Magpadala ng pera sa mabilis, maginhawa, at ligtas na paraan

Milyon-milyong tao ang nagtitiwala sa Ria Money Transfer araw-araw para magpadala sa halos 160 bansa gamit ang mabababang singil at matataas na halaga ng palitan

skeleton-loading

Milyon-milyong tao ang nagtitiwala sa Ria Money Transfer araw-araw para magpadala sa halos 160 bansa gamit ang mabababang singil at matataas na halaga ng palitan

ria-partner

OPISYAL NA PANDAIGDIGANG PARTNER NG ATLÉTICO DE MADRID

Bakit dapat piliin ang Ria Money Transfer?

Abot-kaya

Abot-kaya

Mabababang singil sa mga international money transfer – palagi

Simple

Simple

Madaling gamitin ang aming app at may team kaming handang tumulong sa iyo

Mabilis

Mabilis

Magpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay sa loob ng ilang minuto

Ligtas

Ligtas

Kitang-kita ito sa aming 4-star rating sa ang app store

from home

Magpadala ng pera mula mismo sa sarili mong tahanan

Pwede kang direktang magdeposito ng pera sa bank account ng ibang tao. Sa ganitong paraan, hindi na rin nila kailangang umalis ng kanilang bahay!

Tapat kami pagdating sa mga singil at halaga ng palitan

Pwede mong gamitin ang aming price calculator para tingnan ang mga singil at halaga bago ka magpadala ng pera online. Ngunit huwag mag-alala: palaging mababa ang aming singil at mataas ang aming halaga ng palitan.

from home
Person using the app in the city

Gamitin ang Ria at makatipid sa susunod mong padala

Ria Financial Services. © 2021 Continental Exchange Solutions, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan.