Chính sách bảo mật

Ria Financial Services Australia

Phiên bản 1.0 - tháng 6 năm 2022

KHÔNG CÓ PHẦN CỦA CÁC HƯỚNG DẪN NÀY VÀ NỘI DUNG CỦA NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC SẢN XUẤT Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG BẤT KỲ HỆ THỐNG NÀO, ĐƯỢC GỬI, CHUYỂN VÀ / HOẶC PHÂN PHỐI Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ BẰNG PHƯƠNG TIỆN NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VIÊN TRƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH RIA

Bản ghi đã sửa đổi

Phiên bản Ngày Chi tiết thay đổi Tác giả

V 1.0

18.06.2022

Tài liệu này thay thế Chính sách Quyền riêng tư trước đây, trước đây được bao gồm trong Phụ lục Hướng dẫn Tuân thủ Nội bộ v8.0 Chính sách mới do Cán bộ bảo vệ dữ liệu của công ty thiết kế, phiên bản tháng 4 năm 2022 và được RFSA thông qua vào tháng 6 năm 2022. Chính sách này đã được thiết kế dựa trên các quy định của Úc.

Nicholas Boetti

Yago Amat

V 1.1

17.10.2022

Các sửa đổi liên quan đến cơ sở pháp lý cho truyền thông tiếp thị. Xem xét chung

Nicholas Boetti

Yago Amat

GIỚI THIỆU

Thông báo về quyền riêng tư dữ liệu này (“Thông báo về quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”). liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cho dù với tư cách khách hàng, khách truy cập và/hoặc người dùng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc bạn có thể tương tác với chúng tôi theo cách nào khác. Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng nêu rõ việc Dữ liệu cá nhân của bạn có được chia sẻ với các bên khác hay không và các chính sách bảo mật chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên xem lại và kiểm tra Trang web / Ứng dụng để biết bất kỳ cập nhật nào trong Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ đăng phiên bản cập nhật lên Trang web / Ứng dụng và bằng cách tiếp tục giao dịch với chúng tôi, bạn chấp nhận Thông báo về quyền riêng tư này khi Thông báo được áp dụng vào từng thời điểm.

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là RIA, một phần của nhóm công ty Euronet. Bạn có thể tìm thấy tất cả các chi tiết liên hệ của chúng tôi ở đây.

Các loại dữ liệu được thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập những dữ liệu cần thiết theo luật pháp và quy định của địa phương. Những dữ liệu này bao gồm:

 • Dữ liệu nhận dạng
 • Dữ liệu tài chính
 • Dữ liệu hành vi

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích hợp đồng và pháp lý cụ thể. Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng cho các mục đích tiếp thị.

RIA thu thập dữ liệu trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết theo yêu cầu của luật pháp và/hoặc quy định của địa phương. Đôi khi, thời gian lưu trữ có thể lâu hơn do các yêu cầu pháp lý, nhưng dữ liệu sẽ bị xóa khi không còn được luật pháp yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu khách hàng vỡi những ai?

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của khách hàng với các công ty khác thuộc Tập đoàn Euronet, cơ quan pháp lý và các đối tác để đáp ứng các cam kết theo quy định và hợp đồng.

RIA lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân của khách hàng ở những nơi an toàn với các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt. Nếu cần chuyển Dữ liệu cá nhân của khách hàng sang các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp.

Những loại Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, cách thức và mục đích thu thập

Dữ liệu nhận dạng

Thông tin này có thể bao gồm tên, chức danh, địa chỉ cư trú và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, email, điện thoại và/hoặc số fax và các dữ liệu liên hệ khác, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, chữ ký, thông tin về hộ chiếu/thị thực, ghi âm giọng nói, thông tin đăng nhập chính thức. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu nhận dạng thực sự cần thiết cho các mục đích đã nêu.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Cung cấp dịch vụ.

Nghĩa vụ hợp đồng

Nghiên cứu thị trường và phản hồi của người tiêu dùng: Bất kỳ thông tin nào mà khách hàng tự nguyện chia sẻ với Chúng tôi về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bằng lòng

Quyền lợi hợp pháp

Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi sẽ theo dõi và ghi lại (thông qua các phương tiện tự động hoặc bản ghi) các cuộc gọi, email và cuộc hội thoại qua tính năng trò chuyện của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi sẽ sử dụng bản ghi của các cuộc gọi này để xác nhận hướng dẫn bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nghĩa vụ hợp đồng

Quyền lợi hợp pháp

Quản lý tài khoản của khách hàng (đăng ký và quản trị)

Nghĩa vụ trước và trong hợp đồng

Yêu cầu quyền truy cập vào các công cụ và thông tin: Khách hàng có thể muốn có quyền truy cập vào các công cụ và thông tin nhất định trên Ứng dụng trước hoặc sau khi quyết định rằng họ muốn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ ngoại hối và thanh toán.

Nghĩa vụ trước và trong hợp đồng

Lập hồ sơ: Chúng tôi sử dụng tất cả dữ liệu khách hàng để đo lường và đánh giá các thói quen cá nhân chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ mang tính cá nhân hóa hơn.

Chấp thuận

Ảnh hoặc video mà khách hàng đã ghi lại và chia sẻ với chúng tôi.

Chấp thuận

Tham gia các sự kiện và chương trình quà tặng: Khách hàng có thể mong muốn tham gia các sự kiện do Chúng tôi tổ chức hoặc một chương trình quà tặng cụ thể.

Bằng lòng

Nghĩa vụ hợp đồng

Thư từ bao gồm e-mail, fax và bất kỳ loại thông tin liên lạc điện tử nào, cùng với bất kỳ hồ sơ nào về tài khoản của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thư dịch vụ khách hàng và các hình thức liên lạc khác giữa chúng tôi và bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Euronet cũng như các đối tác và nhà cung cấp

Quyền lợi hợp pháp

Nghĩa vụ hợp đồng

Kiểm tra điểm tín dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu nhận dạng của bạn và dữ liệu kinh tế mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để kiểm tra điểm tín dụng nhằm cung cấp các dịch vụ/sản phẩm theo năng lực kinh tế của bạn.

Quyền lợi hợp pháp

Thông tin tài chính

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu tài chính cá nhân của bạn khi bạn đăng ký với tư cách là khách hàng. Chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính, lý do chuyển tiền, nghề nghiệp hoặc các chứng từ khác để chứng minh nguồn tiền bạn muốn chuyển (tương tự như phiếu lương), để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Cung cấp dịch vụ

Nghĩa vụ hợp đồng

Chống rửa tiền

Nghĩa vụ pháp lý

Chống hành vi tài trợ cho khủng bố và Hoạt động tội phạm

Nghĩa vụ pháp lý

Quản lý tài khoản của bạn

Nghĩa vụ hợp đồng

Lập hồ sơ pháp lý cho các báo cáo tín dụng

Quyền lợi hợp pháp

Thông tin về hành vi và kỹ thuật

Địa chỉ IP của khách truy cập, thông tin về hành vi (để hiểu cách bạn thao tác trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, cài đặt độ phân giải màn hình, loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng. Truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi tại đây

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Đánh giá quá trình sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web, Ứng dụng, các trang đã xem, dữ liệu tương tác của trang (chẳng hạn như cuộn trang, nhấp chuột và di chuột), v.v. đồng thời cải thiện nội dung chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Quyền lợi hợp pháp

Quản trị trang web và phục vụ cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát.

Bằng lòng

Quyền lợi hợp pháp

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì tính bảo mật và an toàn của trang web.

Bằng lòng

Quyền lợi hợp pháp

Đánh giá tác động của các email của chúng tôi.

Chấp thuận

Lập hồ sơ ẩn danh: Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu thu thập được nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng để bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.

Quyền lợi hợp pháp

Vị trí

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nhằm cung cấp cho khách hàng trải nghiệm phù hợp trên Ứng dụng liên quan đến vị trí của họ, chẳng hạn như hiển thị nội tệ ở vị trí liên quan.

Bằng lòng

Nghĩa vụ pháp lý

Giám sát bằng video

Ghi lại hình ảnh, video, giọng nói.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng camera quan sát để đảm bảo an toàn cho khách hàng tại các cửa hàng hoặc văn phòng của chúng tôi.

Lợi ích công cộng

Quyền lợi hợp pháp

Dữ liệu sinh trắc học

Hình ảnh, bản ghi video và quét khuôn mặt. Nếu chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu sinh trắc học bổ sung nào, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và trong mọi trường hợp, chúng tôi không được phép xử lý Dữ liệu cá nhân đó mà không có sự chấp thuận trước của bạn.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Nhằm xác minh danh tính của bạn trong quá trình đăng ký trên Ứng dụng và trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ lúc nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chấp thuận

Dữ liệu giao dịch

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân chẳng hạn như thông tin người thụ hưởng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ, nơi bạn đang chuyển tiền đến và các tùy chọn ngân hàng. Tùy theo quy định của địa phương, chúng tôi thu thập các thông tin như nghề nghiệp, mối quan hệ với người thụ hưởng, lý do chuyển tiền và chứng từ bổ sung để chứng minh nguồn tiền.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Thực hiện một giao dịch

Nghĩa vụ hợp đồng

Cung cấp thông tin tuân thủ khi thực hiện giao dịch

Nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm (hoặc các “danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt” khác), chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần của bạn, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc pháp định hiện hành.

Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân Cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý

Nghĩa vụ pháp lý

Vì quyền lợi công cộng để bảo vệ quyền lợi kinh tế của bạn

DỮ LIỆU KHÔNG ĐỊNH DANH

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu không thể trực tiếp nhận dạng được bạn (chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu sử dụng ở chế độ ẩn danh) thay vì Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu không thể nhận dạng này để cải thiện các quy trình nội bộ hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá và cải thiện dịch vụ cũng như phân tích lưu lượng truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

2. Độ chính xác của Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết về độ chính xác và cập nhật cho Dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo độ chính xác cho Dữ liệu cá nhân của bạn, bằng cách đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân mới nhất mà chúng tôi đã nhận được ghi lại chính xác và kiểm tra định kỳ để cập nhật toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi cần.

Nếu bạn nhận thấy rằng Dữ liệu Cá nhân của mình không chính xác, bạn có thể thực hiện quyền chỉnh sửa của mình bằng cách gửi email đến dpo@euronetworldwide.com

3. e-KYC

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn cần phải đăng ký. Phương thức được sử dụng để đăng ký là e-KYC (Khách hàng biết bạn điện tử)

Như đã trình bày trong phần 1, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu sinh trắc học (theo quy định của pháp luật) để nhận dạng bạn và xác thực bất kỳ tài liệu nào bạn có thể đã tải lên trong hệ thống của chúng tôi để tạo tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng hệ thống này để tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu bạn muốn đăng ký nhưng không muốn sử dụng giải pháp e-KYC, bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ trong việc đăng ký của bạn.

4. Quyền lợi hợp pháp

Khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của khách hàng để theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng lợi ích của chúng tôi với của bạn để Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được sử dụng khi được pháp luật có liên quan cho phép hoặc khi nó không ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của bạn. Khi có yêu cầu, khách hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên lợi ích hợp pháp.

5. RIA lưu trữ Dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và được chi phối bởi nhiều quy tắc và quy định. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong thời gian cần thiết để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mà họ đã yêu cầu đồng thời để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hiện hành. Ví dụ:

 • Yêu cầu pháp lý và pháp định: Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong thời gian cần thiết để tuân thủ tất cả nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Dịch vụ khách hàng (quản lý quan hệ khách hàng, xử lý khiếu nại, v.v.): Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu là bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi.
 • Tiếp thị: Theo phần 8 của thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị nếu bạn chưa yêu cầu chúng tôi chọn không tham gia.
 • Nghĩa vụ hợp đồng: Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân trong suốt thời gian của thỏa thuận hợp đồng. Khách hàng có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Tập đoàn Euronet để nhận bản sao Chính sách lưu trữ của chúng tôi. Chính sách này có thể thay đổi theo pháp luật hiện hành và nhu cầu kinh doanh cụ thể tùy theo quốc gia.

6. RIA có chia sẻ Dữ liệu cá nhân của tôi với các bên khác không?

Tập đoàn Euronet

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với Euronet và các chi nhánh của Euronet Group để tuân thủ các nghĩa vụ của nhóm.

Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba do việc bán, mua lại, sáp nhập hoặc cơ cấu lại liên quan đến Euronet, một công ty thuộc Tập đoàn Euronet, hoặc bất kỳ tài sản nào tương ứng của họ. Bằng cách này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ đúng cách.

Nghĩa vụ pháp lý

Nghĩa vụ hợp đồng

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để quản lý, kích hoạt hoặc hỗ trợ cho một số khía cạnh nhất định của dịch vụ

Các nhà cung cấp dịch vụ xác minh tuân thủ (e-KYC) và phòng chống gian lận

Nghĩa vụ pháp lý

Các nhà cung cấp thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng và thực hiện bao gồm các dịch vụ và hệ thống để cho phép xử lý các giao dịch

Để duy trì mức độ hiệu suất cần thiết trong các dịch vụ của chúng tôi (bảo trì, bảo mật và hỗ trợ)

Nghĩa vụ hợp đồng

Phân tích dữ liệu để tiếp thị, cải thiện hoạt động và nâng cao hệ thống tuân thủ và chống gian lận

Quyền lợi hợp pháp

Nghĩa vụ pháp lý

Cá nhân hóa quảng cáo trong các dịch vụ kỹ thuật số sao cho phù hợp với sở thích của người tiêu dùng

Chấp thuận

Cơ quan pháp lý và pháp định

Chúng tôi cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho cơ quan chức năng khi cần tiết lộ để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện đối với người có thể gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng đến quyền hoặc tài sản của RIA, dịch vụ hoặc quyền và tài sản của bạn.

Nghĩa vụ pháp lý

Đối tác chiến lược

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với đối tác chiến lược theo yêu cầu của luật pháp để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Quyền lợi hợp pháp

Với mục đích xác minh danh tính của bạn thông qua Dịch vụ đối sánh danh tính do Dịch vụ xác minh tài liệu (DVS) cung cấp. Để biết thêm thông tin về việc DVS xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể truy cập trang web của DVS tại https://www.idmatch.gov.au/

Nghĩa vụ hợp pháp

Bằng lòng

Đối tác chuyên ngành

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các cố vấn, luật sư, chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên, dịch vụ tiếp thị hoặc kế toán để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đồng thời nhằm cung cấp Dịch vụ theo kỳ vọng của bạn cũng như nghĩa vụ hợp đồng và các thông lệ tốt nhất của chúng tôi.

Quyền lợi hợp pháp

7. Trẻ vị thành niên

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em dưới 18 tuổi hoặc chủ động thu thập thông tin cá nhân của trẻ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi. Nếu bạn biết rằng bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã cung cấp bất hợp pháp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com .

8. Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân của khách hàng và đã áp dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý và phù hợp về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà bạn đã ủy thác cho chúng tôi. Tại RIA, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn phù hợp với các thông lệ quốc tế. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách thực hiện các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Để bảo vệ hệ thống của chúng tôi khỏi sự truy cập bất hợp pháp, chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và tổ chức tiên tiến, an toàn và tinh vi được liên tục tăng cường để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất theo thông lệ tốt nhất quốc tế và hiệu quả về chi phí theo dữ liệu cá nhân đã xử lý. Chúng tôi lưu trữ tất cả Dữ liệu cá nhân ở một vị trí an toàn được bảo vệ bởi tường lửa và các cơ chế bảo mật phức tạp khác với quyền truy cập quản trị hạn chế.

Nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn cũng như cách họ xử lý dữ liệu đều bị ràng buộc theo hợp đồng là phải giữ kín dữ liệu của bạn và tuân thủ chính sách về quyền riêng tư mà chúng tôi đã triển khai trong tổ chức của mình.

Mặc dù chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao nhất bằng cách áp dụng các biện pháp theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn nhưng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo hoặc bất khả xâm phạm. Do đó, chúng tôi không thể (và không) đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân được bảo vệ hoàn toàn.

9. Lập hồ sơ và ra quyết định tự động.

Với sự chấp thuận cho phép rõ ràng, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin và lời khuyên phù hợp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp các hình thức liên lạc và quảng cáo thích hợp cho bạn, bao gồm cả lời mời đến tham dự sự kiện dành riêng cho khách hàng mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm cũng như giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ có thể phù hợp với bạn theo ý kiến của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng việc lập hồ sơ và ra quyết định tự động, nếu được pháp luật cho phép và cần thiết để thực hiện hợp đồng. Ví dụ: ủy quyền tự động cho các dịch vụ chuyển tiền. Cơ sở pháp lý để tiến hành lập hồ sơ và ra quyết định tự động là quyền lợi hợp pháp.

Chúng tôi cũng đưa ra các quyết định tự động trong các quy trình chẳng hạn như giám sát giao dịch để chống gian lận theo các yêu cầu pháp lý liên quan đến ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và dịch vụ tài chính. Bạn có quyền yêu cầu không phải tuân thủ việc ra quyết định hoàn toàn tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, nếu việc ra quyết định đó có hiệu lực pháp lý hoặc tương tự ảnh hưởng đáng kể đến bạn. Không áp dụng quyền này nếu việc ra quyết định là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận với bạn nếu việc ra quyết định được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành hoặc chúng tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

10. Tiếp thị và quảng cáo

10.1 Quảng cáo

Các nhà quảng cáo bên thứ ba cung cấp quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi, Ứng dụng của chúng tôi hoặc ở những nơi khác trong dịch vụ của chúng tôi. Các nhà quảng cáo bên thứ ba không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà khách hàng của chúng tôi đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Thông thường, các nhà quảng cáo dựa vào cookie hoặc một số cơ chế dựa trên web / ứng dụng khác để đánh giá quảng cáo nào phù hợp với bạn. Chúng tôi không đặt “Cookie Nhắm mục tiêu” hoặc bật “Nhắm mục tiêu” và “Vị trí” trên hệ thống của bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn đã đồng ý bằng cách chấp nhận Cookie Nhắm mục tiêu trên Trang web hoặc bật Nhắm mục tiêu trên Ứng dụng, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để làm điều đó (các tính năng tiếp thị lại và Đối tượng tương tự). Bạn có thể sửa đổi cài đặt cookie của mình.

Các bên thứ ba không bị ràng buộc bởi Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Để hiểu chính sách về quyền riêng tư của các thông báo của bên thứ ba, bạn nên truy cập trang web của họ. Bạn có thể tìm thấy tất cả các bên thứ ba có thể sử dụng Cookie để nhắm mục tiêu trong phần Chính sách cookie của chúng tôi.

10.2 Truyền thông tiếp thị

Đôi khi, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bằng cách gửi cho bạn thông tin qua email điện tử về các sản phẩm, mức giá và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Thông tin liên lạc như vậy có thể bao gồm, trong số khác, thông tin về các chương trình khuyến mãi sắp tới, xổ số và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Dịch vụ mà bạn đã sử dụng trước đây từ chúng tôi.

Vì mục đích tiếp thị, Dữ liệu Cá nhân duy nhất mà chúng tôi sẽ xử lý nếu dữ liệu nhận dạng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên và họ, địa chỉ email và lịch sử giao dịch của bạn. Bạn sẽ có cơ hội hủy đăng ký bất kỳ lúc nào khỏi danh sách truyền thông tiếp thị bằng cách gửi và gửi email đến dpo@euronetworldwide.com hoặc bằng cách nhấp vào phần cuối hủy đăng ký mà bạn sẽ tìm thấy trong tất cả các email liên lạc tiếp thị của chúng tôi.

Trừ khi bạn đã chấp nhận rõ ràng, thông tin chúng tôi sẽ gửi cho bạn sẽ chỉ là thông tin liên quan đến Ria. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức nào khác vì mục đích tiếp thị, cũng như bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ các tổ chức khác trong nhóm.

11. Đánh giá email

Chúng tôi có thể sử dụng pixel trong email tiếp thị của mình để biết email của chúng tôi có được mở hay không và được mở bao nhiêu lần, cũng như để xác minh các lần nhấp chuột vào các liên kết hoặc quảng cáo trong email. Thông tin này có thể được sử dụng với mục đích:

 • Tìm hiểu xem người dùng thấy email nào của chúng tôi thú vị hơn.
 • Xác định hoạt động và mức độ tương tác của người dùng với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông báo cho các nhà quảng cáo của chúng tôi (tổng cộng) có bao nhiêu người dùng đã nhấp vào quảng cáo.
 • Xác định đối tượng của chúng tôi ở khu vực nào.

12. Các quyền của tôi

Khách hàng có thể muốn truy cập, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu cá nhân của họ. Bạn có thể có các quyền khác nhau tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Tuy nhiên, bất kể ở quốc gia nào, bạn cũng có thể thực hiện những quyền sau bất kỳ lúc nào:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân (“Yêu cầu quyền truy cập đối tượng”). Trong khi thực hiện quyền truy cập của mình, bạn có thể hỏi chúng tôi về tất cả Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, các hoạt động xử lý mà chúng tôi thực hiện với Dữ liệu cá nhân của bạn, những người nhận Dữ liệu cá nhân của bạn, các danh mục Dữ liệu cá nhân khác nhau, thời gian chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và sự tồn tại của bất kỳ quyết định tự động nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu chỉnh sửa mọi Dữ liệu cá nhân không chính xác mà chúng tôi có thể đang lưu trữ về bạn. Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ email hoặc thấy có lỗi chính tả trên bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của mình, bạn có thể thực hiện quyền sửa đổi này.
 • Yêu cầu xóa mọi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận tin tức cũng như không muốn tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi nữa, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Khách hàng cũng có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền hoặc tòa án nếu bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thông báo về quyền riêng tư này hoặc pháp luật hiện hành. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào mà họ có thể có, ngay cả khi không được yêu cầu, và chúng tôi sẽ phản hồi theo Quy trình khiếu nại của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể và luôn trong khung thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các quyền áp dụng và để xác định chính xác khoảng thời gian mà chúng tôi phải phản hồi yêu cầu của bạn, vui lòng tham khảo phần dành cho cư dân cụ thể bên dưới.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn phải gửi email đến dpo@euronetworldwide.com . Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn và / hoặc có thể yêu cầu bạn cung cấp các chi tiết khác trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào. Khi được yêu cầu, nếu chúng tôi không có bản sao ID của bạn hoặc bất kỳ tài liệu hợp pháp nào chứng minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không thể trả lời yêu cầu của bạn.

13. Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư

Khách hàng có quyền gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc tòa án nếu họ tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thông báo về quyền riêng tư này hoặc pháp luật hiện hành:

RIA có quyền sửa đổi Thông báo về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo về những sửa đổi đó trên trang web của RIA hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào khác mà RIA cho là phù hợp.

14. Thông báo cho cư dân California

Mục đích của công bố bổ sung này là để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Người tiêu dùng California (California Consumer Privacy Act, "CCPA”). Bạn có thể đọc công bố cùng với Thông báo về quyền riêng tư.

Khách hàng sống ở California sẽ có quyền:

 • yêu cầu và nhận công bố về các thông lệ thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi trong 12 tháng trước đó, bao gồm các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, danh mục của nguồn thông tin đó, mục đích kinh doanh của việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin đó và danh mục của bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó.
 • yêu cầu và nhận bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được về họ trong 12 tháng trước đó.
 • yêu cầu và nhận công bố về các thông lệ chia sẻ thông tin của chúng tôi trong 12 tháng trước đó, bao gồm danh sách các danh mục thông tin cá nhân đã bán cùng với danh mục người nhận của bên thứ ba và danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh.
 • yêu cầu chúng tôi không bán thông tin cá nhân về họ (chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn) và;
 • yêu cầu chúng tôi xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của họ tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định.

Theo mục đích của CCPA, thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên quan đến, hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc hộ gia đình cụ thể ở California.

Để yêu cầu nhận công bố, cư dân California có thể liên hệ với chúng tôi qua:

 1. Điện thoại (miễn cước): 1-877-932-6640
 2. Email: dpo@euronetworldwide.com

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi một bản tuyên bố có chữ ký trong đó tuyên bố rằng bạn sẽ chịu hình phạt về tội khai man nếu bạn tự xưng là cá nhân đó. Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận trong vòng mười (10) ngày và sẽ nỗ lực phản hồi trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu cần thêm thời gian (tối đa 45 ngày nữa). Chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu không thể xác minh danh tính của bạn và xác nhận rằng thông tin cá nhân đó có liên quan đến bạn.

Bạn có thể yêu cầu nhận công bố về các thông lệ thu thập thông tin của chúng tôi, thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc các thông lệ chia sẻ của chúng tôi tối đa hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

Đối với các yêu cầu nhận bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được trong 12 tháng trước khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ nỗ lực cung cấp thông tin ở định dạng dễ sử dụng, bao gồm gửi cho bạn một bản sao dưới dạng giấy qua đường bưu điện hoặc gửi một bản sao dưới dạng điện tử vào tài khoản đã đăng ký của bạn, nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi.

Đối với yêu cầu xóa thông tin của bạn, luật pháp California cho phép chúng tôi lưu giữ một số thông tin nhất định và không được xóa thông tin đó trong một số trường hợp nhất định (có nghĩa là thông tin liên quan đến giao dịch, sự cố bảo mật, gian lận, v.v.). Ví dụ, chúng tôi không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu xóa thông tin nếu chúng tôi cần thông tin đó để hoàn tất giao dịch cho bạn hoặc thực hiện hợp đồng; để phát hiện, bảo vệ hoặc truy tố các sự cố bảo mật, gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp; chỉ để sử dụng thông tin đó trong nội bộ theo những cách hợp lý sao cho phù hợp với kỳ vọng của bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi (chẳng hạn như duy trì hồ sơ bán hàng) và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu như vậy từ bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào mà chúng tôi đã thuê để xóa thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn do bạn đã thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này.

Chúng tôi không bán thông tin của bạn để kiếm tiền và chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn để nhận về các giá trị khác. Trong tương lai, nếu chúng tôi tham gia vào các thỏa thuận thuộc định nghĩa về "bán hàng" theo CCPA, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về quyền riêng tư này và việc tuân thủ của chúng tôi với CCPA.

Bạn có thể gửi yêu cầu thông qua người có Giấy ủy quyền chính thức. Nếu không, bạn chỉ có thể gửi yêu cầu qua đại lý được ủy quyền nếu (1) bạn cấp cho đại lý được ủy quyền đó văn bản cho phép đưa ra yêu cầu và (2) bạn trực tiếp xác minh danh tính của mình với chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu đại lý gửi cho chúng tôi bằng chứng cho biết rằng họ đã được ủy quyền đưa ra yêu cầu thay mặt bạn.

Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thu thập các danh mục thông tin sau đây từ các nguồn đã liệt kê, sử dụng thông tin đó cho các mục đích kinh doanh đã liệt kê và chia sẻ thông tin đó với các danh mục bên thứ ba đã liệt kê. Các danh mục thông tin bao gồm thông tin chúng tôi thu thập từ khách truy cập trang web của chúng tôi, người dùng đã đăng ký, nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung ứng và bất kỳ đối tượng nào khác tương tác trực tuyến hoặc ngoại tuyến với chúng tôi. Không phải tất cả thông tin chúng tôi thu thập đều về tất cả các cả nhân. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác nhau từ các ứng viên xin việc làm hoặc từ các nhà cung cấp hoặc từ khách hàng.

Danh mục thông tin đã thu thập Nguồn Mục đích kinh doanh để sử dụng Danh mục bên thứ ba nhận thông tin

Số nhận dạng (tên, bí danh, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, tên tài khoản, số An sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu, số nhận dạng cá nhân duy nhất, địa chỉ IP)

 • Các cá nhân gửi thông tin cho chúng tôi.
 • Thông tin chúng tôi thu thập tự động từ khách truy cập trang
 • Thông tin chúng tôi có thể nhận được từ các đối tác dữ liệu và tiếp thị của bên thứ ba.
 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng;
 • tùy chỉnh quảng cáo
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • thực thi pháp luật;
 • đối tác chiến lược;

Thông tin nhạy cảm (tên có tài khoản tài chính, thông tin y tế, sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe, tên người dùng và mật khẩu)

 • Các cá nhân gửi thông tin;
 • Đơn xin việc;
 • nhân viên.
 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ; kiểm soát chất lượng;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • thực thi pháp luật;
 • đối tác chiến lược;

Thông tin thương mại (lịch sử giao dịch, sản phẩm / dịch vụ đã mua, lấy hoặc xem xét, sở thích sản phẩm)

 • Các cá nhân gửi thông tin;
 • thông tin chúng tôi tự động thu thập từ khách truy cập trang web;
 • thông tin chúng tôi có thể nhận được từ các đối tác tiếp thị hoặc dữ liệu bên thứ ba.
 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng;
 • tùy chỉnh quảng cáo.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, nhà thư, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác lợi ích của nhân viên),
 • công ty liên kết,
 • thực thi pháp luật,
 • Đối tác chiến lược.

Hoạt động mạng điện tử (lịch sử duyệt hoặc tìm kiếm, tương tác trang web, tương tác quảng cáo)

Thông tin tự động thu thập từ khách truy cập trang web.

 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn; nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng;
 • tùy chỉnh quảng cáo
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết; các cơ quan quản lý của chính phủ;
 • thực thi pháp luật;
 • Đối tác chiến lược.

Thông tin âm thanh, video hoặc thông tin tương tự (cuộc gọi dịch vụ khách hàng, giám sát an ninh)

 • Các cá nhân gửi thông tin;
 • thông tin chúng tôi thu thập cho mục đích bảo mật.
 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • cơ quan quản lý chính phủ;
 • thực thi pháp luật;
 • Đối tác chiến lược.

Vị trí địa lý

Thông tin chúng tôi thu thập tự động từ khách truy cập trang

 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng; và tùy biến.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • cơ quan quản lý chính phủ;
 • thực thi pháp luật;
 • các doanh nghiệp được liên kết chiến lược

Thông tin liên quan đến nghề nghiệp, giáo dục hoặc việc làm

 • Thông tin do cá nhân gửi;
 • thông tin nhận được từ các bên thứ ba liên quan đến nhà cung cấp hoặc tình trạng việc làm hoặc đơn xin việc;
 • thông tin chúng tôi quan sát liên quan đến nhà cung cấp hoặc giám sát việc làm.
 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • tùy chỉnh quảng cáo;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng;
 • tùy chỉnh quảng cáo.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • cơ quan quản lý chính phủ;
 • thực thi pháp luật;
 • đối tác chiến lược;

Suy luận từ những điều trên (sở thích, đặc điểm, hành vi, thái độ, khả năng, v.v.)

Phân tích nội bộ

 • Kiểm toán liên quan đến giao dịch;
 • phát hiện, bảo vệ và thực thi bảo mật;
 • gỡ lỗi/sửa lỗi cho chức năng;
 • tùy chỉnh quảng cáo;
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn;
 • nghiên cứu và phát triển nội bộ;
 • kiểm soát chất lượng;
 • tùy chỉnh quảng cáo.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ (như đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị thư tín, đối tác tiếp thị, đối tác vận chuyển, đối tác phúc lợi của nhân viên);
 • các công ty liên kết;
 • cơ quan quản lý chính phủ;
 • thực thi pháp luật;
 • đối tác chiến lược;

Sinh trắc học

Chưa thu thập

Chưa thu thập

Chưa thu thập

Thông tin phân loại được bảo vệ (chủng tộc, giới tính, dân tộc, tôn giáo)

Chưa thu thập

Chưa thu thập

Chưa thu thập

*Cụ thể hơn, các mục đích kinh doanh bao gồm:

1. Thực hiện các dịch vụ cho bạn:

 • Để quản lý hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi tham gia;
 • Để hỗ trợ bạn hoàn tất lệnh hoặc giao dịch;
 • Để cho phép theo dõi việc vận chuyển;
 • Để chuẩn bị và xử lý hóa đơn;
 • Để phản hồi các truy vấn hoặc yêu cầu cũng như cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ;
 • Để cung cấp dịch vụ quản lý mối quan hệ khách hàng sau bán hàng;
 • Để tạo và quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi;
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
 • Để quản lý bất kỳ chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát hoặc cạnh tranh nào;
 • Để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
 • Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mang tính cá nhân hóa, ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp các đề xuất dựa trên các yêu cầu trước đó của bạn để bạn có thể xác định các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhanh hơn.

2. Kiểm toán liên quan đến giao dịch, nghiên cứu và phát triển nội bộ:

 • Để cung cấp cho quản trị và hoạt động kinh doanh nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, tùy chỉnh Trang, nâng cao hoặc phát triển, thử nghiệm, nghiên cứu, quản trị và vận hành các trang Web của chúng tôi và phân tích dữ liệu;
 • Để tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • Để đo lường hiệu suất của các sáng kiến tiếp thị, quảng cáo và trang web do một công ty khác thay mặt chúng tôi "cung cấp".

3. Phát hiện, bảo vệ và thực thi an ninh; chức năng gỡ lỗi, sửa lỗi:

 • Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì tính an toàn và bảo mật cho Trang web;
 • Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn và doanh nghiệp của chúng tôi, ngăn chặn hoặc phát hiện gian lận, hoạt động độc hại hoặc lạm dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu thông tin xác minh để đặt lại mật khẩu tài khoản của bạn (nếu có);
 • Để đảm bảo tính bảo mật vật lý cho các tài sản của chúng tôi thông qua việc theo dõi các hình ảnh giám sát;
 • Để giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền, an toàn và lợi ích cho chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những đối tượng khác, đồng thời nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

4. Kiểm soát chất lượng:

 • Để giám sát kiểm soát chất lượng và đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quy tắc và sắc lệnh, chính sách và thủ tục của chúng tôi, Để phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ, bằng cách xem xét các lượt truy cập vào các Trang web và các trang con khác nhau, nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể và người dùng bình luận.
 • Liên hệ để biết thêm thông tin — Nếu bạn có các thắc mắc hoặc lo ngại về Thông báo về quyền riêng tư và thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp trong phần “Giới thiệu về chúng tôi” của Thông báo về quyền riêng tư này.

15. Thông báo cho cư dân Châu Âu (EEA)

Theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), tất cả cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể thực hiện các quyền sau:

 • Quyền đối với thông tin
 • Quyền truy cập
 • Quyền chỉnh sửa
 • Quyền xóa
 • Quyền hạn chế xử lý
 • Quyền di chuyển dữ liệu
 • Quyền phản đối

Quyền tránh ra quyết định tự động

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn cần tuân thủ các nghĩa vụ được nêu trong phần 12 của Thông báo về quyền riêng tư này.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày, trừ khi có yêu cầu gia hạn.

16. Thông báo cho cư dân Argentina

Theo Luật Ley de Protección de Datos Personales 25.326, bạn có quyền Truy cập, Chỉnh sửa, Cập nhật và Xóa. Để thực hiện các Quyền của bạn hoặc quyền của bạn để thu hồi hoặc để thực hiện bất kỳ nghi ngờ hoặc khiếu nại nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn trong Phần 12.

Qua đây, chúng tôi xin thông báo rằng bạn có các tùy chọn để giới hạn việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đối với các trường hợp xử lý cụ thể.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 5 ngày (đối với các yêu cầu xóa và cập nhật Dữ liệu cá nhân) hoặc trong thời gian tối đa là 10 ngày (đối với yêu cầu truy cập Dữ liệu cá nhân).

17. Thông báo cho cư dân Mexico

Ria México (điều khoản được nêu bên dưới) với cơ sở nghe và nhận thông báo cho mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư được nêu trong Phần 22 và tuân thủ Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Luật Mexico"), các quy định và Hướng dẫn, cung cấp Thông báo về quyền riêng tư hiện tại cho người dùng hoặc người dùng tiềm năng với tư cách là chủ thể dữ liệu trước khi thu thập Dữ liệu cá nhân, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về tính hợp pháp, đồng thuận, thông tin, chất lượng, mục đích, lòng trung thành, sự tương xứng và trách nhiệm theo yêu cầu của Luật Mexico.

Với mục đích cung cấp các dịch vụ với tư cách là đơn vị chuyển tiền theo Điều 81-A Bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân, nếu có, theo các cơ sở pháp lý được đề cập trong Phần 1 và liên quan đến các mục đích sau:

a) Xác minh rằng Dữ liệu Cá nhân có trong thông tin xác thực bỏ phiếu được gửi cho Ria México khớp với những Dữ liệu có trong sổ đăng ký của Instituto Nacional Electoral.

b) Xác minh rằng dữ liệu CURP được cung cấp cho Ria México khớp với dữ liệu được đăng ký trong Registro Nacional de Población.

Ngoài ra, khi cần, để tuân thủ điều 4 và 4 Bis của các Điều khoản chung được đề cập trong điều 95 bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito áp dụng cho các đơn vị chuyển tiền được đề cập trong điều 81-A Bis của cùng luật này ("Các Điều khoản"), Ria Mexico có nghĩa vụ pháp lý thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn cũng như bản ghi âm giọng nói và hình ảnh khuôn mặt của bạn để nhận dạng người dùng hoặc người dùng tiềm năng của mình mà không cần gặp trực tiếp, đồng thời thu thập dữ liệu liên quan khác sẽ được giải thích chi tiết bằng hình thức cụ thể có sẵn trên ứng dụng theo yêu cầu của các Điều khoản. Chúng tôi sẽ luôn xử lý thông tin đó dựa trên sự đồng ý của bạn.

Bạn có các quyền Truy cập, Chỉnh sửa, Hủy bỏ và Phản đối Xử lý ("Quyền ARCO"); tương tự, bạn cũng có quyền giới hạn hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào sự đồng ý được cấp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong phạm vi được pháp luật cho phép. Để thực hiện bất kỳ Quyền nào trong ARCO của bạn, thu hồi sự đồng ý của bạn hoặc gửi bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn trong phần 12.

Chúng tôi sẽ phản hồi bạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và yêu cầu này sẽ có hiệu lực không quá 15 ngày làm việc sau khi chúng tôi gửi phản hồi đến bạn.

18. Thông báo cho cư dân Chile

Theo quy định của Pháp luật, bạn có các quyền Tiếp cận, Chỉnh sửa, Hủy bỏ và Phản đối Điều trị ("Quyền của ARCO"); tương tự như vậy, có quyền thu hồi bất kỳ lúc nào sự đồng ý được cấp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi Luật pháp cho phép. Để thực hiện các Quyền ARCO của bạn hoặc quyền thu hồi hoặc để thực hiện bất kỳ nghi ngờ hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn trong Phần 12.

Qua đây, chúng tôi xin thông báo rằng bạn có các tùy chọn để giới hạn việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đối với các trường hợp xử lý cụ thể.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian tối đa là 2 ngày.

19. Thông báo cho cư dân Malaysia

Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 (“PDPA”), khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Phần 2 của Thông báo về Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích bổ sung nào, trước đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng.

Bạn có thể thực hiện các quyền được quy định trong Phần 10 vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình trừ khi hoạt động xử lý là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc để cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý nếu cho rằng hoạt động xử lý này có thể gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc khó khăn nào cho bạn.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian tối đa là 21 ngày.

Theo các điều khoản của PDPA, Ria có quyền tính phí cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào.

20. Thông báo cho cư dân New Zealand

Đối với tất cả cư dân ở New Zealand, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân là các quyền được liệt kê trong Phần 12. Xin lưu ý rằng để thực hiện bất kỳ quyền nào, bạn cần tuân theo hướng dẫn được nêu trong Phần 12 ở trên.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian tối đa là 20 ngày.

21. Thông báo cho cư dân Úc

Đối với tất cả cư dân ở Úc, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân là các quyền được liệt kê trong Phần 12. Xin lưu ý rằng để thực hiện bất kỳ quyền nào, bạn cần tuân theo hướng dẫn được nêu trong Phần 12 ở trên. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giải thích về các chính sách và thông lệ về dữ liệu của chúng tôi theo pháp luật hiện hành.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian tối đa là 30 ngày.

22. Thông báo cho cư dân Ấn Độ

Đối với tất cả cư dân ở Ấn Độ, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân là các quyền được liệt kê trong Phần 12. Xin lưu ý rằng để thực hiện bất kỳ quyền nào, bạn cần tuân theo hướng dẫn được nêu trong Phần 12 ở trên.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện quyền di chuyển dữ liệu và quyền không phải tuân thủ việc ra quyết định tự động có tác động pháp lý chẳng hạn như lập hồ sơ nếu việc lập hồ sơ đó không cần thiết trong việc cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian tối đa là 30 ngày.

23. Các công ty của chúng tôi theo dịch vụ

Đơn vị kiểm soát là Ria do các công ty dưới đây đại diện, tùy theo quốc gia và dịch vụ:

Quốc gia Công ty liên hệ (đơn vị kiểm soát) Thông tin liên hệ

Úc

Ria Financial Services Australia Pty Ltd

1 / 73-75 Castlereagh St, Sydney NSW 2000

New Zealand

Ria Financial Services New Zealand Limited

Tầng 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand

Vương quốc Anh

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

Châu Âu (Kỹ thuật số)

Ria Lithuania UAB

Upes g.22, Vilnius LT.08120

Châu Âu (Đại lý)

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Thụy Sĩ

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Địa chỉ công ty đã đăng ký là Langstrasse 192, 8005 Zürich

Hoa Kỳ

Continental Exchange Solutions, Inc.

6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA

Puerto Rico

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

 c / o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Tầng 20 SAN JUAN, PR 00918

Canada

Ria Telecommunications of Canada Inc

1000, rue De La Gauchetière O (# 2500) Montréal (Québec) H3B 0A2

Mexico

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401

Argentina

DỊCH VỤ THANH TOÁN EURONET BỊ GIỚI HẠN

Sucursal de socialedad extranjera

República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Thổ Nhĩ Kỳ

Ria Thổ Nhĩ Kỳ Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat: 2 34394 Levent Şişli / İSTANBUL

MERSİS Số: 0735085750500016

Quốc gia Công ty liên hệ (đơn vị kiểm soát) Thông tin liên hệ

Úc

Ria Financial Services Australia Pty Ltd

1 / 73-75 Castlereagh St, Sydney NSW 2000

New Zealand

Ria Financial Services New Zealand Limited

Tầng 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand

Vương quốc Anh

Ria Lithuania UAB

Upes g.22, Vilnius LT.08120

Malaysia

IME M SDN BHD

Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur

Singapore

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

Philippines

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Philippines

Các cửa hàng Ria và Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

Quốc gia Công ty liên hệ (đơn vị kiểm soát) Thông tin liên hệ

Ý

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153

Thụy Sĩ

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Địa chỉ công ty đã đăng ký là Langstrasse 192, 8005 Zürich

Pháp

Ria France S.A.S

1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, France

Bỉ

Ria Envia Belgium SPRL

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Đức

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Thụy Điển

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Na Uy

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Đan Mạch

Ria Financial Services Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Bạn luôn có thể gửi yêu cầu đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: dpo@euronetworldwide.com

Ria Financial Services. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Bảo lưu mọi quyền.