Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन - सर्त तथा नियमहरू

08.25.21 मा पोस्ट गरिएको (v2021.05-01)

परिचय

IME (M) Sdn Bhd (दर्ता नं. 200101027074 (562832-V)), East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia मा मुख्य व्यवसाय ठेगाना भएको मलेसियामा निगमित कम्पनी 'Ria' र/वा 'Ria Money Transfer' (यसपछि “Ria”, “हामी”, “हाम्रो” वा “हामीलाई” भनिने) नाम अन्तर्गत मनी ट्रान्सफर सेवा र व्यापारको प्रावधानका लागि इजाजतप्राप्त छ।

तपाईंले यी सर्त तथा नियमहरू (“सर्त तथा नियमहरू”) स्वीकार्नुअघि यिनीहरूलाई पढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सर्त तथा नियमहरू Ria द्वारा र/वा हाम्रो समूह (“Ria Money Transfer एप”) भित्रको अरू कुनै कम्पनीद्वारा व्यवस्थित Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसनमा लागुयोग्य र उपलब्ध छन्। तिनीहरूले हामीप्रति तपाईंका धेरै उत्तरदायित्वहरू र तपाईंप्रति हाम्रा उत्तरदायित्वहरू, तपाईंसँगको हाम्रो सम्झौता कहिले र कसरी समाप्त हुन सक्छ र तपाईंप्रति हाम्रो दायित्वको हद बताउँछन्। थप जानकारी Ria Money Transfer एपको ‘FAQ’ खण्डमा उपलब्ध छ।

भुक्तानी कारोबार गर्न आवश्यक जानकारी पुरा गर्न र सहमति जनाएर र यी सर्त तथा नियमहरू स्वीकारेर, तपाईं यी सर्त तथा नियमहरूद्वारा बाँधिन स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईंले यी सर्त तथा नियमहरू स्वीकार्नु हुन्न भने कृपया हाम्रो कुनै पनि सेवा प्रयोग नगर्नुहोस्। यी सर्त तथा नियमहरू कानूनी रूपमा बाँध्ने सम्झौता हुन् र तपाईंले तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्न समय निकाल्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उपभोक्ता ठगी चेतावनी: पैसा वायर गर्नु नगद पठाउनु जस्तै हो। तपाईंले चिन्ने वा अन्यथा विश्वसनीय भएको प्रमाणित गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र पैसा पठाएर आफूलाई ठगीबाट बचाउनुहोस्। RIA को साथमा सुरक्षित रूपमा पैसा पठाउने बारे थप जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं ठगी वा घोटालाको शिकार भएको विश्वास गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई तत्काल 1800 88 2077 मा वा इमेलद्वारा MY_support@riamoneytransfer.com सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्ना स्थानीय कानून प्रवर्तन निकायहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

1. हाम्रा सेवाहरू

1.1 यी सर्त तथा नियमहरूले तपाईंले Ria Money Transfer एप मार्फत सुरु गर्नुभएका भुक्तानी कारोबारहरूको कार्यान्वयन निर्माण गर्ने हाम्रो सेवाको प्रावधान नियन्त्रण गर्छन्। तपाईंको Ria Money Transfer एपको प्रयोगमा यी सर्त तथा नियमहरू लागु हुन्छन् जहाँ यस मार्फत प्रस्ताव गरिने सबै सामग्री, प्रकार्यता र सेवाहरू लगायत हाम्रो कुनै पनि सेवा दिन तपाईंले हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ र हामी सहमत हुन्छौँ।

1.2 यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत हाम्रा दायित्वहरू तपाईंलाई एक प्रयोगकर्ताको रूपमा हामीले स्वीकार्ने आधारमा असीमित छन्, जुन हाम्रो पक्षको विवेकमा हुन्छ र हामीसँग कुनै पनि कारण निर्दिष्ट नगरी तपाईंलाई सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तपाईंले एन्टी-मनी लन्ड्रिङ र आतङ्कवादी विरुद्ध वित्तीय विनियमद्वारा आवश्यक भएअनुसार लगायतको हाम्रो सेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनी आवश्यकताहरू अनुपालन गर्न हामीलाई सक्षम बनाउनका लागि हामीले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा अनुरोध गर्न सक्ने सबै जानकारी र दस्तावेजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ र तपाईंलाई यी उद्देश्यहरूका लागि सम्पर्क गर्न हामीलाई सहमति दिनुहुन्छ।

2. परिभाषाहरू

2.1 यी सर्त तथा नियमहरूले निम्न परिभाषाहरू प्रयोग गर्छन्:

(i) “बैङ्क कार्ड” को अर्थ भिसा वा मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड हो
(ii) “बैङ्क ट्रान्सफर” को अर्थ भुक्तानीको विधि हो जहाँ तपाईंले सिधै वा Ria का बैङ्क खाताहरूमा हाम्रा सेवाहरूका लागि तपाईंका भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यहरूका लागि Ria द्वारा संलग्न तेस्रो-पक्ष भुक्तानी कम्पनी मार्फत पैसा वा भुक्तानी पठाउन आफ्नो बैङ्कलाई निर्देशन दिनुहुन्छ।
(iii) "कार्य दिन" भन्नाले बैङ्कको बिदा र मलेसियामा सार्वजनिक बिदा बाहेकको सोमबारदेखि शुक्रबार हो
(iv) “कार्ड जारीकर्ता” को अर्थ बैङ्क कार्डको जारीकर्ता र मालिक हो
(v) “हाम्रो समूह” लाई तलको धारा 20 मा परिभाषित गरिन्छ
(vi) "हाम्रो सेवा" को अर्थ हामीले Ria Money Transfer एप मार्फत उपलब्ध गराउने मनी ट्रान्सफर सेवा हो
(vii) "भुक्तानी गर्ने एजेन्ट" को अर्थ भुक्तानी सेवाहरूको तेस्रो-पक्ष प्रदायकको रूपमा काम गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी एकाइ वा हाम्रो तर्फबाट वा हाम्रो समूहको तर्फबाट वा सम्बद्ध एजेन्ट हो जसले तपाईंद्वारा पहिचान गरिएको गन्तव्य देशमा प्रापकलाई तपाईंद्वारा सुरु गरिएको भुक्तानी कारोबार भुक्तानी गर्छ
(viii) "भुक्तानी अर्डर" को अर्थ तपाईंले भुक्तानी कारोबारको कार्यान्वयन अनुरोध गर्न हामीलाई पेश गर्नुभएका सबै अनुरोधहरू हुन्
(ix) "भुक्तानी कारोबार" को अर्थ प्रापकलाई गरिने पैसा ट्रान्सफर हो
(x) "प्रापक" को अर्थ तपाईंले भुक्तानी कारोबारको प्रापकको रूपमा तोक्नुभएको व्यक्ति हो जो एक प्राकृतिक व्यक्ति हो र हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ र जसले तोकिएको भुक्तानी एजेन्ट मार्फत, बैङ्क ट्रान्सफरद्वारा त्यस्तो तोकिएको व्यक्तिको बैङ्क खातामा वा होम डेलिभरी मार्फत पैसा ट्रान्सफर प्राप्त गर्छ (जहाँ लागू हुन्छ)
(xi) "Ria Money Transfer एप" लाई माथिको ‘परिचय’ शीर्षक भएको अनुच्छेदमा परिभाषित गरिन्छ (xii) पदावलीहरू "तपाईं", "तपाईंको", "तपाईंहरूको""प्रयोगकर्ता" को अर्थ तपाईं, जसले हाम्रो सेवाको प्रावधानका लागि हामीसँग Ria Money Transfer एपको प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ

3. सम्झौता गठन

हामीले तपाईंका लागि गर्ने प्रत्येक भुक्तानी कारोबार अलग सम्झौता हो जसले यी सर्त तथा नियमहरू समावेश गर्छ। तपाईं र हामीबीच कुनै फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छैन जसले हामीलाई त्यसपछिका भुक्तानी कारोबारहरू कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउँछ। तपाईंले भुक्तानी कारोबारको प्रापकलाई त्यसअनुसार जानकारी दिनुपर्नेछ।

4. परिवर्तनहरू

4.1 हामी समयसमयमा यी सर्त तथा नियमहरू संशोधन गर्न सक्छौँ, उदाहरणका लागि कानून वा नियामक आवश्याकताहरूमा परिवर्तनहरूसँग अनुपालन गर्नका लागि वा बजारका अवस्थाहरूको कारणले।

4.2 यदि हामीले यी सर्त तथा नियमहरूमा कुनै परिवर्तन गरेमा, हामी इमेलद्वारा र/वा यी सर्त तथा नियमहरूलाई Ria Money Transfer एपको संशोधित संस्करणमा राखेर यस्तो गर्छौँ। हामी कुनै पनि परिवर्तन लागू हुने मिति (“प्रभावकारी मिति”) बारे तपाईंलाई सूचित गराउनेछौँ।

4.3 हामीले यी सर्त तथा नियमहरूमा गर्ने परिवर्तनहरू सामान्यतया प्रभावकारी मितिपछि प्रविष्ट गरिएका भुक्तानी अर्डरहरूमा मात्र लागू हुन्छन् तर हामी कानून वा नियामक आवश्यकताजरू अनुसार गर्न आवश्यक हुँदा प्रभावकारी मितिभन्दा अगाडि प्रविष्ट गरिएका भुक्तानी अर्डरहरूमा पनि लागू हुनेछन्। कुनै पनि अवस्थामा र शङ्का हुन नदिनका लागि, यी सर्त तथा नियमहरूको अद्यावधिक संस्करणले पहिलेको कुनै पनि संस्करणको स्थान लिनेछ।

4.4 हामी Ria Money Transfer एप वा यसको कुनै सामग्री सधैँ उपलब्ध हुनेछ वा बिनाअवरोध चल्नेछ भन्ने सुनिश्चित गर्दैनौँ। हामी व्यवसाय वा सञ्चालन कारणहरूका लागि Ria Money Transfer को सबै वा कुनै भागको उपलब्धता निलम्बन गर्न वा हटाउन वा प्रतिबन्धित गर्न सक्छौँ। हामी तपाईंलाई कुनै पनि अनुसूचित निलम्बन वा हटाउने कामको तार्किक सूचना दिने प्रयास गर्नेछौँ (उदाहरणका लागि Ria Money Transfer एपमा सन्देश पोस्ट गरेर)।

5. हाम्रो सेवामा पहुँच

5.1 Ria Money Transfer एपको प्रयोग गरेर, तपाईंले आफू कम्तीमा 18 वर्ष भएको र हामीसँग सम्झौतामा बाँधिने कानूनी क्षमता छ भन्ने प्रस्तुत र वारेन्ट गर्नुहुन्छ। यदि विश्वसनीय माध्यमहरूबाट प्रयोगकर्ता 18 वर्षभन्दा कम भएको थाहा हुन आएमा, हामी त्यो प्रयोगकर्ताको खाता रद्द गर्नेछौँ र हाम्रो प्रणाली र रेकर्डहरूबाट त्यस्तो प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सबै जानकारी मेटाउनेछौँ।

5.2 तपाईंसँग हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नका लागि मान्य प्रयोगकर्ता खाता हुनुपर्छ (“प्रयोगकर्ता खाता”)। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी र पासवर्ड प्रविष्ट गरेर र यी सर्त तथा नियमहरूमा आफ्नो स्वीकृति पुष्टि गरेर प्रयोगकर्ता खाता स्थापना गर्न Ria Money Transfer एप मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईंको आवेदन स्वीकार गरेमा, हामी यी सर्त तथा नियमहरूमा अगाडि निर्धारण गरिएका सीमाहरूको अधिनमा तपाईंको खाता स्थापित गर्नेछौँ र हाम्रो सेवाको प्रयोगका लागि यसलाई सक्रिय गर्नेछौँ। तपाईंले उपलब्ध गराउने सबै जानकारी तपाईंको प्रयोगकर्ता खातामा भण्डारण हुनेछ र हाम्रो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हामी र/वा हामीद्वारा संलग्न निश्चित कम्पनी वा हाम्रो समूहद्वारा कायम गरिनेछ।

5.3 तपाईंले सही रूपले आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड (साथमा तपाईंको “प्रयोगकर्ता आइडी”) प्रविष्ट गरेर Ria Money Transfer एप मार्फत हाम्रो सेवा पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तर अरू परिस्थितिहरूमा सक्नुहुन्न। तपाईंको प्रयोगकर्ता आइडी सख्त रूपमा गोप्य, व्यक्तिगत र हस्तारण गर्न नसकिने हुन्छ। तपाईंले Ria Money Transfer एपमा तपाईंको पहुँचसँग सम्बन्धित आफ्नो प्रयोगकर्ता आइडी र अन्य कुनै पनि सुरक्षा सुविधा (कुनै पनि भुक्तानी अर्डर विवरण लगायत) सुरक्षित र संरक्षित रूपमा राख्नु तपाईंको जिम्मेवारी हो। आफ्नो प्रयोगकर्ता आइडी कसैसँग कहिल्यै पनि साझा नगर्नुहोस् र यसलाई कतै पनि नलेख्नुहोस्! यदि तपाईंलाई आफ्नो प्रयोगकर्ता आइडी अब गोप्न नरहेको वा कुनै पनि तरिकाले जोखिममा परेको थाहा भएका वा कुनै शङ्का भएमा, तपाईंले हामीलाई तत्काल टेलिफोनद्वारा 1800 88 2077 मा वा इमेलद्वारा MY_support@riamoneytransfer.com मा सम्पर्क गर्नुपर्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न ज्यादा ढिलाइ गर्नाले हाम्रो सेवाको सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ र/वा कुनै पनि नोक्सानका लागि तपाईं जवाफदेही हुन सक्नुहुन्छ।

5.4 तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्ता आइडीको अनाधिकृत प्रयोग बारे हामीलाई सूचित गराएपछि हामी यो जानकारीको कुनै थप प्रयोग हुन नदिन सबै आवश्यक कारवाही गर्नेछौँ। हामीलाई कानूनी कारणहरूद्वारा त्यस्तो गर्न नरोकेसम्म हामी तपाईंलाई त्यस्ता चरणहरू पालना गरेपछि त्यसको जानकारी गराउनेछौँ र ती चरणहरू गर्नुका करणहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। ती चरणहरू लिनाले यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत तपाईंका कर्व्यहरू अनुपालन गर्न तपाईं असफल भएका कारणहरूले हुने नोक्सान वा क्षतिका लागि हामीलाई जवाफदेही बनाउँदैन। यद्यपि, यदि तपाईंको बैङ्क कार्ड वा तपाईंको बैङ्क खाता कुनै ठगीपूर्ण तरिकाले प्रयोग भएमा तपाईंले निश्चित रकमको प्रतिपूर्ति वा क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ। सान्दर्भिक कानून तथा नियमहरूको अधिनमा, तपाईंको प्रयोगकर्ता आइडीको अनाधिकृत प्रयोगको परिणामस्वरूप हुने क्षतिहरूका लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुनेछ।

5.5 यदि हाम्रो विचारमा तपाईंको यीमध्ये कुनै पनि सर्त तथा नियमको प्रावधान अनुपालन गर्न असफल हुनुभएमा लगायत कुनै पनि कारण हुँदा वा कारणबिना नै हाम्रो आफ्नै विवेकमा तपाईंको प्रयोगकर्ता आइडी अक्षम गर्ने अधिकार हामीसँग सुरक्षित हुन्छ।

6. आवश्यक हार्डवेयर र सफ्टवेयर

6.1 तपाईंलाई हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक हुन सक्ने रूपमा पेपरमा, इलेक्ट्रोनिक भण्डारणमा वा अन्य टिकाउ माध्यममा प्रिन्ट गर्न र कायम राख्न कम्प्युटर वा यन्त्र र अपरेटिङ सिस्टम र प्रिन्टर लगायत तपाईंले कुनै पनि उपकरण वा दूरसञ्चार लाइन उपलब्ध गराउनुपर्छ र/वा कायम राख्नुपर्छ। तपाईंले प्रयोग गर्नुभएका निश्चित सफ्टवेयर र उपकरणमा हाम्रो सेवाा निश्चित सुविधाहरू समर्थन गर्ने क्षमता नहुन सक्छ भन्ने स्वीकार्नुहुन्छ। तपाईंले हामीले तपाईंलाई इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाउने सबै सूचना, खुलासा र स्टेटमेन्टहरूको प्रतिलिपि प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्छ।

6.2 इलेक्ट्रोनिल रूपमा उपलब्ध गराइने सूचना, खुलासा र स्टेटमेन्टहरूमा पहुँच गर्न र कायम राख्न, तपाईंसँग निम्न कुरा हुनुपर्छ:

(i) Android वा iOS वातावरण वा माथिको गुणस्तर भएको प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने यन्त्र
(ii) इन्टरनेट जडान
(iii) हालको Android 4.4 (वा माथिको) वा iOS 8 (वा माथिको) संस्करण
(iv) माथिको सबै समर्थन गर्ने क्षमता भएको यन्त्र वा अपरेटिङ सिस्टम

6.3 यदि हाम्रो विचारमा यसलाई हाम्रो सेवासँग प्रयोगका लागि अनुपयुक्त बनाउने सुरक्षा वा अन्य गल्तीबाट यो गुज्रिने लागेमा, हामीसँग सफ्टवेयरको हालको संस्करणको समर्थन बन्द गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। "हालको संस्करण" भन्नुको हाम्रो मतलब समर्थन भइरहेको सफ्टवेयरको संस्करण हो र यो दिइएको समयमा Ria Money Transfer एपसँग कम्प्याटिबल हुन्छ।

6.4 हामीसँग हाम्रो आफ्नै विवेकमा पोस्ट मार्फत तपाईंसँग सञ्चार गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ।

6.5 हामी Ria Money Transfer एपमा लिङ्क गरिएका वा यस मार्फत पहुँच गर्न सकिने अन्य कुनै व्यक्तिको सामग्री, नीति, सामान वा सेवाहरूका लागि जवाफदेही हुँदैनौँ। अन्य कुनै मोबाइल एप्लिकेसन वा वेबसाइटमा कुनै पनि लिङ्क विद्यमान हुनुले कुनै त्यस्तो मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइट वा त्यस्तो मोबाइल एप्लिकेसन वा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको समर्थन वा सम्बन्ध गठन गर्दैन। अन्य कुनै व्यक्ति, मोबाइल एप्लिकेसन वा वेबसाइटको कुनै सामग्री, नीति वा सेवाहरूमा विश्वास तपाईंको आफ्नै जोखिममा हुन्छ। त्यस्तो मोबाइल एप्लिकेसन वा वेबसाइटहरूको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रश्न, चिन्ता वा गुनासो तिनीहरूको सञ्चालनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई गर्नुपर्दछ।

6.6 तपाईं Ria Money Transfer एपलाई बुकमार्क गर्न वा यसलाई आफ्ना मनपर्नेहरूमा थप्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले विद्यमान नभएको Ria Money Transfer एपको कुनै भाग वा हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध, अनुमोदन वा समर्थन सुझाव गर्ने लिङ्क सिर्जना गर्नु हुँदैन।

7. भुक्तानी अर्डरहरूको समस्या

7.1 यी सर्त तथा नियमहरूको अधिनमा तपाईं Ria Money Transfer एपमा लगइन गरेर र हामीलाई आफ्ना भुक्तानी अर्डरहरू दिएर हम्राो सेवा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। Ria Money Transfer एपमा समय समयमा निर्धारण गरिने गन्तव्य देशहरूको व्यापक छनौट र मुद्राहरूको व्यापक छनौटमा भुक्तानी कारोबारहरूका लागि हाम्रो सेवा उपलब्ध हुन्छ।

7.2 तपाईंलाई निम्न जानकारी लगायत (यतिमा मात्र सीमित नभई) हाम्रो सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भुक्तानी अर्डरहरूले हामीले समय समयमा निर्धारण गरे अनुसार त्यस्तो जानकारी समावेश गर्नुपर्छ:

(i) प्रापक पहिचान गर्ने नाम र अन्य विवरणहरू
(ii) भुक्तानी कारोबारको गन्तव्य देश
(iii) भुक्तानी कारोबारको रकम र मुद्रा; र
(iv) प्रापकको बैङ्क खातामा भुक्तानी कारोबार गर्ने अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क खाता नम्बर (“IBAN”) जब त्यस्तो बैङ्क खातासँग IBAN कोड हुन्छ वा प्रत्येक अवस्थामा सम्बन्धित बैङ्क खाता नम्बर।

7.3 हामी Ria Money Transfer एप मार्फत हामीलाई दिइने भुक्तानी अर्डर मात्र स्वीकार गर्नेछौँ। भुक्तानी कारोबार गर्ने तपाईंको निर्देशन प्रक्रिया गर्न र त्यो भुक्तानी कारोबार गर्न हामीलाई अधिकार दिन हाम्रा लागि तपाईंको सहमतिको रूपमा व्यवहार गरिन्छन्।

7.4 तपाईंका लागि भुक्तानी कारोबार गर्न हामीलाई अनुरोध गर्नका लागि तपाईंले पालना गर्नुपर्ने चरणहरू बारे थप जानकारी र विवरण तपाईंले यस्तो गर्न हामीलाई अनुरोध गर्दा तपाईंलाई दिइनेछ र Ria Money Transfer एपको “FAQ” खण्ड अन्तर्गत फेला पार्न सकिन्छ।

7.5 भुक्तानी विधि

लागूयोग्य हुँदा, तपाईंको भुक्तानी कारोबारको कार्यान्वयन गर्न र हामीले भुक्तानी कारोबारका लागि लगाउने ग्राहक शुल्कका लागि हामीलाई निर्धारण गरिएको भुक्तानी विधिको रूपमा बैङ्क कार्डद्वारा वा बैङ्क ट्रान्सफरद्वारा हामी भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्छौँ। तपाईंले निम्न कुरा अनिवार्य गर्नुपर्छ:

(i) (a) बैङ्क कार्डद्वारा: हामीलाई भुक्तानी कारोबारहरूका लागि आवश्य रकम ट्रान्सफर गर्न आफ्नो कार्ड जारीकर्तालाई अधिकार दिनुपर्छ जसले गर्दा: (a) त्यस्ता रकमहरू तपाईंको बैङ्क कार्डमा लिङ्क गरिएको खातामा शुल्क लगाइन्छ; र (b) हामी कार्ड जारीकर्ताद्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त गर्छौँ र त्यसपछि भुक्तानी अर्डरसँग प्रक्रिया गर्न हामीलाई आवश्यक रकमहरू प्राप्त गर्छौँ; वा
(b) बैङ्क ट्रान्सफरद्वारा: भुक्तानी कारोबारहरूका लागि हामीलाई आवश्यक रकमहरू ट्रान्सफर गर्न आफ्नो बैङ्कलाई अधिकार दिनुपर्छ जसले गर्दा: (a) त्यस्ता रकमहरू तपाईंको खाताबाट काटिन्छ; र (b) हामी भुक्तानी अर्डरसँग प्रक्रिया गर्न हामीलाई आवश्यक रकमहरू प्राप्त गर्छौँ; र
(ii) तपाईंले आफ्नो भुक्तानी विधिमा पर्याप्त रकम वा क्रेडिट उपलब्ध छ र भुक्तानी अर्डरसँग प्रक्रिया गर्न हामीलाई सक्षम बनाउन समयमै हामीद्वारा प्राप्त गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ;
(iii) हामीले तपाईंको भुक्तानी अर्डर कार्यान्वयन गर्नुअघि भुक्तानी अर्डरसँग प्रक्रिया गर्न हामीले तपाईंलाई आवश्यक भनेका रकमहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो रकम हामीलाई तत्काल स्पष्ट रकममा उपलब्ध गराउनुपर्छ र तपाईंको बैङ्क खाताबाट तपाईंको बैङ्क कार्डद्वारा वा बैङ्क ट्रान्सफरद्वारा गरिनुपर्छ।

7.6 हामी क्रेडिट प्रदान गर्दैनौँ र भुक्तानी कारोबारको कुनै पनि भाग कभर गर्न कुनै पनि रकम अग्रिममा दिन सक्षम हुँदैनौँ।

7.7 तपाईं सबै भुक्तानी कारोबारहरूलाई तपाईंद्वारा अधिकार दिइन्छ र सबै लागूयोग्य कानूनहरूको अधिनमा हुन्छन् भनी स्वीकार्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ।

7.8 तपाईंको कार्ड जारीकर्ता र/वा तपाईंको बैङ्क वा क्रेडिट संस्थाका पनि सर्त तथा नियमहरू हुनेछन् जुन तपाईंको आफ्नो बैङ्क कार्ड वा बैङ्क ट्रान्सफर सेवा वा बैङ्क खाताको प्रयोगमा लागू हुन्छन् र तपाईंले त्यस्ता सर्त तथा नियमहरूमा तपाईंको कार्ड जारीकर्ता र/वा तपाईंको बैङ्क वा क्रेडिट संस्थाद्वारा लगाइने शुल्क तथा मूल्य र अन्य प्रावधनहरूको प्रयोग समावेश गर्न सक्ने भएकोले भुक्तानी कारोबार प्रक्रिया गर्नका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउँदा तपाईंले त्यस्ता सम्झौता(हरू) को सन्दर्भ लिनुपर्छ।

8. मुद्रा विनिमय

8.1 यदि तपाईंले मलेसियन रिङ्गिट भन्दा अन्य मुद्रामा भुक्तानी कारोबार गर्ने अनुरोध गर्नुभएमा, हामी कुनै पनि सेवा शुल्कको साथमा विनिमय दर लागू गर्नेछौँ र हामी तपाईंलाई त्यो विनिमय दर कति हो भनेर बताउनेछौँ।

8.2 मूल्य गणक (उपलब्ध मुद्रा र देश र विनिमय दरहरू निर्धारण गर्ने), भुक्तानी स्थान र ग्राहक शुल्क र विनिमय दरहरू बारे थप जानकारीका लागि, कृपया Ria Money Transfer एपको FAQ खण्डको परामर्श लिनुहोस्।

9. भुक्तानी कारोबारको कार्यान्वयन

9.1 हाम्रो सेवाले भुक्तानी गर्ने एजेन्टमा नगद, सिधा बैङ्क खातामा वा उपलब्ध हुँदा हाम्रो होम डेलिभरी सेवा मार्फत लगायत भुक्तानी कारोबार प्राप्त हुने विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउँछ।

9.2 भुक्तानी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी कारोबारको सङ्कलन

यदि हामीले कार्य दिनमा व्यवसाय हुनुभन्दा अघि नै ट्रान्सफर गरिने आवश्यक स्पष्ट रकम र भुक्तानी कारोबारसँग सम्बन्धित शुल्कहरूको साथमा भुक्तानी अर्डर प्राप्त गरेमा, भुक्तानी अर्डर हामीले त्यो कार्य दिन (“प्राप्त गरेको दिन”) मा प्राप्त गरेको मानिनेछ। यदि हामीले कुनै भुक्तानी अर्डर कार्य दिनमा व्यवसाय बन्द भएपछि वा कार्य दिन नभएको दिनमा प्राप्त गरेमा, भुक्तानी अर्डरको प्राप्तिको भोलिपल्टको कार्य दिनमा भुक्तानी अर्डर प्राप्त भएको मानिनेछ।

9.3 सान्दर्भिक कानून तथा नियमहरूको अधिनमा, हामी प्राप्त भएको दिनको भोलिपल्टको कार्य दिनको अन्त्यसम्ममा भुक्तानी अर्डरको कार्यान्वयन प्रक्रिया गर्नेछौँ र प्रापकलाई रकम उपलब्ध गराउनेछौँ।

9.4 नियमित भुक्तानी कारोबारहरूका लागि लागु हुँदा सम्बन्धित भुक्तानी एजेन्टको खुल्ने समयको अधिनमा रकमहरू सङ्कलनका लागि सामान्यतया केही मिनेटभित्र उपलब्ध हुन्छन्। केही देशहरूका लागि, हाम्रो सेवामा ढिलाइ हुन सक्छ वा अन्य प्रतिबन्धहरू लागू हुन सक्छन्। यदि तपाईंलाई थप जानकारी आवश्यक भएमा, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, जसको सम्पर्क विवरण यी सर्त तथा नियमहरूको धारा 25 मा दिइएको छ।

9.5 भुक्तानी एजेन्टबाट भुक्तानी कारोबार सङ्कलन गर्न, प्रापकले भुक्तानी कारोबार बारे हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै विवरणहरू (“सङ्कलनका विवरणहरू”) उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रापकले पहिचानको फोटोग्राफिक प्रमाण पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ र केही अवस्थाहरूमा हामीद्वारा वा स्थानीय कानून वा नियमहरूद्वारा थप जानकारी र/वा कागजातको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पहिचानको प्रमाणका स्वीकार्य रूपहरू रकम सङ्कलन गरिने देश अनुसार फरक हुन्छन्।

9.6 तपाईंले छान्नुभएको प्रापक बाहेक अरू कसैलाई पनि कुनै पनि सङ्कलन विवरण (संशोधित वा अन्यथा) दिनु हुँदैन। तपाईंले आफूले छान्नुभएको प्रापक भन्दा अरू कसैले पनि सङ्कलन विवरण वा तिनीहरूको कुनै भाग प्राप्त गर्न सक्दैन भनी सुनिश्चित गर्न तपाईंले उचित रूपमा सक्ने सबै कुरा गर्नुपर्छ। तपाईंले आफूले छान्नुभएको भन्दा अरू कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सङ्कलन विवरण खुलासा गर्नुभएमा, एजेन्टले पहिचानको मान्य प्रमाण भएको विश्वास गर्ने सङ्कलन विवरण भुक्तानी विवरण एजेन्टलाई दिने प्रापक बाहेक अरू कसैलाई हामीले रकम भुक्तानी गरेमा हामी जवाफदेही हुनेछैनौँ।

9.7 प्रापकको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भुक्तानी कारोबारका लागि, प्राप्त भएको दिनको चौँथो कार्य दिनको अन्त्यसम्ममा प्रापकलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ।

9.8 बैङ्किङ अभ्यासहरू रकम जम्मा गरिने बैङ्क र गन्तव्य देश अनुसार भिन्न हुन्छन्। त्यस्तो खातामा भुक्तानी कारोबार कहिले जम्मा गरिनेछ भन्ने बारे थप जानकारीका लागि, तपाईंले प्रापकको खाता प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक हुनेछ।

9.9 हामीले एकपटक भुक्तानी अर्डर प्राप्त गरेपछि कानून र नियमहरू अनुसार उपलब्ध गराइएको र धारा 17 मा निर्धारण गरिएको अनुसार तपाईंले यसलाई निकाल्ने हद बाहेक यो अपरिवर्तनीय हुनेछ।

9.10 यदि हामीले तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको गलत विवरणको आधारमा भुक्तानी अर्डर गरेमा, हामीले भुक्तानी रकमको रिकभरीमा सहायता गर्ने प्रयास गरे तापनि हामी कुनै पनि खर्च भएको नोक्सानका लागि जवाफदेही हुनेछैनौँ र हामीसँग यस्तो गर्नका लागि हाम्रो लाग्ने लागतका लागि तपाईंलाई शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ।

9.11 एकपटक यी सर्त तथा नियमहरू अनुसार हामीले भुक्तानी अर्डर स्वीकार गरेपछि, हामी तपाईंलाई थप ढिलाइ नगरी निम्न जानकारी उपलन्ध गराउनेछौँ:

(i) तपाईंलाई भुक्तानी कारोबार र प्रापक पहिचान गर्न सक्षम बनाउने सन्दर्भ नम्बर
(ii) भुक्तानी अर्डरमा प्रयोग गरिएको मुद्रामा बताइएको भुक्तानी कारोबारको रकम
(iii) तपाईंले हामीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने भुक्तानी कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि ग्राहक शुल्क र/वा लागतहरूको पुष्टिकरण
(iv) हामीले भुक्तानी कारोबार गर्न प्रयोग गरेको विनिमय दर र मुद्रा रूपान्तरणपछिको भुक्तानी कारोबारको रकम (यदि भुक्तानी कारोबारले मुद्रा विनिमय समावेश गर्छ भने)
(v) हामीले भुक्तानी अर्डर प्राप्त गरेको मिति

9.12 भुक्तानी कारोबार पुष्टि भएपछि तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको ठेगानामा स्वचालित रूपमा इ-मेल सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। एक पटक हामीले भुक्तानी कारोबार कार्यान्वयन गरेपछि, तपाईंले हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको ठेगानामा (i) रकम कहिले आइपुग्यो र (ii) लागूयोग्य भएमा, प्रापकले रकम कहले सङ्कलन गर्‍यो भन्ने पुष्टि गर्ने इ-मेल पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।

9.13 यदि भुक्तानी कारोबार न्यूनतम 15 दिनदेखि अधिकतम 30 दिनभित्र (रकम सङ्कलन गरिने देश र भुक्तानी कारोवारमा संलग्न भुक्तानी एजेन्टको आधारमा – कृपया थप जानकारीका लागि हाम्रो ग्राहक सेवामा सम्पर्क गर्नुहोस्) भुक्तानी नगरिएको भएमा, हामी स्वचालित रूपमा भुक्तानी कारोबार रद्द गर्नेछौँ र त्यसै अनुसार तपाईंलाई सूचित गराउनेछौँ। त्यसपछि, भुक्तानी कारोबार गरिएको रकम प्रापकले सङ्कलन गर्नका लागि उपलब्ध हुनेछैन र हामीले तपाईंलाई प्रतिपूर्ति गराउन सक्षम नभएसम्म हामीले विश्वासमा होल्ड गर्नेछौँ (जुन तपाईंले भुक्तानी कारोबारको रकम प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुभएको उही भुक्तानी विधि मार्फत हुनेछ)।

10. अनाधिकृत भुक्तानी कारोबारहरू

10.1 हामीले तपाईंका लागि तपाईंले हामीलाई अधिकार नदिएको भुक्तानी कारोबार गरेमा हामी तपाईंप्रति जवाफदेही हुन सक्छौँ।

10.2 तपाईंले हामीलाई अधिकार नदिएको भुक्तानी कारोबार हामीले गरेको तपाईंले विश्वास गर्नुभएमा, तपाईंले हामीलाई धारा 25 मा तोकिएका सम्पर्क विवरणहरूमा सम्भव भएसम्म छिटो थाहा दिनुपर्छ।

10.3 तलको धारा 10.4 को अधिनमा, हामीले त्यस्तो भुक्तानी कारोबार गरेको अवस्थामा र हामीलाई त्यस्तो गर्नबाट रोक्ने परिस्थितिहरू नभएसम्म, हामी तपाईंलाई रद्द गरेको 7 दिनभित्र भुक्तानी कारोबारको रकम तुरुन्तै पूरै फिर्ता गर्नेछौँ।

10.4 तपाईंलाई निम्न भएमा त्यस्तो कुनै फिर्ता गरिनेछैन:

(i) यदि तपाईंले अनाधिकृत कारोबार भएको हुन सक्ने तपाईंले थाहा पाएपछि थप ढिलाइ नगरी र अनाधिकृत कारोबार गरिएको मितिपछि कुनै पनि घटनाको 2 हप्ता भन्दा ढिला नगरी लिखित सूचनामा हामीलाई सूचित नगर्नुभएमा; वा
(ii) यदि भुक्तानी कारोबारलाई तपाईंले अधिकार दिनुभएको भएमा।

10.5 तपाईंद्वारा कुनै पनि समयमा भएको कुनै ठगी वा ठगीपूर्ण गतिविधिसँग सम्बन्धित हामीले भोगेका वा खर्च गरेका सबै क्षतिहरूका लागि तपाईं हामीप्रति जवाफदेही हुनुहुनेछ।

11. भुक्तानी कारोबारहरूको गैर-कार्यान्वयन वा दोषपूर्ण कार्यान्वयन

11.1 तपाईंले हामीलाई अधिकार दिनुभएको कुनै पनि भुक्तानी कारोबार गर्न हामी असफल भएमा वा गलत तरिकाले गरेमा हामी तपाईंप्रति जवाफदेही हुन सक्छौँ। तपाईंले हामीलाई अधिकार दिनुभएको कुनै भुक्तानी कारोबार गर्न हामी असफल भएको वा गलत तरिकाले गरेको विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले हामीलाई सम्भव भएसम्म छिटो थाहा दिनुपर्छ, यदि तपाईले अनुरोध गर्नुभएमा, हामी मामिला अनुसन्धान गर्न तत्काल प्रयास गर्नेछौँ र तपाईंलाई हाम्रो अनुसन्धानको परिणाम थाहा दिनेछौँ।

11.2 तलको धारा 11.3 को अधिनमा, तपाईंले हामीलाई अधिकार दिनुभएको कुनै भुक्तानी कारोबार गर्न हामी असफल हुँदा वा गलत तरिकाले गर्दा, हामी बिना कुनै ढिलाइ राम्रो गरी त्रुटि सच्याउनेछौँ र सुरुमा निर्देशन गरेअनुसार भुक्तानी कारोबार नगरिएको वा गलत रूपले गरिएको रकम वितरण गर्नेछौँ।

11.3 तपाईं निम्न भएमा माथिको उपायको हकदार हुनुहुने छैन:

(i) यदि तपाईंले अधिकार दिनुभएको भुक्तानी कारोबार गर्न हामी असफल भएको वा तपाईंले अधिकार दिनुभएको भुक्तानी कारोबार हामीले गलत तरिकाले गरेको भएमा तपाईंले थाहा पाएपछि थप ढिलाइ नगरी (गलत कारोबार गरिएको मितिपछि कुनै पनि घटनाको 2 हप्ता भन्दा ढिला नगरी) लिखित सूचनामा हामीलाई सूचित नगर्नुभएमा;
(ii) यदि प्रापकद्वारा उचित समयमा आधिकारिक रकम प्राप्त गरेको देखाउन हामी सक्षम भएमा; वा
(iii) यदि हामीलाई अपूर्ण वा गलत जानकारी प्रदान गरिएको वा अन्यथा तपाईंको गल्तीको कारणले कारोबार गर्न असफल वा गलत तरिकाले गरिएको भएमा।

11.4 भुक्तानी कारोबार वा यसको कुनै भाग प्रक्रिया गर्न हाम्रो अस्वीकृतिको कारणले भुक्तानी कारोबार गर्न असफल हुँदा वा कुनै गलत तरिकाले गरिँदा हामी तपाईंप्रति जवाफदेही हुनेछैनौँ।

12. शुल्कहरू

12.1 हाम्रो सेवाको प्रयोग गर्दा ग्राहक कारोबार शुल्क लाग्नेछ जुन बैङ्क कार्डमा लगाइनेछ वा तपाईंले आफ्नो भुक्तानी कारोबारका लागि भुक्तानी विधिको रूपमा पहिचान गर्नुभएको बैङ्क ट्रान्सफरमा समावेश गरिनेछ, ग्राहक शुल्क र यी सर्त तथा नियमहरूमा उपलब्ध गराइएका अन्य कुनै पनि लागत लाग्नेछन्।

12.2 भुक्तानी अर्डर कार्यान्वयन गर्नुअघि हामी शुल्क र कुनै पनि लागूयोग्य विनिमय दरहरूको सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउनेछौँ, जुन Ria Money Transfer एपको अर्डर पूर्वावलोकन खण्डमा देखाइनेछ।

12.3 हामीले लगाउने कुनै पनि शुल्कको साथमा, भुक्तानी कारोबारमा तपाईं वा तपाईंको प्रापकले अन्य पक्षहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्य शुल्क, लागत वा विनिमय दरहरू लाग्न सक्छन्, उदाहरणका लागि भुक्तानी कारोबारमा संलग्न बैङ्क र अन्य भुक्तानी संस्था वा भुक्तानी एजेन्टका साथै भुक्तानी कारोबारको गन्तव्य देशका निकायहरू लगायत यतिमा सीमित नभएका लगायतद्वारा आवश्यक हुने लागूयोग्य कटौतीहरू (उदाहरणका लागि करका लागि)। हामीले कटौती गर्ने रकम हाम्रो कानूनी उत्तरदायित्वको रकम भन्दा बढी हुने छैन।

12.4 यदि तपाईंले भुक्तानी कारोबारको सम्बन्धमा आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुभएमा, SMS, डाटा सेवाहरू जस्ता तपाईंको सेवा प्रदायकले लगाउन सक्ने कुनै पनि शुल्कका लागि पनि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुनेछ।

13. सेट अफ

हामीले तपाईंलाई तिर्न बाँकी कुनै रकममा हामी तपाईंले हामीलाई तिर्न बाँकी रकम निर्धारित गर्न सक्छौँ भनी तपाईं सहमत हुनुहुन्छ।

14. भुक्तानी कारोबारका प्रतिबन्धहरू

14.1 हामीले आफ्नै विवेकमा निम्न कुराहरू गर्न सक्ने अधिकार हामीसँग सुरक्षित छ: (i) भुक्तानी कारोबार प्रक्रिया गर्न अस्वीकार गर्ने; (ii) भुक्तानी कारोबारमा रकम सीमित गर्ने; (iii) भुक्तानी कारोबार पूरा गर्न तपाईंसँग थप जानकारी माग्ने; र/वा (iv) भुक्तानी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान बारे हामीलाई चासो हुँदा लगायत लागूयोग्य कानून र नियमहरू अनुपालन गर्न आवश्यक हुने हामीले विचार गर्दा भुक्तानी कारोबारका सम्बन्धमा उचित उपायहरू अपनाउने।

14.2 भुक्तानी कारोबार सुरुवात गर्नुअघिको कुनै पनि सम्झौताको बावजुद, हामी आफ्नै विवेकमा निम्न लगायतका परिस्थितिहरूमा (तर यतिमा मात्र सीमित हुँदैनन्) भुक्तानी कारोबार प्रक्रिया गर्न अस्वीकार गर्न पनि सक्छौँ:

(i) चाहेको व्यक्ति स्वभाविक व्यक्ति भन्दा अरू कोही भएमा
(ii) हामीलाई लागूयोग्य एन्टि-मनी लन्ड्रिङ वा आतङ्कवादी वित्तीय विधान अन्तर्गत र/वा भुक्तानी कारोबार गैरकानूनी भएको (ठगीका उदाहरणका लागि लगायत) थाहा भएर वा शङ्का भएर त्यसो गर्न आवश्यक हुँदा
(iii) तपाईंले हामीलाई भुक्तानी कारोबारको सम्बन्धमा हामीलाई आवश्यक पर्ने आफ्नो पहिचान र अन्य कुनै जानकारीको पर्याप्त, सन्तोषजनक र विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध गराउन असफल हुनुभएमा
(iv) तपाईंको अनुरोध गर्नुभएको भुक्तानी अर्डरमा त्रुटि भएको, जाली वा अनाधिकृत भएको हामीलाई थाहा भएमा वा शङ्का लागेमा
(v) तपाईंले हामीलाई गलत वा अपूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुभएमा वा हामीले भुक्तानी कारोबार समयमै गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि भुक्तानी अर्डरको जानकारी प्राप्त नगरेमा
(vi) तपाईंले हामीलाई भुक्तानी कारोबार गर्न आवश्यक स्पष्ट रकम (कुनै पनि सम्बन्धित शुल्क) उपलब्ध गराउन असफल हुनुभएमा
(vii) तपाईंको कार्ड जारीकर्ताले भुक्तानी कारोबार र हाम्रा शुल्कहरूका लागि भुक्तानी गर्न तपाईंको बैङ्क कार्डको प्रयोगलाई अधिकार नदिएमा
(viii) तपाईंको बैङ्कले भुक्तानी कारोबार र हाम्रा शुल्कहरूका लागि भुक्तानी गर्न अधिकार नदिएमा
(ix) तपाईं हाम्रा शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने दायित्व लगायत यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत दायित्वको उल्लङ्घनमा पर्नुभएमा।

14.3 हाम्रो आफ्नै विवेकमा हाम्रो एन्टि-मनी लन्ड्रिङ वा आतङ्कवाद विरुद्ध वित्तीय विधान निगरानी प्रक्रिया गर्दा हाम्रो व्यवसायमा उच्च जोखिम भएका वा हाम्रा लागि जटिलताको उच्च स्तर समावेश गर्ने निर्धारण गरिएका निश्चित देशहरूबाट वा देशहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानीहरू नस्वीकार्ने वा अनुमति नदिने अधिकार हामीसँग सुरक्षित हुन्छ।

14.4 हामीसँग निश्चित देशहरूमा भुक्तानी गरिँदा प्रापक बारे जाकारी लगायत तपाईंबाट थप जानकारी अनुरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।

14.5 हामीले यी सर्त तथा नियमहरू अनुरूप भुक्तानी अर्डरको कार्यान्वयन प्रक्रिया गर्न हामीले अस्वीकार गरेमा हामी तपाईंलाई भुक्तानी अर्डर प्राप्त गरेको भोलिपल्टको कार्य दिनको अन्त्य अघि हामी तपाईंलाई बताउनेछौँ।

हामीलाई त्यसो गर्नका लागि सम्भव र कानूनसम्मत हुँदा, हामी तपाईंको भुक्तानी अर्डर प्रक्रिया गर्न हाम्रो अस्वीकृतिका लागि कारण उपलब्ध गराउनेछौँ। तपाईंले गलत जानकारी उपलब्ध गराउनुभएको वा जानकारी उपलब्ध गराउन चुक्नुभएको अवस्थामा, हामी अवस्थालाई कसरी ठीक गर्ने भनी बताउनेछौँ।

14.6 हाम्रो सेवा तपाईंको व्यक्तिगत भुक्तानी कारोबार आवश्यकताहरूका लागि मात्र प्रस्ताव गरिन्छ र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारिक उद्देश्य वा उत्पादन र सेवाहरूको प्रचार लगायतका अन्य कुनै उद्देश्यहरूका लागि हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न कुनै तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्ने वा अनुमति दिने नगर्न सहमत हुनुहुन्छ। तपाईं कुनै पनि तेस्रो पक्षको तर्फबाट हाम्रो सेवा प्रयोग नगर्न थप सहमत हुनुहुन्छ।

14.7 हाम्रो सेवा हामीले आफ्नै विवेकमा समय समयमा ट्रान्सफर गरिने अधिकतम रकम, गन्तव्य देश र उपलब्ध मुद्राहरू लगायतमा लगाउने त्यस्ता कारोबारजन्य प्रतिबन्धहरूको अधिनमा हुन्छ।

15. समाप्ति

15.1 हामी निम्न हुँदा तत्काल यी सर्त तथा नियमहरू समाप्त गर्न र/वा तपाईंलाई दिने हाम्रो सेवा निलम्बन गर्न सक्छौँ:

(i) तपाईंले हामीलाई भुक्तानी कारोबार गर्न हामीलाई आवश्यक सबै विवरण उपलब्ध नगराउनुभएमा
(ii) हामीले तपाईंलाई हाम्रो सेवा उपलब्ध गराउन जारी राख्नु हाम्रो लागि गैरकानूनी हुँदा वा हाम्रो सेवा दिन अधिकार दिने कानूनद्वारा, प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारको कुनै अदालतद्वारा वा कुनै सरकारी नियामक निकायद्वारा हामीलाई त्यसो गर्न आवश्यक हुँदा
(iii) तपाईंले यीमध्ये कुनै सर्त तथा नियमको भौतिक उल्लङ्घन गरेपछि वा हामीले तपाईंद्वारा गरिएको कुनै अपराध, ठगी, ठगीपूर्ण गतिविधि वा मनी लन्ड्रिङ पत्ता लगाएको वा शङ्का गर्ने कुनै उचित कारण भएको खण्डमा
(iv) तपाईंको मृत्यु भएको, अस्वस्थ दिमाग भएको, आफ्ना ऋणहरू तिर्न नसकेर बाँकी भएको, तपाईंको विरुद्ध ऋण तिर्न नसकेको याचिका प्रस्तुत भएको, तपाईं कङ्गाल घोषित भएको, तपाईं ऋण तिर्न असक्षम भएको अवस्थामा, तपाईं व्यक्तिगत स्वेच्छिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ वा तरलीकरणमा जानुहुन्छ वा त्यस्तै कुनै घटनाको अधिनमा हुनुहुन्छ
(v) 18 (हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरू) मा उपलब्ध गराइए अनुसार।

15.2 कुनै पनि कारणले यी सर्त तथा नियमहरू समाप्त भएमा वा म्याद सकिएसम्म यो धारा 15 (समाप्ति) र धाराहरू 18 (नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरू), 21 (व्यक्तिगत डाटाको संरक्षण), 22 (दायित्वको सीमितता), 27 (लागूयोग्य कानून तथा क्षेत्राधिकार), 28 (तेस्रो पक्षका अधिकारहरू) र 33 (सम्पूर्ण सम्झौता) को प्रावधान कायम रहनेछन्।

16. स्वीकार्य उद्देश्य

16. भुक्तानी अर्डरका निश्चित कोटिहरूको निषेध लगायत हाम्रा सेवाको प्रावधानको सम्बन्धमा 'स्वीकार्य उद्देश्य' सर्तहरू लगाउनका लागि हामी हाम्रो विवेकाधिकार सुरक्षित राख्छौँ।

कुनै भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिएको छ वा समय-समयमा लागू हुने स्वीकार्य उद्देश्य निषेधको उल्लङ्घन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको भएमा हामी भुक्तानी कारोबार उल्टाउने अधिकार सुरक्षित राख्छौँ र/वा हाम्रो सेवाको प्रयोगलाई बन्द वा निलम्बन गर्छौँ र/वा सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन एजेन्सीलाई कारोबारको रिपोर्ट गर्छौँ र/वा तपाईंबाट क्षतिहरू दावी गर्छौँ।

भुक्तानी कारोबार तथा पैसा फिर्ता हटाउने वा रद्द गर्ने अधिकार

17.1 जहाँ तपाईंले हामीलाई भुक्तानी कारोबार निभाउन अधिकार दिनुहुन्छ, हामी त्यस भुक्तानी कारोबारका साथ अगाडि बढ्छौँ जबसम्म:

(i) तपाईंले हाम्रो ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गरेर भुक्तानी आदेश फिर्ता लिन चाहन्छु भनेर हामीलाई स्पष्ट निर्देशनहरू प्रदान गर्नुहुन्न जसको विवरण यी सर्त तथा नियमहरूको धारा 25 र सबै मामिलाहरूमा तोकिएको छ;
(ii) हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ भनेर हामी तपाईंसँग लिखित रूपमा सहमत हुन्छौँ (सँगै "रद्द गर्ने")।

17.2 शङ्का हुन नदिनका लागि, हामी निम्न भएमा कुनै पनि रद्द गर्ने अनुरोध स्वीकार्नेछैनौँ:
(i) तपाईंको प्रापकलाई भुक्तानी कारोबार पहिले नै भुक्तानी गरिएको भएमा
(ii) तपाईंका निर्देशनहरू अस्पष्ट भएमा;
(iii) यदि भुक्तानी कारोबार गरिने अन्तिम मितिको अघिल्लो अन्तिम कार्य दिनको कार्य समयपछि हामीले रद्द गर्ने निर्देशन प्राप्त गरेमा; वा
(iv) भुक्तानी कारोबार पहिले नै प्रक्रिया गरेको र पठाइएको भएमा, जहाँ तपाईंको निर्देशन आफ्नो प्रापकको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने छ।

17.3 उपरोक्तको बावजुद, माथि वर्णन गरिएको परिस्थितिहरूमा भन्दा बाहेक तपाईंले हामीलाई रद्द गर्ने स्पष्ट निर्देशनहरू प्रदान गर्नुभएमा जहाँ हामी रद्द गर्दैनौँ त्यहाँ हामी भुक्तानी कारोबार रद्द गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तथापि हामी कुनै नोक्सानीका लागि जिम्मेवार हुनेछैनौँ र हामी हाम्रो उचित लागतहरू कभर गर्न रद्द गर्नका लागि तपाईंलाई शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित गर्छौँ।

17.4 फिर्ता जानकारी

(i) जबसम्म भुक्तान कारोबार पहिले नै तपाईंको प्राप्तकर्तालाई भुक्तान गरिएको हुँदैन र कानूनले अनुमति दिएको हदसम्म, तपाईंले आफ्नो भुक्तानी कारोबारको अनुरोध (वा तपाईंको भुक्तानी कारोबार रद्द गरियो) गर्नुभयो भने तपाईंले Ria लाई मान्य रसिदको प्रति र हालको मान्य पहिचान उपलब्ध गराएको अवस्थामा तपाईंलाई मूल भुक्तानी कारोबारको राशि फिर्ता (तपाईंले भुक्तानी कारोबार गर्नुभएको समयमा रहेको हाम्रो विनिमय दरमा) गर्नेछौँ। जबसम्म सम्बन्धित कारोबार हाम्रो प्रणालीको माध्यमबाट प्रक्रिया गरिँदैन र सम्बन्धित जानकारीमा कम्प्युटरद्वारा उत्पादित छाप समावेश हुँदैन तबसम्म रसिद मान्य हुँदैन, सही रसिद/अर्डर नम्बर लगायत तर यसमा मात्र सीमित हुँदैन।
(ii) तपाईंको अनुरोधमा वा यी सर्त तथा नियमहरूको उल्लङ्घनको कारण भुक्तानी कारोबार रोकिएमा वा अन्यथा रद्द गरिएमा हामी ग्राहक शुल्क फिर्ता गर्नेछैनौँ।
(iii) तपाईं भुक्तानी कारोबारको मितिदेखि 2 वर्ष भित्रमा फिर्ता रकमको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ।
(iv) फिर्ता अनुरोध गर्नका लागि, कृपया टेलिफोन: 1800 88 2077 वा इमेल: MY_support@riamoneytransfer.com मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

18. हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका परिस्थितिहरू

कुनै औद्योगिक कार्य, श्रम विवाद, दैवीय घटना, आगो, बाढी वा आँधी, युद्ध, दङ्गा, नागरिक हलचल, घेराबन्दी, सुरक्षा सतर्कता, आतङ्कवादको कार्य वा कुनै पनि कुनै परिणामी सावधानी अपनाइएको कदम, गुण्डागर्दीको कार्य, तोडफोड, भाइरस, द्वेषपूर्ण क्षति, कुनै पनि विधान, वैधानिक प्रावधान, कानून, सरकारी वा अदालतको आदेशको साथ अनुपालन, हामीलाई हाम्रो सेवा निभाउन अघिकार दिने प्रहरी वा कुनै सरकारी वा नियामक निकायको कार्यवाही वा निर्देशहरू, बिजुली कटौती वा विफलता, उपकरण, प्रणाली वा सफ्टवेयर वा इन्टरनेट अन्तरजडान वा लागू कानून र विनियमहरू अन्तर्गत हाम्रो सेवा वा हाम्रो दायित्वहरू पूरा गर्ने हाम्रो क्षमतालाई भौतिक रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि वित्तीय बजारको कुनै पनि असाधारण उतार चढावको घटना लगायत (कुनै सीमितता बिना) हामी तपाईंप्रति हाम्रो दायित्वहरू निभाउन असमर्थ हुन्छौँ वा हाम्रो उचित नियन्त्रणभन्दा बाहिर कुनै पनि परिस्थितिको कारण हाम्रा कुनै पनि दायित्व निभाउनमा ढिलाइ हुन्छ भने हामी यसको कुनै दायित्व ग्रहण गर्दैनौँ। यी परिस्थितिहरू मध्ये कुनै देखा परेमा यी सर्त र नियमहरू एक अवधिका लागि निलम्बन गरिनेछ जुन समयमा परिस्थिति जारी रहन्छ वा, हाम्रो विवेकमा र तपाईं र हामी दुबैलाई बचाउनको लागि, हामी यी सर्त तथा नियमहरू खारेज गर्न सक्छौँ।

19. सूचना र विद्युतीय सञ्चारहरू

19.1 विद्युतिय सूचना र सञ्चारहरू प्राप्त गर्न तपाईंको सहमतिको क्षेत्र

हामीसँग तपाईंको सम्बन्धको हिस्साको रूपमा, तपाईंले हाम्रो सेवासँग सम्बन्धित लिखित सूचना र सञ्चारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वातावरण संरक्षण र हाम्रा सेवाको प्रयोगलाई सुविधाजनक बनाउन प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा, त्यस्ता सूचना र सञ्चारहरू विद्युतिय रूपमा गरिनेछन्। यसका लागि, र लागू कानूनहरूद्वारा कुनै पनि समयमा अनुमति दिइएको हदसम्म तपाईं विद्युतिय ढाँचामा सबै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सहमत हुनुहुन्छ जुन हामीले अन्यथा कागजी रूपमा तपाईंलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ जसमा निम्न समावेश हुन्छ तर यसमा मात्र सीमित हुँदैन: (i) शुल्क वा लागतहरू बारे जानकारी र कुनै पनि र सबै कानूनी रूपमा आवश्यक पूर्व र पश्चात कारोबारको खुलासा लगायत कानूनी रूपमा आवश्यक खुलासा, सूचना र हाम्रो सेवामा तपाईंको पहुँचसँग सम्बन्धित अन्य सञ्चारहरू; (ii) भुक्तानी कारोबारको सङ्ग्रह र/वा प्राप्तिको सम्बन्धमा पुष्टीकरण; (iii) यी सर्त तथा नियमहरू, सर्त तथा नियमहरूमा हुने कुनै पनि अद्यावधिक वा परिवर्तनहरू र सोही सम्बन्धमा अन्य सूचनात्मक पत्राचारहरू; (iv) ग्राहक सेवा सञ्चार; (v) गोपनीयता नीति र सूचनाहरू; (vi) तपाईंले चयन गर्नुभएको भुक्तानी विधिमा लागूको भएअनुसार डेबिट गर्ने वा शुल्क लगाउने सम्बन्धमा जानकारी; (vii) कुनै पनि र सबै कानूनी रूपमा आवश्यक त्रुटि समाधान नीतिहरू, र तपाईंको पहुँच वा हाम्रा सेवाको उपयोगको सम्बन्धमा दायर गरिएका दाबीहरूको प्रतिक्रिया; (viii) हाम्रो सेवामा तपाईंको पहुँच र/वा प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै अन्य सञ्चारहरू र (ix) मार्केटिङ र अन्य प्रचार संचार

19.2 तपाईंको इ-मेल र कुनै पनि विद्युतिय ठेगाना हामीसँग राख्ने

तपाईंले Ria Money Transfer App मा हालको आफ्नो इ-मेल ठेगाना र कुनै पनि अन्य विद्युतिय ठेगाना र सम्पर्क विवरणहरू (तपाईंको मोबाइल टेलिफोन नम्बर लगायत) राख्नुपर्छ।

19.3 हामी तपाईंका लागि विद्युतिय रूपमा सूचना, खुलासा र बयानहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छौँ भनेर सुनिश्चित गर्न तपाईंले आफ्नो इमेल वा अन्य विद्युतिय ठेगाना र तपाईंको मोबाइल टेलिफोन नम्बरमा गरिएको कुनै परिवर्तनका बारेमा हामीलाई सूचित गर्नुपर्छ। तपाईंले इ-मेल ठेगाना र मोबाइल टेलिफोन नम्बर अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंका लागि Ria Money Transfer App मार्फत हामीले रेकर्डमा राखेका छौँ।

20. बौद्धिक सम्पत्ति

हाम्रो सेवा र Ria Money Transfer, यसको सम्पूर्ण सामग्री, विशेषताहरू र कार्यक्षमता (सबै जानकारी, सफ्टवेयर, पाठ, डिस्प्ले, छविहरू, ग्राफिक्स, भिडियो र अडियो र डिजाइन, चयन र यसको व्यवस्थापन लगायत तर यसमा मात्र सीमित छैन) हाम्रो, Euronet Worldwide Inc. समूह (हामीसँग सम्बन्धित एक समूह) (“हाम्रो समूह”) र/वा हाम्रो/तिनीहरूको इजाजतपत्र दिनेहरू वा यस्ता सामग्रीका अन्य प्रदायकहरू हाम्रो स्वामित्वमा छन्। तिनीहरू मलेसियन र प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, व्यापार गोप्यता र अन्य बौद्धिक सम्पत्ति वा साम्पत्तिक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूद्वारा सुरक्षित छन् र हाम्रो समूह, कुनै पनि सम्बन्धित तेस्रो पक्षलाई इजाजतपत्र दिनेको सम्पत्ति रहन्छ।

20.2 तपाईंलाई Ria Money Transfer App र हाम्रो सेवा केवल तपाईंको व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न अनुमति छ। तपाईंले:

(i) हाम्रो साइटमा कुनै सामग्री प्रतिलिपि, परिमार्जन, व्युत्पन्न कार्यहरू सिर्जना, सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, भण्डारण वा प्रसारण निम्न अवस्थामा बाहेक गर्नु हुँदैन: (a) अस्थायी रूपमा त्यस्ता सामग्रीका प्रतिहरू "अनियमित पहुँच मेमोरी" मा बचत गर्ने; (b) स्वचालित रूपमा प्रदर्शन वृद्धि उद्देश्यका लागि तपाईंको वेब ब्राउजरद्वारा क्यास गरिएका फाइलहरू भण्डार गर्ने; र/वा (c) अनुमति प्राप्त प्रयोगको लागि Ria Money Transfer App को पृष्ठहरूको उचित संख्या प्रिन्ट गर्ने
(ii) Ria Money Transfer App कुनै सामग्रीको प्रतिहरू परिमार्जन गर्ने वा यस साइटबाट सामग्रीको प्रतिहरूबाट कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क वा अन्य स्वामित्व अधिकार सूचनाहरू मेटाउने वा बदल्ने
(iii) Ria Money Transfer App बाट कुनै पनि छविहरू, ग्राफिक्स, भिडियो वा अडियोसँग संलग्न कुनै पनि पाठभन्दा अलग रूपमा प्रयोग गर्ने
(iv) Ria Money Transfer App को कुनै पनि अंश व्यावसायिक उद्देश्यका लागि पुन: उत्पादन, बिक्री वा अनुचित लाभ लिने, Ria Money Transfer App मा पहुँच गर्ने वा Ria Money Transfer App वा Ria Money Transfer App मार्फत उपलब्ध कुनै पनि सेवा वा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने।

20.3 तपाईंले सर्त तथा नियमहरूको उल्लङ्घन Ria Money Transfer App को कुनै अंश प्रिन्ट, प्रतिलिपि, परिमार्जन, डाउनलोड वा अन्यथा प्रयोग गर्नुभएमा Ria Money Transfer App प्रयोग गर्ने तपाईंको अधिकार तुरुन्तै बन्द हुनेछ र तपाईंले हाम्रो विकल्पमा तपाईंले बनाउनुभएको कुनै सामग्रीका प्रतिहरू फिर्ता वा नष्ट गर्नुपर्छ। Ria Money Transfer App मा कुनै अधिकार, शीर्षक वा रुचि वा साइटमा भएका कुनै पनि सामग्रीमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन र हामी, हाम्रा इजाजतपत्र दिनेहरू, हाम्रो समूह र तिनीहरूका इजाजतपत्र दिनेहरूको अंश बनेका कुनै पनि कम्पनीहरू सहित सबैले स्पष्ट रूपमा प्रदान नगरिएका सर्वाधिकार सुरक्षित गर्छन्। यी सर्त तथा नियमहरूद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमति नदिइएको Ria Money Transfer App को कुनै पनि प्रयोग यी सर्त तथा नियमहरूको उल्लङ्घन हो र यो प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र अन्य कानूनहरूको भङ्ग हुनसक्छ।

21. व्यक्तिगत डाटा संरक्षण

हाम्रो गोपनीयता नीतिले ती सर्तहरू निर्धारण गर्छ जसअनुसार हामी हामीले तपाईंबाट सङ्कलन गरेका व्यक्तिगत डाटालाई प्रक्रिया गर्छौँ वा अन्यथा तपाईंले हामीलाई उपलब्ध गर्नुहुन्छ वा हामीलाई उपलब्ध गर्नुभएको छ। Ria Money Transfer App प्रयोग गरेर तपाईं त्यस्ता प्रकृयाको लागि सहमत हुनुहुन्छ र तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएका सबै डाटा सही छन् भन्ने प्रस्तुत र प्रमाणित गर्नुहुन्छ। हाम्रो गोपनीयता नीति Ria Money Transfer App मा "गोपनीयता नीति" लिङ्क क्लिक गरेर उपलब्ध हुन्छ।

22. दायित्वको सीमितता

22.1 भुक्तानी कारोबारको सम्बन्धमा तपाईंप्रति हाम्रो कुल दायित्व कुनै पनि शुल्कको साथ भुक्तान कारोबारको पूर्ण रकमसम्म सीमित छ जसका लागि तपाईं जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ र हामीद्वारा भुक्तानी कारोबारको कुनै पनि गैर-प्रदर्शन वा गलत प्रदर्शनको परिणामस्वरूप तपाईंले कुनै ब्याज दिनु आवश्यक हुनसक्छ।

हामीले सान्दर्भिक कानून र नियमहरूद्वारा हामीलाई लगाइएको कुनै पनि आवश्यकताहरूको अवहेलना गर्छौँ (जसले अनधिकृत, अकृत र गलत तरिकाले गरिएको भुक्तानी कारोबारहरूको सम्बन्धमा लगायत हामीलाई हाम्रो सेवा प्रदायकको रूपमा केही दायित्वहरू निर्दिष्ट गर्न सक्छ) भने, यदि त्यस्ता अवहेलना हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको असामान्य र अप्रत्याशित परिणामहरूको कारण भएको भए हामी तपाईं प्रति उत्तरदायी हुनेछैनौँ, जसको परिणाम हामीद्वारा यसको विपरितमा सबै प्रयासहरूको बाबजुद अपरिहार्य भएको थियो वा जहाँ यो अन्य लागू कानून र विनियमको प्रावधान अन्तर्गत हामीमा लादिएको दायित्वहरूको कारणले हुन्छ।

22.3 यी सर्त तथा नियमहरूका अन्य कुनै प्रावधानको बाबजुद हामी हाम्रो लापरवाही वा हाम्रा कर्मचारी वा एजेन्टको लापरवाहीका कारण हुने मृत्यु वा चोटपटक, जालसाजीपूर्ण गलत बयान वा अन्य कुनै दायित्वको लागि हाम्रो दायित्वबाट पन्छिदैनौँ जुन लागू कानून अन्तर्गत वर्जित हुन सक्दैन।

23. नोक्सानका लागि उत्तरदायित्व

तपाईं हामी, हाम्रो समूह, सम्बद्ध र इजाजतपत्र दिने र तिनीहरूका सम्बन्धित अधिकारी, निर्देशक, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेन्ट, इजाजतपत्र दिने र आपूर्तिकर्ताहरूबाट हुने कुनै नोक्सान, खर्च वा अन्य व्यहोरिएको लागतहरूका लागि र कुनै दाबी, दायित्व, क्षति, फैसला, पुरस्कार, नोक्सान, लागत, खर्च वा शुल्क (उचित कानूनी शुल्कहरू लगायत) विरूद्ध जिम्मेवार हुन सक्नुहुनेछ, जुन कुनै सीमितता बिना, Ria Money Transfer App को सामग्री वा हाम्रा सेवाको कुनै प्रयोग यी सर्त तथा नियमहरूमा स्पष्टतापूर्वक अधिकृत गरिएको वा Ria Money Transfer App बाट प्राप्त जानकारीको प्रयोग भन्दा बाहेक वा तपाईंको लापरवाही, जालसाजी वा जानाजानी गरिएको दुराचार लगायत यी सर्त तथा नियमहरूमा तपाईंको उल्लङ्घनको परिणामस्वरूप हुन्छ।

24. वारेन्टीहरूको अस्वीकरण

24.1 तपाईंले जानाजानी भाइरस, ट्रोजन, वार्म, लजिक बम वा अन्य सामग्री भित्राएर Ria Money Transfer App को दुरुपयोग गर्नु हुँदैन जुन द्वेषपूर्ण वा प्राविधिक रूपमा हानिकारक हुन्छ। तपाईंले Money Transfer App भण्डारण गरिएको सर्भर वा Ria Money Transfer App सँग जोडिएका कुनै सर्भर, कम्प्युटर वा डाटाबेसमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। तपाईंले सेवाको अस्वीकार हमला वा वितरित सेवाको अस्वीकार हमला मार्फत Ria Money Transfer App लाई आक्रमण गर्नु हुँदैन। यस प्रावधानको उल्लङ्घन गरेर, तपाईंले सञ्चार, मल्टिमिडिया, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, कम्प्युटर दुरुपयोग वा कम्प्युटर अपराध र अन्य लागू कानून अन्तर्गत आपराधिक अपराध गर्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई त्यस्ता कुनै पनि उल्लङ्घन रिपोर्ट गर्नेछौँ र हामी उनीहरूलाई तपाईंको पहिचान खुलासा गरेर ती अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्नेछौँ। यस्ता उल्लङ्घनको घटनामा तपाईंले Ria Money Transfer App प्रयोग गर्न पाउने अधिकार तुरुन्त समाप्त हुनेछ।

24.2 तपाईंले Ria Money Transfer App, यसको सामग्री र हाम्रा सेवाको प्रयोग तपाईंको आफ्नै जोखिममा गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म कानूनमा अनुमति दिइन्छ: (a) कुनै प्रतिनिधित्व, वारेन्टी वा कुनै पनि प्रकारको ग्यारेन्टी बिना, चाहे व्यक्त होस् वा निहित Ria Money Transfer App, यसका सामाग्री र Ria Money Transfer App मार्फत प्राप्त गरिएका हाम्रा सेवाहरू "as is" मा र "उपलब्ध भएअनुसार" आधारमा उपलब्ध गराइन्छ (b) हामी न त वा त हामीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले the Ria Money Transfer App को पूर्णता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, गुणस्तर, सटीकता, सामयिकता वा उपलब्धताका सम्बन्धमा कुनै वारेन्टी वा प्रतिनिधित्व गर्छ। अग्रगामीको पूर्वाग्रह बिना, कानूनद्वारा आवश्यक सीमा बाहेक, हामी न त हामीसँग सम्बन्धित कसैले प्रतिनिधित्व गर्छ वा वारेन्ट गर्छ कि Ria Money Transfer App ले, Ria Money Transfer App मार्फत प्राप्त गरिने यसका सामग्री वा कुनै पनि सेवा वा वस्तुहरू सटीक, विश्वसनीय, त्रुटिरहित वा निर्बाधित हुनेछ, ती दोषहरू सच्याइनेछन् जुन Ria Money Transfer App वा सर्भर(हरू) जसले उपल्ब्ध कुरालाई भाइरस वा अन्य हानिकारक कम्पोनेन्टहरूबाट मुक्त बनाउँछन् वा Ria Money Transfer App वा Ria Money Transfer App मार्फत प्राप्त गरिएका कुनै पनि सेवा वा वस्तुहरूले अन्यथा तपाईंको आवश्यकता वा अपेक्षाहरू पूरा गर्नेछन्। यस धारा 24.2 को माध्यमबाट हामी यहाँ विशेष उद्देश्यका लागि व्यापारीकरण, गैर-उल्लङ्घन र उपयुक्तताको कुनै पनि ग्यारेन्टीहरू लगायत तर त्यसमा मात्र सीमित नरही व्यक्त वा निहित, वैधानिक वा अन्यथा कुनै पनि प्रकारका सबै वारेन्टीहरूको अस्वीकरण गर्छौँ। पूर्वगामी कुनै कुराले कुनै पनि वारेन्टीहरूलाई असर गर्दैन जुन लागू कानून अन्तर्गत बहिष्कृत वा सीमित हुन सक्दैन।

25. ग्राहक सेवा

25.1 हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई महत्त्व दिन्छौँ र हाम्रा दायित्वहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ। तपाईंले हाम्रो सेवा र Ria Money Transfer App को सम्बन्धमा हाम्रो ग्राहक सेवा टोलीलाई 1800 88 2077 मा टेलिफोन गरेर वा MY_support@riamoneytransfer.com मा इमेल गरेर वा Ria Customer Service, East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur मा पोष्ट गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

25.2 हामीले हामी विरुद्ध गरिन सकिने कुनै पनि गुनासो छानबिन गर्नका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो गुनासो प्रक्रिया अनुसार, तपाईंले गर्नै पर्ने कुनै पनि गुनासोहरू टेलिफोनबाट: 1800 88 2077 वा इमेल: MY_support@riamoneytransfer.com मार्फत गर्नुपर्छ

25.3 तपाईं हाम्रो गुनासो नीति बारे थप विवरण चाहानुहुन्छ भने Ria Money Transfer App मा गुनासो नीतिबाट सन्दर्भ लिनुहोस्। कुनै पनि गुनासोको बारेमा हाम्रो जवाफ पछि पनि तपाईं अझै सन्तुष्ट नहुनु भएमा, तपाईंसँग आफ्नो गुनासो 1300 88 5465 वा BNM’s eLINK वेब फाराम: https://telelink.bnm.gov.my/ मार्फत Bank Negara Malaysia मा अपील गर्ने अधिकार छ।

26. भौगोलिक प्रतिबन्ध

हामी मलेसियामा निवास गरिरहेका व्यक्तिहरूको प्रयोगका लागि मात्र Ria Money Transfer App उपलब्ध गराउँछौँ। हामी मलेसिया भन्दा बाहिर Ria Money Transfer App वा यसको कुनै पनि सामग्री पहुँचयोग्य वा उपयुक्त छ भनेर कुनै दावी गर्दैनौँ। केही व्यक्ति वा केही देशहरूद्वारा बनाइएको भएमा Ria Money Transfer App मा पहुँच वैधानिक नहुन सक्छ।

27. लागूयोग्य कानून, क्षेत्राधिकार & भाषा

27.1 यी नियम र सर्तहरू, यसको विषय-वस्तु र यसको गठन यसको कानून नियमहरूको प्रतिद्वन्द्वको अपवादको साथ मलेसियन कानूनद्वारा शासित छन्। मलेसियामा निवासी उपभोक्ताको रूपमा, तपाईंले मलेसियाको उपभोक्ता संरक्षण कानूनको कुनै पनि अनिवार्य प्रावधानहरूबाट पनि लाभ उठाउनुहुनेछ।

27.2 तपाईं र हामी दुवै सहमत हुन्छौँ कि मलेसियाका अदालतहरूसँग कुनै पनि विवादमा विशेष क्षेत्राधिकार हुनेछ।

27.3 यी सर्त तथा नियमहरूले उपभोक्ताको रूपमा तपाईंका वैधानिक अधिकारहरूलाई असर गर्दैन।

27.4 हामी हाम्रो विवेकमा, यी सर्त तथा नियमहरूको अङ्ग्रेजी संस्करणको अनुवाद उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तपाईं र हामी दुवै सहमत हुन्छौँ कि अनुवाद तपाईंको सुविधाका मात्र लागि हो र यो सम्झौताको अंश बन्दैन। यी सर्त तथा नियमहरूको अङ्ग्रजी संस्करण एक मात्र संस्करण हुन सक्नेछ जुन संस्करणले हाम्रोले तपाईंलाई ‍दिने सेवाहरूको प्रावधानलाई नियन्त्रण गर्छ।

28. तेस्रो पक्षका अधिकारहरू

यस सम्झौताको पक्षमा नहुने व्यक्तिसँग यी सर्त तथा नियमहरूको कुनै प्रावधान लागू गर्न अधिकार हुने छैन। यसको मतलब केवल तपाईं र हामीसँग यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत कुनै अधिकार, दायित्व वा विशेषाधिकारहरू छन्।

29. गम्भीरता

कुनै पनि दक्ष कार्यक्षेत्रको अदालतले यी सर्त तथा नियमहरूको कुनै पनि अंश अवैध, गैरकानूनी वा कुनै पनि कारणका लागि लागू गर्न योग्य पाएमा, ती अंशहरू यी सर्त तथा नियमहरूबाट हटाइन सक्नेछ र मात्र तपाईं वा हामीले कुनै पनि सर्तहरू लागू गर्न वा यी सर्त तथा नियमहरूको बाँकी अंशहरूमा कुनै कार्यवाही गर्न सक्छौँ। यसले बाँकी अंशहरूको वैधतालाई असर पार्ने छैन जसले तपाईं र हामीमा बाध्यकारी हुन निरन्तरता दिनेछ।

30. कुनै छुट हुँदैन

यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत तपाईं वा हामीमा उपलब्ध भएका कुनै अधिकार वा उपाय लागू गर्नमा विफतला वा लागू गर्नमा ढिलाइ (यी सर्त तथा नियमहरूको लागि उपलब्ध गराइएअनुसार वा अन्यथा मलेसियन कानून अन्तर्गत उपलब्ध कानूनहरू लगायत) हुनुको मतलब तपाईं वा हामी पछिको मितिमा त्यस्ता कुनै पनि अधिकार वा उपाय प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो।

31. असाइनमेन्ट

लिखित रूपमा हाम्रो पूर्व सहमति बिना कुनै पनि समयमा कुनै पनि अन्य व्यक्तिलाई यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत तपाईं यी नियम तथा सर्तहरू वा तपाईंका कुनै पनि दायित्व, अधिकार वा विशेषाधिकार सुम्पिन, ट्रान्सफर गर्न, प्रभारी बनाउन वा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न।

31.2 हामी यी सर्त तथा नियमहरूको पूर्ण वा आंशिक रूपमा वा कुनै पनि समयमा हाम्रा दायित्व, अधिकार वा विशेषाधिकारहरू कुनै पनि समयमा (हाम्रो समूहमा सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्तिहरू सहित) सुम्पिन, ट्रान्सफर गर्न, प्रभारी बनाउन वा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछौँ, तर त्यसो गरेर हामी यी सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत तपाईंका कुनै पनि अधिकारलाई हानी नगर्ने प्रयास गर्न उचित कदमहरू चाल्नेछौँ।

32. सम्पूर्ण सम्झौता

यी सर्त तथा नियमहरूले तपाईं र हामी बीच सम्पूर्ण सम्झौता गठन गर्छ र तपाईं र हाम्रो बीचमा रहन सक्ने कुनै पनि पूर्व सम्झौताहरू (लिखित होस् वा मौखिक) हटाउँछ। यस धारा 32 मा रहेको कुनै पनि कुराले कुनै दायित्वलाई अलग गर्ने छैन जुन कपटपूर्ण तरिकाले बनाइएका कुनै पनि बयानको सम्बन्धमा तपाईं वा हामी अन्यथा अरूका लागि हुनेछौँ।

33. ट्रेडमार्क

नाम(हरू) Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, IME, Euronet Worldwide, Inc., Euronet र Continental Exchange Solutions र सबै सम्बन्धित नाम, लोगो, उत्पादन र सेवाहरूका नामहरू, डिजाइन र सम्बन्धित स्लोगनहरू हामी, हाम्रो समूह, वा यसका सहायक कम्पनी वा अन्य इजाजतपत्र धारकहरूका सम्बन्धित ट्रेडमार्कहरू हुन् (मामिला जसअनुसार हुन सक्छ)। तपाईंले यी ट्रेडमार्क, नाम, लोगो वा स्लोगनहरू प्रयोग गर्न वा हाम्रो पूर्व लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। सबै अन्य नाम, ट्रेडमार्क र चिह्नहरू विशेष रूपमा पहिचान उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन सकिनेछ र तिनीहरू सम्बन्धित मालिकहरूका दर्ता ट्रेडमार्कहरू हुन्।

RIA MONEY TRANSFER इ-वालेट – पूरक नियम र सर्तहरू

06.16.22 मा पोस्ट गरिएको

Ria इ-वालेट ("पूरक नियम र सर्तहरू") का लागि यी पूरक नियम र सर्तहरू हाम्रो Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसनको नियम र सर्तहरूका अतिरिक्त हुन्। यी पूरक नियम र सर्तहरू अभिन्न हिस्सा बन्छन् र यिनीहरूलाई हाम्रो Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन नियम र सर्तहरूका साथमा सँगै पढिनु पर्छ। यहाँ परिभाषित नगरिएका क्यापिटलाइज्ड सर्तहरूको Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन नियम र सर्तहरूमा तिनीहरूका लागि उल्लेख गरिएअनुसारको अर्थ हुनेछ। हाम्रो Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन नियम र सर्तहरू र यी पूरक नियम र सर्तहरू बीच कुनै असंगति देखिएको घटनामा, यी पूरक नियम र सर्तहरू प्रबल हुनेछन्।

परिभाषाहरू

यी पूरक नियम र सर्तहरूको उद्देश्यका लागि, निम्न सर्तहरूको अर्थ तल परिभाषित गरिएअनुसार हुनेछ:-

”खाता” को अर्थ तपाईंले हाम्रो सेवाका लागि दर्ता गर्ने क्रममा Ria सँग सिर्जना गरिएको मोबाइल भुक्तानी खाता हो;
"खाता सीमा" को अर्थ खाताका लागि अधिकतम सीमा दश हजार (RM10,000.00) रिङ्गिट मलेसिया मात्र हुनेछ;
"सक्रियता" को अर्थ मोबाइल भुक्तानी प्रणालीमा सेवा सक्रिय हुँदाको समय हो;
"AMLATFPUAA" को अर्थ एन्टी मनी लन्ड्रिङ, आतङ्कवाद विरुद्धको वित्त पोषण र गैरकानुनी गतिविधिहरूको कार्यवाही ऐन 2001 हो र जसमा सान्दर्भिक संघीय वा स्थानीय निकायले जारी गरेको सहायक कानुन, दिशानिर्देश, नीति तथा अन्य समान कागजातहरूका साथै विधानका प्रावधानहरूमा संशोधित, पुन: प्रमाणित वा पुन: अधिनियमित जस्ता कानुन र प्रावधानहरू समावेश छन्;
”स्वत: डेबिट” को अर्थ सेवा हो जसबाट प्रयोगकर्ताले Ria इ-वालेट मार्फत Ria लाई अनुरोध गर्न र/वा Ria लाई प्रयोगकर्ताको Ria e-Wallet बाट विभिन्न रकमहरू (Ria को विवेकाधिकार र सीमाको अधीनमा) मा भुक्तानी(हरू) सङ्कलन गर्न अधिकार दिन निर्देशन दिन्छन् र त्यसपछि सबै सान्दर्भिक भुक्तानी(हरू) सम्बन्धित व्यापारी(हरू) लाई भुक्तान गर्नका लागि त्यस प्रयोगकर्ताको खाता वा ”लिङ्क गरिएको अन्य कोष विधिहरूबाट स्वचालित रूपमा (Ria त्यस प्रयोगकर्ताबाट थप आधिकार प्राप्त गर्ने बिना) कटौती गरिनेछ;
"उपलब्ध ब्यालेन्स" को अर्थ तपाईंको खातामा क्रेडिटमा रहेको बाँकी रकम हो, जुन यहाँ लागू गरिएको खाता सीमाको अधीनमा तपाईंको प्रयोगको लागि उपलब्ध छ;
"FSA" को अर्थ वित्तीय सेवा अधिनियम 2013 हो
"म्यानुअल रिलोड" को अर्थ ”म्यानुअल रिलोड” Ria इ-वालेटमा रहेको सुविधा हो जसले तपाईंलाई आफ्नो खातालाई म्यानुअल रूपमा पुन: लोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईंको उपलब्ध ब्यालेन्स खाता सीमाभन्दा तल पर्दा निम्न तरिकामा मात्र सीमित छैन:- (a) Ria स्टोरहरू मार्फत; (b) Ria एजेन्टहरू मार्फत; वा (c) समय समयमा Ria द्वारा निर्धारित हुन सक्ने कुनै अन्य विधि मार्फत।
"मोबाइल यन्त्र" को अर्थ तपाईंले सेवाका लागि प्रयोग गर्नुभएका स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट जस्ता पोर्टेबल कम्प्युटिङ यन्त्र हुन्;
"मोबाइल भुक्तानी" को अर्थ Ria द्वारा Ria इ-वालेट मार्फत तपाईंलाई प्रस्ताव गरिएका इलेक्ट्रोनिक पैसा (इ-मनी) सेवाहरू हुन्;
"मोबाइल भुक्तानी प्रणाली" को अर्थ वस्तु तथा सेवाहरूको भुक्तानी सहज बनाउन Ria द्वारा विशेष रूपमा तयार गरिएको भुक्तानी प्रणाली प्लेटफर्म लगायत सेवा उपलब्ध गराउन Ria द्वारा प्रयोग गरिएको मोबाइल भुक्तानी प्रणाली हो;
"मनी ट्रान्सफर" एक Ria इ-वालेट खाताबाट अर्को Ria इ-वालेट खातामा पैसा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने Ria इ-वालेटको विशेषता हो;
"व्यक्तिगत जानकारी डाटा" को अर्थ तपाईंको नाम, ठेगाना विवरणहरू र टेलिफोन नम्बर लगायत यसमा मात्र सीमित नरही Ria द्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सेवाको प्रावधानका लागि सङ्कलन गरिएको तपाईंको जानकारी/डाटा हो;
"रिलोड" को अर्थ तपाईंलाई हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन रिलोड / भुक्तानी च्यानलहरू मार्फत खातामा पैसा डिपोजिट (खाता सीमाको अधीनमा) गर्ने हो;
"रिलोड/भुक्तानी च्यानलहरू" को अर्थ Ria द्वारा तोकिएका त्यस्ता च्यानलहरू (Ria द्वारा समय समयमा निर्दिष्ट गरिने लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही सान्दर्भिक सेवा काउन्टरहरू, म्यानुअल रिलोड र कुनै अन्य विधि) जहाँ तपाईंले रिलोड र/वा भुक्तानी कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ;
"खुद्रा" को अर्थ Ria व्यापारीहरूले उपलब्ध गराएका सामान र/वा सेवाहरूको खरिदका लागि गरिने भुक्तानी हो;
"रिया इ-वालेट" को अर्थ मोबाइल यन्त्रहरूमा चल्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू हुन्;
"सेवा / हाम्रो सेवा" को अर्थ खाताको प्रावधान र कारोबारहरू सक्षम पार्नु हो;
"पूरक नियम र सर्तहरू" को अर्थ सेवाका लागि यी नियम र सर्तहरू Ria को एकल विवेकाधिकारमा समय समयमा विविध वा संशोधित हुन सक्छन् भन्ने हो;
"कारोबार" को अर्थ खुद्रा र मनी ट्रान्सफर लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही तपाईंले सेवा मार्फत गर्नुभएका मोबाइल भुक्तानी कारोबार हो;
"कारोबार सीमा" को अर्थ यहाँ धारा 1.1.2 अनुरूप कारोबारको सीमा हो;
”काम गर्ने दिन” को अर्थ (a) शनिबार र आइतबार बाहेकका दिन; र (b) सरकार र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको रूपमा घोषणा गरेका अन्य कुनै दिन।

1. सेवाको प्रयोग

1.1 खाता

1.1.1 तपाईंलाई कारोबारहरूमा सक्षम बनाउन Ria द्वारा यसको एकल र पूर्ण विवेकाधिकारमा हाम्रो सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
1.1.2 हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न, तपाईंले आफ्नो Ria Money Transfer App एपमा Ria इ-वालेट खाताको दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ। एकपटक खाता सिर्जना भएपछि, तपाईंसँग रिङ्गिट मलेसिया दश हजार (RM10,000.00) मात्र खाता सीमा हुनेछ।
1.1.3 तपाईंले एउटा मात्र (1) खाताको अधिकार पाउनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो यन्त्रमा आफ्नो खाता दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ। शङ्काबाट बच्नको लागि, प्रत्येक मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना एक (1) खाताको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
1.1.4 खाताको लागि दर्ता गरेर, तपाईंले Ria लाई आफूले दिएका सबै सञ्चार र निर्देशनहरूमा भर पर्न र त्यस अनुसार कार्य गर्न अधिकार दिनुहुन्छ। सञ्चालन गरिएका कारोबारहरू सधैँ कुनै पनि समयमा दिइएका निर्देशनहरूसँग समकालिक हुँदैनन्। यद्यपि खाता र/वा सेवा कुनै पनि कामका दिनहरू बाहिर पहुँचयोग्य छ, केही निर्देशनहरू कामको दिनमा मात्र प्रक्रिया गर्न सकिन्छ।
1.1.5 तपाईंले धोखाधडीपूर्वक खाता दर्ता गर्नु हुँदैन। यदि Ria ले तपाईंले अर्को व्यक्तिको नाम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाएमा, त्यो एक व्यक्ति वा अन्य कानुनी संस्था जे भए पनि, Ria तत्कालै खाता बन्द गर्न सक्छ र सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्ता जालसाजी गतिविधि रिपोर्ट गर्न सक्छ।
1.1.6 तपाईंको उपलब्ध ब्यालेन्स खाता सीमाभन्दा कम भएको जुनसुकै समयमा पनि तपाईंले आफ्नो खाता रिलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले आफ्नो उपलब्ध ब्यालेन्सको अधीनमा रहेर कुनै पमि समयमा हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खाता सीमा लागू गर्नु भनेको FSA र AMLATFPUAA अन्तर्गत नियम र दिशानिर्देशहरूको उल्लङ्घन लगायत यसमा मात्र सीमित नरही कुनै पनि धोखाधडी, अवैध वा गैरकानुनी कारोबारहरूबाट बच्न हो।
1.1.7 तपाईं यसद्वारा कुनै पनि र सबै रिलोड (i) कोष तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत स्रोतबाट हुनेछ वा तपाईंसँग ती कोषहरू प्रयोग गर्ने सबै कानुनी अधिकार र अनुमति छ; र (ii) त्यस्ता कोषहरू अवैध छैनन् भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ।
1.1.8 निर्धारित विधि मार्फत प्रमाणीकरण गरिएका सबै कारोबारहरूको रेकर्ड तपाईंको कारोबारहरूको बाध्यकारी र निर्णायक प्रमाण हुनेछ। खाता मार्फत मोबाइल यन्त्रबाट पठाइएका कुनै पनि जानकारी, निर्देशन र/वा पुष्टिकरणलाई तपाईंले जारी गरेको मानिनेछ तथापि त्यस्ता जानकारी, निर्देशनहरू र/वा पुष्टिकरण तेस्रो पक्षद्वारा जारी गरिएको, त्यसलाई अधिकार दिएको वा अन्यथा गरिएको भए पनि, Ria ले त्यस्ता सेवाहरूलाई वैध रूपमा पहुँच गरिएको मान्नेछ र सञ्चालन गरिएका कारोबारहरू मान्य हुनेछन्। रियाले तोकिएको विधि मार्फत प्रमाणीकरण गरिएको कुनै पनि गलत कारोबारलाई उल्ट्याउनको लागि कुनै पनि अनुरोधलाई स्वीकार गर्दैन।
1.1.9 तपाईंले Ria इ-वालेट खातामा लग इन गरेर अघिल्लो नब्बे (90) दिनसम्मको आफ्नो कारोबार इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो कारोबारको इतिहास समीक्षा गर्न र कुनै पनि अनधिकृत कारोबारहरू भएका छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न नियमित रूपमा Ria इ-वालेट खातामा लग इन गर्नुपर्छ। तपाईंले सीमितता बिना, रकम र प्राप्तकर्ता जानकारी लगायत सबै कारोबारहरू जाँच र प्रमाणित गर्नुहुनेछ। तपाईंको लिखित अनुरोध प्राप्त गरेपछि, Ria ले आफ्नो पूर्ण विवेकाधिकारमा तपाईंलाई खाता, रेकर्ड र तपाईंको कारोबारका विवरणहरू उपलब्ध गराउन सक्छ जुन कारोबारको लागि अनुरोध गरिएका विवरणहरू तीन (3) महिनाभन्दा पुरानो हुँदैन।
1.1.10 कुनै पनि छनौट गरिएका व्यापारी(हरू) ले आफ्नो बिक्री पछिको सेवा नीति अनुसार कुनै पनि वस्तु र/वा सेवाको खरिदको भुक्तानीको सम्बन्धमा फिर्ताको विकल्प उपलब्ध गराएमा, त्यस्ता फिर्ताहरू निम्नको अधीनमा हुनेछन्: (i) फिर्ता प्रक्रिया व्यापारीको फिर्ती नीति र त्यस्ता फिर्तीहरूमा लगाइएको कुनै पनि नियम र सर्तहरूको अधीनमा हुनेछ; (ii) तपाईंको खाता सक्रिय हुनुपर्छ; र (iii) फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि तपाईंको खाता ब्यालेन्सले RM10,000.00 को खाता सीमा पार गरेको घटनामा, फिर्ता प्रक्रिया स्वतः असफल हुनेछ। त्यसपछि तपाईंले पहिले नै आफ्नो खाता ब्यालेन्स उपयोग गर्न वा व्यापारीबाट भिन्न फिर्ता विधि वा प्रक्रिया प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
1.1.11 यी पूरक नियम र सर्तहरूमा जुनसुकै कुरा समावेश भए तापनि, Ria ले निम्न अवस्थामा सेवाको प्रयोग वा कुनै पनि कारोबार सम्बन्धी तपाईंको कुनै पनि निर्देशन अस्वीकार गर्न सक्छ:- (i) सेवाले यहाँ उल्लेख गरिएका कुनै पनि नियम र सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको छ; वा (ii) Ria लाई निर्देशनहरू धोखाधडीपूर्वक जारी गरिएको हुन सक्छ भन्ने शङ्का लाग्छ वा सेवाको प्रयोगले मोबाइल भुक्तानी प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
1.1.12 खाता हस्तान्तरण योग्य छैन वा कुनै तेस्रो पक्षलाई असाइन गर्न योग्य छैन र विशेष रूपमा तपाईंद्वारा प्रयोग गरिनेछ। तपाईंले खातालाई जुनसुकै उद्देश्यका लागि भए पनि कुनै प्रकारको सुरक्षा उपकरणको रूपमा कुनै पनि तरिकामा धितो राख्न वा प्रयोग गर्न सक्नुहुँदैन।
1.1.13 सेवासँग सम्बन्धित जस्तोसुकै मामिला भए पनि तपाईं कुनै पनि तरिकामा ब्याज वा अन्य नाफाहरू प्राप्त गर्न हकदार हुनु हुनेछैन।
1.1.14 Ria ले कारोबारको विषयवस्तु भएको वस्तु वा सेवाको सन्दर्भमा कुनै गुणस्तर, व्यापारिकता, सुरक्षा र/वा वैधानिकता लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही कुनै पनि वारेन्टी र/वा प्रतिनिधित्व गर्दैन। शंकाबाट बच्नको लागि, रियाले कुनै पनि वित्तीय उत्पादनको नाफाको रूपमा कुनै वारेन्टी वा प्रतिनिधित्व गर्दैन।

2. तपाईंको जिम्मेवारी

2.1 तपाईंले निम्न गर्नुहुनेछ:-

2.1.1 तपाईंले Ria इ-वालेट लाई कुनै पनि गैरकानुनी रूपमा परिमार्जित यन्त्रहरू जस्तै जेलब्रोकन यन्त्र, जडित यन्त्र वा कुनै पनि तरिकाले परिवर्तन गरिएको कुनै पनि यन्त्रहरूमा प्रयोग नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले त्यस्तो यन्त्र उपयोग गर्नुभएको घटनामा, Ria तपाईंले भोग्न सक्ने कुनै पनि वित्तीय र/वा सूचना हानि लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै प्रकारको कुनै पनि र सबै हानि वा क्षतिहरूका लागि उत्तरदायी हुनेछैन;
2.1.2 तपाईंले सेवालाई असल नियतमा प्रयोग गर्नुहुनेछ र सेवा सम्बन्धी मलेसियाका नियम र सर्तहरू तथा सबै लागूयोग्य कानुनहरू, (बैंक नेगारा मलेसिया (BNM) का नियम र नियम/मार्गनिर्देशहरू, सञ्चार र मल्टिमिडिया ऐन 1998 लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही, FSA, दावी नगरिएको पैसाको ऐन 1965, AMLATFPUAA) र सरकार, सम्बन्धित निकाय र नियामक एजेन्सीहरूद्वारा जारी गरिएका सबै सहायक कानुन, नियम र विनियमहरू, सूचना, निर्देशन वा निर्देशहरू र/वा सेवाको सम्बन्धमा Ria द्वारा दिइएका समय समयमा संशोधन गर्न सकिने कुनै सूचना, निर्देशन, निदेश वा दिशानिर्देशहरूको पालना गर्नुहुनेछ; र
2.1.3 तपाईंले खाता र/वा सेवाको धोखाधडी, अनुचित वा गैरकानुनी प्रयोग र तपाईंको मोबाइल यन्त्रको चोरी वा हानि रोक्नको लागि सबै उचित कदमहरू चाल्नुहुनेछ र धोखाधडी, अनुचित वा अवैध प्रयोग, चोरी, हानि वा गैरकानुनी कार्यहरूको कुनै अन्य घटना पत्ता लागेको अवस्थामा ग्राहक सेवा टोलीलाई तुरून्त सूचित गर्नुहुनेछ। Ria ले निर्देशन दिएको अवस्थामा, तपाईंले सोही सन्दर्भमा प्रहरीमा रिपोर्ट दिनुहुनेछ र Ria लाई त्यस्तो रिपोर्टको प्रमाणित साँचो प्रति दिनु हुनेछ।

2.2 तपाईंले निम्न गर्नु हुनेछैन:-

2.2.1 नैतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनैतिक आधार वा आपत्तिजनक वा अपमानजनक, मानहानिकारक वा अभद्र, अश्लील वा धम्कीपूर्ण चरित्र वा कुनै अन्य तरिकामा Ria लाई उजुरी, दावी, विवाद, दण्ड वा दायित्व निम्त्याउन सक्ने जुवा वा अन्य आपराधिक उद्देश्यहरू वा कुनै पनि सामग्री प्रसारण लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक हित, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सद्भाव विरुद्ध वा जुनसुकै गैरकानुनी उद्देश्यका लागि हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नु हुनेछैन; र
2.2.2 तपाईंले Ria वा यसका प्रदायकको कम्प्युटर प्रणालीको कुनै होस्ट, नेटवर्क वा खाताको प्रमाणीकरण वा सुरक्षामा ह्याक, पहुँच, छेडछाड, उल्लङ्घन गर्ने वा कुनै हद बिना भाइरस पठाउने लगायत कुनै पनि प्रयोगकर्ता, होस्ट वा नेटवर्कको सेवामा हस्तक्षेप गर्नु हुनेछैन।

2.3 तपाईंले सेवा सधैँभरि Ria को सम्पत्ति हो र रहिरहनेछ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ र तपाईंले:-

2.3.1 खाता र सेवाको प्रयोग र मर्मतमा सबै उचित हेरचाह र लगनशीलता अभ्यास गर्नुहुनेछ; र
2.3.2 कुनै पनि तरिकामा मोबाइल यन्त्र, खाता र/वा सेवा (सफ्टवेयर र मोबाइल भुक्तानीमा रेकर्ड गरिएको डाटा लगायत तर यसमा सीमित छैन) सँग छेडछाड गर्ने वा कसैलाई पनि छेडछाड गर्ने अनुमति दिनु हुनेछैन। मोबाइल भुक्तानीको डाटासँग छेडछाड गर्नु अपराधिक अपराध हुन सक्छ र यदि तपाईंको खाता र/वा मोबाइल भुक्तानीमा छेडछाड गरिएको छ भने Ria ले कुनै पनि कारोबार र लाभहरूलाई सम्मान गर्नेछैन। तपाईंले आफ्नो खाता र/वा मोबाइल भुक्तानीमा भएका डाटामा बदलाव वा हस्तक्षेप गर्ने वा तेस्रो पक्षलाई डाटामा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको परिणामस्वरूप Ria सँग (सबै उचित कानुनी खर्चहरू लगायत) सबै उचित लागत, खर्च, नोक्सान र Ria ले भोगेको वा तिरेका सबै कुराहरू असुल गर्ने अधिकार हुनेछ।

3. समाप्ति र निलम्बन

3.1 यी पूरक नियम र सर्तहरूमा जे भएता पनि, Ria ले तपाईंलाई कुनै कारण वा सूचना नदिई सेवा सञ्चालनको कार्यविधि वा मोडलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्छ।
3.2 धारा 3.1 अन्तर्गत Ria को अधिकारका अतिरिक्त, Ria तपाईंलाई कुनै सूचना दिएर वा नदिइकन निम्न मध्ये कुनै पनि घटना भएको अवस्थामा तपाईंको सेवा प्रयोग (वा यसको कुनै पनि अंश, सेवा अन्तर्गतका कुनै पनि लाभहरू लगायत) र खातामा तपाईंको पहुँच तुरुन्तै निलम्बन वा समाप्त गर्न हकदार हुनेछ: - (i) यदि तपाईंले कुनै पक्ष, नियामक निकाय वा सरकारी निकायद्वारा लागू गरिएका कुनै कार्य, विधान, कानुन, उप-कानून, नियम र / वा विनियमहरूको उल्लङ्घन गर्नुभएमा; (ii) यदि तपाईंले खराब नियत वा दुर्भावनापूर्ण ढङ्गले कार्य गर्नुभएको भएमा; (iii) यदि तपाईंलाई मलेसिया वा विदेशमा कुनै पनि वित्तीय संस्था, इजाजतपत्र प्राप्त बैंकहरू वा इ-मनी जारीकर्ताहरूद्वारा कालोसूचीमा राखिएको भएमा; (iv) यदि तपाईं स्वीकृत वा उच्च जोखिम भएको देशबाट भएको भएमा; (v) यदि तपाईं हाम्रो आन्तरिक निगरानी सूचीहरूमा समावेश हुनुभएको भएमा; (vi) यदि तपाईंको नाम कुनै पनि नियामक निगरानी सूची अन्तर्गत सूचीबद्ध गरिएको भएमा (AMLAFTPUAA अन्तर्गत आतङ्कवाद र आतङ्कवाद वित्त पोषण सम्बन्धी सूची लगायत तर सीमित छैन); (vii) यदि तपाईं बैंक नेगारा मलेसिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् रिजोल्युसन (UNSCR), विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (OFAC) र वित्तीय कार्वाही कार्य बल (FATF) लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही विशेष रूपमा निर्दिष्ट राष्ट्रियता (SDN) वा अन्य सान्दर्भिक मनी लन्ड्रिङ र आतङ्कवाद वित्त पोषण जानकारी स्रोत, निगरानी-सूची वा स्वदेशी वा विदेशी अधिकारीहरूले समय समयमा राखेका वा उपलब्ध गराएका सम्बन्धित डाटाबेसहरूमा समावेश भएको भएमा र (viii) यदि तपाईंलाई Ria ले समय समयमा अनुरोध गर्न सक्ने कुनै पनि अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध गराउनमा तपाईं असफल भएमा।
3.3 तपाईंले, कुनै पनि समयमा, आफ्नो Ria इ-वालेट खाता मेटाएर सेवा समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको खातामा कुनै पनि उपलब्ध ब्यालेन्स भएमा, तपाईंले Ria लाई आफ्नो बैंक खातामा उपलब्ध ब्यालेन्स रकम फिर्ता प्रक्रिया गर्न सक्षम बनाउन Ria लाई आवश्यक पर्ने सही बैंक खाता विवरणहरू र अन्य कुनै पनि जानकारी सात (7) दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ। यदि तपाईंसँग खातामा कुनै पनि उपलब्ध ब्यालेन्स नभएमा, तपाईंको Ria इ-वालेट खाता समाप्त भएपछि तुरुन्तै सेवा समाप्त भएको मानिनेछ। तपाईंको Ria इ-वालेट खातामा सात (7) वर्षको अवधिसम्म दावी नगरिएको कुनै पनि उपलब्ध ब्यालेन्सलाई मलेसियाको महालेखापालको विभाग, दावी नगरिएको पैसा रजिस्ट्रारलाई पठाइनेछ र तपाईंले कुनै पनि शुल्क र चार्जहरू (यदि लागू भएमा) घटाएर बाँकी उपलब्ध ब्यालेन्सको सम्बन्धमा सिधै दावी नगरिएको पैसाको रजिस्ट्रार (Registrar of Unclaimed Monies) सँग व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ

4. समाप्ति / निलम्बनका परिणामहरू

4.1 धारा 3.2 बमोजिम Ria ले सेवा खारेज गरेपछि, Ria ले तपाईंलाई त्यस्तो खारेजीको सूचना दिन सक्छ, जसमा तपाईंले Ria लाई सही बैंक खाता विवरण र Ria लाई फिर्ता गर्न सक्षम बनाउन Ria द्वारा आवश्यक गरिएका अन्य कुनै पनि जानकारी उपलब्ध गराउन सुनिश्चित हुनुपर्छ र सही बैंक खाता विवरण र Ria लाई आवश्यक हुन सक्ने कुनै पनि अन्य जानकारी प्राप्त भएपछि सात (7) दिनभित्र तपाईंको बैंक खातामा उपलब्ध ब्यालेन्स फिर्ता हुन्छ।
4.2 धारा 3 बमोजिम Ria ले सेवा वा त्यसको कुनै अंशलाई समाप्त वा निलम्बन गरेको अवस्थामा, यदि लागू योग्य भएमा, सम्बन्धित निकायहरूबाट क्लियरन्स प्राप्त नभएसम्म Ria उपलब्ध ब्यालेन्स फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछैन।
4.3 तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएका कुनै पनि गलत बैंकिङ जानकारीको कारणले तपाईंलाई हुन गएका कुनै पनि नोक्सानी वा क्षतिहरूका लागि Ria उत्तरदायी हुनेछैन।
4.4 यस धारा 4 का प्रावधानहरू Ria को अन्य अधिकार र उपायहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव नपारी यी पूरक नियम र सर्तहरू अन्तर्गत वा कानुनमा रहेका छन्।

5. पुनः सक्रियता

5.1 यदि खाता र/वा सेवा निलम्बन गरिएको छ र तपाईंले त्यसलाई पुन: सक्रिय गर्न अनुरोध गर्नुभएको अवस्थामा, Ria ले आफ्नो पूर्ण विवेकाधिकारमा खाता पुन: सक्रिय गर्न सक्छ।

6. त्रुटिको कारण फिर्ता वा समायोजन

6.1 तपाईंले आफ्नो खातामा कुनै त्रुटि वा विसंगति फेला पार्नुभएमा, तपाईंले विवादित कारोबारको मितिबाट तीस (30) दिनभित्र ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ, यदि यसो गर्न असफल भएमा, तपाईंले आफ्नो कारोबारको शुद्धता स्वीकार गरेको मानिनेछ। यदि यो रियाको अनुसन्धानको क्रममा खुलासा भयो कि विवादित लेनदेन साँच्चै त्रुटिमा भएको थियो, रियाले तपाइँको उजुरीको तीस (३०) दिन भन्दा बढी हुने छैन छानबिन पूरा भएपछि तपाइँको खातामा सिधै विवादित रकम फिर्ता गर्नेछ। यदि रियाले यी पूरक नियम र सर्तहरूको विपरीत कार्य गरेको विश्वास गर्छ भने रियाले तपाईंलाई कुनै पनि विवादित रकम फिर्ता नगर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
6.2 तपाईंले आफ्नो खातामा कुनै त्रुटि वा विसंगति फेला पार्नुभएमा, तपाईंले विवादित कारोबारको मितिबाट तीस (30) दिनभित्र ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ, यदि यसो गर्न असफल भएमा, तपाईंले आफ्नो कारोबारको शुद्धता स्वीकार गरेको मानिनेछ। यदि यो रियाको अनुसन्धानको क्रममा खुलासा भयो कि विवादित लेनदेन साँच्चै त्रुटिमा भएको थियो, रियाले तपाइँको उजुरीको तीस (३०) दिन भन्दा बढी हुने छैन छानबिन पूरा भएपछि तपाइँको खातामा सिधै विवादित रकम फिर्ता गर्नेछ। यदि रियाले यी पूरक नियम र सर्तहरूको विपरीत कार्य गरेको विश्वास गर्छ भने रियाले तपाईंलाई कुनै पनि विवादित रकम फिर्ता नगर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
6.3 सेवाहरू प्रयोग गरेर वस्तु र सेवाहरू खरिद गर्नका लागि व्यापारी(हरू) सँग भएका कुनै पनि विवाद समाधान गर्न Ria जिम्मेवार हुनेछैन। तपाईं व्यापारीहरूबाट खरिद गरिएका उत्पादन वा सेवाहरूको फिर्ताको लागि सम्बन्धित व्यापारीलाई सम्पर्क गर्न जिम्मेवार हुनुहुनेछ। रिया तपाईंसँग व्यापारी(हरू) सँग हुन सक्ने कुनै पनि विवादको लागि उत्तरदायी हुने छैन र तपाईं कुनै पनि विवादको बाबजुद पनि हामीलाई लागू हुने सबै शुल्क र शुल्कहरू र लेनदेनको मूल्यको लागि व्यापारीलाई तिर्न सहमत हुनुहुन्छ।

7. दायित्व

7.1 Ria निम्न लगायत तर यसमा मात्र सीमित नरही सेवाको प्रयोग र/वा दुरुपयोगको परिणामको रूपमा कुनै दायित्व, नोक्सान, क्षति, लागत र/वा खर्च (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जे भए पनि) वा राजस्व घाटा, व्यापार घाटा, नाफामा हानि वा कुनै परिणामात्मक वा अप्रत्यक्ष हानिको लागि उत्तरदायी हुने छैन:- (a) तपाईंको खाता ह्याक हुने र/वा तपाईंको लगइन क्रेडेन्सियल र/वा सुरक्षा क्रेडेन्सियलहरू चोरी हुने; र/वा (b) गुणस्तर, व्यापारिकता, प्रयोगका लागि फिटनेस, मात्रा वा डेलिभरी सम्बन्धी मामिलाहरू लगायत तर त्यसमा मात्र सीमित नरही यसका कुनै पनि पक्षमा तपाईं र Ria का व्यापारी बीचको कुनै पनि परिणाम विवाद; र/वा (c) यी पूरक नियम र सर्तहरू र/वा Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन नियम र सर्तहरूमा Ria को अधिकारको प्रयोगको परिणामस्वरूप जुन तपाईंको डिफल्टबाट उत्पन्न हुन्छ।
7.2 तपाईंको Ria Money Transfer एप अप टु डेट छ भनी सुनिश्चित गर्न सबै प्रयासहरू गर्नु तपाईंको एकल जिम्मेवारी हो। तपाईंले Ria Money Transfer एपको सेवामा नवीनतम जानकारी छ भनी सुनिश्चित गर्न नियमित रूपमा Ria Money Transfer एप जाँच गर्नुपर्छ। तपाईंले Ria Money Transfer एपको पछिल्लो अप टु डेट संस्करण डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
7.3 तपाईंले Ria दूरसञ्चार प्रदायकको नेटवर्क, Ria Money Transfer एप वा सेवा मार्फत पार हुने सुरक्षा वा विषयवस्तुमा नियन्त्रण गर्न असमर्थ छ भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ र Ria ले यसद्वारा जुनसुकै प्रकृतिको कुनै पनि विषयवस्तुलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रसारण वा ग्रहणका लागि कुनै पनि प्रकारको सबै दायित्वहरू समावेश गर्दैन।
7.4 Ria Money Transfer एपले वेबसाइट, वेब पृष्ठहरू, तेस्रो पक्षहरूद्वारा सञ्चालित एप्लिकेसनका लिङ्कहरू समावेश गर्न सक्छ। Ria ले सेवाहरूका लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन र तपाईंको प्रत्येक वेबसाइट, वेबपेज र सेवाको प्रयोग पनि नियम र सर्तहरूको अधीनमा छ भनी सहमत हुनुहुन्छ, यदि कुनै छन् भने, ती प्रत्येक वेबसाइट वा वेबपेजभित्र समावेश छन् वा यी तेस्रो पक्षहरूको कुनै पनि उत्पादन वा सेवाहरूसँग संलग्न छ। तपाईंले उक्त नियम र सर्तहरूको पालना गर्नुहुन्छ र तपाईंले कुनै पनि नियम र सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको परिणामस्वरूप कुनै पनि दावीबाट र विरुद्ध Ria लाई पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र हानिरहित राख्नुपर्छ।
7.5 Ria Money Transfer एप र सेवामा समावेश भएका वा Ria Money Transfer एपबाट वा सँग लिङ्क हुन सक्ने तेस्रो पक्षहरूद्वारा सिर्जना गरिएका वा प्रकाशित गरिएका वेबसाइट र/वा उत्पादनहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त नभएसम्म Ria ले यसको कुनै जिम्मेवारी लिँदैन र समर्थन गर्दैन।
7.6 तपाईं आफ्नो खाता, लगइन क्रेडेन्सियल र/वा सुरक्षा क्रेडेन्सियलहरूको प्रयोग वा दुरुपयोगको कुनै पनि र सबै परिणामहरूका लागि एक्लै जिम्मेवार हुनुहुनेछ। तपाईंको लापरवाहीको कारण वा तपाईंले धोखाधडी कार्य गरेको अवस्थामा तपाईं सबै हानि र भुक्तानहरू (तपाईंको अधिकार बिना गरिएको कुनै पनि कारोबारको रकम लगायत) का लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ। यस धारा उद्देश्यका लागि लापरवाहीलाई यी पूरक नियम र सर्तहरूमा सन्दर्भित तपाईंको कुनै पनि सुरक्षा कर्तव्यहरू पालन गर्न असफल भएको मानिनेछ।
7.7 तपाईंले माथिका दावीहरूबाट उत्पन्न हुने सबै लागत, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, शुल्क (कुनै पनि उचित कानुनी शुल्कहरू लगायत) र Ria विरुद्ध दिइएका निर्णयहरूको प्रतिरक्षा र भुक्तान गर्नुपर्छ र Ria लाई त्यस्ता दावीहरूको सूचना, प्रतिरक्षा, सम्झौता वा समाधान गर्न पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुहुनेछ र तपाईंको एकल खर्चमा त्यस्ता दावीहरूको प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक उचित सहयोग गर्नुहुनेछ।
7.8 यहाँ निहित कुनै पनि विपरीत हुनुको बावजुद, Ria को अधिकतम दायित्व तपाईंको दावी उत्पन्न भएको मितिमा तपाईंको खातामा उपलब्ध ब्यालेन्सको कुल योगफल बराबरको रकमभन्दा बढी हुनेछैन।

8. क्षतिपूर्ति

8.1 तपाईंले Ria लाई मानहानि, गोपनीयताको आक्रमण, प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन, प्याटेन्ट, विश्वास वा विशेषाधिकारको उल्लङ्घन वा यी पूरक नियम र सर्तहरू र/वा Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसन नियम र सर्तहरू, खाता र सेवाको प्रयोग, सेवा वा यसको अंश मार्फत प्रसारित, प्राप्त वा भण्डारण गरिएको सामग्रीको उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै कानुन वा विनियमको उल्लङ्घनका लागि कुनै पनि दावीबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि नोकसान, क्षति, दायित्व वा खर्चबाट र तपाईंको कुनै पनि कार्य वा चूक वा सेवा वा यसको कुनै अंशको अनधिकृत प्रयोग वा शोषणबाट उत्पन्न हुने अन्य सबै दावीहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिनुहुनेछ र क्षतिपूर्ति दिइराख्नु हुनेछ।
8.2 तपाईं यसद्वारा आफ्नो खाता, सेवा, Ria Money Transfer एप र Ria को वेबसाइटको प्रयोगको परिणामस्वरूप र खाता, सेवा, Ria Money Transfer एप र Ria को वेबसाइट र/वा यस्तो प्रयोगको परिणामस्वरूप Ria ले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको सबै हानि, लागत, कार्य, कार्यवाही, दाबी, क्षति, खर्च (उचित कानूनी लागत र खर्चहरू लगायत) वा दायित्व र/वा यीमध्ये कुनै पनि पूरक सर्त तथा नियमहरू र/वा Ria Money Transfer मोबाइल एप्लिकेसनका सर्त तथा नियमहरू र/वा Ria ले समय-समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै पनि नयाँ सेवाहरूका कुनै पनि लागूयोग्य सर्त तथा नियमहरूमा तपाईंको उल्लङ्घन वा अपालनाको सन्दर्भमा तेस्रो पक्षद्वारा गरिने कुनै पनि दाबीबाट र यस विरुद्ध Ria लाई पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिन र हानिरहित राख्न सहमत हुनुहुन्छ।
8.3 तपाईंले माथिका दावीहरूबाट उत्पन्न हुने सबै लागत, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, शुल्क (कुनै पनि उचित कानुनी शुल्कहरू लगायत) र Ria विरुद्ध दिइएका निर्णयहरूको प्रतिरक्षा र भुक्तान गर्नुपर्छ र Ria लाई त्यस्ता दावीहरूको सूचना, प्रतिरक्षा, सम्झौता वा समाधान गर्न पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुहुनेछ र तपाईंको एकल खर्चमा त्यस्ता दावीहरूको प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक उचित सहयोग गर्नुहुनेछ।

9. एन्टि-मनी लन्ड्रिङ, आतङ्कवाद विरुद्धको वित्त पोषण र गैरकानूनी गतिविधिहरू ऐन 2001 (AMLATFPUAA) र FSA

9.1 Ria ले स्वीकार गर्छ कि Ria को ग्राहकको रूपमा Ria ले तपाईंको मामिला वा खातासँग सम्बन्धित सङ्कलन गरिने कुनै पनि कागजात वा जानकारी FSA अन्तर्गत गोपनीयताका प्रावधानहरू अनुसार मात्र प्रयोग र/वा खुलासा गरिनेछ।
9.2 Ria, यसका सहायक कम्पनी र अधिकारीहरूले सबै नियमनहरू तथा नियमहरू लगायत AMLATFPUAA सँग सम्बन्धित सबै प्रचलित कानून, नियमन, दिशानिर्देश र नीतिहरूसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको अनुपालन गर्नेछन्।
9.3 माथिको सामान्यतालाई सीमित नगरी, AMLATFPUAA द्वारा आवश्यक हदसम्म, Ria ले (a) एन्टि-मनी लन्ड्रिङ र आतङ्कवाद विरुद्धको वित्त पोषण अनुपालन कार्यक्रम कायम गर्नेछ जुन AMLATFPUAA सँग सबै भौतिक सन्दर्भहरूमा अनुपालनमा छ, (b) आचरण, सबै भौतिक सन्दर्भमा, खातामा पुनः लोड गर्न तपाईंले प्रयोग गरेको रकमको उत्पत्तिको सन्दर्भमा खाताको प्रयोगको सम्बन्धमा AMLATFPUAA अन्तर्गत आवश्यक लगनशीलता र (c) AMLATFPUAA सँग सबै भौतिक सन्दर्भमा, अनुपालनको उद्देश्यका लागि तपाईंलाई पहिचान गर्न पर्याप्त जानकारी कायम राख्ने।
9.4 कुनै पनि कानूनको उल्लङ्घन (FSA र/वा AMLATFPUAA वा सो अन्तर्गत बनाइएको कुनै पनि नियम र/वा दिशानिर्देशहरू लगायत का अरू कुराहरू) लगायतका ठगी, गैरकानूनी वा कानून विपरीतका कारोबारहरूको कारण Ria द्वारा तपाईंको खाता बन्द, समाप्त वा निलम्बन गरिएको अवस्थामा, तपाईंले खातामा भएका कुनै पनि रकम र सबै रकम फिर्ता लिनको लागि हकदार हुनुहुने छैन र Ria को लागि लागूयोग्य विधान, नियमन र/वा निर्देशनहरू अनुसार खातामा रहेका सबै पैसा अनिश्चित अवधिको लागि अवधाारण गर्नु वा सम्बन्धित निकायहरूलाई जारी गर्नु कानूनी रूपमा मान्य हुनेछ। तपाईं उत्पन्न हुने कुनै पनि हानिको लागि Ria बाट कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न योग्य हुनुहुने छैन।
Ria वित्तीय सेवाहरु। © 2023 कन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज समाधान, इंक। सबै अधिकार सुरक्षित।