membantu anda menyelesaikan transaksi atau pesanan;
  • Untuk membenarkan pengesanan pengiriman;
  • Menyediakan dan memproses invois;
  • Untuk memberikan respons kepada pertanyaan atau permintaan dan untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan;
  • Untuk menyediakan pengurusan hubungan pelanggan selepas jualan;
  • Untuk membuat dan mengurus akaun pelanggan kami;
  • Untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada perkhidmatan dan produk kami;
  • Untuk mentadbir sebarang promosi, peraduan, kaji selidik atau persaingan;
  • Untuk memberi anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami,
  • Untuk menawarkan produk dan perkhidmatan kami kepada anda dengan cara yang diperibadikan, sebagai contoh, kami mungkin memberikan cadangan berdasarkan permintaan anda sebelum ini untuk membolehkan anda mengenal pasti produk dan perkhidmatan yang sesuai dengan lebih cepat.
 2. Pengauditan berkaitan urus niaga, penyelidikan dalaman dan pembangunan:
  • Untuk menyediakan untuk pentadbiran dan operasi perniagaan dalaman, termasuk penyelesaian masalah, penyesuaian Laman, peningkatan atau pembangunan, ujian, penyelidikan, pentadbiran dan operasi Laman kami dan analisis data;
  • Untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang mungkin memenuhi keperluan anda;
  • Untuk mengukur prestasi inisiatif pemasaran, iklan dan laman web yang “dikuasakan oleh” syarikat lain bagi pihak kami.
 3. Pengesanan keselamatan, perlindungan dan penguatkuasaan; penyahpepijatan fungsi, pembaikan ralat:
  • Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Laman kami selamat dan dilindungi;
  • Untuk memastikan keselamatan akaun anda dan perniagaan kami, mencegah atau mengesan penipuan, aktiviti berniat jahat atau penyalahgunaan Laman kami, contohnya, dengan meminta maklumat pengesahan untuk menetapkan semula kata laluan akaun anda (jika berkenaan);
  • Memastikan keselamatan fizikal premis kami melalui pemantauan imej pengawasan;
  • Untuk menyelesaikan pertikaian, untuk melindungi hak, keselamatan dan kepentingan kami sendiri, pengguna kami atau orang lain, dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.
 4. Kawalan kualiti:
  • Untuk memantau kawalan kualiti dan memastikan pematuhan terhadap kewajipan undang-undang, kod dan ordinan, dasar dan prosedur kami,
  • Untuk membangunkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, contohnya, dengan menyemak lawatan ke Laman dan pelbagai halaman kecil, permintaan untuk produk dan perkhidmatan tertentu dan komen pengguna.

Maklumat Hubungan untuk Mendapatkan Maklumat Lanjut – Untuk mengemukakan pertanyaan atau kebimbangan mengenai Notis Privasi dan amalan kami, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan pada bahagian “siapa kami” dalam Notis Privasi ini.

15. Notis kepada penduduk Eropah (EEA)

Menurut Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), semua penduduk Kawasan Eropah Ekonomi (EEA) boleh menggunakan hak berikut:

 • Hak untuk Mendapat Maklumat
 • Hak untuk Akses
 • Hak untuk Pembetulan
 • Hak untuk Pemadaman
 • Hak untuk Sekatan Pemprosesan
 • Hak untuk Kemudahalihan Data
 • Hak untuk Membantah
 • Hak untuk Mengelakkan Pembuatan Keputusan Automatik

Untuk menggunakan mana-mana hak yang disenaraikan di atas, anda hendaklah mematuhi kewajipan yang ditetapkan dalam bahagian 12 Notis Privasi ini.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam masa maksimum 30 hari, melainkan pelanjutan diminta.

16. Notis untuk penduduk Argentina

Selaras dengan Undang-undang Ley de Protección de Datos Personales 25.326, anda berhak untuk meminta Akses, Pembetulan, Kemas kini dan Pemadaman. Untuk melaksanakan Hak anda atau hak anda untuk membatalkan atau mengemukakan sebarang keraguan atau aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami menerusi dpo@euronetworldwide.com mengikut arahan yang ditetapkan dalam Bahagian 12.

Anda dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat pilihan yang tersedia bagi anda untuk mengehadkan cara kami menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk pengendalian tertentu.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam masa maksimum 5 hari (bagi permintaan untuk memadamkan dan mengemas kini Data Peribadi anda) atau dalam masa maksimum 10 hari (bagi permintaan untuk mengakses Data Peribadi anda).

17. Notis kepada penduduk México

Ria México (istilah yang ditakrifkan di bawah), dengan domisili untuk mendengar dan menerima pemberitahuan untuk tujuan privasi dan perlindungan data peribadi yang dinyatakan dalam Bahagian 22, dan dengan mematuhi Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Undang-undang México"), peraturannya, dan Garis Panduan, menyediakan kepada pengguna atau pengguna berpotensi dalam kapasiti mereka sebagai subjek data, Notis Privasi ini, sebelum pengumpulan Data Peribadi, dengan pematuhan ketat terhadap prinsip kesahihan, persetujuan, maklumat, kualiti, tujuan, kesetiaan, perkadaran dan tanggungjawab yang dikehendaki oleh Undang-undang México.

Untuk tujuan menyediakan perkhidmatan dalam kapasitinya sebagai pemindah wang dari segi Artikel 81-A Bis of Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México akan mengumpulkan Data Peribadi, jika berkenaan, selaras dengan asas undang-undang yang disebutkan dalam Bahagian 1, dan berkaitan dengan tujuan berikut:

 1. Mengesahkan bahawa Data Peribadi yang terkandung dalam kelayakan mengundi yang diserahkan kepada Ria México sepadan dengan yang terkandung dalam daftar Instituto Nacional Electoral.
 2. Mengesahkan bahawa data CURP yang diberikan kepada Ria México sepadan dengan data yang didaftarkan dalam Registro Nacional de Población.

Selain itu, dan apabila perlu, untuk mematuhi artikel 4 dan 4 Bis Peruntukan Am yang dirujuk dalam artikel 95 bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito yang berkenaan dengan pemindah wang yang dirujuk dalam artikel 81-A Bis undang-undang yang sama ("Peruntukan"), Ria México diwajibkan oleh undang-undang untuk memperoleh maklumat mengenai geolokasi anda serta rakaman suara dan imej wajah anda untuk mengenal pasti pengguna atau pengguna yang berpotensi secara tidak bersemuka, dan untuk memperoleh data lain yang berkaitan yang akan dijelaskan secara terperinci dalam borang khusus yang tersedia dalam permohonan yang diperlukan oleh Peruntukan. Kami akan sentiasa memproses maklumat tersebut berdasarkan persetujuan anda.

Anda mempunyai hak Akses, Pembetulan, Pembatalan dan Penentangan terhadap Pemprosesan ("Hak ARCO"); begitu juga, anda juga berhak untuk mengehadkan atau membatalkan pada bila-bila masa persetujuan yang diberikan untuk pemprosesan Data Peribadi anda, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Untuk melaksanakan mana-mana Hak ARCO anda, untuk membatalkan persetujuan anda, atau mengemukakan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami menerusi: dpo@euronetworldwide.com mengikut arahan dalam bahagian 12.

Kami akan memberikan respons kepada anda selewat-lewatnya 20 hari dari tarikh kami menerima permintaan anda dan ia akan berkuat kuasa selewat-lewatnya 15 hari bekerja selepas kami memberitahu anda respons kami.

18. Notis kepada penduduk Chile

Selaras dengan Undang-undang, anda mempunyai hak Akses, Pembetulan, Pembatalan dan Penentangan terhadap Pengendalian ("Hak ARCO"); begitu juga, dengan hak untuk membatalkan pada bila-bila masa persetujuan yang diberikan untuk pemprosesan Data Peribadi anda, setakat yang dibenarkan oleh Undang-undang. Untuk melaksanakan Hak ARCO anda atau hak anda untuk membatalkan atau mengemukakan sebarang keraguan atau aduan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami menerusi dpo@euronetworldwide.com mengikut arahan yang ditetapkan dalam Bahagian 12.

Anda dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat pilihan yang tersedia bagi anda untuk mengehadkan cara kami menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk pengendalian tertentu.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam tempoh maksimum 2 hari.

19. Notis kepada penduduk Malaysia

Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), pelanggan boleh memberi kami Data Peribadi mereka untuk sebarang tujuan yang ditetapkan dalam Bahagian 2 Notis Privasi ini. Jika kami memproses Data Peribadi anda untuk sebarang tujuan tambahan, kami akan memaklumi anda dahulu atau meminta persetujuan anda secara jelas.

Pada bila-bila masa, anda boleh menggunakan hak yang ditetapkan dalam bahagian 10. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda melainkan aktiviti pemprosesan diperlukan untuk memenuhi sebarang kewajipan undang-undang atau untuk memberikan mana-mana perkhidmatan kami kepada anda. Anda juga boleh membantah pemprosesan jika anda menganggap aktiviti pemprosesan tersebut boleh menyebabkan sebarang kerosakan atau kesusahan kepada diri anda.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam masa maksimum 21 hari.

Menurut terma PDPA, RIA berhak mengenakan bayaran untuk pemprosesan sebarang permintaan akses data.

20. Notis kepada penduduk New Zealand

Kepada semua penduduk di New Zealand, hak yang boleh anda gunakan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda ialah hak yang disenaraikan dalam Bahagian 12. Sila ambil perhatian bahawa untuk menggunakan mana-mana hak anda, anda perlu mengikut arahan yang ditetapkan dalam Bahagian 12 yang disebutkan di atas.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam tempoh maksimum 20 hari.

21. Notis kepada penduduk Australia

Kepada semua penduduk di Australia, hak yang boleh anda gunakan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda ialah hak yang disenaraikan dalam Bahagian 12. Sila ambil perhatian bahawa untuk menggunakan mana-mana hak anda, anda perlu mengikut arahan yang ditetapkan dalam Bahagian 12 yang disebutkan di atas.

Anda juga boleh meminta kami menerangkan dasar dan amalan data kami mengikut undang-undang yang terpakai.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam tempoh maksimum 30 hari.

22. Notis kepada penduduk India

Kepada semua penduduk di India, hak yang boleh anda gunakan berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi anda ialah hak yang disenaraikan dalam Bahagian 12. Sila ambil perhatian bahawa untuk menggunakan mana-mana hak anda, anda perlu mengikut arahan yang ditetapkan dalam Bahagian 12 yang disebutkan di atas.

Di samping itu, anda boleh menggunakan hak anda untuk kemudahalihan data dan hak untuk tidak tertakluk pada proses membuat keputusan secara automatik yang menghasilkan kesan undang-undang seperti pemprofilan, jika pemprofilan sedemikian tidak diperlukan untuk memberikan mana-mana Perkhidmatan kami kepada anda.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan memberikan respons kepada anda dalam tempoh maksimum 30 hari.

23. Syarikat kami mengikut perkhidmatan

Pengawal ialah Ria yang diwakili oleh syarikat di bawah, bergantung pada negara dan perkhidmatan:

Perkhidmatan Pindahan Wang

Negara Syarikat untuk dihubungi (pengawal) Butiran hubungan
United Kingdom Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU
Eropah
(Digital dan mudah alih)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Ejen Eropah Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España
Switzerland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201
Amerika Syarikat Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Puerto Rico Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Kanada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 0A2
Mexico Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentina EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malaysia IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapura Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721
Filipina Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

Kedai RIA dan Perkhidmatan Pertukaran Mata Wang.

Negara Syarikat untuk dihubungi (pengawal) Butiran hubungan
Itali Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153
Switzerland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** The registered company address is Langstrasse 192, 8005 Zürich
Perancis Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France
Belgium Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles
Jerman Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Sweden Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norway Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Denmark Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Anda boleh menyerahkan permintaan kepada Pegawai Perlindungan Data kami, dengan menghantar e-mel kepada alamat berikut: dpo@euronetworldwide.com.

Ria Financial Services. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Hak cipta terpelihara.