Merknad om personvern

I denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon som vi får når du bruker tjenestene våre, besøker eller bruker våre nettsteder eller mobilapplikasjoner eller på annen måte samhandler med oss i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), hvordan vi deler informasjonen din og prosedyren vi følger for å beskytte informasjonen din.

1. Hvem vi er og anvendelsen av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder Euronet Payment Services ("RIA", "vi", "vår" eller "oss"), et datterselskap av Euronet Worldwide, Inc. ("Euronet"). Mer informasjon om Euronet og selskapene i Euronet-konsernets globale nettverk ("Euronet Group") er tilgjengelig på: http://www.euronetworldwide.com.

Vi er forpliktet overfor personvernet og sikkerheten til personopplysningene dine (som definert i avsnitt 2 nedenfor). Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og våre standarder for etisk oppførsel.

Ria Lithuania UAB, vil være "behandlingsansvarlig" i forhold til personopplysninger gitt til oss direkte på person, eller via e-post, telefon og post eller via følgende nettsted: www.riamoneytransfer.com/gb/en ("Nettstedet"). Dette betyr at RIA er ansvarlig for å avgjøre hvordan den skal oppbevare og bruke personopplysninger om deg.

Vår datavernansvarlige fra Euronet Group kan kontaktes:

På e-post: dpo@euronetworldwide.com
Med post til:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Ved å bruke eller navigere på nettstedet eller et hvilket som helst produkt eller en tjeneste som tilbys av oss (samlet "tjenestene"), erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av denne personvernerklæringen. Du bør ikke gi oss informasjonen din hvis du ikke er enig i vilkårene i denne personvernerklæringen.

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå og sjekke nettstedet regelmessig for oppdateringer av denne personvernerklæringen. Vi vil publisere den oppdaterte versjonen på nettstedet, og ved å fortsette å handle oss godtar du denne personvernerklæringen slik den gjelder fra tid til annen.

2. Datavernprinsipper

"Personopplysninger" betyr all informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere deg eller mottakeren av transaksjonen din med oss, direkte eller indirekte, for eksempel navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, enhver form for identifikasjonsnummer eller en eller flere faktorer som er spesifikke for deg eller mottakerens fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lover om personvern og vil sikre at personopplysninger:

 • brukes på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte;
 • samles kun for gyldige formål som vi tydelig har forklart deg og ikke brukt på noen måte som er uforenlig med disse formålene;
 • er relevante med henblikk på det vi har fortalt deg og er begrenset kun til disse formålene;
 • er nøyaktige og oppdatert;
 • oppbevares kun så lenge som nødvendig for det formålet vi har informert deg om, og
 • oppbevares på en sikker måte.

3. Hvilke personlige data samler vi inn og hvordan samler vi den?

Personopplysninger du gir oss. Vi kan samle inn personopplysninger når du gir dem til oss, inkludert når du indikerer at du vil motta noen av tjenestene våre når du registrerer deg hos oss, når du fyller ut skjemaer på nett, når du snakker med oss i telefonen, når du snakker med oss personlig, når du skriver til oss, og når du besøker nettstedet, og under visse omstendigheter som beskrevet i denne personvernerklæringen, når du har gitt informasjonen din til et beslektet selskap som opererer under RIA-merket eller riafinancial.com (hvert et "RIA-selskap" og sammen "RIA-selskaper"). Vi vil også samle inn detaljer om transaksjoner du gjennomfører via nettstedet og om gjennomføringen av slike transaksjoner.

Hvilke typer personlige data vi samler inn, vil avhenge av produktene eller tjenestene du ønsker fra oss. Eventuell innsamlet personlig informasjon er nødvendig for at vi skal kunne effektuere en kontrakt, og uten slike data kan det hende at vi ikke leverer de ønskede tjenestene.

Vi kan samle inn og behandle følgende personopplysninger:

 • Personlige detaljer, for eksempel data som kan identifisere deg og/eller mottakeren av transaksjonen din med oss. Dette kan omfatte navn, tittel, bolig- og / eller forretningsadresse, e-post, telefon- og / eller faksnummer og annen kontaktinformasjon, fødselsdato, kjønn, bilder, signatur, pass / visumdetaljer;
 • Finansielle detaljer, for eksempel data knyttet til deg og mottakerens betalingsdata og bankkonto innhentet med det formål å overføre penger; og / eller
 • Ytterligere detaljer forespurt av politimyndighet eller bedt om i henhold til våre overholdelsesprosedyrer i forbindelse med forsøk på å forhindre hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og kriminell aktivitet, for eksempel forhold til mottakeren av transaksjonen, formålet med transaksjonen og bevis på midler.

Informasjonskapsler og lignende teknologier. Når du bruker nettstedet vårt eller mobilappene, samler vi inn informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier, inkludert IP-adressen til besøkende, atferdsinformasjon, nettlesertype og -versjon, innstilling av tidssone, innstillinger for skjermoppløsning, plugin-typer og nettversjoner, operativsystem og plattform. Vi kan bruke disse dataene til følgende formål:

 • For å måle bruken av nettstedet og tjenestene våre, inkludert antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på et nettsted, sider som er sett på, sideinteraksjonsdata (som rulling, klikk og musoverføringer), osv., Og for å forbedre innholdet vi tilbyr;
 • Å administrere nettstedet og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelsesformål; og
 • Som en del av vårt forsøk på å holde nettstedet trygt og sikkert;

På grunn av deres kjernerolle for å forbedre eller aktivere brukervennlighet eller nettstedsprosesser, kan deaktivering av informasjonskapsler hindre deg i å bruke bestemte deler av nettstedet vårt. Det vil også bety at noen funksjoner på nettstedet vårt ikke vil fungere hvis du ikke tillater informasjonskapsler.

For mer informasjon, les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

4. Hvordan bruker vi dine personlige data?

Vi bruker bare personopplysninger og annen informasjon du gir oss for følgende formål som er tillatt i henhold til gjeldende lover:

 • Når det er nødvendig for å effektuere en kontrakt med deg: kan vi bruke dataene dine på grunnlag av vårt behov for å utføre våre forpliktelser under en kontrakt med deg, for å fullføre transaksjonene eller andre forespørsler fra deg, for å svare på og behandle spørsmålene dine eller forespørsler, eller å kontakte deg etter behov i forbindelse med vår gjennomføring av en kontrakt med deg. For eksempel, hvis du inngår en kontrakt for våre pengeoverføringstjenester, vil dataene dine nødvendigvis bli delt med betalingstjenesteleverandøren som vil betale ut penger til din utpekte mottaker i destinasjonslandet, det kan deles med våre agenter og / eller entreprenører for å lette refusjonen av en kvalifiserende betalingsordre til deg, kan den deles med et Euronet Group-selskap for å gi assistanse i forbindelse med tjenestene utenfor normal åpningstid, og det kan brukes hvis vi finner det nødvendig å kontakte deg i forbindelse med kontrakten vår.
 • Når det er nødvendig for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse: Vi kan bruke dine data til å overholde juridiske krav og / eller forskrifter som er spesifikke for vår virksomhet. For eksempel, når du kontraherer med oss for pengeoverføringstjenester, er vi pålagt å utføre et visst nivå av aktsomhet som er foreskrevet i lov og / eller i samsvar med enhver vurdert risiko som kan resultere i rapportering av dine data til juridiske og / eller regulerende myndigheter. og / eller en forespørsel fra oss om ytterligere informasjon fra deg for å hjelpe oss med risikovurderingen og / eller for å oppfylle våre forpliktelser.
 • Når du har gitt ditt samtykke til behandlingen: Hvis du har gitt samtykke og du ikke har trukket tilbake samtykket ditt, kan vi kontakte deg med markedsføringskommunikasjon i forhold til våre tjenester eller tjenester og produkter fra RIA-selskaper (se avsnitt 10 Direkte markedsføring, nedenfor ).
 • Når det er nødvendig i jakten på en legitim interesse for RIA: kan vi bruke din personlige informasjon når du bruker våre nettsteder eller mobilapper for å analysere og forbedre våre produkter, lokasjoner, tjenester, drift og din kundeopplevelse, og for å måle markedsavkastning på investeringen og merkevaretilfredshet for å forbedre opplevelsen din. Vi kan bruke samlede data for en rekke formål, inkludert å analysere brukeradferd og egenskaper for å måle interesse for (og bruk av) de forskjellige delene og områdene av tjenestene våre. Vi kan også bruke din personlige informasjon for å tilby kundetjenester og for å beskytte sikkerheten og integriteten til vår teknologi, systemer og tjenester.

Hvis vi i fremtiden bruker dine personopplysninger for våre legitime interesser, vil vi gjøre vårt beste for å tilpasse våre interesser til dine, slik at opplysningene dine under ingen omstendigheter blir brukt på andre måter enn slik det er godtatt av deg eller på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lov.

I noen tilfeller kan vi anonymisere personopplysningene dine slik at de ikke lenger kan knyttes til deg, i så fall kan vi bruke slike opplysninger uten nærmere beskjed.

5. Deles innsamlede opplysninger med tredjeparter?

RIA-selskaper

Vi kan dele personopplysningene dine med andre RIA-selskaper for å gjøre det mulig for oss levere tjenestene du har bedt om, der du har bedt oss om å gjøre det, for å levere tjenestene til deg utenfor normal arbeidstid og, der du har gitt ditt samtykke og ikke trukket deete tilbake, for RIA-selskapenes direkte markedsføringsformål.

Euronet Group

RIA kan dele personopplysningene dine med Euronet og tilknyttede selskaper i Euronet Group (hvorav noen er basert utenfor EØS – ytterligere detaljer er beskrevet på slutten av denne del 5) for formålene, eller for å muliggjøre eller legge til rette for formålene, som beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen. Dette kan også omfatte deling av personopplysningene dine innad i Euronet Group for å oppfylle juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser.

Tredjeparts tjenesteleverandører

Vi kan dele personopplysningene dine med følgende tredjeparts tjenesteleverandører for å administrere, muliggjøre eller tilrettelegge for visse deler av tjenestene (inkludert vedlikehold av serverne våre og behandling eller oppfyllelse av ordrer for transaksjoner):

 • Tjenesteytere for bekreftelse av samsvar
 • Leverandører av finansielle tjenester, for eksempel banker
 • Kredittkontroll- eller inkassobyråer

Vi har implementert forholdsregler med slike tredjeparts tjenesteleverandører som krever at de beskytter personopplysningene dine. For å få en kopi av de aktuelle beskyttelsestiltakene, kan du ta kontakt med Euronet Groups personvernombud som forklart i avsnitt 1 ovenfor.

Bedriftsprosess

Vi kan overføre personopplysningene dine til en tredjepart som et resultat av et salg, anskaffelse, fusjon eller omorganisering som involverer Euronet, et selskap i Euronet Group, eller noen av deres respektive eiendeler. Under disse omstendighetene vil vi iverksette rimelige tiltak for å sikre at informasjonen din er tilstrekkelig beskyttet.

Juridisk og forskriftsmessig

Vi kan også utlevere personopplysningene dine i spesielle tilfeller hvis det kreves av rettshåndhevende myndigheter, lov, rettskjennelse eller annen myndighet, eller når vi i god tro mener at å avsløre disse opplysningene ellers er nødvendig eller tilrådelig, for identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot noen som kan forårsake – eller forstyrre – rettighetene eller eiendommen til RIA, tjenestene, en annen bruker eller andre som kan bli skadet av slike aktiviteter (for eksempel identifisere tyveri eller svindel).

6. Hvor lenge oppbevares personopplysninger?

Personopplysninger brukes til forskjellige formål og er underlagt forskjellige standarder og forskrifter. Generelt lagres personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, for å overholde gjeldende juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav, og for å sikre at du har en rimelig mulighet til å få tilgang til personopplysningene.

For å bestemme passende oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitivitetsgraden til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade på grunn av uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene dine, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, og gjeldende juridiske krav. For eksempel:

 • Juridiske og forskriftsmessige krav. RIA skal oppbevare personopplysninger og transaksjonsdata i de perioder som kreves for å oppfylle alle oppbevarings- og rapporteringsforpliktelser i henhold til gjeldende lover, inkludert uten begrensning lover og forskrifter tilknyttet handel, skatt og hvitvasking. Generelt vil denne oppbevaringsperioden være minst fem år fra datoen for transaksjonen din eller datoen der vårt forretningsforhold til deg avsluttes.
 • Kundeservice (administrasjon av kundeforhold, klagebehandling osv.). RIA kan behandle og oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har et pågående forhold til deg. Når forholdet vårt er avsluttet (for eksempel fordi tjenestene er levert og betalt i sin helhet, eller du har benyttet deg av din rett til å trekke deg fra avtalen), vil vi, med forbehold om eventuelle oppbevaringskrav i henhold til gjeldende lover, slette eller anonymisere personopplysningene dine.
 • Markedsføring. Personopplysninger som utleveres til oss for markedsføringsformål kan oppbevares til du melder deg ut eller til RIA blir klar over at slike opplysninger er unøyaktige.

Du kan få en kopi av våre retningslinjer for oppbevaring ved å ta kontakt med personvernombudet til Euronet Group.

7. Lagres korrespondansen du sender til oss?

Ja. Hvis du sender oss korrespondanse, inkludert e-post og fakser, kan vi oppnevare slike data sammen med eventuelle poster på kontoen din. Vi kan også oppbevare korrespondanse med kundeservice og annen korrespondanse som involverer deg, oss og ethvert selskap i Euronet Group, våre partnere og våre leverandører. Vi oppbevarer disse postene i tråd med retningslinjene for oppbevaring.

8. Datasikkerhet

Vi er forpliktet til å opprettholde sikkerheten til personopplysningene dine, og har iverksatt tiltak for å beskytte dem mot tap, misbruk og endring av dataene under vår kontroll.

Vi bruker moderne og sikre teknikker for å beskytte systemene våre mot inntrenging av uautoriserte personer, og vi oppgraderer sikkerheten vår regelmessig etter hvert som bedre metoder blir tilgjengelige.

Våre datasentre og partneres datasentre bruker det nyeste innen fysiske sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til stedet. Alle personopplysninger lagres også på et sikkert sted bak brannmurer og andre sofistikerte sikkerhetssystemer med begrenset («trenger å vite») administrativ tilgang.

Alle RIA-ansatte som har tilgang til, eller er tilknyttet, behandlingen av personopplysninger er kontraktmessig forpliktet til å overholde taushetsplikten tilknyttet opplysningene dine og overholde personvernstandardene vi har etablert.

Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige. Selv om vi bruker bransjens standardrutiner for å beskytte personvernet ditt, kan vi likevel ikke (og vil ikke) garantere absolutt sikkerhet for personopplysninger.

9. Gjelder denne personvernerklæringen for andre nettsteder?

Nei. Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Ved å klikke på en tredjeparts annonsebanner eller visse andre lenker, vil du bli omdirigert til slike tredjepartsnettsteder.

Vi er ikke ansvarlige for personvernerklæringene til andre nettsteder eller tjenester. Du bør sørge for at du leser og forstår gjeldende personvernregler fra tredjeparter, og du bør rette spørsmål eller bekymringer til relevante tredjepartsadministratorer eller -nettredaktører før du utleverer personopplysninger.

10. Direkte markedsføring

Med ditt samtykke kan RIA eller et RIA-selskap innimellom kontakte deg (via e-post, tekstmelding, brev eller telefon) for å tilby målrettet markedsføring av tjenestene våre eller tjenestene til et annet RIA-selskap eller selskap i Euronet Group. Slik markedsføringskommunikasjon blir bare sendt til deg hvis du har gitt ditt samtykke (når du registrerte deg for tjenestene våre eller på et annet tidspunkt) og du ikke har trukket tilbake et slikt samtykke eller hvis det er et annet legitimt grunnlag for å sende slik kommunikasjon til deg.

Alle e-poster til markedsføringsformål du mottar fra oss vil inneholde spesifikke instruksjoner om hvordan du avslutter abonnementet, og du kan avslutte dette til enhver tid.

Du kan også melde deg av fra markedsføringskommunikasjon ved å ta kontakt med oss via måtene beskrevet i avsnitt 13 i denne personvernerklæringen.

Du bør være oppmerksom på at vi tar avstand fra tredjeparts søppelpost og ikke deltar i slike utsendelser, og vi utleverer eller autoriserer heller ikke bruk av kunders opplysninger til tredjeparter for slike formål.

11. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

Med forbehold om bekreftelse av identiteten din, kan du be om tilgang til og få muligheten til å oppdatere og redigere personopplysningene dine. Du kan også utøve andre rettigheter du har i henhold til gjeldende personvernlover. Bruk kontaktopplysningene i avsnitt 13 i denne personvernerklæringen.

"Registrerte" har rett til å:

 • Be om tilgang til alle personopplysninger vi har om dem, samt tilknyttede opplysninger, inkludert formålene for behandlingen av personopplysninger, mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt delt med, der det er mulig, tidsperioden for når personopplysningene oppbevares, kilden til personopplysningene, og eksistensen av enhver automatisert beslutningstaking;
 • Uten unødig forsinkelse kunne rette unøyaktige personopplysninger vi har om dem;
 • Be om at personopplysninger som oppbevares om dem blir slettet, forutsatt at personopplysningene ikke kreves av oss, et RIA-selskap eller Euronet Group for å overholde en juridisk forpliktelse i henhold til gjeldende lov eller for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav;
 • Under visse omstendigheter forhindre eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, bortsett fra i den grad behandlingen er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og
 • Under visse omstendigheter, be om overføring av personopplysninger direkte til en tredjepart der dette er teknisk mulig.

Hvis du mener at RIA ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende lov, har du rett til å klage til en relevant personvernmyndighet eller gjennom domstolene. Selv om det ikke kreves, vil vi oppfordre deg til å gi oss beskjed om eventuelle klager du har, og vi vil svare i tråd med klageprosedyren vår (se del 12 i denne personvernerklæringen).

12. Personvernrelatert klageprosedyre

Hvis du mener at vi ikke har overholdt våre forpliktelser i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende lov, har du rett til å klage til en personvernmyndighet eller gjennom domstolene.

Selv om det ikke kreves, vil vi oppfordre deg til å gi oss beskjed om eventuelle personvernrelaterte klager du måtte ha, og vi vil svare i tråd med klageprosedyren vår – du finner kontaktopplysningene våre nedenfor.

Personvernrelaterte klager eller bekymringer kan sendes til personvernteamet vårt:

På e-post: dataprotection@riafinancial.com
Med post til:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Euronet-ansatte er pålagt å rette personvernrelaterte klager eller bekymringer til personvernteamet vårt.

RIA vil forsøke å sende en bekreftelse innen ti dager etter mottak av klagen/forespørselen.

RIA vil gjennomføre en etterforskning i samsvar med relevante lover og vil forsøke å svare innen 28 dager etter mottak av klagen/forespørselen.

Hvis vi trenger ytterligere tid til å undersøke klagen/forespørselen din, vil RIA skrive til deg innen 28 dager etter mottatt klage/forespørsel, og informere deg om tidslinjen for etterforskningen, som ikke vil vare lenger enn to måneder til klageprosedyren avsluttes.

Hvis klagen avslås, vil RIA sende deg en skriftlig forklaring på avslaget.

Hvis klagen/forespørselen anses som berettiget, vil RIA treffe rimelige tiltak for å prøve å adressere klagen/forespørselen til din rimelige tilfredshet.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret/utfallet, eller på annen måte med behandlingen av klagen, har du rett til å klage til en relevant personvernmyndighet eller kompetente domstoler.

Ta kontakt med kundeservice for alle andre klager eller forespørsler angående våre tjenester som ikke er tilknyttet til personvern.

13. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller RIAs personvernpraksis, kan du ta kontakt med personvernteamet vårt:

På e-post: dataprotection@riafinancial.com
Med post til:

Ria Lithuania UAB

Upės g. 23,
Vilnius,
LT-08128,
Vilnius

Eventuelle klager behandles i tråd med vår klageprosedyre som beskrevet i avsnitt 12 i denne personvernerklæringen.