Globalna polityka prywatności

Kwiecień 2022

W niniejszej polityce prywatności danych osobowych („Polityka prywatności”) wyjaśniamy, w jaki sposób traktujemy dane osobowe („dane osobowe”) związane z korzystaniem przez Państwa z naszych usług, gdy występują Państwo w roli klienta, gościa lub użytkownika naszych witryn lub aplikacji internetowych, albo gdy wchodzą Państwo z nami w interakcję w dowolny inny sposób. W niniejszej Polityce prywatności zamieściliśmy również szczegóły dotyczące udostępniania Państwa danych osobowych innym podmiotom oraz zasady prywatności, które stosujemy w celu ochrony Państwa danych.

Zachęcamy do regularnego przeglądania i sprawdzania Witryny/Aplikacji pod kątem wszelkich aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Zaktualizowane wersje będą pojawiać się w Witrynie/Aplikacji, a kontynuując korzystanie z naszych usług, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności w takim zakresie, w jakim ma ona każdorazowo zastosowanie.

Spis treści

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy, jak je gromadzimy i w jakim celu?
 2. Dokładność danych osobowych
 3. e-KYC
 4. Uzasadniony interes
 5. Jak długo RIA przechowuje dane osobowe?
 6. Czy RIA udostępnia moje dane osobowe innym podmiotom?
 7. Osoby niepełnoletnie
 8. Bezpieczeństwo danych
 9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 10. Marketing i reklama
 11. Ocena e-mail
 12. Jakie mam prawa?
 13. Procedura składania skarg dotyczących prywatności
 14. Informacja dla mieszkańców Kalifornii
 15. Informacja dla mieszkańców Europy (EOG)
 16. Informacja dla mieszkańców Argentyny
 17. Informacja dla mieszkańców Meksyku
 18. Informacja dla mieszkańców Chile
 19. Informacja dla mieszkańców Malezji
 20. Informacja dla mieszkańców Nowej Zelandii
 21. Informacja dla mieszkańców Australii
 22. Informacja dla mieszkańców Indii
 23. Nasza firma według usług
Kim jesteśmy? Jakie dane gromadzimy?

Jesteśmy RIA, firmą należącą do grupy Euronet.

Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Gromadzimy tylko te dane, które są nam niezbędne na mocy prawa i lokalnych przepisów, w tym:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane finansowe
 • Dane dotyczące zachowania
Dlaczego gromadzimy dane? Przez jaki okres RIA gromadzi dane?

Dane osobowe gromadzimy w określonych celach umownych i prawnych.

Za zgodą użytkownika gromadzimy również dane, które służą poprawie komfortu korzystania z naszych platform.

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne, zgodnie z wymogami prawa lub lokalnymi przepisami. Niekiedy wymogi prawne mogą wpływać na dłuższy okres przechowywania danych, ale zostaną one usunięte po spełnieniu tych wymogów.

Komu udostępniamy dane klientów? Gdzie RIA przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe klientów udostępniamy innym spółkom Grupy Euronet, organom prawnym i partnerom w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych.

Dane osobowe klientów przechowujemy w bezpiecznych miejscach z zastosowaniem ścisłych środków bezpieczeństwa.

W przypadku konieczności przekazania danych osobowych klientów do innych krajów, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jakie są Państwa prawa?

Są Państwo właścicielami swoich danych osobowych i mają Państwo prawo do sprawowania nad nimi kontroli. Mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się z prośbą o skorzystanie z dowolnych praw, wysyłając wiadomość e-mail pod adres dpo@euronetworldwide.com. Z dodatkowych praw można skorzystać w zależności od kraju. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, klikając tutaj.

 •  Uzyskiwanie dostępu do danych i ich elektronicznej kopii
 •  Korygowanie danych
 •  Usuwanie danych (o ile zezwalają na to przepisy prawa)
 •  Ograniczanie celów przetwarzania danych

1. Jakie dane osobowe gromadzimy, jak je gromadzimy i w jakim celu?

Dane identyfikacyjne

Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres zamieszkania lub adres służbowy, adres e-mail, numery telefonu lub faksu i inne dane kontaktowe, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, podpis, dane paszportowe/wizowe, nagrania głosowe i oficjalne poświadczenia. Bezwzględnie niezbędne dane identyfikacyjne będziemy wykorzystywać wyłącznie do określonych celów.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Świadczenie usług. Zobowiązanie umowne
Newsletter i cele marketingowe. Zgoda
Badania rynku i opinie konsumentów: wszelkie informacje od klientów na temat ich doświadczeń związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług. Zgoda
Uzasadniony interes
Obsługa klienta: monitorujemy i rejestrujemy (za pomocą środków automatycznych lub transkrypcji) rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i rozmowy na czacie z klientami. Stenogramy z tych rozmów będą wykorzystywane do potwierdzania instrukcji przekazywanych nam przez użytkownika. Zobowiązanie umowne
Uzasadniony interes
Zarządzanie kontami klientów (rejestracja i administracja) Zobowiązanie przed i po zawarciu umowy
Żądanie dostępu do narzędzi i informacji: przed lub po podjęciu decyzji o zarejestrowaniu się w celu korzystania z naszych usług, w tym usług wymiany walut i płatności, klienci mogą chcieć uzyskać dostęp do niektórych narzędzi i informacji udostępnianych w Aplikacji. Zobowiązanie przed i po zawarciu umowy
Profilowanie: aby zapewnić naszym klientom bardziej spersonalizowaną obsługę, wykorzystujemy wszystkie ich dane do mierzenia i oceniania ich nawyków osobistych. Robimy to wyłącznie w oparciu o przetwarzanie automatyczne. Zgoda
Zdjęcia lub filmy, które nasi klienci mogli nagrać i nam udostępnić. Zgoda
Uczestnictwo w wydarzeniach i akcjach promocyjnych: nasi klienci mogą chcieć wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach lub w określonych akcjach promocyjnych. Zgoda
Zobowiązanie umowne
Korespondencja, w tym e-maile, faksy i wszelkiego rodzaju komunikacja elektroniczna, wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi kont. Przechowujemy również listy do obsługi klienta i inne formy komunikacji między nami a dowolną spółką Grupy Euronet, a także naszymi partnerami i dostawcami Uzasadniony interes
Zobowiązanie umowne
Kontrola zdolności kredytowej. Będziemy wykorzystywać dostarczone przez użytkownika dane identyfikacyjne i ekonomiczne do sprawdzania jego zdolności kredytowej w celu dopasowania naszych usług/produktów do jego możliwości finansowych. Uzasadniony interes

Dane finansowe

Gromadzimy dane finansowe użytkownika, gdy rejestruje konto klienta. Aby móc świadczyć usługi, gromadzimy takie dane jak informacje o rachunkach bankowych, sprawozdania finansowe, uzasadnienia przelewów, informacje na temat wykonywanego zawodu lub inne dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków, które użytkownik chce przekazać (podobnie jak ma to miejsce w przypadku pasków wynagrodzenia).

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Świadczenie usług. Zobowiązanie umowne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Zobowiązanie prawne
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i działalności przestępczej Zobowiązanie prawne
Zarządzanie kontem Zobowiązanie umowne
Profilowanie prawne na potrzeby raportów kredytowych Uzasadniony interes

Informacje dotyczące zachowania i kwestii technicznych

Adres IP odwiedzających, informacje dotyczące zachowania (aby zrozumieć sposób, w jaki użytkownik zachowuje się podczas korzystania z naszych produktów i usług), rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, ustawienia rozdzielczości ekranu, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny oraz platforma.

Nasze zasady dotyczące plików cookie znajdziesz tutaj.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Do pomiaru wskaźników dotyczących użycia witryny i usług, takich jak liczba wizyt, średni czas spędzony w witrynie lub aplikacji, przeglądane podstrony, dane dotyczące interakcji ze stroną (np. przewijanie, kliknięcia, wskazanie myszą) itd., oraz w celu poprawy jakości treści oferowanych klientom. Uzasadniony interes
Do administrowania witryną oraz do celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych. Zgoda
Uzasadniony interes
W ramach naszych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony witryny. Zgoda
Uzasadniony interes
Do pomiaru wpływu naszych wiadomości e-mail. Zgoda
Profilowanie anonimowe: możemy łączyć zebrane dane w celu poprawy doświadczenia klienta i ulepszenia korzystania z naszych usług. Uzasadniony interes

Lokalizacja

Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, możemy gromadzić informacje na temat jego lokalizacji.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Aby zapewnić naszym klientom możliwość korzystania z Aplikacji w sposób dostosowany do ich lokalizacji, np. wyświetlając lokalną walutę w określonym miejscu. Zgoda
Obowiązek prawny

Nadzór wideo

Nagrywanie obrazu, wideo i głosu.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Możemy korzystać z monitoringu w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa w naszych sklepach lub biurach. Interes publiczny
Uzasadniony interes

Dane biometryczne

Obraz, nagranie wideo i skanowanie twarzy. Jeśli kiedykolwiek będziemy przetwarzać jakiekolwiek dodatkowe dane biometryczne, uprzednio o tym Państwa poinformujemy i w żadnym wypadku nie będziemy przetwarzać takich danych osobowych bez wyrażonej wcześniej zgody.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
W celu weryfikacji tożsamości w czasie rejestracji w Aplikacji i witrynie internetowej lub w dowolnym momencie korzystania z naszych usług. Zgoda

Dane transakcyjne

Gromadzimy takie dane osobowe jak dane beneficjenta, informacje o rachunku bankowym, dane kontaktowe, preferencje bankowe oraz informacje o miejscu, do którego wysyłane są pieniądze. W zależności od lokalnych przepisów gromadzimy takie informacje, jak zawód, pokrewieństwo z beneficjentem, powód przelewu oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Aby dokonać transakcji. Zobowiązanie umowne
Aby zapewnić dostęp do informacji o zgodności podczas realizacji transakcji. Zobowiązanie prawne

Wrażliwe dane osobowe

Aby wypełnić mające zastosowanie zobowiązania prawne lub regulacyjne, możemy gromadzić i przetwarzać wrażliwe dane osobowe (lub inne „specjalne kategorie danych osobowych”), takie jak dane dotyczące zdrowia bądź stanu fizycznego lub psychicznego.

Powód przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
Aby wypełnić zobowiązania prawne i związane z przestrzeganiem przepisów. Zobowiązanie prawne

Ze względu na interes publiczny związany z zabezpieczeniem interesu ekonomicznego użytkownika.

Dane uniemożliwiające identyfikację

W miarę możliwości zamiast danych osobowych wykorzystujemy dane, na podstawie których nie można bezpośrednio zidentyfikować użytkownika (takie jak anonimowe dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania). Te dane uniemożliwiające identyfikację mogą być wykorzystywane do usprawniania naszych wewnętrznych procesów lub świadczenia usług bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Możemy wykorzystywać dane zbiorcze do różnych celów, w tym między innymi do oceniania i ulepszania naszych usług oraz do analizowania panującego w nich ruchu.

2. Dokładność danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były dokładne i aktualne. W tym celu, aby zagwarantować dokładność danych osobowych, podejmujemy rozsądne działania służące zapewnieniu, aby najnowsze otrzymane dane osobowe były dokładnie rejestrowane. W razie konieczności przeprowadzamy okresowe kontrole w celu aktualizacji wszystkich danych osobowych.

Jeśli użytkownik zauważy, że jego dane osobowe nie są dokładne, może skorzystać z prawa do ich poprawienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Aby móc korzystać z naszych usług, użytkownik musi być zarejestrowany. Do rejestracji wykorzystuje się metodę e-KYC (ang. „electronic Know You Customer”).

Jak wspomniano w punkcie 1, możemy korzystać z danych biometrycznych (o ile jest to prawnie dozwolone), aby zidentyfikować użytkownika i zatwierdzić dokumentację przesłaną do naszego systemu w celu utworzenia konta. Z systemu tego korzystamy również w celu wypełniania wszystkich naszych zobowiązań prawnych.

Jeśli użytkownik chce się zarejestrować, ale nie chce korzystać z rozwiązania e-KYC, może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który pomoże mu przejść przez proces rejestracji.

4. Uzasadniony interes

Kiedy wykorzystujemy dane osobowe klienta do realizacji naszego uzasadnionego interesu, dokładamy wszelkich starań, aby doprowadzić do spójności interesów i aby dane osobowe użytkownika były wykorzystywane wyłącznie w sposób dozwolony przez stosowne przepisy lub w sytuacjach, gdy nie istnieje niekorzystny wpływ na jego prawa. Klienci mogą zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji na temat przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes.

5. Jak długo RIA przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe są wykorzystywane do różnych celów i podlegają różnym zasadom i przepisom. Są one przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia klientom pożądanych usług oraz do wypełnienia stosownych zobowiązań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Na przykład:

 • Wymogi prawne i regulacyjne: dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań prawnych.
 • Obsługa klienta (zarządzanie relacjami z klientem, rozpatrywanie skarg itp.): dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie naszym klientem.
 • Marketing: zgodnie z sekcją 8 niniejszej polityki prywatności będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach marketingowych do momentu, w którym zwróci się do nas z prośbą o rezygnację.
 • Zobowiązanie umowne: dane osobowe będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy. Klienci mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy Euronet w celu uzyskania kopii naszej Polityki przechowywania danych, która może się różnić w zależności od obowiązującego prawa i zależnej od kraju określonej potrzeby biznesowej.

6. Czy RIA udostępnia moje dane osobowe innym podmiotom?

Grupa Euronet

Udostępniamy dane osobowe klientów firmie Euronet i podmiotom stowarzyszonym Grupy Euronet w celu spełnienia zobowiązań względem grupy.

W wyniku sprzedaży, przejęcia, fuzji lub reorganizacji z udziałem firmy Euronet, spółki należącej do Grupy Euronet lub dowolnego z ich aktywów, możemy przekazać dane osobowe klientów podmiotowi zewnętrznemu. W takim przypadku podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić właściwą ochronę informacji o użytkownikach.
Zobowiązanie prawne
Zobowiązanie umowne

Usługodawcy zewnętrzni

Usługodawcy zewnętrzni zarządzający pewnymi aspektami usług, umożliwiający z nich korzystanie lub ułatwiający to korzystanie. Zobowiązanie prawne
Usługodawcy zajmujący się weryfikacją zgodności (e-KYC) i zapobieganiem oszustwom.
Dostawcy usług komunikacyjnych, infrastrukturalnych i realizacyjnych, w tym usług i systemów umożliwiających przetwarzanie transakcji. Zobowiązanie umowne
Utrzymanie wymaganego poziomu wydajności naszych usług (konserwacja, bezpieczeństwo i pomoc).
Analiza danych w celach marketingowych, usprawnienie działalności operacyjnej oraz ulepszenie naszych systemów zachowywania zgodności i zwalczania nadużyć finansowych. Uzasadniony interes
Zobowiązanie prawne
Promowanie naszych usług za pomocą kampanii marketingowych. Zgoda
Personalizacja reklam zamieszczanych w usługach cyfrowych i dostosowanie ich do preferencji konsumentów.

Organy prawne i regulacyjne

Mamy obowiązek ujawniania władzom danych osobowych użytkownika. Ujawniamy im takie dane, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji, nawiązania kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego wobec osoby, która może powodować szkody lub naruszać prawa lub własność RIA, usługi lub użytkownika. Zobowiązanie prawne

Partnerzy strategiczni

Udostępniamy dane osobowe użytkownika partnerom strategicznym, gdy jest to prawnie wymagane do świadczenia usług na jego rzecz. Uzasadniony interes

Partnerzy specjalistyczni

Udostępniamy dane osobowe użytkownika doradcom, prawnikom, konsultantom, audytorom, agencjom marketingowym lub biurom księgowym, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne i świadczyć usługi zgodnie z oczekiwaniami użytkownika oraz naszymi zobowiązaniami umownymi i sprawdzonymi metodami. Uzasadniony interes

7. Osoby niepełnoletnie

Nie świadczymy usług bezpośrednio na rzecz dzieci poniżej 18 roku życia ani nie zbieramy ich danych osobowych w sposób aktywny. Osoby, które nie ukończyły 18 lat prosimy o niekorzystanie z naszych witryn ani ofert oraz o nieprzekazywanie nam danych osobowych. Jeśli dowiedzą się Państwo, że osoba poniżej 18 roku życia w sposób nielegalny przekazała nam dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

8. Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych klientów i wprowadziliśmy ekonomicznie zasadne i właściwe zabezpieczenia, aby zapobiec utracie, nadużyciom i zmianom przekazanych informacji. W RIA zawsze chcemy mieć pewność, że dane osobowe użytkownika są dobrze chronione, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Utrzymujemy to zobowiązanie do bezpieczeństwa danych, wdrażając odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne i zarządcze, aby chronić i zabezpieczać dane osobowe.

Aby zabezpieczyć nasze systemy przed nielegalnym dostępem, stosujemy bezpieczne, zaawansowane i nowoczesne fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które stale udoskonalamy w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz zagwarantowania efektywności kosztowej w stosunku do przetwarzanych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu, chronione przez zapory sieciowe i inne zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, a dostęp administracyjny do nich jest ograniczony.

Personel, który ma dostęp do danych użytkownika, a także do metod ich przetwarzania, jest zobowiązany umową do zachowania poufności danych i przestrzegania polityki prywatności obowiązującej w naszej organizacji.

Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony danych przez stosowanie standardowych dla branży środków ochrony prywatności, jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest w pełni bezbłędny ani niezawodny. W związku z tym nie możemy zagwarantować (i nie gwarantujemy), że dane osobowe są całkowicie bezpieczne.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Za wyraźną zgodą użytkownika dostarczamy mu dostosowane do jego potrzeb informacje i porady dotyczące naszych produktów i usług. Analizujemy dane z pomocą stron trzecich, aby kierować do użytkowników odpowiednie komunikaty i reklamy – w tym zaproszenia na ekskluzywne wydarzenia dla klientów, którymi naszym zdaniem mogą być zainteresowani – a także aby rekomendować produkty i usługi, które według nas mogą być dla nich odpowiednie.

W niektórych przypadkach korzystamy z systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, o ile jest to dozwolone przepisami prawa i konieczne do wykonania umowy. Na przykład używamy automatycznej autoryzacji usług przekazu pieniężnego. Podstawą prawną profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest istnienie uzasadnionego interesu.

Zautomatyzowane decyzje podejmowane są także przy takich procesach jak monitorowanie transakcji w celu przeciwdziałania oszustwom, a nasze działania są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi usług finansowych, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na podleganie w pełni zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli takie podejmowanie decyzji ma skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływa na użytkownika. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli takie podejmowanie decyzji jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych lub jeśli dysponujemy wyraźną zgodą użytkownika.

10. Marketing i reklama

Reklamodawcy zewnętrzni dostarczają reklamy, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej, w naszych aplikacjach lub w innych obszarach naszych usług. Tacy reklamodawcy nie mają dostępu do żadnych informacji, które nasi klienci przekazali nam bezpośrednio. Zazwyczaj korzystają z plików cookie lub innych mechanizmów opartych na sieci/aplikacji, aby ocenić, które reklamy mogą zainteresować użytkownika. Bez uprzedniej zgody nie umieszczamy w systemie użytkownika „ukierunkowanych plików cookie” ani nie włączamy funkcji „Kierowanie” lub „Lokalizacja”.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na odbieranie ukierunkowanych plików cookie w Witrynie lub włączył funkcję kierowania w Aplikacji, możemy korzystać z usług osób trzecich (funkcji remarketingu i Similar Audiences). Ustawienia plików cookie można zmienić tutaj.

Podmioty zewnętrzne nie podlegają pod naszą Politykę prywatności. Zasad tych podmiotów w zakresie prywatności należy szukać na ich stronach internetowych. Wszystkie podmioty zewnętrzne, które mogą wykorzystywać pliki cookie do kierowania, można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie.

Od czasu do czasu i w razie potrzeby możemy kontaktować się z użytkownikiem (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, listownie lub telefonicznie, w zależności od potrzeb i zgodnie z konkretnymi poleceniami użytkownika), o ile udzielił nam on wyraźnej zgody na prowadzenie ukierunkowanych działań marketingowych dotyczących naszych usług. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysłanej przez nas marketingowej wiadomości e-mail.

11. Ocena e-mail

W naszych marketingowych wiadomościach e-mail możemy umieszczać piksele, dzięki którym wiemy, czy i ile razy nasze wiadomości są otwierane, oraz możemy zweryfikować kliknięcia w zamieszczone linki lub reklamy. Te informacje wykorzystujemy, aby:

 • Dowiedzieć się, które z naszych e-maili są bardziej interesujące dla użytkowników.
 • Określić stopień aktywności i zaangażowania użytkowników w kontekście naszych produktów i usług.
 • Informować naszych reklamodawców (zbiorczo), ilu użytkowników kliknęło reklamy.
 • Określać, w jakim regionie znajdują się nasi odbiorcy.

12. Jakie mam prawa?

Klienci mogą prosić o dostęp do swoich danych osobowych, ich aktualizację, modyfikację lub usunięcie. W zależności od kraju zamieszkania, użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa. Natomiast niezależnie od kraju zamieszkania w każdej chwili można skorzystać z:

 • Żądania dostępu do wszelkich danych osobowych („Żądanie dostępu przez podmiot”). Korzystając z prawa dostępu, użytkownik może poprosić nas o przekazanie informacji o wszystkich przechowywanych danych osobowych, czynnościach przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, różnych kategoriach danych osobowych, czasie przetwarzania danych osobowych oraz o istnieniu jakichkolwiek systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących danych osobowych.
 • Żądania skorygowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które mogą znajdować się w naszym posiadaniu. Jeśli użytkownik zmienił adres e-mail lub zauważył błąd pisowni w swoich danych osobowych, może skorzystać z prawa do modyfikacji danych.
 • Żądania usunięcia wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas żadnych wiadomości lub chce zaprzestać korzystania z naszych usług, może poprosić o usunięcie wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Uwaga: dane osobowe mogą być przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Nie będą jednak wykorzystywane do żadnych innych celów.

Klienci mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych lub do sądu, jeśli uważają, że nie wywiązaliśmy się z obowiązków wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub obowiązujących przepisów. Zachęcamy klientów do informowania nas o wszelkich skargach, nawet jeśli nie jest to wymagane – odpowiedzi udzielimy zgodnie z naszą procedurą składania skarg.

Odpowiemy na przekazaną prośbę jak najszybciej i zawsze w terminie określonym przez obowiązujące prawo.

Aby uzyskać informacje o odpowiednich prawach i określić dokładny czas, w którym musimy odpowiedzieć na przekazaną prośbę, należy zapoznać się z poniższą sekcją dotyczącą konkretnych mieszkańców.

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com. Aby pomóc użytkownikom w ochronie prywatności i zachowaniu bezpieczeństwa, możemy podjąć kroki w celu weryfikacji tożsamości lub zwrócić się z prośbą o podanie innych szczegółów przed udzieleniem dostępu lub modyfikacją jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, a my nie będziemy dysponować kopią dowodu osobistego lub innego prawnie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na żądanie.

13. Procedura składania skarg dotyczących prywatności

Klienci mają prawo złożyć skargę do organu ochrony danych lub sądu, jeśli uważają, e nie wywiązaliśmy się z obowiązków wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub obowiązujących przepisów:

RIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i umieści informację o takich zmianach na swojej stronie internetowej lub w inny sposób, który uzna za odpowiedni.

14. Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Celem tego dodatkowego ujawnienia informacji jest wypełnienie wymagań California Consumer Privacy Act („CCPA”). Należy uznać je za integralną część Polityki prywatności.

Klienci mieszkający w Kalifornii będą mogli:

 • Zażądać i otrzymać ujawnione informacje o praktykach gromadzenia danych osobowych z ostatnich 12 miesięcy, w tym o kategoriach gromadzonych danych osobowych, kategoriach źródeł takich informacji, celu biznesowym gromadzenia lub udostępniania takich informacji oraz kategoriach podmiotów zewnętrznych, którym takie informacje udostępniamy.
 • Zażądać i otrzymać kopię danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Zażądać i otrzymać ujawnione informacje o praktykach udostępniania danych z ostatnich 12 miesięcy, w tym uzyskać wgląd w wykaz kategorii sprzedawanych danych osobowych wraz z kategoriami odbiorców zewnętrznych oraz w wykaz kategorii danych osobowych, które zostały ujawnione w celach biznesowych.
 • Zażądać, abyśmy nie sprzedawali danych osobowych na ich temat (nie sprzedajemy Państwa danych osobowych).
 • Zażądać, abyśmy usunęli (i nakazali naszym usługodawcom usunięcie) ich dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Na potrzeby ustawy CCPA dane osobowe oznaczają informacje, które identyfikują konkretnych mieszkańców Kalifornii lub gospodarstwa domowe, odnoszą się do nich, opisują je, mogą być nimi kojarzone, lub mogłyby być z nimi w sposób uzasadniony powiązane – bezpośrednio lub pośrednio.

Aby zażądać ujawnienia informacji, mieszkańcy Kalifornii mogą się z nami skontaktować za pomocą:

 1. Bezpłatnego numeru telefonu: 1-877-932-6640
 2. Poczty e-mail: dpo@euronetworldwide.com

Możemy zażądać od użytkownika złożenia podpisanego pod groźbą krzywoprzysięstwa oświadczenia, że jest osobą, za którą się podaje. Potwierdzimy otrzymanie żądania w ciągu dziesięciu (10) dni i postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania żądania, ale jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do dodatkowych czterdziestu pięciu dni), poinformujemy o tym. Nie możemy odpowiedzieć na żądanie użytkownika ani przekazać mu danych osobowych, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości i potwierdzić, że dane osobowe dotyczą jego osoby.

Użytkownik może maksymalnie dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy zażądać ujawnienia danych dotyczących praktyk gromadzenia informacji, zgromadzonych informacji na jego temat lub praktyk udostępniania informacji.

W przypadku żądań przekazania kopii danych osobowych, które zebraliśmy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem żądania, dołożymy wszelkich starań, aby informacje były dostarczone w formacie, który jest łatwy do wykorzystania, na przykład wysyłając papierowy egzemplarz lub dostarczając kopię elektroniczną na zarejestrowane u nas konto, o ile użytkownik takie konto posiada. W przypadku wniosków o usunięcie informacji prawo stanu Kalifornia zezwala nam na zachowanie pewnych informacji i nieusuwanie ich w określonych okolicznościach (tj. informacji dotyczących transakcji, incydentów związanych z bezpieczeństwem, oszustw itp.). Na przykład nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia żądania usunięcia informacji, jeśli informacje te są nam niezbędne: do sfinalizowania transakcji lub wypełnienia postanowień umowy w inny sposób; w celu wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem, oszustw lub nielegalnej działalności, ochrony przed nimi lub ścigania za nie; do wykorzystywania informacji wyłącznie wewnętrznie w sposób racjonalnie zgodny z oczekiwaniami użytkownika jako naszego klienta (np. prowadzenia dokumentacji sprzedaży) oraz w celu przestrzegania zobowiązań prawnych. Jeśli otrzymamy od Państwa takie żądanie, powiadomimy wszystkich usługodawców, których zaangażowaliśmy, aby również usunęli Państwa dane.

Nie będziemy Państwa dyskryminować w związku z korzystaniem przez Państwo z któregokolwiek z tych praw.

Nie sprzedajemy informacji o użytkownikach za środki pieniężne i nie ujawniamy ich w zamian za inne wartościowe korzyści. Jeśli w przyszłości zawrzemy umowy, które będą wchodzić w zakres definicji „sprzedaży” na mocy ustawy CCPA, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności i zachowamy zgodność z ustawą CCPA.

Żądanie można przekazać za pośrednictwem osoby posiadającej formalne pełnomocnictwo. Użytkownik może jednak złożyć wniosek za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela tylko wtedy, gdy 1) przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi pisemne zezwolenie na przekazanie żądania oraz 2) zweryfikuje swoją tożsamość bezpośrednio u nas. Będziemy wymagać od przedstawiciela dostarczenia nam dowodu, że został on upoważniony do przekazywania żądań w imieniu użytkownika.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gromadziliśmy następujące kategorie informacji z wymienionych źródeł, wykorzystywaliśmy je do wymienionych celów biznesowych i udostępnialiśmy je wymienionym kategoriom podmiotów zewnętrznych. Kategorie informacji obejmują dane, które zbieramy od osób odwiedzających naszą witrynę, zarejestrowanych użytkowników, pracowników, sprzedawców, dostawców i wszelkich innych osób, które wchodzą z nami w interakcje w internecie lub poza nim. Nie wszystkie informacje gromadzimy w związku ze wszystkimi osobami. Na przykład, możemy zbierać różne informacje od osób ubiegających się o zatrudnienie, sprzedawców lub klientów.

Kategoria gromadzonych informacji Źródło Cel biznesowy wykorzystania informacji Kategorie podmiotów zewnętrznych otrzymujących informacje

Identyfikatory (imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu, niepowtarzalny identyfikator osobisty, adres IP)

 • Osoby fizyczne przekazujące nam informacje.
 • Informacje, które automatycznie zbieramy od odwiedzających witrynę.
 • Informacje, które możemy otrzymywać od zewnętrznych partnerów marketingowych i partnerów ds. danych.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Personalizacja reklam.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane przedsiębiorstwa.

Informacje wrażliwe (imię i nazwisko wraz z danymi o rachunku finansowym, informacje medyczne, zdrowotne i dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, nazwa użytkownika i hasło)

 • Osoby przesyłające informacje.
 • Podania o pracę.
 • Pracownicy.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane przedsiębiorstwa.

Informacje handlowe (historia transakcji, zakupione, uzyskane lub wzięte pod uwagę produkty/usługi, preferencje dotyczące produktów)

 • Osoby przesyłające informacje.
 • Podania o pracę.
 • Pracownicy.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane przedsiębiorstwa.

Aktywność w sieci elektronicznej (historia przeglądania lub wyszukiwania, interakcje z witrynami, interakcje z reklamami)

 • Osoby przesyłające informacje.
 • informacje, które zbieramy dla celów bezpieczeństwa.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Rządowe organy regulacyjne.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane firmy.

Informacje audio, wideo lub podobne (rozmowy z obsługą klienta, monitorowanie bezpieczeństwa)

 • Osoby przesyłające informacje.
 • informacje, które zbieramy dla celów bezpieczeństwa.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Rządowe organy regulacyjne.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane firmy.

Geolokalizacja

 • Informacje, które automatycznie zbieramy od odwiedzających witrynę.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Personalizacja reklam.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Rządowe organy regulacyjne.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane firmy.

Informacje zawodowe, edukacyjne lub związane z zatrudnieniem

 • Informacje przekazywane przez osoby fizyczne.
 • informacje otrzymane od podmiotów zewnętrznych w związku z wnioskami lub statusem sprzedawcy bądź zatrudnienia.
 • Informacje obserwowane w związku z nadzorem nad dostawcami lub procesem zatrudnienia.
 • Audyt dotyczący transakcji.
 • Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Debugowanie funkcji / naprawianie błędów.
 • Świadczenie usług na rzecz użytkownika.
 • Wewnętrzne badania i rozwój.
 • Kontrola jakości.
 • Personalizacja reklam.
 • Usługodawcy (np. firmy przetwarzające płatności, firmy świadczące usługi pocztowe, partnerzy marketingowi, partnerzy transportowi, partnerzy zajmujący się świadczeniami pracowniczymi).
 • Spółki stowarzyszone.
 • Rządowe organy regulacyjne.
 • Organy ścigania.
 • Strategicznie dostosowane firmy.

Biometria

 • Nie gromadzimy.
 • Nie gromadzimy.
 • Nie gromadzimy.

Chronione informacje klasyfikacyjne (rasa, płeć, pochodzenie etniczne, religia)

 • Nie gromadzimy.
 • Nie gromadzimy.
 • Nie gromadzimy.

*Cele biznesowe obejmują w szczególności:

 1. Świadczenie usług na rzecz użytkownika w celu:
  • Prowadzenia czynności administracyjnych lub wykonywania w inny sposób naszych obowiązków związanych z umową, której jesteśmy stroną.
  • Udzielenia wsparcia przy finalizacji transakcji lub zamówienia.
  • Umożliwienia mu śledzenia przesyłek.
  • Przygotowywania i przetwarzania faktur.
  • Odpowiadania na zapytania lub prośby oraz świadczenia usług i zapewniania pomocy technicznej.
  • Posprzedażowego zarządzania relacjami z klientami.
  • Tworzenia kont klientów i zarządzania nimi.
  • Informowania o zmianach w naszych usługach i produktach.
  • Zarządzania promocjami, konkursami, ankietami i zawodami.
  • Przekazywania informacji o naszych produktach i usługach.
  • Oferowania użytkownikowi produktów i usług w sposób spersonalizowany. W związku z tym możemy na przykład dostarczać sugestie oparte na wcześniejszych zapytaniach użytkownika, aby umożliwić mu szybszą identyfikację odpowiednich produktów i usług.
 2. Prowadzenie audytu transakcji oraz wewnętrznych działań badawczo-rozwojowych w celu:
  • Zapewnienia wewnętrznej administracji i działalności biznesowej, w tym rozwiązywania problemów, dostosowywania, udoskonalania lub rozwoju Witryny, testowania, badań, obsługi Witryn i zarządzania nimi oraz analizy danych.
  • Tworzenia produktów lub usług spełniających potrzeby użytkownika.
  • Mierzenia skuteczności inicjatyw marketingowych, reklam i stron internetowych obsługiwanych przez inną firmę w naszym imieniu.
 3. Wykrywanie, ochrona i egzekwowanie zabezpieczeń; naprawa funkcji i błędów:
  • W ramach naszych starań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Witryn.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika i naszych działań, zapobiegania lub wykrywania oszustw, złośliwej działalności lub nadużyć w naszych Witrynach, na przykład przez żądanie informacji weryfikacyjnych w celu zresetowania hasła do konta (w stosownych przypadkach).
  • W celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa naszych obiektów przez monitorowanie nagrań z monitoringu.
  • W celu rozstrzygania sporów oraz ochrony praw, bezpieczeństwa i interesów własnych, naszych użytkowników lub innych osób, a także w celu wypełniania zobowiązań prawnych.
 4. Kontrola jakości:
  • Monitorowanie kontroli jakości oraz zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, kodeksami, rozporządzeniami, zasadami i procedurami.
  • Rozwijanie i ulepszanie naszych produktów i usług, na przykład przez analizę wizyt w Witrynach i na różnych podstronach oraz monitorowanie komentarzy użytkowników i sprawdzanie zapotrzebowania na określone produkty i usługi.

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji – w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności oraz stosowanych przez nas praktyk, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kim jesteśmy” niniejszej Polityki prywatności.

15. Informacja dla mieszkańców Europy (EOG)

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) wszyscy mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą korzystać z następujących praw:

 • Prawa do informacji.
 • Prawa dostępu do danych.
 • Prawa do sprostowania danych.
 • Prawa do usunięcia danych.
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawa do przenoszenia danych.
 • Prawa do sprzeciwu.
 • Prawa do niekorzystania ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, użytkownik musi spełnić obowiązki określone w sekcji 12 niniejszej Polityki prywatności.

Odpowiedzi udzielimy w ciągu maksymalnie 30 dni. począwszy od dnia otrzymania żądania, chyba że zostanie złożony wniosek o przedłużenie tego terminu.

16. Informacja dla mieszkańców Argentyny

Zgodnie z ustawą Ley de Protección de Datos Personales 25.326, użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, aktualizacji i usunięcia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, w tym prawa do odwołania, lub zgłosić jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 12.

Niniejszym informujemy, że istnieje możliwość ograniczenia sposobu wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych w określonych okolicznościach.

Udzielimy odpowiedzi w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia otrzymania żądania od użytkownika (w przypadku żądania usunięcia i aktualizacji danych osobowych) lub w ciągu maksymalnie 10 dni (w przypadku żądania dostępu do danych osobowych).

17. Informacja dla mieszkańców Meksyku

Ria México (termin zdefiniowany poniżej) – z adresem siedziby na potrzeby wysłuchania i otrzymania powiadomień dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych wskazanym w sekcji 22 – oraz zgodnie z ustawą Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares („ustawą meksykańską”), jej przepisami i wytycznymi, udostępnia swoim użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą, niniejszą Politykę prywatności przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych, w ścisłej zgodności z zasadami legalności, zgody, informacji, jakości, celu, lojalności, proporcjonalności i odpowiedzialności wymaganymi przez prawo meksykańskie.

W celu świadczenia usług w charakterze podmiotu przekazującego pieniądze zgodnie z art. 81-A bis ustawy Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México będzie, w stosownych przypadkach, gromadzić dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wymienionymi w sekcji 1 oraz mając na względzie następujące cele:

 1. Sprawdzić, czy dane osobowe zawarte w akredytacji do głosowania przesłanej do Ria México są zgodne z danymi znajdującymi się w rejestrze Instituto Nacional Electoral.
 2. Sprawdzić, czy dane dotyczące CURP dostarczone do Ria México są zgodne z danymi zarejestrowanymi w Registro Nacional de Población.

Dodatkowo – i w razie potrzeby – w celu spełnienia wymogów art. 4 i 4 bis przepisów ogólnych, o których mowa w art. 95 bis ustawy Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito dotyczącym podmiotów przekazujących pieniądze określonych w art. 81-A bis tejże ustawy („przepisy”), firma Ria México jest prawnie zobowiązana do uzyskiwania informacji o Państwa geolokalizacji, jak również rejestrowania Państwa głosu i wizerunku twarzy w celu identyfikacji swoich użytkowników lub potencjalnych użytkowników w sposób inny niż „twarzą w twarz”, a także w celu uzyskania innych istotnych danych, które zostaną wyszczególnione w specjalnym formularzu zawartym we wniosku wymaganym na mocy przepisów. Przetwarzanie takich informacji odbywa się zawsze na podstawie zgody użytkownika.

W odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu („prawa ARCO”); podobnie, mają Państwo również prawo do ograniczenia lub cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby skorzystać z któregokolwiek z praw ARCO, cofnąć zgodę lub zgłosić pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 12.

Udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu 20 dni od daty otrzymania żądania, a postanowienia wejdą w życie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania odpowiedzi.

18. Informacja dla mieszkańców Chile

Zgodnie z przepisami w odniesieniu do przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu („prawa ARCO”); podobnie, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby skorzystać z praw ARCO, w tym prawa do odwołania, lub zgłosić jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 12.

Niniejszym informujemy, że istnieje możliwość ograniczenia sposobu wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych w określonych okolicznościach.

Odpowiemy w ciągu maksymalnie 2 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa żądanie.

19. Informacja dla mieszkańców Malezji

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2010 r. („PDPA”), klienci mogą przekazywać nam swoje dane osobowe w celach określonych w sekcji 2 niniejszej Polityki prywatności. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek dodatkowym celu, uprzednio poinformujemy go o tym lub poprosimy o jego wyraźną zgodę.

W dowolnym momencie można skorzystać z praw określonych w sekcji 10. Można również wycofać zgodę, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub świadczenia którejkolwiek z naszych usług. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli uważa, że takie przetwarzanie może spowodować dla niego jakiekolwiek szkody lub wywołać niepokój.

Odpowiemy w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa żądanie.

Zgodnie z postanowieniami PDPA firma RIA ma prawo pobrać opłatę za rozpatrzenie każdego żądania dostępu do danych.

20. Informacja dla mieszkańców Nowej Zelandii

Mieszkańcy Nowej Zelandii w sekcji 12 znajdą prawa, z których mogą skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Trzeba pamiętać, że aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wyżej wymienionej sekcji 12.

Odpowiemy w ciągu maksymalnie 20 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa żądanie.

21. Informacja dla mieszkańców Australii

Mieszkańcy Australii w sekcji 12 znajdą prawa, z których mogą skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Trzeba pamiętać, że aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wyżej wymienionej sekcji 12.

Można również, zgodnie z obowiązującym prawem, poprosić nas o wytłumaczenie stosowanych przez nas zasad i praktyk dotyczących danych.

Odpowiemy w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa żądanie.

22. Informacja dla mieszkańców Indii

Mieszkańcy Indii w sekcji 12 znajdą prawa, z których mogą skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Trzeba pamiętać, że aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wyżej wymienionej sekcji 12.

Ponadto użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wywołującemu skutki prawne, takiemu jak profilowanie, jeżeli takie profilowanie nie jest konieczne do świadczenia na rzecz użytkownika usług przez naszą firmę.

Odpowiemy w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa żądanie.

23. Nasza firma według usług

Kontrolerem danych jest firma Ria reprezentowana przez poniższe firmy, w zależności od kraju i usługi.

Usługi przekazów pieniężnych

Kraj Firma, z którą należy się kontaktować (kontroler) Dane kontaktowe
Zjednoczone Królestwo Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londyn, Zjednoczone Królestwo, W1U 7EU
Europa
(cyfrowe i mobilne)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Agenci – Europa Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120, Madryt, Hiszpania
Szwajcaria Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 - 16, Genewa - 1201
Stany Zjednoczone Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, Stany Zjednoczone
Portoryko Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. Pod adresem Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Kanada Ria Telecommunications of Canada Inc. 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montreal (Québec) H3B 0A2
Meksyk Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Miasto Meksyk, Meksyk
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentyna EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Malezja IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapur Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721
Filipiny Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati, Filipiny

Sklepy RIA i usługi wymiany walut

Kraj Firma, z którą należy się kontaktować (kontroler) Dane kontaktowe
Włochy Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Rzym, 00153
Szwajcaria Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genewa – 1201 *** Adres siedziby spółki: Langstrasse 192, 8005 Zurych
Francja Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Francja
Belgia Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 – 1000 Bruksela
Niemcy Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Szwecja Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norwegia Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Dania Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 Kopenhaga

Żądanie można zawsze skierować do naszego inspektora ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: dpo@euronetworldwide.com.

Ria Financial Services. © 2020 Continental Exchange Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.